Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Ірина із міста: м. Черкаси :: Запитання: 27972  
Ірина запитує:
Доброго вечора! Допоможіть знайти інформацію для реферата на тему: "Цивільно-правова характеристика договору сільськогосподарського акціонерного товариства" Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Держава і право :: 18.04.2012 23.44.31 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Кіровоград :: Запитання: 27971  
Олена запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу по темі: "Поняття "вища освіта", "фахівець з вищою освітою"". Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Освіта :: 18.04.2012 18.33.54 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Эльвиза із міста: п.г.т.Раздольное :: Запитання: 27970  
Эльвиза запитує:
Добрый день!помогите найти материал по теме :Значение и задание изучения потребительского спроса в торговли.
Наша відповідь:
Добрый день, Эльвиза!
Предлагаем Вам посмотреть следующие источники:

1) Берг Т. И. Методика изучения покупательского спроса на потребительские товары / Т. И. Берг // Экономика и финансы. – 2001. – № 1. – С. 11–15.

2) Вехи экономической мысли / сост. и ред. В.М. Гальперин. – СПб. : Экономическая школа, 1999.
Т.1 : Теория потребительского поведения и спроса. – 380 с. – Библиотека "Экономической школы". Выпуск 26.

3) Виды потребительского спроса. Классификация покупательского спроса. – Режим доступа:
http://rumanager.com/vidy-potrebitelskogo-sprosa-klassifikaciya-pokupatelskogo-sprosa/

4) Галимов М. Потребительский спрос и его удовлетворение путем розничной торговли. – Режим доступа: http://ru.exrus.eu/object/show/index/sn/object-id4dd6d45d6ccc197836000012

5) Голубков Е. П. Изучение потребителей // Маркетинг в России и за рубежом. – 2008. – № 5. – С. 32–49.

6) Завдання і методи вивчення попиту населення на роздрібних підприємствах // Організація торгівлі : підручник / І. П. Міщук, В. М. Ребицький, С. I. Рудницький та ін.; за ред. В. В. Апопій . – 3-тє вид. – К. : Центр навч. л-ри, 2009 . – C. 430–433. – Режим доступу: http://libfree.com/152423899_marketingformuvannya_asortimentu_upravlinnya_nim_magazini.html

7) Изучение спроса потребителей и методы прогнозирования // Половцева Ф. П. Коммерческая деятельность : учебник. – М. : ИНФРА-М, 2006. – С. 130–136. – Режим доступа: http://freebooks.net.ua/uchebniki/economicbookz/firmecon/79287-polovceva-f-p-kommercheskaya-deyatelnost-uchebnik.html

8) Ильенкова Н. Д. Спрос, анализ и управление [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. Д. Ильенкова ; под ред. И. К. Беляевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 256 с.

9) Маркетинговые исследования поведения потребителей // Зозулев А. В. Поведение потребителей : учеб. пособие. – К. : Знання, 2004. – С. 257–295.

10) Шпунарська М., Золотарьова Т. Вивчення попиту населення, як один із елементів комерційної діяльності. – Режим доступу: http://conf-cv.at.ua/forum/40-202-1

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.04.2012 18.06.52 :.
.: Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артем із міста: Черкаси :: Запитання: 27969  
Артем запитує:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу та електронні джерела до магістерської роботи на тему "Автоматичний цифровий ефірно-апаратний комплекс" та техніка безпеки на ньому. Щиро дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 18.04.2012 15.46.45 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: с.Черна :: Запитання: 27968  
Тетяна запитує:
1.доходи і витрати банку,як об'єкти обліку. 2.класифікація діяльності банку.
Наша відповідь:
Шановна Тетяно! На Ваш запит пропонуємо переглянути натупні джерела:
1). Доходи і витрати банку, як об’єкти обліку

Аналіз банківської діяльності : підручник / за ред. А. М. Герасимович. –К. : КНЕУ, 2005. – 599 с.
Волкова І. А. Бухгалтерський облік у банках: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна; — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 520 с. (ТЕМА 9. ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ)

Зайцева В. Г. Відображення у податковому обліку процентних доходів за кредитами, які надаються банком своїм підрозділам (філіям) / В. Г. Зайцева // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – N5. – С.34-35.

Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 404 с. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/70/28/

Медвідь Л. Г. Облік у банках [Текст] : навч. посібник / Л. Г. Медвідь, І. В. Фостяк. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 360 с.

Облік і аудит у банках: Підручник / А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз та ін.; За заг. ред. проф. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 536 с. – Режим доступу: http://ubooks.com.ua/books/000259/inx36.php

Облік у банках [Текст] : підручник / О. Г. Коренєва, Н. Г. Маслак, Н. Г. Слав'янська [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 668 с. (Розділ 11. Облік доходів і витрат банків України)

Спяк Г. I. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності комерційних банків / Г. I. Спяк, Т. I. Фаріон // Облік і аудит у банках : Навч. посібник / Г. I. Спяк, Т. I. Фаріон. – К. : Атіка, 2004. – С.220-240.

Табачук Г.П. Фінансовий облік у банках [Текст] : навч. посібник / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 424 с. – Режим доступу: http://libfree.com/102345510_bankivska_spravaoblik_dohodiv_vitrat_finansovih_rezultativ_diyalnosti_banku.html

Щибиволок, З.I. Аналіз банківської діяльності : Навч. посібник / З. I. Щибиволок. – К. : Знання, 2006. – 311 с.

Доходи, витрати та прибуток банку:
http://enbv.narod.ru/text/Econom/finance/stoyko/str/05.htm

http://books.br.com.ua/41383

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_18/u1118dry.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/12682/1/методичка_лекции_ОБЛІК.pdf

2). Класифікація діяльності банку

Вовчак О. Д. Банківська справа [Текст] : навч. посібник / О. Д. Вовчак,
Н. М. Рущишин. – Львів : Новий світ-2000, 2008. – 560 с.

Економічні та правові основи банківської діяльності:
http://www.ebk.net.ua/Book/Bank/B001/4101.htm

ЗАКОН УКРАЇНИ. Про банки і банківську діяльність:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14

Класифікація моделей банківської діяльності:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_5/u1105kap.pdf

Сутність і роль комерційних банків, їх класифікація: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,106/id,2040/
Бажаємо успіхів!

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.04.2012 12.17.34 :.
.: Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.690034 seconds