Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44088
   


Автор запитання: .мария із міста: Донецьк :: Запитання: 27145  
.мария запитує:
Помогите пожалуйста найти материали по вопросу "Норми библиотечной этики"(Свободный доступ до информации, недопустимость цензуры в библиотеке, конфиденциальность чтения, равноправие)
Наша відповідь:
Добрый день, Мария!
Ознакомьтесь со следующими публикациями:
1. Кодекс етики бібліотекаря // http://ula.org.ua/Ffileadmin/uba_documents/Kodeks_etiki_b_bl_otekarja.doc
2. Кодекс этики российского библиотекаря // http://www.rba.ru/or/od/cod.html
3. Проект кодексу етики для бібліотекарів ІФЛА // http://libinnovate.wordpress.com/2011/11/29/проект-кодексу-етики-для-бібліотекар/
4. Столяров Ю. Н. Библиотекари о Кодексе этики российского библиотекаря // http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2011/3/ntb_3_8_2011-stolyarov.pdf

.: Розділ: Етика. Естетика :: 25.02.2012 10.29.08 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владислава із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 27144  
Владислава запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, якими джерелами і літературою користуватись при написанні реферату на тему: "Релігійні організації в Україні:проблеми взаємодії з державою". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні джерела інформації:

1. "Будьте ж милосердні..." : Доброчинна діяльність релігійних організацій // Людина і світ. - 2004. - № 4. - С. 38-43

2. Дудін, Віталій .
Релігійним організаціям загрожує "ювенальний фашизм" / Віталій Дудін // Юридичний Вісник України. - 2010. - № 22. - С. 7

3. Концепція державно-конфесійних відносин в Україні : Проект // Національна безпека і оборона. - 2007. - № 8. - С. 3-9

4. Огородник Д.
Аналіз негативного впливу деструктивних релігійних організацій на суспільство / Д. Огородник // Право України. - 2007. - № 5. - С. 116-118. - Бібліогр.: 7 назв. - Бібліогр.: 7 назв
Вплив релігійних організацій на свідомість людей, поширення неорелігійних рухів в Україні .

5. Омельченко, Алла.
Соціальна робота християнських релігійних організацій в Україні / Алла Омельченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2003. - № 3. - С. 472-478. - Бібліогр.: 6 назв.. - Бібліогр.: 6 назв.

6. Піддубна В.
Релігійні організації як юридичні особи / В. Піддубна // Право України. - 2005. - № 4. - С. 107-109. - Бібліогр.: 4 назви. - Бібліогр.: 4 назви
Дослідженн правового становища релігійних організацій як юридичних осіб. Єдиний підхід до вирішення питання про правовий статус релігійних організацій та про їх місце в організації суспільства.

7. Піддубна В.
Щодо спеціальної правоздатності релігійних організацій / В. Піддубна // Право України. - 2004. - № 11. - С. 112-115. - Біюліогр.: 3 назв. - Біюліогр.: 3 назв

8. Піддубна, Вікторія.
Деякі питання щодо прававласності релігійних організацій / В. Піддубна // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 3. - С. 92-94. - Бібліогр. 3 назв.. - Бібліогр. 3 назв.
Автор аналізує та з`ясовує деякі питання щодо джерел формування та об`єктів права власності на майно релігійних організацій

9. Релігійні організації в Україні станом на 1 січня 2004 року // Людина і світ. - 2004. - № 1. - С. 31-38

10. Росенко, Марія.
Державна політика України щодо церкви й релігійних організацій. Їхнє місце в політичній системі суспільства / М. Росенко // Віче. - 2009. - № 12. - С. 24-26 : портр. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.
Державне регулювання, державна політика України щодо церкви та релігійних організацій.

11. Руда Т.
Вирішення майнових питань релігійних організацій на сучасному етапі державотворення: окремі аспекти / Т. Руда // Право України. - 2005. - № 10. - С. 32-35
Вирішення майнових питань релігійних організацій шляхом передачі культових будівель та майна; шляхом реституції - повернення у власність релігійних організацій.

12. Сергієнко Г.
Конституційно - правове регулювання відносин Української держави і релігійних організацій та гарантування свободи віросповідання : до питання їх взаємозв'язку / Г. Сергієнко // Право України. - 2004. - № 12. - С. 12-16. - Бібліогр.: 9 назв. - Бібліогр.: 9 назв
Формування громадянського суспільства і проголошення курсу на розбудову в Україні правової, демократичної держави вимагає повного і ефективного гарантування прав людини, у тому числі свободи віросповідання.

13. Сильницький Ю.
Правовий та податковий аспекти діяльності релігійних організацій в Україні / Ю.Сильницький // Вісник податкової служби України. - 2002. - № 18. - С. 43-48

14. Тернопільський Б.
Вплив релігійних чинників на діяльність органів державної влади в контексті взаємовідносин між церквою і державою / Б. Тернопільський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2008. - № 2. - С. 298-306. - Библиогр. в конце ст.. - Библиогр. в конце ст.
Розглядаються проблеми впливу релігійних чинників на державно-управлінську діяльність у контексті державно-церковних відносин. Простежуючи взаємозв"язок між інститутами держави і церкви протягом тривалого історичного періоду і в різних політичних умовах, автор показує, що релігійні чинники можуть впливати на діяльність державних інститутів і держави як головного життєзабезпечуючого інституту суспільства.

15. Чупрій, Леонід Васильович.
Діяльність релігійних організацій та загрози національній безпеці України / Леонід Васильович Чупрій // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 4. - С. 57-63

16. Шевченко О.
Сутність та особливості реалізації права власності релігійними організаціями / О. Шевченко // Юридична Україна. - 2010. - № 6. - С. 52-56. - Бібліогр. в примітках с. 56. - Бібліогр. в примітках с. 56
Проаналізовано сутність реалізації права власності релігійними організаціями з метою виявлення спірних або недостатньо розроблених юридичних механізмів реалізації окремих можливостей останніх як суб'єктів права власності.

17. Ятченко Є.
Загальна характеристика речових прав релігійних організацій на майно культувого призначення / Є. Ятченко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 7. - С. 80-83. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.
Надається загальна характеристика та виділяються особливості речових прав релігійних організацій і майна культового призначення.

18. Биков, Олександр.
Особливості взаємовідносин держави та церкви на сучасному етапі суспільного розвитку / Олександр Биков // Вибори та демократія. - 2011. - № 4. - С. 30-34. - Бібліогр.: 18 назв.. - Бібліогр.: 18 назв.

19. Худоба Н.
Духовно-релігійна складова державотворення України / Н. Худоба // ВІсник НацІональноЇ академІЇ державного управлІння при ПрезидентовІ УкраЇни. - 2009. - № 2. - С. 298-306 : рис. - Библиогр. в конце ст.. - Библиогр. в конце ст.
Визначена реальна можливість загострення міжетнічних та міжцерковних конфліктів, що має розглядатися як загроза державотворенню України. З`ясовано зміст релігійної складової державотворення України; головні суб`єкти релігійної безпеки.

20. Церковно-релігійна ситуація і державно-конфесійні відносини в Україні: підсумки десятиліття, тенденції і проблеми : аналітична доповідь // Національна безпека і оборона. - 2012. - № 1-2. - С. 2-77 : іл. - Зміст: Релігійна мережа в Україні: стан і тенденції розвитку. ; Рівень і характер релігійності українського суспільства. ; Державно-конфесійні відносини: тенденції і проблеми.

21. Громадські об’єднання в Україні : Навчальний посібник / В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Субботін та ін.; за ред. : В. М. Бесчастного. - К. : Знання, 2007. - 415,[1] с. - Бібліогр. с. 411-415.

22. Релігієзнавство [Текст] : підручник / Сергій Корлюк [та ін.] ; ред. Олексій Сидоренко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 470 с. : табл. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Бібліогр.: с. 465-470.

23. Інформаційні матеріали до робочого засідання постійно діючого круглого столу "Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин" на тему: "Про доцільність розробки проекту концепції державної політики стосовно релігії і церкви в Україні" [Текст] : матеріали тимчасових колективів / Укр. центр економ. і політ. досл. ім. О. Разумкова. - К. : [б. и.], 2003. - 26 арк.

24. Здіорук, Сергій Іванович
Суспільно-релігійні відносини: виклики України ХХІ стголіття [] / Сергій Здіорук ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : Знання України, 2005. - 551,[1] с. : портр. - Бібліогр. в кінці ст.

25. http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2011
26. http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=827:1&catid=34:ua&Itemid=61&lang=uk
27. http://as-diplom.com/free-referats/ukrainian-referats/53-pravo/188-religiyni-organizacii-v-ukraine.html
28. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=30618
29. http://referaty.com.ua/ukr/details/12459/
30. http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/23803.htm
31. http://www.apologet.kiev.ua/biblioteka/29-novitni-religini-ta-mistichni-rukhi-sistemni-analiz/578-412------.html
32. http://pidruchniki.ws/11570718/pravo/derzhavni_organi_religiyni_organizatsiyi
33. http://www.uceps.org/upload/prz_2011_Rlg_smll.pdf

.: Розділ: Загальні :: 25.02.2012 10.11.05 :.
.: ip адресса: :: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Дніпроп. :: Запитання: 27143  
Ольга запитує:
Добридень! Допоможіть, будь ласка, знайти увесь можливий матеріал для відкритих уроків за творчістю Олеся Гончара. Мене цікавлять зокрема сценарії таких заходів, інсценізація фрагментів творів письменника. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо наступні джерела інформації:

1. Іващенко, Валентина.
Розкриття екологічної проблеми в романі Олеся Гончара "Собор". Інтегрований урок з української літератури та хімії в 11-му класі / Валентина Іващенко // Українська мова та література. - 2009. - № 14-15. - С. 45-47

2. Баришенко Л.І.
"Дякую Богові, що дав мені народитися українцем": Презентація "Щоденників" О.Т.Гончара. Колективний проект / Л.І. Баришенко
// Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2007. - № 34. - С. 28-36

Сценарій заходу. Уривки із "Щоденників".

3. Безматірних Н. О.
"Собори душ бережімо" (компаративний аналіз творів "Собор Паризької Богоматері" В. Гюго та "Собор" О. Гончара): 11 клас / Н. О. Безматірних // Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2011. -№11.- С. 15-17

План-конспект уроку, мета якого допомогти учням сформувати власні поняття про духовність; осмислити роль образу собору у творах В. Гюго "Собор Паризької Богоматері" та О. Гончара "Собор".

4. Бронзенко Т.
Піднятися на вершину духовності : (за романом О. Гончара "Людина і зброя") / Т. Бронзенко // Українську мова і література в школі. - 2006. - № 4. - С. 31-37. - Бібліогр.: 4 назв. - Бібліогр.: 4 назв.

Розробка уроку за романом О.Гончара "Людина і зброя".

5. Гаврилюк, Оксана.
Старше і молодше покоління у романі Олеся Гончара "Собор": єдність чи конфлікт? : Урок поглибленого опрацювання художнього тексту в 11 класі. / О. Гаврилюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008.- № 4. - С. 11-14

Допомогти глибше засвоїти зміст роману "Собор", удосконалювати вміння характеризувати образи твору.

6. Гащук Р.
Собор душі Олеся Гончара : Літературно-музична композиція присвячена Олесю Гончару / Р.Гащук // Дивослово. - 2000. - № 4 . - С. 51-54

7. ГомонП.
Гумачізм творчості завжди сучасний / П.Гомон // Дивослово. - 2002. - № 5. - С. 12-13

8. Городна, Оксана.
Зберегти землю і "собори душ"- покликання людини. Цикл особистісно-зорієнтованих уроків за творчістю Олеся Гончара / О. Городна // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2007. - № 9-10. - С. 22-41. - Зміст: "Собор" ; "Прапороносці" ; Людина і зброя.

Використовуючи літературно-критичні статті, щоденникові записи письменника, спогади про нього та зміст художніх творів, допомогти учням зрозуміти духовний світ Олеся Гончара та його героїв, безкомпромісну громадянську позицію художника слова.

9. ГуменнийМ.
Ремарк і Гончар : типологія антивоєнного роману / М.Гуменний, О.Гусєва // Українська мова і література в школі. - 2000. - № 5. - С. 46-49

10. ДранчакМ. І.
О. Гончар. Роман "Твоя зоря" : урок позакласного читання у 8 класі / М. І. Дранчак // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2010. - № 32. - С. 20-24

План-конспект уроку, мета якого ознайомити учнів із творчістю О. Гончара; визначити його роль у сучасній українській літературі; розвивати в них уміння співвідносити факти біографії письменника з його творчістю; навчити аналізувати уривок із твору "Романові яблука"; разом з учнями розкрити головну тему, думку та ідею твору.

11. Дяченко С.
До проблеми вивчення творчості Олеся Гончара у загальноосвітніх навчальних закладах / С. Дяченко // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 2. - С. 18-21. - Бібліогр.: 10 назв.. - Бібліогр.: 10 назв.

Поглиблення, узагальнення і систематизація літературних знань та вдосконалення читацьких умінь старшокласників на уроках з вивчення творчості Олеся Гончара.

12. Загарук, Олександра.
Про конфлікт між людськими ідеалами в романах "Собор" та "Диво" : Як провести урок-семінар в 11-му класі / Олександра Загарук // Українська мова та література. - 2005. - № 11 (березень). - С. 15-17. - Бібліогр.: 8 назв.

13. Загарук, Олександра.
Храм і соціум у романах О. Гончара "Собор" та П. Загребельного "Диво" : (урок-семінар) / О. Загарук // Українська мова і література в школі. - 2006. - № 4. - С. 25-30

Подана методика проведення уроку-семінару за творами письменників О.Гончара, П.Загребельного.

14. Загарчук, Олександр.
Храм і соціум у романі О. Гончара "Собор" та в романі П. Загребельного "Диво" : (урок-семінар за матеріалами двох романів) / О. Загарчук // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 2. - С. 31 -36. - Бібліогр.: 12 назв.
Зіставлення роману "Собор" О.Гончара з романом П.Загребельного " Диво" в 11 класі.

15. Ковальчук О.
Олесь Гончар - митець сучасний // Дивослово. - 2000. - № 11. - С. 2-3

16. Лепеха Р. Л.
Берегти джерела духовності. Проблематика та образи роману Олеся Гончара "Собор" / Р. Л. Лепеха // Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2010. - № 14. - С. 10-13
План-конспект уроку, мета якого ознайомити учнів із головними персонажами роману, їхнім духовним світом, ставленням до великих набутків свого народу, до скарбів народної культури, збереження святинь українського народу; вчити учнів аналізувати вчинки героїв; розвивати вміння обстоювати власні думки; виховувати дбайливе ставлення до духовних надбань рідного народу, до історичного минулого; поглибити почуття любові до рідної природи.

17. Марко, Василь.
Новели Олеся Гончара "Модри камень" і "За мить щастя": концептуальні коди / Василь Марко // Дивослово. - 2009. - № 12 . - С.44-47. - Бібліогр. в кінці ст.

18. Матюшенко, Оксана.
Носій естетики світлих і сонячних тонів / О. Матюшенко // Українська мова і література в школі. - 2007. № 4.- С. 61-63. - Бібліогр.: 8назв.

Визначальною рисою прози О. Гончара є орієнтація на ідеал, мрія про рух людства до "вічної гармонії".

19. Параскевич П. К.
Пам’ятні зустрічі з Олесем Гончаром / П. К. Параскевич // Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2010. - № 13.- С. 35-37

Стаття присвячена життю і творчості Олеся Гончара.

20. Росада Катерина
"Ти на Землі-людина": Урок-диспут // Освіта.- 1999.-7 квітня. - С. 6. - Зміст: "Собор"

21. Рубан, Людмила.
Будівничий соборів наших днів: учнівська конференція, присвячена 90-річчю Олеся Гончара // Дивослово.- 2008.-№ 4. - С. 21-28
Подається розробка учнівської конференції.

22. Синьоока Г.
Роман О. Гончара "Собор": інсценізація уривків на уроці / Г. Синьоока // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2007. - № 1. - С. 31-34
Урок-вистава за романом О. Гончара "Собор".

23. Степаненко М.І.
Мовні проблеми в публіцистичному дискурсі Олеся Гончара / М.І. Степаненко // Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2008. - № 7. - С. 5-10. - Бібліогр. в кінці ст. (5 назв.)

Характеристика таких проблем, як "Українсько-російська двомовність і російщення України (50-90-ті рр. XX ст.)", "Соціолінгвістичні, власне мовознавчі й деякі інші філологічні спостереження Олеся Гончаря", "Історія української мови", "Олесь Гончар про силу рідного слова".

24. Степаненко, Микола.
Історія української мови в публіцистичній спадщині Олеся Гончара / М. Степаненко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - № 1. - С. 121-124. - Бібліогр.: 2 назв.
У публіцистичній спадщині Олеся Гончара особливе місце займають щоденники, які охоплюють події 50-річної тривалості. Певне висвітлення в них знайшла теорія виникнення мови.

25. Фесай Н. І.
Олесь Гончар. "Людина і зброя" / Н. І. Фесай // Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2010. - № 10. - С. 18-21

План-конспект уроку, мета якого ознайомити учнів з творчою лабораторією митця; розкрити філософську проблему, яку ставить письменник у творі: засудження війни як варварства, піднесення голосу на захист миру, показ перемоги життя, краси, любові, гуманізму над темними силами війни; виховувати учнів у дусі боротьбі за мир між усіма народами на Землі; розвивати мислення, уміння працювати з художнім твором, виділяти головне, суттєве, характеризувати образи.

26. Фурсова Л. О.
Проблемні ситуації у компаративному аналізі літературних творів на прикладі прози О. Гончара і В. Бикова / Л. О. Фурсова// Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2011. - № 3. - С. 18-2 - Бібліогр. в кінці ст.

Пропонується розробка інтегрованого уроку української літератури за антивоєнною тематикою. Під час уроку учні знайомляться з ранніми творами О. Гончара, творами В. Бикова, здобувають навички виразного читання, уміння зіставляти твори різних літератур.

27. Фурсова Л.
"Вишні в убранні білім мене виглядають з війни" : Літературна композиція за фронтовими поезіями О. Гончара / Л. Фурсова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2007. - № 9. - С.20-22

28. Фурсова Л.
Проблемні ситуації у компаративному аналізі літературних творів. На прикладі прози О.Гончара і В.Бикова / Л. урсова // Зарубіжна література в школах України. - 2007. - № 7. - С. 18-24. - Бібліогр. в кінці ст.

29. Чумак, Тетяна.
Уроки духовності Олеся Гончара / Т. Чумак // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 4. - С. 49-52.- Бібліогр.: 12 назв.
Постать Олеся Гончара як духовного речника української нації.

30. Яременко Н.
Формування читацької культури учнів у процесі вивчення творчості Олеся Гончара / Н. Яременко // Рідна школа. - 2004. - № 9. - С. 47-49. - Зміст: Людина і зброя

31. http://school.xvatit.com/index.php?title=Конспект_уроку_на_тему:_Олесь_Гончар_—_оборонець_Соборів._Життя_і_творчість_митця

32. http://saky-reg.krimedu.com/ru/article/dnipropetrovshchina-v-zhitti-i-tvorchosti-olesya-g.html

33. http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-10165c2821c04/list-bd57d40b26

34. http://www.uroki.net/docukr/docukr15.htm

35. http://www.ukrlit.vn.ua/lesson/8klas/53.html

36. http://osvita.ua/school/lessons_summary/literature/26375

37. http://osvita.ua/school/lessons_summary/literature/6540

38. http://www.uroki.net/docukr/docukr15.htm

39. http://osvita-svyat.kiev.ua/zu1005/l_literat/014.phphttp://osvita-svyat.kiev.ua/zu1005/l_literat/014.php

.: Розділ: Література :: 25.02.2012 10.00.52 :.
.: ip адресса: :: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 27140  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему: "Поняття та класифікація предметних малюнків. Методика їх використання". Дякую!
Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо :

Картинки » ДЕТсад
.-Режим доступа:http://detsad-kitty.ru › Картинки ›
Картинки предметные» («КП») (по методике Н. И. Непомнящей)
.-Режим доступа:http://psyholog.dp.ua/.../kartinki-predmetnye-kp-po-metodike-n-i-nepomn...
Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. . -- СПб.: Речь, 2001. - 220 с. … Классификация предметных картинок. Метод предметных классификаций позволяет выявить не только особенности обобщения и абстрагирования, но также особенности..
.-Режим доступа:http://pedlib.ru›Books/3/0332/3_0332-132.shtml
Немов Р. Психология 2т. Психология образования
.-Режим доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov2/02.php
"Психология Книга 2 - Глава: Появление предметной и ...
bugabooks.com/.../24-poyavlenie-predmetnoj-i-igrovoj-deyatelnosti....
Психологические рисуночные тесты
.-Режим доступа:http://www.e-reading.org.ua/.../Venger_-_Psihologicheskie_risunochnye_t...
Теорії і методи дослідження сприйняття - Загальна ...
.-Режим доступу:http://www.info-library.com.ua/books-text-4741....
Языковой компонент лексического кооа языка*
.-Режим доступа:http://pedlib.ru/Books/2/0161/2_0161-354.shtml

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.02.2012 22.02.54 :.
.: ip адресса: :: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Славік із міста: Червоноград :: Запитання: 27139  
Славік запитує:
Доброго вечора! Скажіть, будь ласка,чи не могли б Ви запропонувати перелік тем курсової роботи з дисципліни “Організація та управління зовнішньоекономічними операціями” Дякую!
Наша відповідь:
Ответ ожидается
Доброго дня! Можливо, вам підійдуть такі теми:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства http://shpargalka.org.ua/r/0/22.html

Зовнішньоекономічні операції http://reff.net.ua/46574-Vneshneekonomicheskie_sdelki.html

Зовнішньоекономічні операції http://www.info-works.com.ua/all/ZED/2290.html

Зовнішньоекономічні операції http://reff.net.ua/46574-Vneshneekonomicheskie_sdelki.html

Зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною http://books.br.com.ua/15203

Курсовая на тему Організація, управління та оцінка ефективності зовнішньоекономічних операцій підприємства в умов //http://www.coolreferat.com/

Методи та основні види зовнішньоторговельних операцій, ефективність їх використання в зовнішньоторговельних зв’язках України http://www.info-works.com.ua/all/ZED/1648.html


Організаційна система управління зовнішньоекономічною діяльністю http://forstudy.com.ua/content/view/1848/

Орендні операції як вид зовнішньоекономічної діяльності - Реферат
http://textreferat.com.ua/referat2.php?id=6486

Чинники управління зовнішньоекономіячною діяльністю http://students.lviv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=379&Itemid=26

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 24.02.2012 22.02.07 :.
.: ip адресса: :: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.373091 seconds