Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44536
   


Автор запитання: Настя із міста: Київ :: Запитання: 27592  
Настя запитує:
Функція контроль та її реалізація на різних рівнях управління освітньої діяльності (місцевому, регіональному,державному)
Наша відповідь:
Добридень, Насте! Скористайся, будь ласка, такими матеріалами:

Бондар О. Децентралізований контроль у школі / О. Бондар // Директор школи. Україна. – 2009. – № 11. – С. 45–52.

Буган Ю. Керівництво і контроль за станом навчально-виховної роботи в закладах освіти / Ю. Буган, Г. Свінних, В. Урський // Директор школи. – 2004. – № 38.

Вовчук І. Контроль як чинник стимулювання педагогів / І. Вовчук // Директор школи. Україна. – 2009. – № 10. – С. 63–67.

Дичківська І.Інноваційні педагогічні технології навч. посібн.- К. : Академвидав, 2004.- 352 c.
http://ualib.com.ua/b_136.html

Кузьменко, Володимир Іванович. Керівник в управлінні муніципальною освітньою організацією: нариси практикуючого соціолога : монографія / В. І. Кузьменко ; Енергодарський ін-т держ. та муніципального управління ім. Р.Г.Хеноха Класичного приватного ун-ту. - Енергодар ; Запоріжжя : КПУ, 2008. - 216 c. - Бібліогр.: с. 198-215.

Катаєва, Євгенія Юріївна. Інформаційна технологія автоматизованого навчання та контролю знань в управлінні учбовим процесом : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Катаєва Євгенія Юріївна ; Черкаський держ. технологічний ун-т. - Черкаси, 2004. - 18 с.

Освітній менеджмент: Навчальний посібник / за ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. – К.: Шкільний світ, 2003. -400с.

Павленко, О. Контроль в освіті як дидактична категорія і наукова проблема [Текст] / О. Павленко // Освіта. - 2005. - 2-9 лютого. - С. 3

Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник. У двох частинах /О.І. Мармиза, О.М. Касьянова, В.В. Григораш та ін. – Харків: Веста:Видавництво « Ранок «, 2003.

Богатырева Е. Использование контроля в управлении дошкольным образовательным учреждением
http://festival.1september.ru/articles/532153/

Гаєвська Л. А. Управління освітою: нові пріоритети / Л. А. Гаєвська
- http://www.niss.gov.ua/book/Osvita/index.htm.

Гузаева Мария Юрьевна. КОНТРОЛЬ КАК БАЗОВАЯ ФУНКЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
http://pedsovet.su/publ/28-1-0-1062

Гусь Т.Й., Заїка Л.М.* ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tvo/2011_2/022.pdf

Домбровська С.М. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ
ЯК ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ ВАЖЕЛІВ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_du/2011_2/files/DU211_19.pdf

Ісайкіна О.Д. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАПРЯМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2011_17_1/Isaikina.pdf

КОЗЛОВА О. Г. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ
ЗАКЛАДОМ У ТЕОРЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ А.С. МАКАРЕНКА / О. Г. КОЗЛОВА
І. І. ГАВРИЛЕНКО
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpm/2011_8_1/Kozlova.pdf

МЕЖЕНІНА Л.О.ОНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pfto/2011_16/files/P1611_53.pdf

Найдьонов І., Кот Г. Головні важелі в управлінні якістю освіти / І. Найдьонов, Г. Кот http://www.personal.in.ua/article.phpida=636

Радченко В.М. СИСТЕМА ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2011_90/Radchen.pdf

У Стрілець Світлана ОЦІНКА, КОНТРОЛЬ І МОТИВАЦІЯ В КЕРІВНИЦТВІ ЯКІСТЮ ОСВІТИ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gvpkhdpi/2011_22/214_217.pdf

СУЩЕНКО Л.О.КОНТРОЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНА ФУНКЦІЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pfto/2010_7/files/PD710_49.pdf

Чернуха-Гадзецька К.М. Впровадження адаптивного управління в інспекційну діяльність спеціаліста відділу освіти рай (міськ.) держадміністрації.
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2008_1/08ckmrmd.pdf

.: Розділ: Освіта :: 23.03.2012 00.25.50 :.
.: ip адресса: :: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лєна із міста: Луцьк :: Запитання: 27591  
Лєна запитує:
Походження і еволюція голкошкірих
Наша відповідь:
Доброго дня, Лєна!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Мир животных. Т. 4 : Беспозвоночные: Моллюски. Черви. Иглокожие / Пер. с исп. С.В.Силаковой, К.В.Мишиной; Издательская группа "Океан" и Институт Галлаха. - М. : АСТ: Институт Галлаха, 1998. - 184 с.
2. Жители моря / Худож. А.Беседина и др.; Фот. А.Аристархов и др. - М. : Аванта , 2003. - 184 с. : фотоілюстр. - (Самые красивые и знаменитые).
3. Жизнь животных : В 6 т. Т. 2 : Беспозвоночные / Под ред. Д.А.Зенкевича; Ил. Н.Н.Бондакова и др. - М. : Просвещение, 1968. - 563 с.
4. Усі тварини України : (за шк. прогр.) : класифікація тварин, характер. ознаки, ареал мешкання / упоряд. Н. І. Савицька ; худож. оформ. В. І. Воловельський, О. Соболєв. - Х. : Торсінг плюс, 2008. - 384 с. : ілюстр. - (Іду на урок). - 10000 пр. - Бібліогр.: с. 377.
5. Велика енциклопедія тварин / Бейко, Василь Борисович [и др.] ; пер. І. Андрущенка ; худож. А. Н. Січкар [та ін.] ; дизайнер обкл. В. А. Коротаєва. - М. : Росмэн, 2011. - 303 с.
6. Рябушко Виталий Иванович. Энергетический обмен иглокожих (Тип Echinodermata) / НАН Украины; Институт биологии южных морей им. А.О.Ковалевского {Севастополь}. — Севастополь, 2000. — 234с. : рис. — Бібліогр.: с. 203-228.
http://uk.wikipedia.org/wiki/Голкошкірі
http://ua-referat.com/Голкошкірі_напівхордові_й_палеозоологія_хребетних
http://referat.repetitor.ua/Історичний_розвиток_органічного_світу?page=3
http://ua.textreferat.com/referat-3340.html
http://www.museumkiev.org/paleontology/water.html
http://osvita.ua/vnz/reports/biolog/26196/
http://batalona.ucoz.ua/news/2009-07-31-10
http://xreferat.ru/10/2321-2-pohodzhennya-ta-f-logenez-plazun-v.html
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=71011
http://corsac.lnpu.edu.ua/zoology/zoo-basic-for-eco/zooeco-12-echinodermata-prevertebrata.pdf
http://студентам.net/load/59-1-0-109

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 23.03.2012 00.16.13 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: діма із міста: київ :: Запитання: 27590  
діма запитує:
Добрий вечір! Допоможіть дати відповідь на таке питання: Розподіл та кооперація праці на підприємствах
Наша відповідь:

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 22.03.2012 18.48.52 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лідія із міста: Київ :: Запитання: 27589  
Лідія запитує:
Добрий вечір, прошу допомоги з пошуком інформації за 2009-2012 роки в електронному вигляді з теми "вплив реклами на людину", цікавить лише практика. Можливо аналіз впливу української та зарубіжної реклами, рекламних роликів... Величезне дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Лідіє!
Ми вже давали відповідь на подібне запитання раніше. Перегляньте, будь ласка, відповідь № 25805 (дивіться відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання).
Додатково пропонуємо переглянути:
Засоби масової комунікації та формування іміджу українського спорту (за матеріалами преси та сайтів інформаційної мережі Інтернет): автореф. дис... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.06 [Електронний ресурс] / О.О. Садовник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2009. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09sooimi.zip
Лінгвальні характеристики слогана як компонента звукової реклами (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовної теле- та радіореклами): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 [Електронний ресурс] / Н. О. Улітіна; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — О., 2010. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10unoefd.zip
Математичне моделювання процесу формування рекламних витрат підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 [Електронний ресурс] / В. В. Магда; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К., 2011. — 17 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11MVVRVP.zip
Реклама як соціокультурне явище в системі масової комунікації: автореф. дис... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.06 [Електронний ресурс] / А.В. Лященко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2009. — 16 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09lavsmk.zip
Рекламна діяльність молокопереробних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 [Електронний ресурс] / Л. Ю. Луференко; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2011. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11LLYDMP.zip
Рекламне забезпечення результативності авіаційних перевезень: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / О.С. Борисенко; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09bosrap.zip
Управління Інтернет-рекламою в підприємствах торгівлі: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 [Електронний ресурс] / О. В. Дубовик; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2010. — 21 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10DOVVPT.zip
Формування та розподіл рекламного бюджету фармацевтичного підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 [Електронний ресурс] / В. О. Шведун; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2010. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10SHVBFP.zip
http://rss.novostimira.com/n_1360392.html
http://intkonf.org/gultay-bv-petraschak-oo-suchasniy-stan-reklamnogo-rinku-ukrayini/

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 22.03.2012 18.10.40 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артьом із міста: києв :: Запитання: 27588  
Артьом запитує:
будьласка порекомендуйте літературу для написання курсової роботи з курсу гостиничної організації на тему (Модель організації обслуговування в інтегрованих готельних ланцюгах відповідно до концепції «Туристичне село»)наперед дуже вдячний...
Наша відповідь:
Доброго дня, Артьом!
Сайти до теми:
Концепція сільського зеленого туризму:
http://referaty.pp.ua/abstracts/ua/tourism/tourism_28189.php
http://uareferats.com/index.php/referat/details/28541
Концепция развития сельского туризма в Карпатском регионе:
http://www.coolreferat.com/Концепция_развития_туризма_в_Карпатском_регионе
Учебник. СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ОКРЕМА ФОРМА РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
http://www.ukrreferat.com/lib/fizkult/zel_turyzm/1.htm
Модель організації обслуговування в інтегрованих готельних ланцюгах
http://pidruchniki.ws/15290527/turizm/osoblivosti_rozvitku_mizhnarodnih_gotelnih_merezh
http://pidruchniki.ws/12810419/turizm/zasadi_menedzhmentu_gotelnogo_biznesu
Модель організації обслуговування, шляхом впровадження диверсифікованих готельних продуктів:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=модель організації обслуговування в інтегрованих готельних ланцюгах&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http://www.lnu.edu.ua/faculty/intrel/2008_24/11.pdf&ei=ridsT_2mA8bQtAaqlKi2Ag&usg=AFQjCNE9ZxNseZ-CXo50vWWG1JjNjF6EGw
http://www.br.com.ua/kurs/Economical_topics/112106.htm
http://libfree.com/126504004_turizmproblemi_perspektivi_rozvitku_gotelnoyi_industriyi.html
Організація обслуговування в готелях:
http://revolution.allbest.ru/sport/00039049_0.html
http://chkommteh.at.ua/index/0-9
ГОТЕЛЬНІ МЕРЕЖІ: СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ:
http://www.coolreferat.com/Готельні_мережі_структура_та_особливості

Література:
Лук'янова, Л.Г. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / І.М.Мініч, Л.Г.Лук'янова, Т.Т.Дорошенко; За ред. В.К.Федорченка, Київський ін-т туризму, економіки і права. ? К.: Вища школа, 2001. ? 236 с.
Нечаюк, Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. ? К.: Центр навч. літ., 2003. ? 346 с.
Управління сучасним готельним комплексом: Навч. посібник / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зінов'єв та ін.; Укр. гуманіт. ін-т. ? К.: Ліра, 2005. ? 514 с.
Виноградова, О.В. Розвиток готельного бізнесу в Україні: основні складові розвитку / О.В.Виноградова, О.В.Куценко // Торгівля і ринок України. - Т.1. 2008, - 359 с. ? С.253-263
Гуткевич, С.О. Соціально-економічний розвиток готельного господарства Львівщини / С.О. Гуткевич, Л.А. Дяченко // Прометей: Регіон. зб. наук. праць з економіки. - Вип. 2(29). - 2009. - 205 с. ? С. 48-52
Олексин, І.І. Стратегічні напрямки управління системою послуг підприємств готельного господарства / І.І.Олексин // Торгівля і ринок України. - Т.2. - 2009. - 416 с. ? С.99-104
Топольник, В.Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві: навч. посіб. за напрямом підгот. "Готельно-ресторана справа" / В.Г. Топольник; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр.Донецк.нац.ун-т екон. і торг. ? Донецьк: б.в., 2011. ? 391 с.
Гринів, Л. В. Аналіз використання потенціалу готельного господарства Івано-Франківської області для розвитку туризму / Гринів Л. В., Передерко В. П. // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конференції. - Т.2. - 2011. - 362 с. ? С. 41-44
Періодика:
Іванова, І. Роль якості при формуванні маркетингової стратегії підприємства готельного господарства / Л.Іванова // МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ. - 2009. - №3. ? С.50-56
Горіна, Г.О. Сутність та специфіка мережевої організації міжнародного готельного бізнесу / Г.О. Горіна // ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА. - 2011. - №3. ? С.107-109
Гоц, Н.Є. Перспективи розвитку сільського туризму в Україні // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ. - 2007. - №12. ? С.67-75
Кудла, Н. Про застосування комплексу маркетингових заходів у сільському туризмі / Н. Кудла // ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ. - 2011. - №2. ? С.79-85

.: Розділ: Освіта :: 22.03.2012 17.16.42 :.
.: ip адресса: :: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.369684 seconds