Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Заняття 11. Індексування документів з освіти та педагогічних наук. Дошкільна педагогіка

Зміни в державі та соціумі щоденно вносять свої корективи і пріоритети в систему освіти та виховання. Тож запорукою взаємодії бібліотек для дітей з освітніми закладами всіх рівнів є вивчення важливих сучасних напрямів, шляхів та прогнозування розвитку освітніх процесів, методів та технологій формування творчих здібностей молодого покоління. Змінюються шкільні програми і зростає інтелектуальний рівень користувачів. У час перебудови і модернізації суспільства до бібліотеки йде новий читач із новими запитами, потребами, цілями. Все це вимагає від бібліотекарів формувати якісні інформаційні ресурси, які б допомогли сучасним користувачам зорієнтуватися у масиві інформації, професійно розвиватися, самовдосконалюватися.

Значну частину джерел розпису періодичних видань для «Корпоративної бази статей» становить педагогічна преса. Тож якість бази даних залежить і від чіткого дотримання вимог до індексування документів, призначених для організаторів дитячого читання – вихователів, вчителів, батьків, психологів тощо.

Розділ тезауруса, за допомогою якого здійснюється індексування документів педагогічної тематики, включає рубрики, що розкривають проблеми, принципи та загальні питання організації освіти та виховання, підрозділи вікової педагогіки, професійну, корекційну, сімейну та спеціалізовані галузі педагогіки.

В основному, всі рубрики даного розділу застосовуються для документів, що мають віковий визначник <В> та цільове призначення: <батьки>, <вихователі>, <викладачі>, <фахівці>.

Деякі теми в літературі практично зникли і відповідні предметні рубрики вже застарілі та не використовуються, інші, навпаки, широко застосовуються. Крім того, в педагогічній науці та літературі з'явилися нові напрями і відповідні терміни.

При предметизації документів, перш за все, необхідно звертати увагу на ступені навчання: дошкільна, шкільна, професійна педагогіка та самоосвіта.

Дошкільна педагогіка

Для предметизації документів про особливості виховання та навчання дошкільників використовується рубрика <ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА>. За цією рубрикою збирається матеріал стосовно теорії та методики дошкільного виховання та дошкільного навчання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей: процес, методи, культурно-національні традиції, окремі напрями виховання, значення гри у виховному процесі, дошкільна дидактика, технології навчання, підготовка дошкільників до школи, організація занять в дошкільних закладах.

650$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
650$xІСТОРІЯ


650$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
650$xІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
650$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
650$xДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
650$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
650$xДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Паралельно з рубрикою <ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА> вживаються рубрики, що розкривають питання:

окремі напрями виховання та навчання дошкільників 650$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
650$aЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ

650$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
650$aРОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ
74.100.5


74.100.5
методика викладання певних навчальних предметів для дошкільників 650$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
650$aМАТЕМАТИКА
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

650$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
650$aМУЗИКА
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
74.10274.102
корекційна (спеціальна) педагогіка дошкільників 650$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
650$aЛОГОПЕДІЯ

650$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
650$aКОРЕКЦІЙНА (СПЕЦІАЛЬНА) ПЕДАГОГІКА
(Рубрика <КОРЕКЦІЙНА (СПЕЦІАЛЬНА) ПЕДАГОГІКА> введена замість рубрики <ДЕФЕКТОЛОГІЯ>)
74.3


74.3
виховання та/або навчання дошкільників у сім’ї 650$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
650$aСІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ

650$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
650$aСІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА
74.90


74.92
74.102
традиції та їх роль у вихованні та/або навчанні дошкільників 650$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
650$aНАРОДНА ПЕДАГОГІКА
74.1

Навчальні плани, програми з окремих напрямів виховання або навчання розкриваються наступними блоками:

650$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650$aМАТЕМАТИКА
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xПРОГРАМИ або ПЛАНУВАННЯ

655$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
655$vПРОГРАМИ або ПЛАНИ


650$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650$aМОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
650$xПРОГРАМИ або ПЛАНУВАННЯ

655$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
655$vПРОГРАМИ або ПЛАНИ

Навчальна література для дошкільників систематизується:

  • розділ «74.1 Дошкільне виховання. Дошкільна педагогіка», якщо подано методичні поради для вихователів;
  • розділ «74.902 Розумове виховання. Допомога сім’ї в навчанні дітей», якщо подано методичні поради для батьків;
  • віковий визначник <Д>, якщо документ адресовано безпосередньо дошкільникам, доступний для самостійної роботи.

Документи, в яких подано рецензії, характеристику та методику роботи з навчальною літературою з питань дошкільної педагогіки, розкриваються за допомогою рубрик:

650 14 $aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
650 14 $НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА$xОГЛЯД ВИДАНЬ$zУКРАЇНА
650 14 $aГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ$zУКРАЇНА
655 04 $aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vОГЛЯДИ

або

630 04 $aЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК (ПОСІБНИК)$xХАРАКТЕРИСТИКА$y2011$zРОСІЯ
650 14 $aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
650 14 $aПСИХОЛОГІЯ$xДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ$xСЕНСОРНИЙ РОЗВИТОК
650 14 $НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА$xПОСІБНИКИ$xХАРАКТЕРИСТИКА$zРОСІЯ
655 04 $aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vМЕТОДИЧНІ ПОРАДИ
655 04 $aКРИТИКА$vНАРИСИ

Для виокремлення матеріалів про загальні аспекти діяльності дошкільних закладів вводиться нова рубрика <ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ>:

650$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650$aДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
650$xРЕФОРМУВАННЯ
650$xРОЗВИТОК
650$xПОЛОЖЕННЯ

655$aНОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
655$vПОЛОЖЕННЯ

Для розкриття досвіду роботи дошкільного закладу з відповідного напрямку виховання застосовується підрубрика <ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ>. Але наголошуємо, що паралельно поле «610 Організація (тематичний термін)» заповнюється у разі, коли у тексті документу розкривається певний аспект діяльності ДНЗ. Коли автором статті виступає працівник ДНЗ, а про сам заклад мова не йде, то поле 610 не заповнюється.

610 24 $aДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 91 М. СЕВАСТОПОЛЯ$xДОСВІД РОБОТИ$y21 СТ.$zСЕВАСТОПОЛЬ, КРИМ, УКРАЇНА
650 14 $aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
650 14 $aФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ$xДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ$xДОСВІД$y21 СТ.$zСЕВАСТОПОЛЬ, КРИМ, УКРАЇНА
650 14 $aФІЗКУЛЬТУРА$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ$xФІЗКУЛЬТХВИЛИНКИ
655 04 $aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vМЕТОДИЧНІ ПОРАДИ$vДОСВІД$vКОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬ$vВПРАВИ

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
 
Останнє оновлення: 8/8/2022
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей