Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Заняття 15. Індексування документів з освіти та педагогічних наук. Спеціальні школи. Корекційна (спеціальна) педагогіка. Професійна та спеціальна освіта

Спеціальні школи. Корекційна (спеціальна) педагогіка.

Змінено рубрику <ДЕФЕКТОЛОГІЯ> на нову рубрику <КОРЕКЦІЙНА (СПЕЦІАЛЬНА) ПЕДАГОГІКА>, що значно ширше розкриває специфічні форми та методи корекційно-виховної роботи з дітьми з обмеженнями у життєдіяльності.

Література даної тематики систематизується у розділ «74.3 Спеціальні школи. Дефектологія (корекційна педагогіка)» на основі 4-го видання таблиць ББК для дитячих та шкільних бібліотек.

Для предметизації документів застосовується рубрика <КОРЕКЦІЙНА (СПЕЦІАЛЬНА) ПЕДАГОГІКА>. При необхідності деталізації окремих галузей корекційної (спеціальної) педагогіки їх назви заносяться в підрубрики. Для матеріалів з логопедії виокремлено окрему рубрику <ЛОГОПЕДІЯ>. При необхідності паралельно окремими рубриками можуть виступати <ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА>, <ШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА>, <ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА>, <СІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА>, напрями виховання тощо.

650

14

$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aКОРЕКЦІЙНА (СПЕЦІАЛЬНА) ПЕДАГОГІКА$xІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ

650

14

$aФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

650

14

$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aКОРЕКЦІЙНА (СПЕЦІАЛЬНА) ПЕДАГОГІКА

650

14

$aЛОГОПЕДІЯ$xРОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА$xПОЧАТКОВА ОСВІТА

650

14

$aЛОГОПЕДІЯ

650

14

$aКОРЕКЦІЙНА (СПЕЦІАЛЬНА) ПЕДАГОГІКА

650

14

$aУКРАЇНСЬКА МОВА$xІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

650

14

$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aКОРЕКЦІЙНА (СПЕЦІАЛЬНА) ПЕДАГОГІКА$xПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ$xДІТИ З ВАДАМИ ЗОРУ

650

14

$aРОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ$xДІТИ З ВАДАМИ ЗОРУ

653

1_

$aТИФЛОПЕДАГОГІКА

653

1_

$aТИФЛОПЕДАГОГИКА

650

14

$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aКОРЕКЦІЙНА (СПЕЦІАЛЬНА) ПЕДАГОГІКА$xДІТИ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

650

14

$aПСИХОЛОГІЯ$xДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ

650

14

$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aКОРЕКЦІЙНА (СПЕЦІАЛЬНА) ПЕДАГОГІКА$xДІТИ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

650

14

$aПРИРОДНИЧІ НАУКИ$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ$xПРИРОДОЗНАВСТВО

650

14

$aТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aКОРЕКЦІЙНА (СПЕЦІАЛЬНА) ПЕДАГОГІКА$xДІТИ З АУТИЗМОМ

610

24

$aНАСТАВНИК (РИБІНСЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ)$xКОРЕКЦІЙНА РОБОТА З ДОШКІЛЬНИКАМИ$xДОСВІД РОБОТИ$y21 СТ.$zРИБІНСЬК, ЯРОСЛАВСЬКА ОБЛАСТЬ, РОСІЯ

650

14

$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aКОРЕКЦІЙНА (СПЕЦІАЛЬНА) ПЕДАГОГІКА$xГІПЕРАКТИВНІ ДІТИ$xРЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ$y21 СТ.$zРИБІНСЬК, ЯРОСЛАВСЬКА ОБЛАСТЬ, РОСІЯ

650

14

$aПСИХОЛОГІЯ$xГІПЕРАКТИВНІСТЬ$xДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ

653

1_

$aДІТИ 4-6 РОКІВ

653

1_

$aДЕТИ 4-6 ЛЕТ

653

1_

$aГІПЕРАКТИВНІ ДОШКІЛЬНИКИ

653

1_

$aГИПЕРАКТИВНЫЕ ДОШКОЛЬНИКИ

Для предметизації документів про діяльність спеціальних шкіл для дітей з обмеженнями життєдіяльності в цілому застосовується рубрика <СПЕЦШКОЛИ>. При висвітленні окремих напрямів виховання та навчання у спеціальних школах в рубриках подаються напрями виховання або навчання, а в підрубриці вказується тип закладу: <РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ>, <СПЕЦШКОЛИ>, <ШКОЛИ-ІНТЕРНАТИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ> тощо.

650

14

$aПОЗАУРОЧНА ВИХОВНА РОБОТА

650

14

$aКОРЕКЦІЙНА (СПЕЦІАЛЬНА) ПЕДАГОГІКА$xДІТИ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

650

14

$aТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ$xСПЕЦШКОЛИ$xДІТИ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ$zУКРАЇНА

245

10

$aРозвиток мовлення в учнів молодших класів допоміжної школи на уроках читання та української мови$bнавч.-метод. посіб.

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА$xПОЧАТКОВА ОСВІТА

650

14

$aКОРЕКЦІЙНА (СПЕЦІАЛЬНА) ПЕДАГОГІКА

650

14

$aЛОГОПЕДІЯ$xРОЗВИТОК МОВЛЕННЯ$xСПЕЦШКОЛИ$zУКРАЇНА

650

14

$aУКРАЇНСЬКА МОВА$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

650

14

$aЧИТАННЯ$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

245

__

$aШкола надії$bСосниц. спец. загальноосвіт. шк.-інтернату для глухих дітей - 70 р.

521

3_

$aдорослі

610

24

$aСОСНИЦЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ ДІТЕЙ$xІСТОРІЯ$xДІЯЛЬНІСТЬ$y20-21 СТ.$zСОСНИЦЯ, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

650

_4

$aСПЕЦШКОЛИ$xІНТЕРНАТИ$xІСТОРІЯ$xДІЯЛЬНІСТЬ$y20-21 СТ.$zСОСНИЦЯ, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

650

__

$aКОРЕКЦІЙНА (СПЕЦІАЛЬНА) ПЕДАГОГІКА$xДІТИ З ВАДАМИ СЛУХУ

653

1_

$aСУРДОПЕДАГОГІКА

653

1_

$aСУРДОПЕДАГОГИКА

655

__

$aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА$vНАРИСИ

Професійна та спеціальна освіта

Література щодо навчання в системі професійної та спеціальної освіти, додаткової освіти систематизується у розділ «74.5 Професійна та спеціальна освіта» на основі 4-го видання таблиць ББК для дитячих та шкільних бібліотек.

Для предметизації документів застосовуються рубрики <ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА>, <ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК> (нова рубрика), <ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ>, <СЕРЕДНІ СПЕЦІАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ> (нова рубрика), <ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ>, <ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ> (змінена рубрика замість <ПТУ>).

Під рубрикою <ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА> збираються матеріали, що охоплюють історію, організацію, різні ступені, види, методи та форми професійної та спеціальної освіти, виробничу педагогіку, види освітніх закладів, ліцензування та акредитування закладів професійної освіти, методику викладання спеціальних предметів, підготовку фахівців, організацію навчальної роботи, виховання та побут студентства.

650

14

$aПРОФЕСІЙНА ОСВІТА$xКООПЕРАТИВНЕ НАВЧАННЯ$xПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ$xПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Для виокремлення професійної освіти в певній галузі в підрубриці додатково прописуються галузі підготовки фахівців, уточнення щодо аспекту професійної освіти:

084

 

$a74.5

650

14

$aПРОФЕСІЙНА ОСВІТА$xДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА$y21 СТ.$zРОСІЯ

084

 

$a74.5

650

14

$aПРОФЕСІЙНА ОСВІТА$xЕКОНОМІЧНІ НАУКИ$xПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ$y21 СТ.$zУКРАЇНА

650

14

$aПРОФЕСІЙНА ОСВІТА$xШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА$xБІОЛОГІЯ$xСАМООСВІТА

650

14

$aПРОФЕСІЙНА ОСВІТА$xДОКУМЕНТОЗНАВСТВО$xНАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ$xСТАНДАРТИ$y21 СТ.$zЄВРОПА$zКАНАДА$zСША$zУКРАЇНА

084

 

$a74.58

650

14

$aПРОФЕСІЙНА ОСВІТА$xВИЩА ОСВІТА$xДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА$xІСТОРІЯ

$xМАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ$xОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ $xФІНАНСУВАННЯ$y20-21 СТ.$zСША

650

14

$aПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ$xПІДГОТОВКА І ПЕРЕПІДГОТОВКА ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ$y20-21 СТ.$zСША

Звертаємо увагу, що введено нову рубрику <ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК>, під якою збираються матеріали про безперервну освіту, атестацію фахівців, набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок, що дають змогу якісно виконувати функціональні обов'язки, освоювати нові види професійної діяльності.

Якщо в документах розглядаються питання підвищення кваліфікації спеціалістів певних категорій, організації професійного навчання працівників, то застосовується рубрика <ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ>, в підрубрику до якої прописуються певні професії.

650

14

$aПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК$xВЧИТЕЛІ$xПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

$xПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ$xСАМООСВІТА

650

14

$aПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ$xВЧИТЕЛІ

650

14

$aПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК$xВИХОВАТЕЛІ$xПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ$xПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА$xФОРМУВАННЯ$y21 СТ.$zУКРАЇНА

650

14

$aПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК$xАТЕСТАЦІЇ$xПЕДАГОГИ$y21 СТ.$zУКРАЇНА

653

1_

$aПИТАННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

653

1_

$aВОПРОСЫ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

650

14

$aПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК$xВЧИТЕЛІ$xПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ

653

1_

$aПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

653

1_

$aПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЯМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

650

14

$aПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК$xПЕДАГОГИ-БІБЛІОТЕКАРІ$xШКІЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ$xКВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ$xОБОВ'ЯЗКИ$y21 СТ.$zРОСІЯ$zСША

650

14

$aПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК$xБІБЛІОТЕКАРІ $xБІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДІТЕЙ$xАТЕСТАЦІЇ$y21 СТ.$zУКРАЇНА

650

14

$aПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ$xБІБЛІОТЕКАРІ$xПРОБЛЕМИ$xПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ$y21 СТ.$zКИЇВ, УКРАЇНА

650

14

$aПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК$xБІБЛІОТЕКАРІ$xБЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА$xПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ$y21 СТ.$zКИЇВ, УКРАЇНА

650

14

$aПСИХОЛОГІЯ$xПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ$xПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

650

14

$aПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ$xПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ$xШКІЛЬНІ ПСИХОЛОГИ$xШКІЛЬНІ СЕМІНАРИ

610

24

$aСПЕЦІАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ РЕСПУБЛІКИ КОМІ ІМЕНІ ЛУЇ БРАЙЛЯ$bПРОГРАММА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 2009-2011 ГГ. $xРЕАЛІЗАЦІЯ$xПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БІБЛІОТЕКАРІВ$xНАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ$y21 СТ.$zСИКТИВКАР, КОМІ, РОСІЯ

650

14

$aНАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ$xБІБЛІОТЕКИ ДЛЯ СЛІПИХ$xСПЕЦІАЛІЗОВАНІ БІБЛІОТЕКИ$y2009-2011$zСИКТИВКАР, КОМІ, РОСІЯ

650

14

$aПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ$xБІБЛІОТЕКАРІ$xМУНІЦИПАЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ$y21 СТ.$zКОМІ, РОСІЯ

610

24

$aЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ$xДІЯЛЬНІСТЬ$y21 СТ.$zЛУГАНСЬК, УКРАЇНА

650

14

$aПРОФЕСІЙНА ОСВІТА$xПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ$y21 СТ.$zЛУГАНСЬК, УКРАЇНА

650

14

$aПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ$xВЧИТЕЛІ$y21 СТ.$zЛУГАНСЬК, УКРАЇНА

Якщо розглядається профорієнтаційна робота з певної професії, то професія заповнюється в підрубрику до рубрики <ПРОФОРІЄНТАЦІЯ>:

084

 

$a74.200.58

084

 

$a74.200.52

650

14

$aПРОФОРІЄНТАЦІЯ$xБУДІВЕЛЬНИКИ

650

14

$aПОЗАШКІЛЬНА ВИХОВНА РОБОТА$xПРОФОРІЄНТАЦІЯ

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vМЕТОДИЧНІ ПОРАДИ$vРОЛЬОВІ ІГРИ

084

__

$a74.100.5

245

10

$aУсі професії однаково потрібні$bконспект заняття для дітей старшої групи

521

3_

$aвихователі

650

14

$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ

650

14

$aПРОФОРІЄНТАЦІЯ$xІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ

650

14

$aПРОФЕСІЇ

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vКОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬ$vДИДАКТИЧНІ ІГРИ

Для розкриття діяльності професійних навчальних закладів застосовуються рубрики <ПРОФЕСІ?ЙНО-ТЕХНІ?ЧНІ НАВЧА?ЛЬНІ ЗА?КЛАДИ> (замість <ПТУ>), <СЕРЕДНІ СПЕЦІАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ> (нова рубрика) та <ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ>. Але наголошуємо, що паралельно поле «610 Організація (тематичний термін)» заповнюється у разі, коли у тексті документу розкривається діяльність в цілому або певний аспект діяльності професійного навчального закладу. Коли автором статті виступає працівник навчального закладу, а про сам заклад мова не йде, то поле 610 не заповнюється.

610

24

$aУМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ$xДІЯЛЬНІСТЬ$y20-21 СТ.$zУМАНЬ, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

650

14

$aПРОФЕСІЙНА ОСВІТА$xІСТОРІЯ$xПЕДАГОГІКА$xРОЗВИТОК$y20-21 СТ.$zУМАНЬ, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

650

14

$aВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ $xІСТОРІЯ$xРОЗВИТОК$y20-21 СТ.$zУМАНЬ, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

655

04

$aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА$vНАРИСИ

610

24

$aКИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ (НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ)$bФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

$xДІЯЛЬНІСТЬ$y20-21 СТ.$zКИЇВ, УКРАЇНА

650

14

$aПРОФЕСІЙНА ОСВІТА$xТЕХНІКА$xФІЗИКА$xРОЗВИТОК$y20-21 СТ.$zКИЇВ, УКРАЇНА

650

14

$aВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ$xНАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ$y20-21 СТ.$zКИЇВ, УКРАЇНА

Звертаємо увагу, що з тезауруса вилучено всі рубрики, що стосувались окремих професій. Виходячи з цього, в полі «650 Основна рубрика» окремі професії можуть використовуватися лише як підрубрики.

Матеріали, що подають загальну характеристику окремих професій, художні твори та сценарії про певну професію, розкриваються через поле «656 Професії» із заповненням рубрики <ПРОФЕСІЇ>. Якщо паралельно з характеристикою професії подається і змістовна інформація про галузь економіки, то паралельно може заповнюватись і рубрика відповідної галузі.

Для виокремлення масиву матеріалу, присвяченого професійним святам вводиться нова рубрика - <ПРОФЕСІЙНІ СВЯТА>.

084

 

$a85.34

650

14

$aПРОФЕСІЇ

650

14

$aПРОФОРІЄНТАЦІЯ

653

1_

$a5-11 КЛ.

653

1_

$aРОЗМАЇТТЯ ПРОФЕСІЙ

653

1_

$aРАЗНООБРАЗИЕ ПРОФЕССИЙ

655

04

$aСЦЕНАРІЇ$vВИХОВНІ ГОДИНИ

Наступна сторінка

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
Останнє оновлення: 12/4/2024
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей