Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Міжнародні нормативно-правові документи з бібліотечного обслуговування дітей

Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ (IFLA)

IFLA Guidelines for Library Services to Children aged 0-18 = Рекомендації з бібліотечного обслуговування дітей (віком 0-18 років) : переглянута версія 2018 р. Режим доступу: https://www.ifla.org/publications/node/67343; Режим доступу україномовного перекладу: https://www.chl.kiev.ua\assditbibl\Рекомендації ІФЛА.pdf

IFLA Libraries and the Sustainable Development Goals: A Storytelling Manual (2018) = Бібліотеки ІФЛА та Цілі Сталого Розвитку : посібник з розповідями, 2018. Режим доступу: https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdg-storytelling-manual.pdf

IFLA Statement on Digital Literacy (18 August 2017) = Заява ІФЛА про цифрову грамотність (18 серпня 2017 р.). Режим доступу: https://www.ifla.org/publications/node/11586

Internet and Children’s Library Services = Інтернет та дитячі бібліотечні послуги : останнє оновлення 2018 р. Режим доступу: https://www.ifla.org/publications/internet-and-children-s-library-services?og=51

Guidelines for Children's Library Services / by IFLA Libraries for Children and Young Adults Section = Рекомендації для дитячих бібліотечних служб : останнє оновлення 2017 р. Режим доступу: https://www.ifla.org/publications/guidelines-for-children-s-library-services?og=51

IFLA Guidelines for Continuing Professional Development: Principles and Best Practices (2016) = Рекомендації ІФЛА щодо постійного професійного розвитку : принципи та найкращі практики. Режим доступу: https://www.ifla.org/files/assets/cpdwl/guidelines/ifla-guidelines-for-continuing-professional-development.pdf

IFLA Statement on Social Media, Children and Young Adults @the Library - Safety, Privacy and Online Behavior = Заява IFLA про соціальні медіа для дітей та молоді в @-бібліотеці - безпека, конфіденційність та поведінка в Інтернеті, 2015. Режим доступу: https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/social_media_children_and_young_adults.pdf

Guidelines for Library Services for Young Adults (Revised) = Рекомендації з бібліотечного обслуговування молоді (переглянуто), 2015. Режим доступу: https://www.ifla.org/publications/guidelines-for-library-services-for-young-adults--revised-?og=51

How libraries for children and young adults are supporting development by providing access to information / by IFLA Section Libraries for Children and Young Adults = Як бібліотеки для дітей та молоді підтримують розвиток, надаючи доступ до інформації : короткий виклад, 2015. Режим доступу: https://www.ifla.org/publications/node/9682?og=51

IFLA School Library Guidelines = Рекомендації для шкільних бібліотек ІФЛА, 2015. 2-ге вид. Режим доступу: https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines.pdf

IFLA Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia - Revised and extended 2014 = Рекомендації IFLA щодо бібліотечних послуг для людей з дислексією, переглянуто та продовжено 2014 року. Режим доступу: https://www.ifla.org/files/assets/lsn/publications/guidelines-for-library-services-to-persons-with-dyslexia_2014.pdf

Web 2.0 and Library Services for Young Adults: an introduction for librarians / by Ivan Chew = Web 2.0 та бібліотечні послуги для молоді: введення для бібліотекарів, 2013. Режим доступу: https://www.ifla.org/publications/web-20-and-library-services-for-young-adults-an-introduction-for-librarians?og=51

IFLA Code of Ethics for Librarians and other Information Workers (2012) = Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та інших інформаційних працівників, 2012. Режим доступу: http://www.ifla.org/files/assets/faife/news/IFLA%20Code%20of%20Ethics%20-%20Short.pdf

Guidelines for Library Services For Young Adults = Рекомендації з бібліотечного обслуговування юнацтва, 1996, 2008. Режим доступу: https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ya-guidelines2-en.pdf. Режим доступу російськомовного перекладу: https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ya-guidelines2-ru.pdf

Guidelines for Library Services to Babies and Toddlers (IFLA Professional Reports : 101) = Рекомендації з бібліотечного обслуговування дітей до трьох років, 2007. Режим доступу: https://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-100. Режим доступу російськомовного перекладу: https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/101.pdf

IFLA Access to libraries for persons with disabilities - Checklist / By Birgitta Irvall and Gyda SkatNielsen. The Hague, IFLA Headquarters, 2005. (IFLA Professional Reports: 89) = Доступ до бібліотек для людей з обмеженими можливостями : контрольний список / Біргітта Ірвал і Гіда СкатНілсен. Гаага, штаб-квартира ІФЛА, 2005. Режим доступу: https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/89.pdf

IFLA The Public library service: IFLA/UNESCO guidelines for development / [International Federationof Library Associations and Institutions]. 2001. Ed. for the Section of Public Libraries by Philip Gill et. al.Munchen: Saur. (IFLA publications; 97) = Служба публічних бібліотек: керівні принципи ІФЛА/ЮНЕСКО для розвитку / [Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ] ; ред. для секції публічних бібліотек Філіпа Гілла та ін. Режим доступу: http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/archive/the-public-library-service/publ97.pdf

Американська бібліотечна асоціація (ALA)

ALA Competencies for Librarians Serving Children in Public Libraries = Компетенції для бібліотекарів, що обслуговують дітей у публічних бібліотеках, 2015. Режим доступу: http://www.ala.org/yalsa/sites/ala.org.yalsa/files/content/YALSA_TeenCompetencies_web_Final.pdf

Комітет Міністрів Ради Європи

Рекомендація CM/Rec(2018)7 Комітету міністрів державам-членам «Про принципи дотримання, захисту та реалізації прав дитини в цифровому середовищі» = Recommendation CM/Rec(2018)7 of the Committee of Ministers to member Stateson Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment. Режим доступу: http://mvs.gov.ua/upload/file/rekomendac_ya_schodo_zahistu_d_tey_u_cifrovomu_seredovisch_2018.pdf (укр.); https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808b79f7 (англ.)

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
Останнє оновлення: 12/4/2024
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей