Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Заняття 16. Спеціалізовані галузі педагогіки

На основі 4 видання Середніх таблиць ББК «Культура. Наука. Освіта» підрозділ «74.6 Спеціалізовані галузі педагогіки» відображає процеси диференціації та інтеграції, що відбуваються у педагогіці. В даному підрозділі виокремлено такі основні ділення: «74.61 Галузева педагогіка», «74.63 Порівняльна педагогіка», «74.65 Етнопедагогіка» та «74.66 Соціальна педагогіка». Враховуючи специфіку фондів бібліотек для дітей, прийнято рішення при систематизації документів, що розкривають дані теми, об’єднувати їх під загальним діленням «74.6 Спеціалізовані галузі педагогіки».

При предметизації для розкриття змісту документів даної тематики застосовуються рубрики <ПЕДАГОГІКА>, <НАРОДНА ПЕДАГОГІКА>, <СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА> (нова рубрика).

Для документів з питань галузевої та порівняльної педагогіки застосовується рубрика <ПЕДАГОГІКА> з відповідними підрубриками:

650

14

$aПЕДАГОГІКА$xГЕНДЕРНА ПЕДАГОГІКА


650

14

$aПЕДАГОГІКА$xПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА$zАМЕРИКА$zАЗІЯ


Матеріали з питань національно-регіональних та етнічних систем виховання, методів, засобів та прийомів народного виховання збираються під рубрикою <НАРОДНА ПЕДАГОГІКА>:

650

14

$aНАРОДНА ПЕДАГОГІКА$zУКРАЇНА


650

14

$aНАРОДНА ПЕДАГОГІКА$y21 СТ.$zЗАХІДНА УКРАЇНА


650

14

$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aНАРОДНА ПЕДАГОГІКА$zУКРАЇНА


650

14

$aНАРОДНА ПЕДАГОГІКА$xТРАДИЦІЇ$zРОСІЯ

650

14

$aМОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ$xНАРОДНА ПЕДАГОГІКА

653

1_

$aНАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

653

1_

$aНАРОДНІ ТРАДИЦІЇ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ


Вводиться нова рубрика <СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА>, яка буде застосовуватися для відображення матеріалів з питань теорії та історії соціальної педагогіки, соціального виховання, соціально-педагогічних проблем дитинства, соціалізації особистості в процесі виховання, навчання та самовиховання, виховного впливу соціуму, професіональної соціалізації, дисоціального виховання (вплив кримінальних, екстремістських, тоталітарних організацій, субкультур, специфіка роботи з асоціальними підлітковими групами), організації соціально-педагогічної роботи з різними групами населення, системи соціально-педагогічних служб.

650

14

$aСОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА$xСОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ СЛУЖБИ$zКИЇВ, УКРАЇНА


650

14

$aСОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА$xСОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ


650

14

$aСОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА$xСОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА$xБІЖЕНЦІ$zСИРІЯ


Сімейне виховання та освіта. Сімейна педагогіка

Для систематизації документів з питань сімейної педагогіки та сімейного виховання застосовуються наступні ділення таблиць ББК:

74.9

Сімейне виховання та освіта. Сімейна педагогіка

74.9р

Педагогічна просвіта батьків

74.90

Теорія та методика сімейного виховання

74.902

Процес виховання в сім’ї. Допомога сім’ї в навчанні дітей

74.905

Сім’я та громадськість

74.906

Організація життя дітей в сім’ї


Література даної тематики адресується організаторам дитячого читання, тому для книг перед індексом застосовується віковий визначник <В>.

Для розкриття змісту документів з питань педагогічної просвіти батьків, теорії, принципів та методів виховання в сім’ї, окремі напрями виховання в сім’ї, роль традицій в сімейному вихованні, сімейне (домашне) навчання, організація відпочитку та дозвілля дітей в сім’ї, застосовуються рубрики <СІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА>, <СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ>, <СІМ’Я>:

084

__

$a74.902

100

1_

$aКосован, Оксана Ярославівна

245

10

$aМайбутній першокласник$bробоч. зошит для дітей 5-6 рр.$cдизайн обкл. О. Соколюк, В. Нехай

521

3_

$aбатьки

650

14

$aСІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aУКРАЇНСЬКА МОВА

650

14

$aКАЛІГРАФІЯ

650

14

$aМАТЕМАТИКА

650

14

$aЛОГІКА

650

14

$aЗООЛОГІЯ

650

14

$aІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ

653

1_

$aПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ$aПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

655

_4

$aНАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ$xРОБОЧІ ЗОШИТИ$vІГРОВІ ЗАВДАННЯ

700

1_

$aВітушинська, Надія Іванівна

700

1_

$aВознюк, Леся Василівна

901

__

$tm


084

__

$a74.90

100

1_

$aБурова, Валентина Ивановна

245

10

$aКак воспитать ребенка счастливым и здоровым?$bсоветы любящей мамы$cмал. М. Базили ; дизайн обл. О. Ли

521

3_

$aбатьки

650

14

$aСІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aСІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ

650

14

$aМОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

650

14

$aСТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ

650

14

$aПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ

650

14

$aФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

653

1_

$aМЛАДЕНЦЫ$aНЕМОВЛЯТА

655

_4

$aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА$vНАРИСИ

901

__

$tm


650

14

$aПСИХОЛОГІЯ$xПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ$xСІМЕЙНА ПСИХОЛОГІЯ

650

14

$aСІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА$xСПІЛКУВАННЯ

653

1_

$aСПІЛКУВАННЯ МІЖ БАТЬКАМИ ТА ДІТЬМИ

653

1_

$aОБЩЕНИЕ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ


650

14

$aШКОЛИ$xБАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ$xРОБОТА З БАТЬКАМИ

650

14

$aСІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА

653

1_

$aШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

653

1_

$aШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ


50

14

$aСІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aСІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ$xЗБЕРЕЖЕННЯ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

650

14

$aСІМ'Я$xСІМЕЙНІ ТРАДИЦІЇ

653

1_

$aЗБЕРЕЖЕННЯ СІМЕЙНИХ ТРАДИЦІЙ

653

1_

$aСОХРАНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ


650

14

$aПСИХОЛОГІЯ$xДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ

650

14

$aСІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ$xОБДАРОВАНІ ДІТИ

650

14

$aРОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ$xОБДАРОВАНІ ДІТИ

653

1_

$aБАТЬКІВСЬКИЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ

653

1_

$aРОДИТЕЛЬСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА


Зверніть увагу, що змінені словникові статті до деяких рубрик:

o СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

u СІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА

В: ПЕДАГОГИКА

В: СЕМЬЯ

К: СЕМЕЙН + ПЕДАГОГИК

К: СІМЕЙН + ПЕДАГОГІК

К: ВОСПИТАН + СЕМ

К: ВИХОВАН + СІМ

К: ДОМАШ + НАВЧАН

К: ДОМАШ + ОБУЧЕН

К: СІМЕЙН + НАВЧАН

К: СЕМЕЙН + ОБУЧЕН

С: ВОСПИТАНИЕ

Б: 74.9

У: 37.018.1


o СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

u СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ

В: ВОСПИТАНИЕ

К: СЕМЕЙ + ВОСПИТАН

К: СІМЕЙ + ВИХОВАН

С: СІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА

Б: 74.9

У: 37.018.1


o СЕМЬЯ

u СІМ'Я

В: ОБЩЕСТВО

К: СЕМ

К: СІМ

Б: 87.7

У: 17


o НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА

u НАРОДНА ПЕДАГОГІКА

В: ПЕДАГОГИКА

В: ЭТНОГРАФИЯ

С: НАРОДОВЕДЕНИЕ

К: НАРОДН + ПЕДАГОГИК

К: НАРОДН + ПЕДАГОГІК

К: ЕТНОПЕДАГОГ

К: ЭТНОПЕДАГОГ

Б: 74.6

У: 37


Нова рубрика

o СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

u СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

В: ПЕДАГОГИКА

С: СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

С: СОЦИОЛОГИЯ

К: СОЦИАЛ + ПЕДАГОГИК

К: СОЦІАЛ + ПЕДАГОГІК

К: СОЦІАЛ + ВИХОВАН

К: СОЦИАЛ + ВОСПИТАН

К: СОЦИАЛИЗАЦ

К: СОЦІАЛІЗАЦ

К: СОЦИАЛ-ПЕДАГОГ + РАБОТ

К: СОЦІАЛ-ПЕДАГОГ + РОБОТ

К: СОЦИАЛ-ПЕДАГОГ + СЛУЖБ

К: СОЦІАЛ-ПЕДАГОГ + СЛУЖБ

Б: 74.6

У: 37

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
 
Останнє оновлення: 8/8/2022
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей