Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44535
   


Автор вопроса: Володимир из города: Миколаїв :: Вопрос: 27616  
Володимир спрашивает:
Добрий день, допоможіть будь-ласка знайти інформацію для підготовки виступу на конференції на тему "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ".
Наш ответ:
Доброго дня, Володимире!
Пропонуємо наступні ресурси:
http://invest.mk-oda.gov.ua/
Розділ «Інвестиційні можливості Миколаївщини» на сайті Миколаївської ОДА
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Tavnv/2009_67/67_50.pdf
ЛАГОДІЄНКО В.В., МІКУЛІЧ Є.Р. СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
http://intkonf.org/solnishkova-va-stan-ta-perspektivi-rozvitku-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti-u-mikolayivskiy-oblasti/
Солнишкова В.А., СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
http://nikolaevskiykurier.com/nikolaevskaya-oblast/finansy/іnvestitsіina-ta-zovnіshnoekonomіchna-dіyalnostі-mikolaїvskoї-oblastі-–
Лысюк В. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльності Миколаївської області – підсумки минулого року
http://www.gorsovet.mk.ua/foreing_affairs/invprog.ua
МІСЬКА ПРОГРАМА
залучення вітчизняних та іноземних
інвестицій у м. Миколаїв на 2007-2011 роки
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Znpsnuk/2011_1/169-172.pdf
Міколачкі О.О., Долгошея Н.О. СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
http://www.mdau.mk.ua/studentresearchjournal/studentresearchjournal01.pdf
Матеріали «СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ» Студентського наукового вісника Миколаївського державного аграрного університету. Випуск 1(1) Економiчні науки.
http://ekonomistoff.ru/rozvitok-zovnishnoekonomichnoї-diyalnosti-v-mikolaїvskij-oblasti/
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в Миколаївській області
1. Чернюк Л.Т. Миколаївський регіон / Л.Т.Чернюк // Економіка регіонів (областей) України. - 2002. - С. 307-328.
2. Ратынская С.В. Фондовый рынок. Николаев. Первое десятилетие : научно-популярная литература / С.В. Ратынская. - Николаев : Издательство ЧПИ.А.Гудим, 2003. - 224 с.
3. Малые предприятия города Николаева и Николаевской области : справочник / Исполком Николаевского городского Совета Народных Депутатов. - Николаев : Типография НКИ, 1991. - 241 с.
4. Економічні проблеми розвитку промисловості регіону : тези доповідей учасників Науково-практичної конференції присвяченої 90-річчю Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова / Науково практична конференція "Економічні проблеми розвитку промисловості регіону" (IV ; 14-15 жовтня 2010 р.) ; ред. Є. А. Бельтюков [и др.]. - Первомайськ : ППІ НУК, 2010. - 132 с.
5. Перспективи регіонального розвитку в умовах подолання економічної кризи : матеріали читань / Всеукраїнські науково-економічні читання "Перспективи регіонального розвитку в умовах подолання економічної кризи" (III ; 24-31 травня 2010 р. ; Миколаїв) ; відп. за вип.: О. В. Остап'юк, В. О. Сальников. - Миколаїв : НУК, 2010. - 226 с.
6. Розвиток підприємництва на Миколаївщині / Я. В. Індиков, О. В. Золотухін, О. В. Голинська. - Миколаїв : Фонд розвитку міста Миколаєва, 2009. - 67 с.
Успіхів!

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 25.03.2012 00.20.52 :.
.: ip адресса: :: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марина из города: Бориспіль :: Вопрос: 27615  
Марина спрашивает:
Доброї ночі! Допоможіть будь ласка знайти інформацію в електронному вигляді для бакалаврської роботи. Потрібна інформація про антонімію (антитеза, іронія оксюморон, власне антоніми) у поезії Ліни Костенко та її збірки віршів теж у електронному варіанті. ДЯКУЮ!!!
Наш ответ:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо звернутися до наступних посилань:
Власне ім'я як засіб інтелектуалізації поетичного мовлення (на матеріалі поезій Ліни Костенко): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Л.П. Петрова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03plpplk.zip
Ліна Костенко: філософія бунту й "філософія серця": Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / О.В. Ковалевський; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 16 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02kovbfs.zip
Ономастика творів Ліни Костенко: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / М.Р. Мельник; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 1999. — 18 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99mmrtlk.zip
Психоаналіз мікрообразів художнього тексту (на матеріалі творчості Ліни Костенко): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 [Електронний ресурс] / О.В. Бідюк; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2009. — 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09bovtlk.zip
Риторична структура стилю: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 [Електронний ресурс] / Н.П. Онищак; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філол. — К., 2007. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07onprss.zip
Семантика та стилістичні функції кольоративів у поетичній мові Ліни Костенко: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Г.А. Губарева; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 18 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02ggamlk.zip
Творчість Ліни Костенко в ідейно-художньому контексті літературної доби: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / С.Г. Барабаш; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 44 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04bsgkld.zip
Феномен художнього таланту в поетичній інтерпретації Ліни Костенко: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / О.І. Таран; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Вінниченка. — Кіровоград, 2004. — 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04toiilk.zip
Художній предмет у поетичному світі Ліни Костенко: семіотичний аспект: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 [Електронний ресурс] / О. М. Манойлова; Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2009. — 16 с. - http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09momksa.zip
Художня своєрідність поезії Ліни Костенко (інтертекстуальність і феномен агону): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / І.В. Пономаренко; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2005. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05pivifa.zip
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/apif/2009_3/Bojko.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ling/2009_2.pdf
http://referats.allbest.ru/languages/8700355394.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/350680.html
http://poetry.uazone.net/kostenko/

.: Раздел: Языкознание :: 25.03.2012 00.20.49 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юліанка из города: Київ :: Вопрос: 27614  
Юліанка спрашивает:
Добрий день!Допоможіть знайти публікації у періодичних виданнях, що стосуються теми "Мовно-комунікативна компетенція учителя-словесника". Дякую!
Наш ответ:
Доброго вам дня!
Ми надсилаємо вам такі матеріали:

Боть Л.П. Інтегрований підхід до вивчення ділової української мови на нефілологічних факультетах // Вісник Черкаського ніверситету: Серія Педагогічні науки. Вип.54. Черкаси: Видавничий відділ ЧДУ, 2004.

Боть Л.П. Директивні висловлювання у діалогах дітей молодшого шкільного віку. Мовознавчий вісник. Зб. наукових праць //МОН України. Черкаський нац. ун-т ім.Б.Хмельницького. - Вип. 3. - Черкаси, 2006.
http://www.chdu.edu.ua/uploads/um/stud4_10.php

Василенко, Марина. Формування професійно-комунікативних умінь у студентів-філологів у межах курсу "Теорія та практика комунікації" / Василенко, Марина // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 3. - С. 46-50. - Бібліогр.: с. 50.

Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці http://search.ukr.net/google/search.php?q=мовно-комунікативна комтенція вчителя-словесника в періодичних виданнях&cx=partner-pub-7302036088769417:h6gebird1fi&cof=FORID:10


Копусь, Ольга. Концептуальні підходи до розроблення змісту й організації процесу формування у майбутніх магістрів- філологів професійної мовленнєвої компетенції / Копусь, Ольга // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 2. - С. 46-51. - Бібліогр.: с. 51.

Лященко, Марина. Формування мовної компетенції майбутніх педагогів у процесі викладання української мови : з педагогічного досвіду / Лященко, Марина // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2011. - № 8. - С. 3-6.

Лященко, Марина. Поглиблення мовної компетенції майбутніх педагогів у процесі викладання української мови : (за професійним спрямуванням) / Лященко, Марина // Початкова школа. - 2011. - № 7. - С. 41-43.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Шкільний світ. - 2001.- №7. – С. 16.

Овсієнко, Людмила.Проблеми впровадження компетентнісного підходу в процес підготовки майбутніх педагогічних кадрів : мова і література в закладах нового типу та ВНЗ // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 6. - С. 46-48. - Бібліогр.: с. 48.

Пентилюк, Марія.Компетентнісний підхід до формування мовної особистості в євроінтеграційному контексті : методика мови // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 2. - С. 2-5. - Бібліогр.: с. 5.

Руденко, Вікторія.Роль інтерактивних технологій навчання у формуванні професійно-комунікативної компетентності майбутніх філологів // Українська мова і література в
школі. - 2010. - № 3. - С. 40-44. - Бібліогр.: с. 42, 44.
Савченко, Олександра.Ключові компетентності - інноваційний результат шкільної освіти : освіта XXI століття // Рідна школа. - 2011. - № 8-9. - С. 4-8. - Бібліогр.: с. 8.

Симоненко Т. Професійна комунікативна компетенція вчителя-словесника / Т. Симоненко // Рідна шк.- 2004. - № 9. - С. 12-16.

АвраменкоВалентинаМОВНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ppps/2010_35/files/7-11.pdf

Бєляк О. ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ – СЛОВЕСНИКА
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NiO/2011_4_1/statti/Belyak.htm

Караман Станіслав. УПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ТЕОРІЮ І ПРАКТИКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_fil/2010_50/50_2010_Karaman.pdf

МамчурЛідія. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ВНЗ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppsv/2010_2/files/99-105.pdf


МельникТ.СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО СЛОВЕСНИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ СУМІЖНИХ НАУК
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2010_22_1/6.pdf

НікітінаА. В. КОМУНІКАТИВНА ОСОБИСТІСТЬ СЛОВЕСНИКА В ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ling/2010_3_2/5.pdf

Перова С. В. ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ МОДЕЛІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NiO/2011_6/2_rozd/Perov.htm

Сидоренко В. МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nsod/2011_1/sid.pdf

Ярмолюк А. УДОСКОНАЛЕННЯ ВЛАСНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Umlsh/2010_3/Yarmoluk.pdf

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 24.03.2012 13.29.10 :.
.: ip адресса: :: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Саша из города: Запоріжжя :: Вопрос: 27613  
Саша спрашивает:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ОРГАНІВ ЛЮДИНИ". Дякую
Наш ответ:
Пропонуємо таку літературу:
1. Акопов В.И., Маслов Е.Н. Право в медицине. - М.: Книга- сервис, 2002. - С. 82-88.
2. Горелик И.И. Правовые аспекты пересадки органов и тканей. - Минск.: Высшая школа, 1971. - 89 с.
3. Кобяков Д.П. Правовые проблемы трансплантологии: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2000. - 27 с.
4. Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве. Учебное и практическое пособие. М.: БЕК, 1995. - С. 76-92.
5. Маргацкая Н.А. Гражданско-правовые проблемы донорства и трансплантации: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - М., 1984. - 24 с.
6. Мельникова JI.C., Абрамидзе С.Е., Сахар Т.В. Проблемы правового регулирования вопросов органного донорства // Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности: Материалы 2-й Всероссийской научно-практической конференции. Москва, 26 марта 2004 г. / Под общ. ред. д.ю.н. С.Г. Стеценко. - М.: Юрист, 2004. - С. 28-29.
7. Павлова М. Общие проблемы правового регулирования деятельности по трансплантологии // Кодекс info. - 2001. - № 6. - С. 36-49.
8. Ривньїй П. Биобизнес или биоугроза? Аргументы и факты в Украине. - 2007. - № 31. - С. 29.
9. Сальников В.П., Кузнецов З.В., Старовойтова 0.3. Правовая танатология. Научное издание. - СПб.: Университет, 2002. - С. 86-107.
10. Сальников В.П., Стеценко С.Г. Общие принципы правового регулирования трансплантации органов и тканей человека // Юрист. - 2000. - № 6. - С. 38-40.
11. Сальников В.П., Стеценко С.Г. Трансплантация органов и тканей человека: проблемы правового регулирования. Научное издание. Серия: "Право и медицина". - СПб.: Университет, 2000. - 140 с.
12. Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и законы. - М.: Гранть, 2001. - С. 161-174.
13. Степанова Е.Н. Социологическая оценка правового регулирования органного донорства для трансплантации в России // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. - 2002. - №4. - С. 174-178.
14. Стеценко С.Г. Трансплантология: юридические проблемы // Законность. - 2004. - № 11. - С. 44-46.
15. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - С. 407-442.
16. Стеценко С.Г. Право и медицина: проблемы соотношения. - М.: Международный университет (в Москве), 2002. - С. 102-135.
17. Стеценко С.Г. Регламентация донорства как фактор правового регулирования трансплантации органов и тканей человека // Медицинское право и этика. - 2000. - № 2. - С. 44- 53.
18. Стеценко С.Г. Трансплантация органов и тканей человека (теоретико-правовой аспект). Автореф. дис. канд. юрид. наук. - СПб., 1998. -22 с.
19. Тирских А. А. Правовой аспект изтъятия органов и тканей для трансплантации // Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности: Материалы 1-й Всероссийской научно-практической конференции. Москва, 16 мая 2003 г. / Под общ. ред. д.ю.н. С.Г. Стеценко. - М.: Юрист, 2003. - С. 158-159.
20. Тихонова С.С. Прижизненное и посмертное донорство в Российской Федерации: Вопросы уголовно-правового регулирования. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. - 321 с.

.: Раздел: Государство и право :: 24.03.2012 13.22.51 :.
.: ip адресса: :: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Стрий :: Вопрос: 27612  
Ірина спрашивает:
Добрий день!!! Допоможіть, будь ласка, знайти статут ПАТ КБ "Надра". Буду дуже вдячна!!!
Наш ответ:
Шановна Ірино! На жаль в інтернеті статуту ПАТ КБ "Надра" не має. Зверніться до банку. Може там Вам допоможуть.

http://refsmarket.com.ua/searchdirect.php?ID=2404238

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 24.03.2012 11.20.21 :.
.: ip адресса: :: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.364365 seconds