Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Заняття 17. Географічна назва як об’єкт розкриття змісту документа

  Поле «Географічна назва» відіграє важливу роль у пошуку інформації для задоволення запитів користувачів.

  Це поле заповнюється, якщо в документі розглядаються історія і/або археологія окремих територій, історичних місцевостей, зниклих та існуючих держав; політичний аспект діяльності різних країн світу (внутрішня, зовнішня політика, національні відносини тощо); географія територій, характеристика різних географічних об’єктів.

  До географічних об’єктів відносяться:

  1. Материки, частини світу.

  2. Історичні місцевості, історичні області та райони, руїни замків та фортець, історичні пам’ятки, археологічні ділянки, стародавні держави, зниклі міста, печерні міста та ін.

  3. Географічні регіони (цілісні і відносно стаціонарні утворення в межах географічної оболонки, що характеризуються певним географічним положенням та участю у формуванні та функціонуванні геосистем).

  4. Водні об'єкти: океани, моря, морські течії, затоки, бухти, лимани, протоки, озера, водосховища, ставки, річки, канали, морські течії, архіпелаги тощо.

  5. Географічні ландшафти: степи, лісостепи, напівстепи, пустелі, тундри тощо.

  6. Геоморфологічні об'єкти: гори, гірські вершини, хребти, печери, плоскогір'я, височини, нагір'я, низовини, рівнини, річкові долини, улоговини.

  7. Країни (держави), групи країн.

  8. Адміністративно-територіальні одиниці: області, райони, губернії, повіти, департаменти, землі, провінції, штати, міста, селища, села, аули, улуси тощо.

  9. Частини населених пунктів (вулиці, площі, житлові масиви, провулки тощо).

  10. Природні та біосферні заповідники, заказники, ландшафтні парки тощо. Формування поля «651 Географічна назва», відбувається на основі   «Переліку категорій предметних заголовків» (формат MARC21).

  Для поля перший індикатор не використовується, другий індикатор заповнюється з позначкою – 4 (Джерело тезаурусу не вказано).

  Для розширення інформації про географічні об’єкти використовуються тематичні, хронологічні та географічні підполя:

  -651a «Географічна назва»;

  -651x «Основні підзаголовки»;

  -651y «Географічний підзаголовок»;

  -651z «Хронологічний підзаголовок».

  Всі підполя «651 Географічна назва» заповнюються великими літерами.

  У випадку необхідності поле повторюється. Кількість географічних рубрик, що можуть бути застосовані для розкриття змісту документа, необмежена. Кожна наступна географічна назва заноситься в окреме поле.

  Географічні назви заносяться без скорочень.

  Для ідентичності подачі назв географічних об’єктів обов’язковим є використання контрольованого словника. В разі відсутності назви у словнику, для уточнення визначення написання назв необхідно перевіряти написання об’єкта в довідковій літературі або авторитетних джерелах мережі Інтернет.

  У підполе «Географічна назва (651a)» заноситьсяназва об’єкта, про який йде мова у документі.

  В найменуваннях географічних назв прийнята сучасна термінологія. Як правило, це офіційна або загальновживана назва чи абревіатура адміністративно-територіальних одиниць: <РЕСПУБЛІКА МАЛІ>, <США>, <РОСІЯ>.

  Назви історичних місцевостей включаються в формулювання географічної рубрики, якщо вони згадуються в документі: <ВІЗАНТІЯ>, <КИЇВСЬКА РУСЬ>, <СТАРОДАВНІЙ РИМ>. Якщо в документі відображено матеріал, що пов’язаний з перейменуванням географічних об’єктів – подається його сучасна назва <ДНІПРОПЕТРОВСЬК (МІСТО)> (книга про історію міста Єкатеринослава). В подальшому при створенні авторитетного файлу «Географічна назва» до авторитетного запису будуть включені всі назви.

Якщо з назви географічного об’єкту не зрозуміло до якої категорії відноситься даний географічний термін, тоді він уточнюється після назви об’єкта в круглих дужках. Наприклад: <ДЕСНА (РІЧКА)>, <ХОРТИЦЯ (ОСТРІВ)>, <СИНЕВИР(ОЗЕРО)>, <АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО (ВУЛИЦЯ)>, <АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ (ВУЛИЦЯ)>, <НИВКИ (ІСТОРИЧНИЙ РАЙОН)>, <ФУДЗІЯМА (ВУЛКАН)>, <ВІКТОРІЯ (ВОДОСПАД)>, <ТАССІЛІН-АДЖЕР (ПЛАТО)>, <АРІЗОНА (ШТАТ)>. Крім того, в круглих дужках подаються визначення територіальних одиниць найменувань населених пунктів. Наприклад, <ОСТЕР (МІСТО)>, <ВАСИЛІВКА (СЕЛО)>, <РУЖИН (СЕЛИЩЕ)>.

В сталих словосполученнях, в яких прикметник входить в назву географічного об'єкта, інверсія не допускається. Наприклад, <ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛОЩА>, <ПАНАМСЬКИЙ КАНАЛ>, <СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ>, <АКТІВСЬКИЙ КАНЬОН>, <ЧОРНА ГОРА>, <АЗОВСЬКЕ МОРЕ>.

У випадках, коли прикметники означають частину території або географічного об'єкту, на початку подається основна назва, а потім прикметник, що її характеризує. Наприклад: <КАРПАТИ УКРАЇНСЬКІ>, <УРАЛ ПІВНІЧНИЙ>.

  Якщо до складу поняття входить індивідуальна назва, подана в лапках, при формуванні рубрики її виносять на перше місце. Інформація вводиться без лапок. Наприклад: <СОФІЇВКА (НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК)>, <БАЗАЛЬТОВІ СТОВПИ (ГЕОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК)>, <ЗАЧАРОВАНИЙ КРАЙ (ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК)>.

  У підполе «Основні підзаголовки (651x)» заносяться дані, що розглядають конкретні тематичні аспекти основного географічного терміну географічної назви.

  У підполе «Хронологічний підзаголовок (651y)» заноситься хронологічний період або конкретні дати (століття або роки), що розглядаються у документі.

  У підполе «Географічний підзаголовок (651z)» заносяться географічні назви, які пов’язані з основним географічним терміном. Тобто, назви географічних об’єктів (районів, міст, сіл тощо), що введені в підполі «651a Георафічна назва» доповнюються ідентифікованою географічною ознакою (географічним релятором), з занесенням назви адміністративно-територіального поділу, на території якого розташований даний географічний об’єкт. Географічні релятори вказуються через кому, скорочення не використовуються. Перелік починаємо з найменшої територіальної одиниці. Заноситься з контрольованого словника. Наприклад: <БІЛА ЦЕРКВА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА>, <ЛОС-АНЖЕЛЕС, КАЛІФОРНІЯ, США>.

  Виключення становлять: місто Київ та обласні центри України. Їх назви не потребують уточнення та вказуються без зазначення області: <КИЇВ, УКРАЇНА>, <ЛЬВІВ, УКРАЇНА>.

  Без визначення території також подаються материки (континенти), океани, моря, країни.

  Приклади:

651

_4

$аАЗІЯ

$xІСТОРІЯ

$y19 СТ.

651

_4

$аКЕНІЯ

$xПОЛІТИКА

$y19-20 СТ.

$zАФРИКА

651

_4

$аЄВРОПА

$xЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ

$y21 СТ.

651

_4

$аВАВИЛОНІЯ

$xІСТОРІЯ

$y1894-539 РР. ДО Н.Е.

651

_4

$aХЕТСЬКЕ ЦАРСТВО

$xІСТОРІЯ

651

_4

$aМАНГУП-КАЛЕ (ПЕЧЕРНЕ МІСТО-ФОРТЕЦЯ)

$zКРИМ, УКРАЇНА

651

_4

$aАСКАНІЯ-НОВА (БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК ІМЕНІ Ф. Е. ФАЛЬЦ-ФЕЙНА)

$xЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСИКА

$zХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

651

_4

$aКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

$xЕКОЛОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

$y21 СТ.

$zІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

651

_4

$aЧЕРВОНЕ МОРЕ

$xЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

651

_4

$aЯГОРЛИЦЬКА ЗАТОКА

$xГЕОГРАФІЯ

$y21 СТ.

$zМИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

651

_4

$aКАРАКОЛ (ОЗЕРО)

$zКИРГИЗСТАН

651

_4

$a ГУДЗОНОВА ЗАТОКА

$xВІДКРИТТЯ

$y17 СТ.

$zКАНАДА

651

_4

$aАРАБАТСЬКА СТРІЛКА (КОСА)

$xФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

$xЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

$zХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

651

_4

$aКІНБУРНСЬКА КОСА

$zМИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

651

_4

$aКАМБЕЙСЬКА ЗАТОКА (БУХТА)

$xВІДКРИТТЯ

$zІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАН

651

_4

$aВЕЛИКИЙ БАР'ЄРНИЙ РИФ

$zКОРАЛОВЕ МОРЕ

651

_4

$aМАЛЬДІВСЬКІ ОСТРОВИ

$zРЕСПУБЛІКА МАЛЬДІВИ

651

_4

$aОСТРІВ ПАСХИ

$zЧИЛІ, ПІВДЕННА АМЕРИКА

651

_4

$a КРІТ (ОСТРІВ)

$zГРЕЦІЯ

651

_4

$aНОРДКАП (МИС)

$zНОРВЕГІЯ

651

_4

$aСАНТОРИН (АРХІПЕЛАГ)

$xЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

$zЕГЕЙСЬКЕ МОРЕ

651

_4

$aУРИЦЬКІ СКЕЛІ

$xЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

$zСКОЛІВСЬКИЙ РАЙОН, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

651

_4

$aСАХАРА (ПУСТЕЛЯ)

$zАФРИКА

651

_4

$aГОВЕРЛА (ГОРА)

$zЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

651

_4

$aКРАКАТАУ (ВУЛКАН)

$zІНДОНЕЗІЯ

651

_4

$aОБУХІВ (МІСТО)

$xАРХЕОЛОГІЯ

$xІСТОРІЯ

$zКИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

651

_4

$aІЛЛІНОЙС (ШТАТ)

$xІСТОРІЯ

$y1929

$zСША

651

_4

$aСУБОТІВ (СЕЛО)

$xІСТОРІЯ

$y19-21 СТ.

$zЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

651

_4

$aДЕГТЯРІ (СЕЛИЩЕ)

$xІСТОРІЯ

$y17-20 СТ.

$zЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

651

_4

$aАРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО (ВУЛИЦЯ)

$xІСТОРІЯ

$y19 СТ.

$zКИЇВ, УКРАЇНА

651

_4

$aПОДІЛ (ІСТОРИЧНИЙ РАЙОН)

$xІСТОРІЯ

$y19 СТ.

$zКИЇВ, УКРАЇНА

651

_4

$aКОНТРАКТОВА ПЛОЩА

$xІСТОРІЯ

$y19 СТ.

$zКИЇВ, УКРАЇНА

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
Останнє оновлення: 12/4/2024
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей