Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Заняття 3. Створення бібліографічного запису під заголовком, що містить уніфіковану назву та заголовком, що містить позначення документа.

Заголовок, що містить уніфіковану назву

Заголовок, який містить уніфіковану назву – представлена за певними правилами найбільш відома форма назви анонімного класичного твору (твори народного епосу, історичні або юридичні твори), літургійні книги, уніфіковано сформульована назва священних писань та їх частин. Як уніфікований заголовок може також розглядатися найбільш поширена форма заголовку твору, що має різні варіанти назви, автор якого відомий.
Відомості в заголовку, який містить уніфіковану назву, наводяться мовою каталогізування – українською. Інформація заноситься прописними (великими) літерами.
Заголовок, який містить уніфіковану назву може мати просту або складну структуру - декілька ланок інформації.
Згідно міжнародного формату MARC21 для занесення уніфікованих заголовків визначено поля «130 Уніфікований заголовок як основна пошукова ознака (заголовок, який містить уніфіковану назву)», «730 Уніфікований, умовний, узагальнюючий заголовок як додаткова пошукова ознака» та «240 Умовний заголовок».
Поля 130 та 730 містять інформацію про уніфікований заголовок на твори народного епосу, фольклору, історичні або юридичні твори, літургійні книги, книги священних писань та їх частин.

Перший індикатор полей 130 та 730 визначає кількість незначимих символів у назві:

0=Немає несортованих символів
1=Кількість(1) несортованих символів
2=Кількість(2) несортованих символів
3=Кількість(3) несортованих символів
4=Кількість(4) несортованих символів
5=Кількість(5) несортованих символів
6=Кількість(6) несортованих символів
7=Кількість(7) несортованих символів
8=Кількість(8) несортованих символів
9=Кількість(9) несортованих символів.

Другий індикатор для полів 130 та 730 не визначено. Позиція другого індикатора містить символ пробіла (#).
Поле 130 не повторюється і може містити блок інформації, що подається у визначених форматом підполях:

$a Уніфікований заголовок Не повторюється
1300#$aСЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ
1300#$aПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ
1300#$a БІБЛІЯ
$p Назва частини/розділу твору Повторюється
1300#$aБІБЛІЯ$pН.З.$pЄВАНГЕЛІЄ ВІД ІОАННА
$m Засіб виконання Повторюється
1300#$aСЕРЕНАДИ$mскрипка

Поле 130 містить інформацію про перший уніфікований заголовок. Якщо документ включає декілька самостійних творів, для яких визначається уніфікований заголовок, інформація про них заноситься в поле 730. Поле 730 повторюється для кожного уніфікованого заголовку окремо, і має такий же блок підполів, як і поле 130.

$a Уніфікований заголовок Не повторюється
$p Назва частини/розділу твору Повторюється
$m Засіб виконання Повторюється

Поле 240 вміщує найбільш поширену форму заголовку твору, що має різні варіанти назви, автор якого відомий.
Поле 240 має перший індикатор:

0 – заголовок не виводиться на друк або екран
1 – заголовок виводиться на друк або екран.

Поле 240 має другий індикатор, що визначає кількість незначимих символів у назві:

0=Немає несортованих символів
1=Кількість(1) несортованих символів
2=Кількість(2) несортованих символів
3=Кількість(3) несортованих символів
4=Кількість(4) несортованих символів
5=Кількість(5) несортованих символів
6=Кількість(6) несортованих символів
7=Кількість(7) несортованих символів
8=Кількість(8) несортованих символів
9=Кількість(9) несортованих символів.

Поле 240 не повторюється і може містити блок інформації, що подається у визначених форматом підполях:
$a Уніфікований заголовок Не повторюється
24000$aПОДОРОЖІ ГУЛІВЕРА
24000$aПРИГОДИ МЮНХАУЗЕНА
24000$aПРИГОДИ БУРАТІНО
$p Назва частини/розділу твору Повторюється
24000$aГАРРІ ПОТТЕР$pСМЕРТЕЛЬНІ РЕЛІКВІЇ
$m Засіб виконання музичного твору Повторюється
24000$aСЕРЕНАДИ$гітара

Як уніфікований заголовок для анонімних класичних творів, опублікованих під різними заголовками, використовують найбільш відому назву.

Назва документу:

Поле 130 (Марк 21)

Былина об Илье Муромце
Илья Муромец
Ілля Муромець
Илья Муромец и Соловей разбойник
Илья Муромец и Идолище Поганое
Былина о великом святорусском богатыре
БИЛИНИ ПРО ІЛЛЮ МУРОМЦЯ

Заголовок бібліографічного запису на повне за складом видання Біблії містить слово «Біблія»:
130$aБІБЛІЯ
На назви Старого і Нового Завітів формують складний заголовок, наводячи у скороченому вигляді:
130$aБІБЛІЯ$pC. З.
130$aБІБЛІЯ$pН. З.
Заголовок бібліографічного запису на видання окремих книг Старого і Нового Завіту або групи книг (в деяких випадках уривків) із загальним історично сформованим заголовком має складну структуру. Третьою ланкою подається назва відповідної книги або назва групи книг.
130$aБІБЛІЯ$pС. З.$pПРОРОКИ
130$aБІБЛІЯ.$pН. З.$pЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАРКА
130$aБІБЛІЯ.$pС. З.$pП’ЯТИКНИЖЖЯ

Якщо окрема частина (уривок) не позначена як частина Біблії та ідентифікується за його власним заголовком, цей заголовок наводять як самостійний уніфікований заголовок.
130$aДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ

Як уніфікований заголовок для священного писання застосовують заголовок, під яким воно найбільш відоме та ідентифікується в довідкових джерелах релігійної групи, до якої відноситься писання:
130$aКОРАН
130$aТАЛМУД

Як уніфікований заголовок твору, автор якого відомий, але твір має різні варіанти назви, наводять найбільш відому форму заголовку, наведену в різних втіленнях даного твору або в довідкових виданнях.

Назва документу:
Поле 240 (Марк21):

Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
Приключения Робинзона Крузо
Робинзон
Робинзон Крузо
Робинзон, его жизнь и приключения
Жизнь и удивительные приключения Робинзона, моряка из Йорка, написанные им самим
Жизнь и странные небывалые приключения Робинзона Крузо
Робинсон
Сокращенный Робинсон Крузо
Удивительные приключения Робинзона Крузо
Удивительные приключения английского моряка Робинзона Крузо
Путешествие и удивительные приключения Робинзона Крузо

РОБІНЗОН КРУЗО
 

При виборі форми уніфікованого заголовку музичного твору використовують оригінальний заголовок, даний композитором, або його переклад українською мовою.

Назва документу:
Поле 240 (Марк21):
Джузеппе Верди

Варіанти назви:

Навуходоносор
Набукко
100$аДжузеппе Верди
240$aНАВУХОДОНОСОР

Заголовок, що містить позначення документа

Заголовок, який містить позначення документа – представлене за певними правилами цифрове або буквене позначення нормативного документа з стандартизації, технічко-економічних нормативів і норм, патентного документа.
Заголовок бібліографічного запису нормативного документа з стандартизації містить:
- індекс документа (ДСТУ, ГОСТ, ОСТ, СТП, ТУ, ІСО);
- цифрове, буквене або буквено-цифрове позначення документа;
- рік затвердження.

240$aДСТУ ГОСТ 7.1:2006
240$aГОСТ ИСО 7904–1–2001
240$aГОСТ Р 41.17–2001
240$aОСТ 108.030.124–85
240$aСТП 11.020–2001

Технологічні інструкції налаштування полів 130, 730 та 240

Для створення бібліографічного запису кожна бібліотека може самостійно визначати перелік підполів для полів 130, 730 та 240. Перелік підполів визначається в шаблоні для кожного типу документів окремо: книги, статті, електронні документи, аудіовізуальні документи тощо.
Шаблони документів можна створити в модулі «Адміністратор», режим «Сервіс - Шаблони».

Обираємо потрібний шаблон, наприклад, «Статті» і прописуємо всі підполя, які будемо застосовувати для створення запису. Після поля 130 з відповідними полями можна зразу вказати поле 730 – в цьому випадку при створенні документа після першого уніфікованого заголовку зразу буде вводитися інформація про інші уніфіковані заголовки.
При створенні шаблону для опису документів слід одночасно вносити зміни і в рядок «Набір полів для створення документа», і в рядок «Набір полів для перегляду та редагування документа».

Обов’язково слід визначати тип запису, наприклад, текстовий матеріал та бібліографічний рівень, наприклад, стаття (сер.). Від цих налаштувань буде залежати формування каталожної картки.

Шаблони документів можна переглянути і відредагувати також у файлі налаштування Patterns.ini (папка bin).
Для вдосконалення пошуку та вводу інформації краще будувати спільний системний словник «Назва», що вміщує інформацію з полів 130, 730, 240, 245, 246.
Побудова словника здійснюється в модулі «Каталогізатор», режим «Сервіс - Словники». Словники потрібно будувати, включаючи декілька підполів 130a, 130p, 730a, 730p, 240a, 240p, 245a, 245p, 246a та 246p.

Підполя потрібно виділити в загальному списку полів та перенести стрілочкою у віконце «Відібрані поля», натиснути кнопку «Створити». В загальному списку словників знаходимо потрібний словник і натискаємо кнопку «Перебудувати».
При створенні документів можна використовувати як внутрішні словники (інформація про уніфікований заголовок береться з відповідної бази даних), так і зовнішні (інформація про уніфікований заголовок береться з іншої бази даних). Використання внутрішніх або зовнішніх словників прописується у файлі налаштування EditMap.ini (папка bin).
Використання внутрішнього чи зовнішнього словника визначається значенням IntDict – внутрішній, або ExtDict – зовнішній.
Для використання внутрішнього словника за полем «Назва» у файлі EditMap.ini потрібно прописати секцію:
[130a]
EditForm=TEDict
IntDict=Назва
OnlyFormEdit=Yes
DefaultMenu=NO

Для використання словника і в інших полях і підполях 130p, 730a, 730p, 240a, 240p, 245a, 245p, 246a та 246p, відповідні секції потрібно прописати і для них.
Якщо є необхідність при створенні документів запозичувати інформацію з іншої бази даних (є головна і робоча бази, база «КОРДБА» і робоча), то можна словник «Назва» використовувати як зовнішній. В головній і в робочій базах даних будуємо словник «Назва», в файлі EditMap.ini прописуємо секції всіх підполів 130a, 130p, 730a, 730p, 240a, 240p, 245a, 245p, 246a та 246p, дотримуючись схеми:
[130a]
EditForm=TEDict
ExtDict=Назва
OnlyFormEdit=Yes
DefaultMenu=NO

Для використання зовнішнього словника «Назва» його потрібно додатково прописати в робочій базі даних. Прописуємо зовнішні словники в модулі «Адміністратор», режим «Сервіс – Зовнішні словники».

Назва словника в цьому сервісі налаштування повинна точно відповідати назві словника, побудованого в базі даних (Каталогізатор – Сервіс - Словники) та прописаного у файлі EditMap.ini.
В рядку SQL-запит вказуємо доступ до таблиці бази даних, з якої будемо запозичувати інформацію про уніфіковані заголовки, наприклад:
SELECT TERM,CNT FROM "C:\Program Files\Inform-systema\MarcSQL\db\stat".IDX245a
SELECT TERM, CNT – запит «Відібрати інформацію з колонок TERM,CNT»
FROM "C:\Program Files\Inform-systema\MarcSQL\db\stat".IDX245a – відібрати назви, записи яких містяться в базі даних STAT (вказано шлях розміщення бази даних).
Оскільки використовуємо дві колонки, то в рядку «Розміри в колонках», вказуємо 80, 20 (%) , в рядку «Назва колонок» - «Назва» та «Кількість» (кількість записів даної назви в базі даних). Рядок «Шаблон значення» - <1> - означає, що при вводі даних із словника автоматично буде використовуватися інформація з колонки 1 – перелік авторів.
В файлі EditMap.ini за замовчуванням можна прописати використання лише одного словника – внутрішнього або зовнішнього, але при створенні записів можна переключатися з одного словника на інший за допомогою комбінації клавіш ALT D (в кириличному розкладі ALT В).
Пошук документів за уніфікованим заголовком можна вдосконалити за рахунок створення смарт-словників, що об’єднують інформацію, представлену в декількох підполях. Зверніть увагу, що смарт-словники можна створювати в системі «Марк-SQL», починаючи з версії 1.11.
Смарт-словники – це внутрішні словники системи, значення елементів яких генерується макроскриптом.
Управління смарт-словниками здійснюється через файл SmartBuildDIct.ini (папка bin).
Для уніфікованих заголовків на анонімні твори, твори фольклору та священні писання варто створити смарт-словник «Уніфікований заголовок», що об’єднує поля 130а та 130p. Для одного поля в системі може застосовуватися лише один смарт-словник. Слід зазначити, що назва секції має точно відповідати назві словника, побудованого у базі даних. Наприклад:
[Уніфікований заголовок]
Script=~GetSubTag(130a) ~GetSubTag(130p)
Для уніфікованих заголовків творів, що мають автора, варто створити смарт-словник «Уніфікований заголовок (автор.)», що об’єднує поля 240а та 240p. Наприклад:
[Уніфікований заголовок (автор.)]
Script=~GetSubTag(240a) ~GetSubTag(240p)
Для того, щоб включити підтримку смарт-словників, необхідно установити параметр 1 у файлі Marc.ini (папка bin ):
[Dicts]
SmartBuildDict=1
При створенні документів велике значення має використання індикаторів. В полях 130 та 730 перемінне значення (від 0 до 9) має перший індикатор і постійне значення # - другий індикатор. При визначенні першого індикатора враховується ряд незначущих символів, з яких може починатися назва: лапки, три крапки тощо. В полі 240 перемінні значення мають і перший (0 або 1), і другий індикатори (від 0 до 9).
Налаштування індикаторів здійснюється в файлі IndDesc.ini (папка bin). З початку файлу подається перелік полів з індикаторами, які присвоюються при створенні документів за замовчуванням, далі по кожному підполю подано перелік індикаторів, які вибираються в залежності від документу, що описується. Для полів уніфікованого заголовку (130, 730 та 240) інформація має бути наступною:
130=0#
730=0#
240=00

[130.1]
0=Немає несортованих символів
1=Кількість(1) несортованих символів
2=Кількість(2) несортованих символів
3=Кількість(3) несортованих символів
4=Кількість(4) несортованих символів
5=Кількість(5) несортованих символів
6=Кількість(6) несортованих символів
7=Кількість(7) несортованих символів
8=Кількість(8) несортованих символів
9=Кількість(9) несортованих символів

За такою ж схемою прописується перший індикатор і для полів 730.

Для поля 240 індикатори потрібно прописати наступним чином:
[240.1]
0=Заголовок не виводиться на друк або екран
1=Заголовок виводиться на друк або екран

[240.2]
0=Немає несортованих символів
1=Кількість(1) несортованих символів
2=Кількість(2) несортованих символів
3=Кількість(3) несортованих символів
4=Кількість(4) несортованих символів
5=Кількість(5) несортованих символів
6=Кількість(6) несортованих символів
7=Кількість(7) несортованих символів
8=Кількість(8) несортованих символів
9=Кількість(9) несортованих символів

При внесенні уніфікованого заголовку поле 730 може повторюватись, також повторюватися, згідно формату MARC21, можуть і окремі підполя. Поля 130 та 240 в цілому не повторюється.
Повтор поля або підполя прописується в режимі «Екранна форма DBList» (модуль «Каталогізатор», режим «Вигляд – Екранні форми»). «Екранна форма DBList» включає перелік полів Marc21, що використовуються при створенні записів.

Список полів включає і перелік підполів 130, 730 та 240. Оскільки інформація про кожний уніфікований заголовок подається блоками, то в переліку прописано поля 130, 730 та 240 з підполем 0, для яких вказано повторюваність блока полів в цілому:

Така ж інформація вноситься для кожного підполя зокрема.
При створенні або редагуванні документів повтор поля/підполя здійснюється по правій клавіші миші.
 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
Останнє оновлення: 12/4/2024
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей