Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Оксана із міста: Рівне :: Запитання: 27961  
Оксана запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали на тему: "Сучасний стан та аналіз якості води річки Цир Камінь-Каширського району Волинської області" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано!
На жаль,знайдена інформація недостатньо відповідає запиту:
Гопчак І. В. Аналіз динаміки змін якості води головних річок Волинської області // Вісник. — Рівне, 2005. — Вип.4 (32), ч.1. — С.71–78.
Гопчак І. В. Встановлення категорій і абсолютних значень екологічних нормативів якості води для річок Волинської області // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. — Рівне, 2005. — Вип.30. — С.64–69.
http://knowledge.allbest.ru/history/3c0b65635a2ac78b4c53a89521216c27_0.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2010_4/53.pdf
http://in.ndu.edu.ua/storage/2011/geograf/2011/2011_fulltext.pdf
Антропогенні зміни в басейнах малих річок (на прикладі Волинської області): Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 [Електронний ресурс] / І.Я. Мисковець; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2003. — 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03miypvo.zip
Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості: автореф. дис... канд. географ. наук: 11.00.07 [Електронний ресурс] / І.В. Гопчак; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07givony.zip
Пропонуємо Вам скористатися фондами бібліотек Вашого міста: http://infomisto.com/uk/rivne/catalog/biblioteky/, http://goldenpages.rv.ua/organizations/58-бібліотеки/(кожна бібліотека веде краєзнавчі каталоги та картотеки).

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 18.04.2012 08.21.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вася із міста: Чернівці :: Запитання: 27960  
Вася запитує:
Доброї ночі! Допоможіть знайти матерали, бажано може якісь роботи чи автореферати про задоволення інтересів учасників інтеграції на пострадянському просторі. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Васю!
Ознайомтеся із наступними джерелами:
1. Диверсифікація геоекономічних стратегій в міждержавних відносинах країн СНД: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 [Електронний ресурс] / Л.М. Кобилянська; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. — К., 2010. — 19 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10klmvks.zip
2. Інтеграційний вимір міждержавного співробітництва Республіки Білорусь та Російської Федерації: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / І.В. Вівчар; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2009. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09vivbrf.zip
3. Інтеграція країн у міжнародні регіональні структури: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 [Електронний ресурс] / В.О. Гурова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07gvomrs.zip
4. Неоєвразійство в сучасній політиці Росії: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 [Електронний ресурс] / Р.М. Рукомеда; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса. — К., 2007. — 15 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07rrmspr.zip
5. Правові системи України та Республіки Бєларусь: сучасні процеси правового розвитку: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / К.П. Вовраженцева; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2008. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08vkpppr.zip
6. Тарасенко Н. Україна в контексті процесів євразійської інтеграції // http://www.nbuv.gov.ua/Siaz/Rezonans/2011/rez93.pdf
7. Магда Є.В., Лободаєв В.М. Утворення ГУАМ в контексті трансформації пострадянського простору // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2012_57/Gileya57/P23_doc.pdf
8. Івахів О. Геополітичні аспекти співпраці України з країнами євроазійського регіону // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Unir/2011_23/24.pdf
9. Грущинська Н.М. Україно-російське співробітництво в контексті регіональних інтеграційних об’єднань // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2010_4/Grushin.pdf
10. Осадча Н.В. Вплив митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану на зовнішньоекономічну діяльність України // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ei/2012_47/PDF/16_Osad.pdf
11. Кобилянська Л. Економічне співробітництво держав-учасниць ГУАМ // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpdme/2011_1/kobilanska.pdf

.: Розділ: Інше :: 18.04.2012 02.32.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: м. Черкаси :: Запитання: 27959  
Ірина запитує:
Доброї ночі! Допоможіть будь ласка написати реферат на тему: "Захист від соціально-технічних небезпек, умови виникнення та типові прояви соціально-технічних небезпек". Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Інше :: 18.04.2012 00.52.11 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Дніпропетровська обл. :: Запитання: 27958  
Микола запитує:
Доброго ранку!!! Допоможіть знайти інформацію для написання питання третього розділу(3.1.) дипломної роботи на тему: "Ресурси ОТП Банк та рекомендації щодо їх оптимізації". Необхідна інформація "Шляхи вдосконалення фінансового стану ПАТ ОТП Банку". Примітка: мені підійде також інформація загального характеру відносно шляхів вдосконалення фінансового стану банків. Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Шановний Миколо! Ознайомтеся з наданою інформацією:
Аналіз власного капіталу банку (на прикладі ОТП Банк.- Режим доступу:
http://poglyad.com/students/item-11262
Аналіз фінансових результатів та ліквідності ПАТ "ОТП Банк"», 2010 рік.- Режим доступу:
http://poglyad.com/students/item-29918
ВПЛИВ КРИЗИ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Стаття розглядає та аналізує економічні аспекти діяльності комерційних банків.- Режим доступу:
http://www.suem.edu.ua/documents/nl/VISNIK_MAGISTR_1-2010.pdf
Історія OTP Bank.- Режим доступу:
http://www.otpbank.com.ua/about/informations/index.php
ОТП Банк.- Режим доступу:
http://www.banki.ua/banks/bank/otp-bank-v-ukraine/
http://ru.wikipedia.org/wiki/OTP_Bank
http://maanimo.com/catalog/3-otp-bank
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК.- Режим доступу:
http://www.otpbank.com.ua/pdf/annual_reports/otpbank_ifrs-10-ukr.pdf
«Управління кредитним ризиком комерційного банку на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк, ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «ОТП Банк»». Магістра thesis, ННІ Бізнесу. Біклян, Наталія Андріївна (2011) .- Режим доступу:
http://elibrary.nubip.edu.ua/5499/
Формування процентної політики комер¬ційного банку на прикладі ПАТ «ОТП Банк». Магістра thesis, ННІ Бізнесу. Демиденко, Алла Василівна (2011) .- Режим доступу:
http://elibrary.nubip.edu.ua/5504/
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ
З ПРОБЛЕМНИМИ АКТИВАМИ БАНКІВ УКРАЇНИ І. Осадчий.- Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUABS/2011_1/30_03_03.pdf
Управління власним капіталом комерційного банку/ О.М. Косінська, магістр гр.. Кіровоградський національний технічний університет.- Режим доступу:
http://www.kntu.kr.ua/statti/ /8.050104/101_03 .doc

Білик, М.Д. Моделювання фінансової стійкості банку в умовах кризи//Формування ринкових відносин в Україні . - № 2(117) . - 2011. - С. 127-135.
Волик, Н.В. Методологічні основи управління фінансовою стійкістю комерційних банків//Прометей . - Вип. 3(36) . - 2011. - С. 277-281
Волик, Н.Г. Напрями зміцнення фінансової стійкості комерційних банків//Прометей . - Вип. 3 (33) . - 2010. - С. 201-206.
Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2012 року//ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ . - 2012 . - № 2. - С. 44-45
Дмитров, С.О. Шляхи оцінки ефективності фінансового моніторингу в банку//ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА . - 2011 . - № 2. - С.22-26.
Заруцька , О. Структурно-функціональний підхід до аналізу фінансової стійкості банків//ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ . - 2011 . - № 4. - С.34-37
Коваленко, В.В. Методичні підходи до визначення рівня фінансової стійкості банківської системи//АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ . - 2011 . - № 7. - С. 232-240.
Козак, Д.А. Макроекономічне регулювання фінансовою стійкістю банківських установ//АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ . - 2011 . - № 12. - С. 215-220
Коновалов , О. В. Зміст фінансового моніторингу у системі економічної безпеки вітчизняних банківських установ//ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО . - 2011 . - № 6. - С. 56-61.
Крикун , В. Б. Рефінансування банків як форма реалізації антикризового адміністративно-правового регулювання//ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС . - 2010 . - № 3. - С.214-217.
Кузнєцова, Л.В. Вплив глобалізаційних процесів на фінансову стійкість банківської системи//АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ . - 2012 . - № 2. - С.264-271.
Лавров, Р.В. Інноваційно-фінансові технології у банківській діяльності: сутність, проблеми і можливості розвитку//АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ . - 2011 . - № 12. - С. 221-229.
Мирончук, В.М. Дискрімінантна модель оцінки стійкості фінансового стану банків України//Прометей . - Вип. 3 (33) . - 2010. - С. 216-222. Основні показники діяльності банків України на 1 грудня 2011 року//ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ . - 2012 . - № 1. - С. 71
Патюта, І.М. Формування стратегії розвитку фінансового моніторингу в банківській системі України//АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ . - 2011 . - № 5. - С.224-231
Перехрест, Л.М. Антикризове управління як чинник підвищення рівня фінансової безпеки банків//АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ . - 2010 . - № 6. - С.245-249.
Прут, М.О. Основні методи оцінки рівня фінансового ризику в комерційних банках//АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ . - 2010 . - № 9. - С.223-229
Рисін , В.В. Наслідки фінансової кризи для банківського сектору та ризики державного втручання//ФІНАНСИ УКРАЇНИ . - 2010 . - № 8. - С.24-33.
Савелко, Т.В. Фінансові важелі удосконалення банківського регулювання//ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА . - 2011 . - № 11. - С. 58-60.
Савелко, Т.В. Форми фінансового регулювання банківської діяльності в Україні//ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА . - 2011 . - № 12. - С. 74-76.
Салтикова, Г. В. Рефінансування банків: світова практика та напрями розитку в Україні//ВІСНИК БЕРДЯНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ . - 2011 . - № 2. - С. 142-145.
Структура активів банків України за станом на 01.10.2011 р. (у розрізі банків)//ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ . - 2011 . - № 12. - С. 40-45
Структура зобов'язань банків України за станом на 01.10.2011 р. ( у розрізі банків)//ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ . - 2011 . - № 12. - С. 46-51
Сухотеплий, В. Фінансова криза та особливості динаміки структури активів банківської системи України//ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ . - 2011 . - № 10. - С. 96-100
Сухотеплий, В. Фінансова криза та особливості динаміки структури активів банківської системи України//ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ . - 2011 . - № 10. - С. 96-100
Ткаченко, А.М. Вимірювання фінансової безпеки банківської системи//Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку . - 2009. - С. 333-346.
Тюренкова, К.Ю. Сутність, джерела формування та значення фінансових ресурсів комерційного банку//Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону . - Т. 1 . - 2011. - С.289-292

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.04.2012 00.19.53 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Чернівці :: Запитання: 27957  
Вікторія запитує:
Доброї ночі! Підкажіть, будь ласка, якими джерелами і літературою користуватись при написанні доповіді на тему: "Корпоративне право ЄС". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Грінцов М. М. Правове регулювання процедури злиття в корпоративному праві ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — К., 2005. — Вип.53, ч.2. — С.137–145.
2. Юлдашев О. Вимоги з боку Європейського Союзу до національного законодавства та перспективи розвитку корпоративного права // Приватне право і підприємництво. — К., 2003. — Вип.3. — С.120–127.
3. Новосельцев І. І. Принципи корпоративного управління в праві Європейського Союзу // Приватне право і підприємництво. — К., 2006. — Вип.5. — С.164–170.
4. Кібенко Олена Рувімівна. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: Перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. — Х. : Страйд, 2005. — 432с. — (Серія).
http://studrada.com.ua/content/11-поняття-корпоративного-права-єс-етапи-його-розвитку
http://studrada.com.ua/content/розділ-1-корпоративне-право-європейського-союзу-історія-та-сучасність
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ms/2009_5/ms-5-2009_Petrenko_V_C_(75-83).pdf
http://www.regional.dp.ua/europa/europa241002ukr.nsf/(GenView)/683D2CF613120647C22573A300421E87?OpenDocument&Expand=5.
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=Корпоративне право ЄС&source=web&cd=10&ved=0CHMQFjAJ&url=http://mydisser.com/dfiles/61466931.doc&ei=jlGOT8jnOcrf4QSusaDXDw&usg=AFQjCNFF3XUxIb9DR2SAPoZ6pRBMZTXjeQ
http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=14&d=486
http://ua-referat.com/Регулювання_корпоративного_права_Європейського_Союзу
http://corpravo.com/biblioteka/disertaciji-ta-avtoreferati/30

.: Розділ: Держава і право :: 18.04.2012 00.11.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.352507 seconds