Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Заняття 6. Зона назви та відомостей про відповідальність

Зона назви та відомостей про відповідальність містить основну назву, загальне визначення матеріалу, інші назви (альтернативну, паралельну тощо), відомості, що відносяться до назви, та відомості про осіб та/або організації, які несуть відповідальність за створення документа, що є об’єктом опису.

Згідно міжнародного формату MARC21 для занесення інформації про назву документа, що каталогізується, її варіанти та попередні назви, які також стосуються документа, визначено поля назви та пов’язаних назв 20Х-24X.

Для занесення основної назви документу та відомостей про відповідальність використовується поле «245 Зона назви та відомостей про відповідальність». Поле не повторюється.

Перший індикатор поля 245 визначає чи створюється додаткова пошукова ознака на заголовок: якщо в документі, що каталогізується, заповнене поле «100 Автор», то ставиться 1, якщо автор в документі відсутній - 0.

Другий індикатор вказує на кількість незначущих символів у назві, які не враховуються при сортуванні документів за алфавітом. Наприклад, якщо назва починається з лапок, то другий індикатор – 1, якщо з трьох крапок – 3.

Незначущими символами виступають і початкові визначені та невизначені артиклі. Алфавітний перелік артиклів у латинській графіці (транслітерації для арабської, івриту тощо) з позначкою мов, в яких вони використовуються, подані в додатку F «Начальные определённые и неопределённые артикли» формату Marc21.

2-й індикатор
Назва
1 245$a"Великий писатель земли русской"
3 245$a…Мені тринадцятий минало
4 245$aThe other shores...

Основна назва - слово чи словосполучення, яке використовується для ідентифікації документа, яке може бути виділене шрифтом або кольором.

Згідно формату MARC21 для занесення основної назви застосовується підполе «245a Назва». Підполе не повторюється.

Основну назву в описі наводять в тому вигляді як її подано в джерелі опису, в тій же послідовності і з тими ж розділовими знаками.

Основна назва може складатися з одного чи декількох речень, розділеними знаками, які подано в джерелі, а при їх відсутності – крапками:

Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики
Бережи себе, малюк!
Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи
Бібліотека. Наука. Культура. Інформація
Література. Діти. Час

Основна назва може містити альтернативну назву, що з’єднується з нею сполучником «або/или» та записується з великої літери. Перед сполучником «або/или» ставиться кома. Наприклад:

Андріївський узвіз, або Дитинець
Гобіт, або Туди і Звідти
Путь к успеху, или Курс бизнеса

Зазначені в джерелі інформації хронологічні та географічні дані, пов'язані за змістом з основною назвою, наводять в описі після основної назви і відокремлюють від неї комою, якщо в джерелі немає інших знаків. Наприклад:

Календарик-дошколярик, 1994
Мистецтво України, 1991-2003
Дванадцять місяців, 1996
Венгерская поэзия, 20 век
Драматичні твори (1907-1908)
Великие художники 20 века

Задовгу основну назву допускається скорочувати шляхом відсікання частини назви, якщо це не веде до викривлення змісту. Пропуск позначається знаком три крапки - <…>. Наприклад:

Життя й чудні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо…
"На этой улице когда-то..."

При відсутності основної назви документа вона може бути запозичена з інших джерел, про що потрібно зазначити в примітках. При неможливості встановити основну назву за допомогою будь-яких інших джерел, вона може бути сформульована самостійно на основі аналізу документа. В обох випадках назва подається в квадратних дужках. Наприклад:

[Поеми без героїв]
[Творчість Дмитра Павличка]
[Сценарії до випускного вечора]

Якщо в джерелі інформації представлено декілька назв однією мовою, то як основну в описі наводять назву, що виділена поліграфічним способом. При відсутності цієї ознаки наводиться перша з послідовно розміщених назв.

При наявності типової та тематичної назви як основну в описі наводять тематичну назву, незалежно від поліграфічного виділення та послідовності розміщення:

История древнего мира : атлас
Театр : енциклопедія

Якщо документ, що описується, є збіркою творів і на титульній сторінці вказано загальну назву збірки та назви окремих творів, що ввійшли до неї, як основна обирається загальна назва, а назви окремих творів наводяться у полі Форматований зміст.

Загальне визначення матеріалу - наступний елемент зони назви та відомостей про відповідальність, що визначає клас матеріалу, до якого належить об’єкт опису. Загальне визначення матеріалу наводять без скорочень слів одразу після основної назви з великої літери в квадратних дужках мовою каталогізування.

Згідно міжнародного формату MARC21 для занесення загального визначення матеріалу визначено підполе «245h Фізичний носій». Підполе не повторюється.

Терміни для загального визначення матеріалу є фіксованими:

Відеозапис
Електронний ресурс
Звукозапис
Карти
Кінофільм
Комплект
Мікроформа
Мультимедіа
Ноти
Образотворчий матеріал
Предмет
Рукопис
Текст
Шрифт Брайля

Наприклад:
Віночок Соломії Крушельницької [Ноти]
Україна [Карти]
Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини [Образотворчий матеріал]
Большая детская электронная энциклопедия [Мультимедіа]
Чтение с увлечением [Електронний ресурс]

Елемент опису - загальне визначення матеріалу – може не використовуватися в інформаційному масиві, де переважна більшість записів на документи одного виду матеріалу. Наприклад, для каталогу, що містить бібліографічні описи переважно текстових матеріалів, визначення [Текст] можна не наводити.

Слово чи словосполучення, що уточнює основну назву документа та розташоване на титульному аркуші, відноситься до підназви (продовження назви). Відомості, що відносяться до назви, містять інформацію, що розкриває та пояснює основну назву, в тому числі дані про вид, жанр, призначення твору тощо. Якщо у відомостях, що відносяться до назви, є граматично пов'язані з ними відомості про відповідальність чи інші відомості, які відносяться до наступних елементів опису, вони наводяться разом з відомостями, що відносяться до назви, і далі не повторюються:

Алые паруса [Ноти] : альбом-сюита для баяна по рассказу А. Грина

Відомостям, що належать до назви, передує знак двокрапка. Кожна наступна інформація, що стосується продовження назви, відокремлюється двокрапкою (:), однорідні члени, якщо немає інших розділових знаків, відділяються комою.
Наприклад:
Київська область : путівник автомобілісту, пішоходу, туристу.

Відомості, необхідні для розкриття або пояснення основної назви, можуть бути сформульовані на основі аналізу видання, у цих випадках їх заключають в квадратні дужки і подають мовою каталогізування:
Спортивні змагання "Веселі старти" : (2-й клас) : [сценарій]
Высадка на Марс уже состоялась : [віртуальний космічний проект]
Ученый в образах искусства : [до 300-річчя від дня народження М. В. Ломоносова]

Дані, що відносяться до назви, згідно формату MARC21 заносяться в підполе 245b. Підполе не повторюється.

245 10 $aКуди іде зима на спочинок$bурок у 1 класі
245 10 $aКозак Мамай$bматеріали до уроку про народний живопис
245 11 $a"Я жива, я буду вічно жити!"$bлітературно-музична композиція, присвячена 140-річчю від дня народження Лесі Українки

Відомості про відповідальність містять інформацію про осіб або організації, що брали участь у створенні інтелектуального чи мистецького змісту документу, що каталогізується.

Відомості про відповідальність записують у тій формі, в якій вони вказані в запропонованому джерелі інформації, з уточненням, по можливості, ролі осіб або організацій в створенні документу. Відомості про відповідальність, сформульовані каталогізатором на основі аналізу документа, наводяться в зоні приміток.

Першим відомостям про відповідальність передує знак коса риска, яка з двох сторін виділяється пробілами; наступні групи відомостей відокремлюються крапкою з комою. Однорідні відомості всередині групи відокремлюються комами. Порядок наведення відомостей визначається їх поліграфічним оформленням або послідовністю в джерелі інформації, незалежно від ступеня відповідальності.

Кількість наведених відомостей про відповідальність визначає установа, що створює запис. Якщо в джерелі інформації містяться дані про одну, дві або три особи і/або організації, що виконують одну й ту саму функцію або мають однакову ступінь відповідальності, то дані про них обов'язково наводяться у відомостях про відповідальність, незалежно від того, вказувались вони в заголовку запису чи ні.

При наявності інформації про чотирьох і більше осіб і/або організацій, її можна обмежити зазначенням перших з кожної групи відомостей з додаванням у квадратних дужках мовою каталогізування слів <та ін.>.

Відомості про відповідальність, що включають найменування вищестоящої організації та її підрозділу або підпорядкованої їй організації, записують в тому вигляді і порядку, як вони наведені в джерелі інформації, і відокремлюють один від одного комами.

Дані про відповідальність згідно формату MARC21 заносяться в підполе 245c. Підполе не повторюється.
Наприклад:

245 10 $aЄвгенків скарб$bоповідання$cмал. М. Мордвинцевої
245 10 $aНаш Добрый мастер$bкн. подгот. по мультипликац. фильму., созд. на киностудии "Союзмультфильм"$cавт. текста Ж. Витензон ; худож. С. Аристакесова
245 10 $aКазка про дівчинку та живу зірочку$bказка-підказка$cГромадська організація "Примирення", проект "Подорож до успіху" ; худож. Л. Вакуленко, О. Волосенко
245 10 $aМатематичний конкурс. 4-9 класи$nВип. 1$bпосіб. для підготов. до математ. турнірів : понад 200 конкурс. та олімпіад. задач...$cупоряд. О. Л. Павлов [та ін.]

При описі збірника творів різних авторів, коли інформацію про всіх авторів і назви подано на титульній сторінці, друга та наступні назви творів, що мають іншого автора/ів, або не мають автора взагалі, заноситься у підполе $c і кожна група відділяється крапкою. Наприклад:

245 10 $aНіхто не забутий, ніщо не забуте ; Перший удар прийняли застави$cВ. Д. Ольшанський. Наш четвертий партизанський батальйон /В. К. Бондар. Розкажи, прапор полковий /М. А. Царьов ; упоряд. М. В. Стетюха ; авт. передм. О. П. Косюк

При створенні однорівневого бібліографічного запису на окремий том багатотомного видання наводяться у наступному порядку: основна назва багатотомника, відомості про кількість томів, номер тому та його назва (якщо є). Всі ці відомості відокремлюються крапками. Позначення тому (частини, випуску тощо) наводять згідно правил скорочень в бібліографічному записі. Наприклад:
Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. В 5 т. Т. 4. Русские народные легенды [Текст]. – Москва : Терра, 2000. – 316, [3] с. : ил.

При створенні на окремий том багатотомного видання однорівневого бібліографічного запису згідно формату MARC21 використовуються підполя «245n Номер частини/ розділу твору» та «245p Назва частини/ розділу твору». Підполя 245n та 245p повторюються.

Підполе $n містить числове чи алфавітне позначення частини/ розділу роботи, які використовуються у заголовку. Визначається як показник послідовності, та може бути поданий у будь-якій формі, наприклад, Частина 1, Додаток А, Книга друга.

245 10 $aНаш Лукаш$bу 2-х кн. : до 90-річчя від дня народж. М. Лукаша$cупоряд. Л. В. Череватенко$nКн. 2
245 10 $aСобрание сочинений$bв 22 т.$nТ. 15$pСтатьи об искусстве и литературе$cкоммент. К. Н. Ломунова ; оформ. Е. Ганнушкина, М. Шлосберга

Як еквівалент основної назви в документі, що каталогізується, можуть подаватися паралельна назва, назва іншою мовою або в іншій графіці, назва оригіналу тощо, якщо вони потрібні для ідентифікації документа. Перед паралельною назвою та для відокремлення декількох паралельних назв між собою використовується знак дорівнює - <=>. В програмному середовищі МАРК-SQL кожна паралельна назва заноситься в окреме поле 246; розділові знаки між назвами проставляються автоматично.

Згідно формату MARC21 для занесення варіантів назви визначено поле «246 Інша форма назви». Поле повторюється.

Поле має два індикатори. Перший індикатор проставляється за замовчуванням - <0>. Другий індикатор визначає тип назви:
# – Тип не специфіковано
0 – Частина назви
1 – Паралельна назва
2 – Окрема назва (випуску)
3 – Інша назва
4 – Назва на обкладинці
5 – Назва на додатковому титульному аркуші
6 – Назва на першій сторінці тексту
7 – Назва на колонтитулі
8 – Назва на корінці

Кожна з варіативних форм назви заноситься в окреме поле 246.

Поле 246 побудоване за аналогією з полем «245 Зона назви та відомостей про відповідальність» та має наступну структуру:
$a – Назва (НП)
$b – Решта назви (НП)
$h – Носій (НП)
$n – Номер частини/ розділ роботи (П)
$p – Назва частини/ розділу роботи (П)

Наприклад:

245 10 $aАнглійська - із задоволенням!$cхудож. О. М. Зельдєс
246 01 $aEnjoy English

245 10 $aКазка про ворону - голову чорненьку та маленького канарика - пташечку жовтеньку$cпер. М. Черкавський
246 04 $aКазка про ворону та канарика

245 00 $aТайноцвіт$cзб. афоризмів О. Гончара укр., англ. та нім. мовами ; М-во освіти і науки України, Національний гірничий університет, Центр культури української мови ім. О. Гончара ; упоряд. В. Ю. Пушкін [та ін.] ; за заг. ред. В. Ю. Пушкіна
246 01 $aMagic Flower
246 01 $aGeheimnis im Bluehen

Технологічні інструкції налаштування полів 245, 246.

Для створення бібліографічного запису кожна бібліотека може самостійно вибирати перелік підполів для полів 245 та 246. Перелік полів та підполів визначається в шаблоні для кожного типу документів окремо: книги, статті, електронні документи, аудіовізуальні документи тощо.

Шаблони документів можна створити в модулі «Адміністратор», режим «Сервіс - Шаблони».

Обираємо потрібний шаблон, наприклад «Статті» і прописуємо всі підполя, які будемо застосовувати для створення запису. Після поля 245 з відповідними підполями можна зразу вказати поле 246 – в цьому випадку при створенні документу після інформації про основну назву зразу буде вводитися інформація про інші варіанти назви.

При створенні шаблону для опису документів слід одночасно вносити зміни і в рядок «Набір полів для створення документа», і в рядок «Набір полів для перегляду та редагування документа».

При створенні бібліографічного запису можна користуватися системними словниками «Назва», «Продовження назви», «Відповідальність», «Фізичний носій», «Номер частини/розділу». Для ефективності пошуку інформації краще будувати єдиний словник, що вміщує інформацію з підполів 245a, 245p, 246a та 246p, і включає перелік всіх варіантів назв.

Побудова словника «Назва» здійснюється в модулі «Каталогізатор», режим «Сервіс - Словники». Словник потрібно будувати, включаючи декілька підполів 245a, 245p, 246a, 246p, а також уніфіковані заголовки (див. «Заняття 3. Створення бібліографічного запису під заголовком, що містить уніфіковану назву та заголовком, що містить позначення документа»). Підполя потрібно виділити в загальному списку полів та перенести стрілочкою у віконце «Відібрані поля», натиснути кнопку «Створити».


За аналогічною схемою будуються словники і за іншими підполями.

Побудовані словники можна використовувати як для пошуку документів, так і при введенні нових записів. При створенні документів можна використовувати внутрішні (інформацію для зони назви та відомостей про відповідальність взято з бази даних, в якій створюємо документ) або зовнішні (інформацію взято з іншої бази даних) словники. Використання внутрішніх або зовнішніх словників прописується у файлі налаштування EditMap.ini (папка bin). Використання внутрішнього чи зовнішнього словника позначається значенням IntDict – внутрішній, або ExtDict – зовнішній.

Для використання внутрішнього словника за полем «Назва» у файлі EditMap.ini потрібно прописати секцію:
[245a]
EditForm=TEDict
IntDict=Назва
OnlyFormEdit=Yes
DefaultMenu=NO

Щоб словник використовувався і в інших полях і підполях 246a,245p,246p, відповідні секції потрібно прописати і для них:
[245p]
EditForm=TEDict
IntDict=Назва
OnlyFormEdit=Yes
DefaultMenu=NO

[246a]
EditForm=TEDict
IntDict=Назва
OnlyFormEdit=Yes
DefaultMenu=NO

[246p]
EditForm=TEDict
IntDict= Назва
OnlyFormEdit=Yes
DefaultMenu=NO

Якщо є необхідність при створенні документів робити посилання на іншу базу даних (є головна і робоча бази, база «КОРДБА» і робоча), то можна словники використовувати як зовнішні. В головній і в робочій базах даних будуємо словники, за підполями, що включають інформацію зони назви та відомостей про відповідальність, в файлі EditMap.ini прописуємо секції для всіх підполів, в яких хочемо використовувати зовнішні словники, за схемою:
[245a]
EditForm=TEDict
ExtDict =Назва
OnlyFormEdit=Yes
DefaultMenu=NO

[245b]
EditForm=TEDict
ExtDict =Продовж. назви
OnlyFormEdit=Yes
DefaultMenu=NO

[245p]
EditForm=TEDict
ExtDict =Назва
OnlyFormEdit=Yes
DefaultMenu=NO

Щоб зовнішні словники за даними підполями спрацьовували, їх потрібно ще додатково прописати в робочій базі даних. Прописуємо зовнішній словник в модулі «Адміністратор», режим «Сервіс – Зовнішні словники».

Назва словника повинна точно відповідати назві словника, побудованого в базі даних (Каталогізатор – Сервіс - Словники) та прописаній у файлі EditMap.ini.

В рядку SQL-запит вказуємо доступ до таблиці бази даних, з якої будемо брати інформацію про авторів, наприклад:
SELECT TERM,CNT FROM "C:\Program Files\Inform-systema\MarcSQL\db\stat".IDX245b
SELECT TERM, CNT – запит «Відібрати інформацію з колонок TERM,CNT» FROM "C:\Program Files\Inform-systema\MarcSQL\db\stat".IDX245b – відібрати дані з словника «Продовження назви», записи яких містяться в базі даних STAT (вказано повний шлях розміщення бази даних).

Оскільки використовуємо дві колонки, то в рядку «Розміри в колонках», вказуємо 80, 20 (%) , в рядку «Назва колонок» - «Назва» (перелік значень із продовження назви) та «Кількість» (кількість записів даного продовження назви в базі даних). Рядок «Шаблон значення» - <1> - означає, що при введенні даних із словника автоматично буде використовуватися інформація з колонки 1, яка містить значення продовження назви.

В файлі EditMap.ini за замовчуванням прописується використання лише одного словника – внутрішнього або зовнішнього. Та при створенні записів можна переключатися з одного словника на інший за допомогою комбінації клавіш ALT D:

Для підполя 245h використовується фіксовані значення згідно «ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Перелік значень прописано у файлі EditMap.ini як випадаючий словник для даного підполя:
[245h]
EditForm=TECombo
ComboValues=Відеозапис,Електронний ресурс,Звукозапис,Карти,Кінофільм,Комплект,Мікроформа,Мультимедіа,Ноти,Образотворчий матеріал,Предмет,Рукопис,Текст,Шрифт Брайля
TagValues=Відеозапис,Електронний ресурс,Звукозапис,Карти,Кінофільм,Комплект,Мікроформа,Мультимедіа,Ноти,Образотворчий матеріал,Предмет,Рукопис,Текст,Шрифт Брайля
Separator=,
OnlyFormEdit=Yes
DefaultMenu=NO

В цьому прикладі кожна з секцій включає:
[245h] – номер поля і підполе
EditForm=TECombo – форма словника
DefaultMenu=No
OnlyFormEdit=Yes – значення підполя можна редагувати ComboValues= значення, які виводяться на екран при створенні документу
TagValues= значення, які заносяться в запис при створенні документу
Separator=; - розділовий знак при переліку значень

В практичній роботі, при створенні документу, словник має наступний вигляд:

При створенні документів велике значення має використання індикаторів. В полях 245 і 246 перемінні значення мають перший та другий індикатори. Налаштування індикаторів здійснюється у файлі IndDesc.ini (папка bin). З початку файлу подається перелік полів з індикаторами, які випадають при створенні документів за замовчуванням, далі по кожному полю подано перелік індикаторів, які вибираються в залежності від документа, що каталогізується. Для полів назви інформація має бути наступною:
245=10
246=01
[245.1]
0=Додаткова пошукова ознака на заголовок не створюється
1=Додаткова пошукова ознака на заголовок створюється

[245.2]
0=Немає несортованих символів
1=Кількість(1) несортованих символів
2=Кількість(2) несортованих символів
3=Кількість(3) несортованих символів
4=Кількість(4) несортованих символів
5=Кількість(5) несортованих символів
6=Кількість(6) несортованих символів
7=Кількість(7) несортованих символів
8=Кількість(8) несортованих символів
9=Кількість(1) несортованих символів

[246.1]
0=Примітка присутня, додатковий бібліографічний запис на назву відсутній
1=Примітка, додатковий бібліографічний запис на назву генерується
2=Примітка відсутня, додатковий бібліографічний запис на назву відсутній
3=Примітка відсутня, додатковий бібліографічний запис на назву генерується

[246.2]
0=Частина назви
1=Паралельна назва
2=Окрема назва (випуску)
3=Інша назва
4=Назва на обкладинці
5=Назва на додатковому титульному аркуші
6=Назва на першій сторінці тексту
7=Назва колонтитула
8=Назва на корінці

При необхідності індикатори змінюється:

При внесені інформації, згідно формату MARC21, можуть повторюватися поле 246 та окремі підполя полів 245 і 246.

Повтор поля або підполя прописується в режимі «Екранна форма DBList» (модуль «Каталогізатор», режим «Вигляд – Екранні форми»). «Екранна форма DBList» включає перелік полів Marc21, що використовуються при створенні записів. Ознака повторюваності вноситься для кожного поля/підполя окремо:

При створенні або редагуванні документів повтор поля/підполя здійснюється по правій клавіші миші:

За замовчуванням в режимі збереження документів відбувається перевірка наявності назви в бібліографічному записі. Повідомлення, що назву в записі не зазначено, прописано в файлі OnDocSave (папка scp). При необхідності повідомлення-попередження можна відмінити, вилучивши файл з папки scp. У відомостях про відповідальність при створенні запису в електронній формі у середовищі «МАРК-SQL» дані про первинну відповідальність (першого, другого, третього та інших авторів) можна не наводити. Ці дані автоматично формуються для каталожної картки за косою рискою, якщо в режимі «Доповнювати відомості про відповідальність автора» встановлено значення «Так».


Відомості про вторинну відповідальність (художник, укладач, інтерв’юер тощо) прописуються у підполі 245c у тому вигляді, як вони наведені у документі (худож. А. Петров ; ред. О. Іваненко тощо). Додатково інформація про вторинну відповідальність подається у полі 700 згідно формату Marc21 (див: Заняття 1. Створення бібліографічного запису під заголовком, що містить ім’я особи ). Якщо для конкретної особи заповнено підполе 700e, то дані про відповідальність у бібліографічному записі не відображаються.
Для того, щоб дані про відповідальність автоматично з’являлися при формуванні списків, покажчиків тощо, у відповідних звітах потрібно прописати, що застосовується повна форма бібліографічного запису. Для прикладу послідовність дій:
- в модулі «Каталогізатор» вибираємо режим «Звіти»


- режимі «Звіти» вибираємо звіт «Список знайдених документів»


- виділивши даний звіт, по правій клавіші виходимо в режим «Редагувати звіт»


- відкривши текст звіту, змінюємо значення
 • ~GetBiblio(BRIEF,BOLD)\ (формування короткого бібліографічного запису) на значення
 • ~GetBiblio(FULL,BOLD)\ (формування розширеного бібліографічного запису).
  - зберігаємо зміни у звіті


  - отримуємо список документів з розширеними бібліографічними записами.

 •  

  Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

   
  Останнє оновлення: 12/4/2024
  © 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей