Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44707
   


Автор запитання: Ганна із міста: Харків :: Запитання: 27767  
Ганна запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти періодичну інформацію на тему "Стан інвестиційно-кредитних відносин України з іноземними фінансово-кредитними установами", а також про кредити або інвестиції направлені в Україну від міжнародних фінансових організацій за останні роки. Дууже дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ганно!Скористайтеся такими матеріалами:

Бень, Т. Методи визначення економічної ефективності інвестицій: порівняльний аналіз / Т. Бень // Економіка України. - 2006.- 6. - С.41-46.

Боднар, І. Р. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну на сучасному етапі / І. Р. Боднар // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 62-70. - Бібліогр. в кінці ст.

Бутко, М. П. Залучення інвестицій зовнішньоекономічної діяльності в Україну: сучасний стан і перспективи [Текст] / М.П. Бутко, О.О. Зеленська // Інвестиції: практика та досвід. - 2007. - № 17. - С. 3-6

Головаш, Б. Е. Нові форми залучення іноземних інвесторів в Україну [Текст] / Б.Е. Головаш // Будівництво України. - 2005. - № 1. - С. 2-4

Гостюк, М. Зарубежные инвестиции и экономические интересы иностранных инвесторов / М. Гостюк // Экономика Украины. - 2005.- 8. - С.81-85.

Даниленко, А. А. Актуальні питання прямих іноземених інвестицій до України з ЄС ( у контексті розширення Євросоюзу на Схід) [Текст] / А.А. Даниленко // Фінанси України. - 2008. - № 1. - С. 127-137

Дроняк, Анжела. Сталий розвиток у світі та регіоні : конференція, 10-й клас / Дроняк, Анжела, Турчинська, Орислава // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 6 (лютий). - С. 3-7. - Бібліогр.: с. 7.


Залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі приватизації [Текст] / О.С Ємельянов, Є. Р. Бершеда, О. Ю. Рудченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 1. - С. 69-74 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Інвестиційний клімат України: оцінки і перспективи : Перша на урядовому порталі інтернет-конференція // Урядовий кур'єр. - 2005.- 9 лип. - С.5.


Лемішко, О. О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на економіку Україну [Текст] / О.О. Лемішко // Фінанси України. - 2007. - № 7. - С. 46-61. - Бібліогр.: 19 назв

Максаковский, В.П. Международный рынок капитала / В. П. Максаковский // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2009.- №21-23. - С.18-25.

Міжнародний валютний фонд : історія створення / Карпенко, Тетяна // Історія України (Шкільний світ). - 2010. - № 8. - С. 1-4.

Перешкоди для іноземних інвестицій в Україну. Погляд нерезидентів [Текст] // Страхова справа. - 2006. - № 3. - С. 48-55

Підлісна, О. Ефективність залучення інвестицій в Україну: інноваційно-інвестиційні системи / О. Підлісна // Економіст. - 2005. - № 4. - С. 80-84. - Бібілогр.: 17 назв.


Савелко, С. О. Невідповідність надходжень прямих інвестицій в Україну потребам модернізації економіки [Текст] / С. О. Савелко // Інвестиції: практика та досвід : Науково-практичний журнал. - 2011. - № 21. - С. 7-9. - Бібліогр. в кінці ст.

Савельєв, Є. Міжнародний рух капіталу в Україну та через неї [Текст] / Є. Савельєв // Журнал Європейської економіки. - 2005. - № 1. - С. 31-56

Федонюк, С. В. Транскордонне співробітництво : факультет міжнародних відносин / С. В. Федонюк // Країна знань. - 2010. - № 4. - С. 52-54.

Хорошевська, Світлана. Інтеграція України у світову економіку : 9-й клас / Хорошевська, Світлана // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 10 (березень). - С. 10-12.

Шиян, А. А. Теоретико-ігрове моделювання закордонних інвестиції в Україну: взаємодія розвинених фінансових інститутів [Текст] / А. А. Шиян, Т. О. Журко // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 7. - С. 7-9

Шульц, С. Л. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну в умовах поглиблення євроінтеграцііних процесів [Текст] / С.Л. Шульц // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2007. - № 3. - С. 117-123

Банківське інвестиційне кредитування:
http://www.referatus.in.ua/?p=323

Державне агентство України з інвестицій та розвитку:
http://in.ukrproject.gov.ua/index.php?get=212

Грошово-кредитна політика в інвестиційно-інноваційному процесі:
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/31/28/

Інвестиційна політика в Україні (аналіз за останні 5 років):
http://myreferatik.in.ua/load/referat_2_kurs/finansi/investicijna_politika_ukrajini_analiz_za_ostanni_5_rokiv/42-1-0-3822

Іноземні інвестиції в Україні:
http://www.info-library.com.ua/books-text-1361.html

Іноземні інвестиції в Україні:
http://ualib.com.ua/br_1361.html

Іноземні інвестиції і кредитна політика міжнародних фінансових організацій в Україні:
http://otherreferats.allbest.ru/economy/00052483_0.html

Іноземні кредитні лінії:
http://www.eximb.com/ukr/corporate/loans/foreign/

Інтеграція України в міжнародний фінансовий простір:
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/72/26/

Козоріз А. В.,МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СУВЕРЕННИХ ФОНДІВ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ В КОНТЕКСТІ МОЖЛИВОСТЕЙ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2011_17_2/Kozoriz.pdf

Колосова В. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ В УМОВАХ
ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpdme/2011_1/kolosova.pdf

Кредитування:
http://www.info-works.com.ua/all/finansi/498.html

Кредитування міжнародними фінансово-кредитними організаціями українських підприємств:
http://www.dissertation.com.ua/node/651257

Кредитування міжнародними фінансово-кредитними організаціями українських підприємств:
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/27343.html

Кредитування міжнародними фінансово-кредитними організаціями українських підприємств:
http://disser.com.ua/contents/35102.html

Кучин С.П. УКРАЇНА В ГЛОБАЛЬНІЙ СИСТЕМІ
МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2011_1/21.pdf

Марченко М. Ю. Інтеграція України в процеси міжнародної міграції капіталу (автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / М. Ю. Марченко / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2002. – 20 с. – укp. [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/inode/34879.html

Мельничук Н. Аналіз інвестиційного клімату в Україні та перспективи його розвитку
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2011_8_1/pdf/melnychyk.pdf

Микова М.С.УЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_1/Mykova_111.htm

Міжнародне кредитування в Україні:
http://myreferatik.in.ua/load/referat_3_kurs/groshi_ta_kredit/mizhnarodne_kredituvannja_v_ukrajini/44-1-0-3048

Міжнародний кредит. Міжнародні валютно-фінансові організації:
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/614/15/

Міжнародні валютні та фінансово-кредитні відносини:
http://refs.uaclub.net.ua/20/65971199/1/index.html

Міжнародні валютні та фінансово-кредитні відносини:
http://ref.at.ua/load/14-1-0-406

Міжнародні валютно-кредитні установи:
http://myreferatik.in.ua/load/referat_3_kurs/mizhnarodna_ekonomika/mizhnarodni_valjutno_kreditni_ustanovi/50-1-0-3099

Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації:
http://www.info-library.com.ua/books-text-4437.html

Міжнародні кредитні відносини:
http://shpargalka.org.ua/r/0/30.html

Міжнародні фінансово-кредитні структури:
http://opovidannya.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=69:-3-&catid=38:2011-08-10-21-33-40&Itemid=8

Небанківські фінансово-кредитні установи:
http://www.osvita-plaza.in.ua/publ/groshi_ta_kredit/nebankivski_finansovo_kreditni_ustanovi/37-1-0-286

Пашова Сніжана Миколаївна .Оцінка сучасного стану інноваційно-інвестиційної моделі розвитку кредитування в Україні
, http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUbsNbU/2011_2/VUBSNBU11_p116-p121.pdf

Пересада А. А. Інвестиційне кредитування:
http://library.oseu.edu.ua/docs/Peresada A. A., Mayorova T. V. InvestKredytuvannya.pdf

Проблема зовнішньоекономічної заборгованості та шляхи її вирішення:
http://pidruchniki.ws/15740121/ekonomika/problema_zovnishnoekonomichnoyi_zaborgovanosti_shlyahi_virishennya

Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків:
http://readbookz.com/articles/article-45/

Проблеми та перспективи забезпечення кредитної підтримки малого підприємництва в Україні:
http://mev-hnu.at.ua/load/3_finansovo_ekonomichni_mekhanizmi_zabezpechennja_efektivnoji_dijalnosti_promislovikh_pidpriemstv/4-1-0-61

Седлик О. В.ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ
З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
http:// www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecoroz/2012_1/e121sedl.pdf

Сомик А. Сучасний стан та напрями стимулювання розвитку банківського інвестиційного
кредитування в Україні
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vnbu/2010_7/2010_07_7.pdf

Співпраця України з міжнародними фінансово-кредитними установами…:
http://disser.com.ua/contents/38003.html

Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями:
http://irgo.org.ua/biznes-i-finansy/cpivrobitnictvo-ukraїni-z-mizhnarodnimi-finansovimi-organizaciyami

Становлення валютного і фінансового ринків України:
http://pidruchniki.ws/12560607/finansi/stanovlennya_valyutnogo_finansovogo_rinkiv_ukrayini

Сучасний стан інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні:
http://informsvit.com.ua/product407.html

Сучасний стан та динаміка іноземного банківського капіталу на ринку банківських послуг України:
http://ekonomist.kiev.ua/studentu/suchasnij-stan-ta-dinamika-inozemnogo-bankivskogo-kapitalu-na-rinku-bankivskix-poslug-ukraїni.html

Україна і міжнародні фінансові інституції (МФІ):
http://www.3w.mk.ua/Site3W/00000127.htm

Фінансово-кредитна інфраструктура, як необхідний компонент розвитку фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері:
http://agrofin.com.ua/files/gudz_31.pdf

Фінансово-кредитна система в Україні:
http://www.bur.com.ua/referaty/open.561.html
Фінансово-кредитна система України:
http://otherreferats.allbest.ru/finance/00118746_0.html

Фінансово-кредитний механізм інвестиційної сфери в умовах ринкової економіки:
http://pidruchniki.ws/14990528/ekonomika/finansovo-kreditniy_mehanizm_investitsiynoyi_sferi_umovah_rinkovoyi_ekonomiki

Форми фінансово-кредитної підтримки підприємництва в Україні:
http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/3314/1/Support of small business.pdf

Ягольницький О.А. АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВОГО КЛАСТЕРУ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2011_34/11yoatas.pdf

Яншина А. М. Інструменти міжнародних фінансових організацій: специфіка і новітні тенденції:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/UZTNU_econ/2011_2/Ianshyna.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 4.04.2012 00.06.02 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Запорожье :: Запитання: 27766  
Оля запитує:
Помогите пожалуйста подобрать литературу к теме "Охорона громадського порядку в середніх навчальних закладах в Грузії та США". Спасибо.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Зверніть увагу: відповідь на Ваше питання розміщена за № 27701. Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Держава і право :: 3.04.2012 15.56.56 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 27765  
Олена запитує:
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, де можна знайти інформацію для написання курсової роботи з теми: "Перегляд судових рішень в апеляційному порядку".
Наша відповідь:

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 3.04.2012 15.16.47 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ника із міста: донецк :: Запитання: 27764  
Ника запитує:
Добрый день! Дали тему организация книготоргового библиографического обслуживания на книжном торговом предприятии
Наша відповідь:

.: Розділ: Інше :: 3.04.2012 15.15.13 :.
.: Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Славка із міста: Ужгород :: Запитання: 27763  
Славка запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію до теми дипломної роботи "Інформаційно-аналітичний потенціал фотожурналістики Закарпатських періодичних видань"
Наша відповідь:
Доброго дня, Славка!
На жаль, більш-менш змістовних джерел за темою Вашого запиту нам знайти не вдалося. Все, що знаходиться, стосується здебільшого історії періодичних видань Закарпаття, як от:
1. Поліха Л. Жанрові різновиди фотожурналістики у періодичних виданнях Закарпаття 1919–1944 років // http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Filol/2009_21/zhur/polikha.pdf
2. Ференц Н. С. Роль журналу «Наша земля» в утвердженні української національної ідеї на Закарпатті // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — Ужгород, 1999. — С.53–58.
3. Офіцинський Р. «Зоря — Hajnal» — закарпатський науковий журнал 1941–1943 років // Історична школа професора Володимира Задорожного. — Ужгород, 1999. — Вип.1. — С.178–183.
4. Дідик В. Минуле Закарпаття на сторінках журналів «Народна школа» (1939–1944) і «Руська молодежь» (1941–1944) // Історична школа професора Володимира Задорожного. — Ужгород, 1999. — Вип.1. — С.183–190.
5. Федака П. П. Питання етногенезу, етнічної історії та народної культури українців Закарпаття в періодичних виданнях краю початку 40-х років ХХ ст. (журнал «Зоря-Hajnal», газета «Русское слово») // Наук. зб. — Ужгород, 2004. — Вип.6. — С.152–162.
6. Федака, Павло П. Народні обряди, звичаї і вірування українців Закарпаття за матеріалами журналу «Листок» (1885–1903) // Науковий збірник. — Ужгород, 2005. — Вип.7. — С.162–170.
7. Поліха, Леся. Журнали Закарпаття 1920–1930 років: типи оформлення обкладинок // Науковий вісник Ужгородського університету. — Ужгород, 2010. — Вип. 22. — С.149–153.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 3.04.2012 14.28.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.236427 seconds