Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Оксана із міста: Київ :: Запитання: 27982  
Оксана запитує:
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка,знайти інформацію на тему: Способи творення термінів у харчовій промисловості (префіксація, суфіксація, тощо..) у французькій мові Дякую!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
На жаль, відповідної інформації до теми Вашого запиту ми не знайшли.
Пропонуємо ознайомитися із джерелами, які стосуються неологізмів у французькій мові взагалі, як от:
1. Динаміка лексико-семантичних процесів у словниковому складі французької мови доби Відродження: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 [Електронний ресурс] / К. В. Біла; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. — 19 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10BKVMDV.zip
2. Оказіональне словотворення в сучасній французькій мові (на матеріалі мови мас-медіа, Інтернет-видань і художніх творів): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 [Електронний ресурс] / О.В. Косович; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kovvht.zip
3. Семантична неологія в сучасному французькому медіадискурсі: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 [Електронний ресурс] / Я.О. Конопацька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kyosfm.zip
4. Коржаєва Ю. Неонімія у сучасній французькій мові: способи та шляхи термінотворення // http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vlnu/In_mov/2009_16/articles/Korzhayeva.pdf
5. Шкурко Т.А. та ін. Шляхи і способи утворення неологізмів в сучасних французькій та англійській мовах // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Novfil/2009-36/154-159.pdf
6. Чередниченко О.І. Сучасна французька неологія з погляду перекладача // http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vknu/If/2009_42.pdf
7. Федченко О.Д., Гейко Т.М. Вплив інтернету на неологічні процеси у французькій мові // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nevfil/2010_13/13-7.pdf
8. Луговий В.С. Аналіз словотвірного потенціалу форманта - erie (на матеріалі французьких різностильових текстів) // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Sfil/Mova/2009_16/st_10.pdf
9. Боклан, А.П., Мусійчук С.М. Способи утворення неологізмів в термінології в сучасній французькій мові // http://elibrary.nubip.edu.ua/10647/
10. Бузунов, Н.Н. Французские неологизмы-глаголы, образованные за период со второй половины XX века по настоящее время: Автореф. дис. ... канд. наук; Филологические науки : 10.02.05 / Моск. пед. гос. ун-т. - М., 2008. - 16 с.
11. Сергеева, А.Б. Типы неологизмов: неономинация // Риторика - лингвистика. - Смоленск, 2008. - Вып. 7, т. 2. - С. 94-99.
12. Кузнецова, И.Н. Паронимическая неология во французском языке // Риторика - лингвистика. - Смоленск, 2008. - Вып. 7, т. 2. - С. 100-108.
13. Баран, О.В. Словообразовательный способ создания экономических терминов-неологизмов французского языка в последней трети XX - начале XXI века // Вестн. МГЛУ. - М., 2007. - Вып. 519. - С. 27-35.
14. Щербакова, И.Г. Префиксация как способ образования новых слов в современных английском и французском языках: (На материале прессы и толковых словарей) // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Cер.: Лингвистика. - М., 2008. - N 2. - С. 152-159.
15. Щербакова, И.Г. Префиксация как способ образования новых слов в современных английском и французском языках: (На материале прессы и толковых словарей) // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Cер.: Лингвистика. - М., 2008. - N 3. - С. 103-109.
16. Щербакова, И.Г. Окказиональное слово и неологизм как единицы новой лексики на материале английского и французского языков // Функциональный анализ языковых единиц в романских языках. - М., 2009. - С. 127-140.
17. Веприцкая, З.И. Продуктивность конверсивной словообразовательной модели в образовании лексических инноваций в современном французском языке / Киев. ун-т. - Киев, 1994. - 5 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 19.04.2012 11.27.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр Кацевич із міста: Луцьк :: Запитання: 27981  
Олександр Кацевич запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію на тему: "Поверхневі води Рівненщини"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Пропонуємо Вам використати наступні матеріали:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Річки_Рівненської_області

http://ogo.ua/rivnenschina/vidkruy/rokutnivshchuna
Подорож річкою Львою
http://roklibr.at.ua/index/podorozh_r_lvoju/0-74

http://www.nature.org.ua/rovno/02_02.htm

http://ua-referat.com/Екологічна_оцінка_стану_водних_ресурсів_басейну_річки_Устя_Рівненської_області

Водойми загального користування Рівненської області
http://rivneruboohorona.io.ua/s192164/

БІЛЕ ОЗЕРО, Володимирецький район (Рівненщина)
http://h.ua/story/270037/

Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області
http://studentbank.ru/view.php?id=55287

Водні ресурси Дубенського району рівненської області»
http://poglyad.com/students/item-25325

Рівненщина: озеро Святої Анни
http://www.nobel.mksat.net/gazeta/anal/9/21_09.htm

Клименко М.О. Якість поверхневих вод річок Рівненської області/ М.О. Клименко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб наук. праць. Вип.1 (37). -Рівне: НУВГП. -2007. - C. 17-23

Кірюшенко Н.В. Екологічна оцінка якості водних об'єктів басейну р. Льви/ Н.В. Кірюшенко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. Вип.3 (39). Ч.1 . -Рівне: НУВГП. -2007. - C. 54-63

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 19.04.2012 11.14.39 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександер із міста: Кіровоград :: Запитання: 27980  
Олександер запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти інформацію на Тему: Теорія ігор с природой()
Наша відповідь:
Вітаємо, Олександере!
Пропонуємо Вам переглянути відповідь № 27873, а також ці лінки:
1) матеріал до теми:
http://revolution.allbest.ru/management/00173440_0.html
2) матеріал до теми:
http://wiki.usic.org.ua/wiki/Ігри_з_природою
3) матеріал до теми:
http://www.refine.org.ua/pageid-3093-3.html
4) матеріал до теми:
http://pidruchniki.ws/15890315/ekonomika/teoriya_igor
5) матеріал до теми:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=Теорія ігор з природою&source=web&cd=8&ved=0CF8QFjAH&url=http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/23223/1/Petrushenko.pdf&ei=Q8WPT-mMCsyd-waZueyzBA&usg=AFQjCNGL4I8KIqpEpN08InbFU0AA6l_sRA&cad=rja
6) матеріал до теми:
http://ua-referat.com/Теорія_ігор_2
Всього найкращого!

.: Розділ: Математика :: 19.04.2012 10.50.00 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Эвелина із міста: Полтава :: Запитання: 27979  
Эвелина запитує:
Добрий день. Чи не могли б ви надати інформацію про теорію документа, або якісь загальні відомості про нього?
Наша відповідь:
Доброго дня, Эвелино! Ми вже відповідали на схоже запитання, будь ласка, перегляньте відповідь № 27786, також попрацюйте з наступними джерелами:
Бездрабко В. В. Перші українські навчальні видання з документознавства: форма і зміст. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bdil/2009-3/1.pdf
Зиновьева Н. Б. Документоведение : учеб.-метод. пособ / Н. Б. Зиновьева. – М., 2001.
Костенко М. Важливий крок у розвитку спеціального документознавства / М. Костенко // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 7. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/2011_7/st5.pdf
Кулешов С. Г. Документознавство: історія. Теоретичні основи / С. Г. Кулешов. – К., 2000.
Кулешов С. З історії документознавства в Україн / С. Кулешов, О. Загорецька. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Studii/2008_16/10.htm
Кулешов С. Новий погляд на структуру документознавства / С. Кулешов // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 10.
Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. / Н. Н. Кушнаренко. – К. : Знання, 2006. – 459 с.
Общая теория документа: методологическое обоснование. – Режим доступа: http://otherreferats.allbest.ru/audit/00086615_0.html
Плешкевич Е. А. Общая теория документа: методологическое обоснование. – Режим доступа: http://scipeople.ru/publication/83418/
Пути развития науки о документе. – Режим доступа: http://dilo.kiev.ua/naukovi-praci-puti-razvitiya-nauki-o-dokumente.html
Слободяник М. Структура сучасного документознавства / М.Слободяник // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 4.
Слободяник М. С. Формування загальної теорії документа: історія, сучасність, перспективи. – Режим доступу: http://dok.ucoz.com/publ/formuvannja_zagalnoji_teoriji_dokumenta_istorija_suchasnist_perspektivi/1-1-0-11
Собчук В. С. Структура загального документознаства. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znmm/2007_13/R1/Sobchuk.pdf
Соціальна документно-комунікаційна система. – Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-17216-1.html
Теорії походження документів. – Режим доступу: http://www.info-works.com.ua/kursovi/buh_oblik/3355.html
Чяпите Ю. Общая теория документа и книги. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bdil/2010_1/4.pdf
Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с. – (Вища освіта XXI століття). – Режим доступу: http://dmeti.dp.ua/file/shvetsova_dokumenntoznavstvo_1.pdf
Швецова-Водка Г. Структура документознавства і його місце серед суміжних наукових дисциплін. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii_2004.12_08.php

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 19.04.2012 10.32.31 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 27978  
Аня запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію (бажано в інтернеті, або електронні варіанти книжок) на тему "Економічні аспекти зіткнення та взаємодії цивілізацій і стратегії економічного розвитку країн". (предмет - міжнародні стратегії економічного розвитку). Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступну інформацію:
Булатова О. В. Розвиток глобальної економічної інтеграції: теоретичний аспект. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2012_1/2012_1/049.pdf.
Бурковська Н. В. Цивілізаційні суперечності доби глобалізації: аксіологічний аспект. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vaau/2011_1/text/11bnvgaa.pdf.
Гальчинський А. Європа і США – геополітичне суперництво. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Evrointeg/ekonom.htm
Геоекономічні сценарії розвитку і Україна. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/16451021/ekonomika/geoekonomichni_stsenariyi_rozvitku_i_ukrayina_-_zgurovskiy_m3
Глобальні проблеми сучасної цивілізації та шляхи їх вирішення. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/16470517/politologiya/globalni_problemi_suchasnoyi_tsivilizatsiyi_shlyahi_virishennya
Дахно I. I. Міжнародна економіка : підруч. – Режим доступу: http://zachetik.net/info/353.html
Козик В. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – К. : Знання, 2008. – 406 c. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-110.html
Кучмій О. П. Міжкультурні комунікації: структура і динаміка процесів. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/knp37/knp37_52-55.pdf.
Література з міжнародної економіки. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/economics/soloninko_me/literature.htm
Лях В. В. Туризм у контексті міжетнічних та кроскультурних відносин. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/filotur17.htm
Міжнародна економіка : підруч. / за ред. В. М. Тарасевича. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 224 с. – Режим доступу: http://lib.mdpu.org.ua/2011/02/21/mzhnarodna_ekonomka_pdruchnik.html
Міжнародна політика і міжнародні політичні відносин. – Режим доступу: http://lib.mdpu.org.ua/e-book/politologiya/eBook/modul_2/tema18.htm
Порівняльний аналіз концепцій Ф. Фукуями і С. Хантінгтона. – Режим доступу: http://ua-referat.com/Порівняльний аналіз концепцій Ф Фукуями і С Хантінгтона
Проблеми сучасного світового економічного розвитку. – Режим доступу: http://www.info-works.com.ua/all/mijnarodna_ekonomika/3705.html
Солонінко К. С. Міжнародна економіка : навч. посіб. / К. С. Солонінко. – К. : Кондор, 2008. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/economics/soloninko_me/index.htm
Хантінгтон С. Зіткнення цивілізацій. – Режим доступу: http://refs.co.ua/56607-Stolknovenie_civilizaciiy.html

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 19.04.2012 10.31.24 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.356091 seconds