Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду
Заняття 18. Каталогізування електронних документів

  Бібліографічні записи складаються на електронні документи на матеріальних носіях інформації, мережні електронні документи локального доступу та мережні електронні документи віддаленого доступу.

  Бібліографічні записи здійснюються у відповідності з «ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», «ДСТУ 7.80:2007. Бібліографічний опис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання», комунікативним форматом MARC21 і складаються з бібліографічного опису документа та форми вводу (для електронних документів на матеріальних носіях інформації), в якій зазначається вид обліку (інвентарний, безінвентарний) та сигла зберігання, за якою документ може бути доступним користувачам.

  Бібліографічний опис електронного документу складає основу бібліографічного запису і містить бібліографічні дані, що дозволяють ідентифікувати електронний ресурс та отримувати інформацію про його зміст, призначення, фізичні характеристики, системні вимоги, режим доступу, спосіб поширення тощо. Схеми бібліографічних записів подано в «Додатку № 1».

  Відомості для складання основної назви беруться з приписаного джерела інформації. Якщо у джерелі немає основної назви, як основну назву зазначають перші рядки тексту або весь текст, виведений на титульний екран. Якщо це неможливо, то назву формулюють на підставі аналізу електронного ресурсу й беруть її у квадратні дужки.

Загальне позначення матеріалу (факультативний елемент бібліографічного запису) наводиться лише для інформаційних масивів, що вміщують відомості про документи різних видів. Для електронних документів використовується позначення <[Електронний ресурс]>.

  Відомості, що належать до назви, розкривають і пояснюють основну назву та допомагають ідентифікувати електронний документ.

  Відомості про відповідальність надають інформацію про осіб та організації, що відповідальні за інтелектуальний та/або художній зміст документа, вміщеного в об'єкті опису. Ці відомості беруться з етикетки фізичного носія ресурсів локального доступу або головної сторінки ресурсів віддаленого доступу.

  Основні характеристики електронного ресурсу включають позначення виду ресурсу — електронні дані та/або електронні програми і відомості про їх об’єм. Відомості про вид та об’єм ресурсу наводяться в зоні специфічних відомостей. Електронні дані поділяються на текстові, звукові, графічні, числові, шрифтові, демонстраційні тощо. Електронні програми представлені системними, прикладними та сервісними програмами. Визначення виду ресурсу в бібліографічному описі включає узагальнену характеристику вміщених матеріалів, наприклад: <Електрон. текст. дані>, <Електрон. граф. дані>, <Електрон. журн.>, <Електрон. картограф. дані>, <Електрон. прикладна програма>, <Електрон. пошук. програма>, <Електрон. граф. дані та програми>.

  Відомості про об’єм ресурсу наводяться в круглих дужках з додаванням при необхідності більш детальних характеристик: <Електрон. дані та програми (33 файли)>, <Електрон. програми (2 файли: 18650 байт)>.

  В зоні вихідних даних наводяться відомості про всі види діяльності щодо видання, виробництва, розповсюдження, випуску та реалізації електронного ресурсу.

  Місцем видання вважається юридична адреса офіційного видавця або дистриб'ютора електронних документів.

  Якщо електронний ресурс є аналогом друкованого видання в електронній формі, то в зоні вихідних даних записуються вихідні дані електронного ресурсу, а вихідні дані оригіналу наводять в зоні видання або приміток.

  Кількість фізичних одиниць та специфічне позначення матеріалу наводяться в описі електронних ресурсів локального доступу. Кількість фізичних одиниць наводять арабськими цифрами перед специфічним позначенням матеріалу. Для специфічного позначення матеріалу, до якого належить фізичний носій, використовуються терміни: електронний диск, електронний магнітний диск, жорсткий магнітний диск, гнучкий магнітний диск (дискета), електронний оптичний диск тощо. Конкретний вид оптичного диска (CD-R, DVD-R, BD-R тощо) записується у круглих дужках після специфічного позначення матеріалу.

  Супровідним матеріалом до електронного ресурсу можуть бути книги, брошури, аркушеві видання, інші твори на будь-яких носіях, видані окремо, але призначені для спільного використання з даним електронним ресурсом. Супровідний матеріал подається через знак <+>, якщо супровідних матеріалів декілька, кожному з них передує знак плюс. Наприклад: <1 електрон. опт. диск (CD-ROM) + Керівництво користувача (12 с.) + Методичний посібник (25 с.)>.

  В бібліографічному записі на ресурс віддаленого доступу, фізична характеристика не наводиться, а супровідні матеріали відображаються у зоні приміток.

  Інформація у зоні приміток вводиться мовою каталогізування. При необхідності мова приміток може бути змішаною.

Для ресурсів локального доступу обов’язковими є примітки про системні вимоги. Після ввідних слів «Систем. вимоги:» через знак <;> (крапка з комою) зазначаються: найменування, модель комп’ютера; обсяг вільної і/або оперативної пам'яті; найменування операційної системи (Windows, Linux та інші); програмне забезпечення (включаючи, при необхідності, мови програмування); периферійні засоби (тип дисководу, відеокарта, мишка); технічні засоби. Наприклад: <Систем. вимоги: ПК з процесором 486 DX2-66 Мгц ; 8 Мб ОЗУ ; MSWindows 3.1 або MSWindows95 ; SVGA ; відеоплата та монітор (640х480, 256 кольор.) ; CD-ROM ; дисковод ; MS Windows сумісна зв. карта ; мишка>; <Систем. вимоги: процесор Pentium 800 MHz ; операційна система Windows 95/98/2000/XP ; монітор 256 Mb, SVGA 1024x768 High Color>; <Систем. вимоги: Microsoft Power Point>; <Систем. вимоги: процесор с тактовою частотою 400 МГц ; Microsoft Windows 2000/XP ; оперативна пам’ять не менше 64 Мb ; від 100 Мb до 150 Мb на жорсткому диску ; Microsoft Internet Explorer 6.0 і вище>.

  Примітки про режим доступу є обов’язковим елементом для бібліографічного запису на електронні ресурси віддаленого доступу. Приміткам передують слова <Режим доступу:>. Наприклад: <Режим доступу: www.chl.kiev.ua>.

Оскільки електронний ресурс не має титульного аркуша, то при складанні бібліографічного опису на електронні ресурси віддаленого доступу обов'язково зазначається джерело, з якого взято назву, зокрема: <Назва з етикетки диска>; <Назва з контейнера>.

  Примітки про бібліографічну історію електронного ресурсу містять відомості про періодичність віддаленого ресурсу, зміни в його коригуванні.

  Зона приміток може включати інформацію про твори, вміщені в документі (форматований зміст); наявність бібліографії; читацьке призначення тощо.

  В зоні стандартного номеру книги (або його альтернативи) та умов доступу Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) або номер державної реєстрації електронного ресурсу вводиться у такому ж вигляді, як на документі. Також у даній зоні вміщується інформація про умови доступу до ресурсу.


 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
Останнє оновлення: 12/4/2024
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей