Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 43503
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Тячів :: Запитання: 45480  
Вікторія запитує:
Добрий день. Допоможіть з літературою про акцію Вісла. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторія! Пропонуємо вашій увазі наступні джерела інофрмації:
Дузь Л. Операція «Вісла»: у пошуках об’єктивного погляду на події [Електронний ресурс] / Л. Дузь // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2008. — Вип. 11. — С. 267-272. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2008_11_30.
Коваль-Фучило І. Пам’ять про Голокост у спогадах українців-переселенців операції «Вісла» (1947) [Електронний ресурс] / І. Коваль-Фучило // Слов’янський світ. — 2018. — Вип. 17. — С. 92-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/slsv_2018_17_9.
Конєва Я. Мотив акції «Вісла» як фактор текстотворення у фольклорі українців на Вармії та Мазурах у Польщі [Електронний ресурс] / Я. Конєва // Матеріали до української етнології. — 2016. — Вип. 15. — С. 167-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mdue_2016_15_21.
Кудласевич О. Депортація українського населення: політичні причини та економічні наслідки (до 75-х роковин операції «Вісла») [Електронний ресурс] / О. Кудласевич // Історія народного господарства та економічної думки України. — 2019. — Вип. 52. — С. 178-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ingedu_2019_52_12.
Лучко М. Операція «Вісла»: Польсько-українські взаємини у 1944 - 1947 рр. / М. Лучко, Б. Лановик; Європ. ун-т. Терноп. філ. — Тернопіль, 2007. — 340 c.
Музика І. Розселення українців Польщі в УРСР, як переддень операції «Вісла» [Електронний ресурс] / І. Музика // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — 2015. — Вип. 26. — С. 40-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2015_26_18.
Наконечний В. Лемки в XX столітті: життя на етнічних землях та в нових геополітичних умовах: автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / В. Наконечний ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2008. — 19 с.
Наконечний В. Трагедія українців Закерзоння (акція «Вісла» на сторінках журналу «Лемківщина») [Електронний ресурс] / В. Наконечний // Східноєвропейський історичний вісник. — 2017. — Вип. 4. — С. 107-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_4_15.
Патриляк І. Акція «Вісла» у світлі звітних документів українського націоналістичного підпілля [Електронний ресурс] / І. Патриляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2015. — Вип. 3. — С. 39-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2015_3_11.
Стецюк Н. Становище українського населення в Польщі після акції «Вісла» [Електронний ресурс] / Н. Стецюк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. — 2010. — № 23. — С. 342-351. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2010_23_40.
Халюк Л. Акція «Вісла» 1947 року в родинних оповідях-спогадах [Електронний ресурс] / Л. Халюк // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2012. — Вип. 18. — С. 333-340. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2012_18_52.
Халюк Л. Змістові мотиви в оповіданнях-спогадах українців-переселенців про акцію «Вісла» 1947 року. (Наук. повідомл. молодого вченого на засіданні Президії НАН України 15 лютого 2012 року) / Л. Халюк // Вісн. НАН України. — 2012. — № 4. — С. 51-54.
Халюк Л. Історія збирання та дослідження прозового фольклору Лемківщини про акцію «Вісла» 1947 року в Польщі та Україні [Електронний ресурс] / Л. Халюк // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2013. — Вип. 21. — С. 336-342. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2013_21_46.
Цепенда І. Українсько-польські етнополітичні відносини 40 – 50-х років XX століття : автореф. дис... д-ра політ. наук : 23.00.05 / І. Цепенда; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса НАН України. — Київ, 2009. — 32 c.

.: Розділ: Література :: 29.04.2021 11.23.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єлизавета із міста: Київ :: Запитання: 45479  
Єлизавета запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про творчу діяльність О. Пахльовської. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Єлизавето! Радимо опрацювати такі джерела:
Бродюк Ю. Концепція національної ідентичності в публіцистиці Оксани Пахльовської (на матеріалі книги «Аve, Europa!») [Електронний ресурс] / Ю. Бродюк // Теоретична і дидактична філологія. Серія : Філологія (літературознавство, мовознавство). — 2016. — Вип. 24. — С. 13-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tdff_2016_24_4.
Кліценко С. Альтернативи розвитку української культури (на матеріалах статей О. Пахльовської та І. Дзюби) [Електронний ресурс] / С. Кліценко // Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. — 2009. — Вип. 9. — С. 222-228. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mistec_2009_9_21.
Клевана В. Особливості перекладацького методу О.Є. Пахльовської [Електронний ресурс] / В. Клевана // Молодий вчений. — 2017. — № 10. — С. 633-637. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_10_146.
Кліценко С. Концепція розвитку української культури О. Пахльовської як прояв боротьби між європейською та євразійською ідентичностями в Україні [Електронний ресурс] / С. Кліценко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Культурологія. — 2010. — Вип. 5. — С. 264-266. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2010_5_36.
Пахльовська О. Ave, Europa : статті, доповіді, публіцистика (1989 — 2008) / О. Пахльовська. — Київ : Пульсари, 2008. — 656 c.
Пахльовська О. Українська літературна цивілізація : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / О. Пахльовська ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2000. — 96 с.
Петрів Х. Лінгвокогнітивна маркованість концепту «душа» (на матеріалі публіцистики Оксани Пахльовської) [Електронний ресурс] / Х. Петрів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 245. — С. 251-257. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil.
Петрів Х. Семантичний резонанс як механізм об’єктивації авторської концептології національної ідентичності (на матеріалі публіцистики Оксани Пахльовської) [Електронний ресурс] / Х. Петрів // Одеський лінгвістичний вісник. — 2017. — Вип. 10(2). — С. 41-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2017_10(2)__11.
Шутка І. Публіцистика Оксани Пахльовської крізь призму постколоніальної теорії [Електронний ресурс] / І. Шутка // Українське літературознавство. — 2012. — Вип. 75. — С. 250-257. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ul_2012_75_24.

.: Розділ: Література :: 28.04.2021 22.05.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Варвара із міста: Бердичів :: Запитання: 45474  
Варвара запитує:
Потрібна література про творчість Юрія Винничука. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Варваро! Перегляньте таку літературу:
Бокшань Г. Містифікована біографія Івана Вагилевича в романі Юрія Винничука «Лютеція» [Електронний ресурс] / Г. Бокшань // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2020. — № 15. — С. 6-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2020_15_3.
Єщенко М. Історичне тло як складник поетики абсурду в новелі Юрія Винничука «Святе сімейство» [Електронний ресурс] / М. Єщенко // Філологічні семінари. — 2013. — Вип. 16. — С. 298-305. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2013_16_38.
Кизименко О. «Місце для дракона» Ю. Винничука — повість-казка про сучасний світ, у якому й досі живуть «драконячі закони» : урок-дослідження : 8 клас / О. Кизименко // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 1-2. — С. 13-19.
Коваленко Д. Інтертекстуальний простір роману Юрія Винничука «Танго смерті» [Електронний ресурс] / Д. Коваленко // Слово і час. — 2018. — № 2. — С. 80-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2018_2_13.
Колотигіна О. Проблема етнічної ідентичності в сучасній українській літературі / О. Колотигіна // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 5. — С. 14-15.
Косарєва Г. Опозиція образів «свій / чужий (інший)» у сучасній українській і польській прозі (на матеріалі романів Юрія Винничука «Танґо смерті» та Стефана Хвіна «Ганеман») [Електронний ресурс] / Г. Косарєва // Сучасні літературознавчі студії. — 2015. — Вип. 12. — С. 303-313. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2015_12_29.
Левченко Г. Трюк, атракціон і гротеск у поетиці роману Юрія Винничука «Танго смерті» [Електронний ресурс] / Г. Левченко // Сучасні літературознавчі студії. — 2017. — Вип. 14. — С. 264-275. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2017_14_25.
Пастух М. Юрій Винничук «Легенди Львова» / М. Пастух // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 7-9. — С. 66-70.
Підкуймуха Л. Мовне життя Львова в художніх текстах Юрія Винничука [Електронний ресурс] / Л. Підкуймуха // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 7. — С. 125-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2019_7_33.
Пухонська О. Проблема культурної амнезії в сучасному романі (на матеріалі «Танґо смерті» Юрія Винничука та «Храм Афродіти» Олександра Стражного) [Електронний ресурс] / О. Пухонська // Іноземна філологія. — 2014. — Вип. 126(2). — С. 194-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/infil_2014_126(2)__28.
Рябченко М. Концепт маски у творчості Юрія Винничука [Електронний ресурс] / М. Рябченко // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 39(2). — С. 360-366. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__50.
Семків Р. Бурлеск і пародія у творчості Юрія Винничука [Електронний ресурс] / Р. Семків // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. — 2015. — Т. 176. — С. 52-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2015_176_11.
Фуц Ю. Романтичний мотив двійництва в романі Юрія Винничука «Мальва Ланда» [Електронний ресурс] / Ю. Фуц // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — 2016. — № 1. — С. 223-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2016_1_43.
Цокало В. Автобіографізм як жанрова домінанта твору Юрія Винничука «Груші в тісті» [Електронний ресурс] / В. Цокало // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2017. — Вип. 26. — С. 204-211. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2017_26_22.

.: Розділ: Література :: 28.04.2021 15.19.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єва із міста: Рівне :: Запитання: 45473  
Єва запитує:
Добрий день. Мене цікавить життя і творчість Докії Гуменної. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Єва! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 31778. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Василенко В. Реінкарнація пам’яті, або Портрет покоління в інтер’єрі часу: «Діти чумацького шляху» Докії Гуменної : діаспора / В. Василенко // Слово і Час. — 2019. — № 9. — С. 81-100.
Джигун Л. Літературний автобіографізм в мемуарах Докії Гуменної [Електронний ресурс] / Л. Джигун // Філологічний дискурс. — 2016. — Вип. 3. — С. 40-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2016_3_7.
Лаврусенко М. Часопростір художньої прози Докії Гуменної про дохристиянську епоху [Електронний ресурс] / М. Лаврусенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 4(2). — С. 147-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_4(2)__21.
Пепа В. Київ Докії Гуменної / В. Пепа // Літературна Україна. — 2017. — 6 квіт. — С. 8-9.
Родигіна В. Докія Гуменна: шукання себе у спогадах часів еміграції / В. Родигіна // Дивослово. — 2014. — № 4. — С. 45-51.
Родигіна В. Збереження мовно-етнічної ідентичності в умовах еміграції (на матеріалі мемуаристики Докії Гуменної) [Електронний ресурс] / В. Родигіна // Мовознавчий вісник. — 2010. — Вип. 10. — С. 321-323. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2010_10_78.
Саранча Г. Докія Гуменна: життєвий і творчий шлях [Електронний ресурс] / Г. Саранча // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2004. — Вип. 8. — С. 295-299. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2004_8_61.
Саранча Г. Докія Гуменна: проблема становлення та початок літературної творчості письменниці [Електронний ресурс] / Г. Саранча // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2013. — № 37. — С. 137-151. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2013_37_13.
Сачко Д. Докія Гуменна: життя радянської студентки 1920-х рр. (за матеріалами художніх творів та спогадів письменниці) [Електронний ресурс] / Д. Сачко // Scriptorium nostrum. — 2014. — № 1. — С. 187-197. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2014_1_16.
Сачко Д. Докія Гуменна: інтелектуальна біографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Д. Сачко ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич, 2018. — 20 с.
Сачко Д. Ідея об’єднаної Європи у поглядах Докії Гуменної [Електронний ресурс] / Д. Сачко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. — 2017. — Вип. 25. — С. 120-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISU_2017_25_17.
Сорока П. Докія Гуменна. Літературний портрет : до 100-ліття з Дня народження письменниці / П. Сорока. — Тернопіль : [б.в.], 2003. — 496 с.
Філіпенко О. Символіка кольору в прозі Докії Гуменної / О. Філіпенко // Проблеми сучас. літературознавства. — 2017. — Вип. 24. — С. 197-204.
Швець Т. Докія Гуменна. Щоденник. Зошит 23 [Електронний ресурс] / Т. Швець // Філологічний дискурс. — 2018. — Вип. 8. — С. 181-195. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2018_8_22.
Швець Т. Синтез поглядів і переконань в автобіографічній літературі Докії Гуменної [Електронний ресурс] / Т. Швець // Філологічний дискурс. — 2015. — Вип. 1. — С. 67-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2015_1_18.
Шостак О. Досвід війни в романі Докії Гуменної «Хрещатий яр» [Електронний ресурс] / О. Шостак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2015. — Вип. 40. — С. 44-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2015_40_12.

.: Розділ: Література :: 28.04.2021 12.30.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Дніпро :: Запитання: 45469  
Тетяна запитує:
Добрий день. Мені потрібна будь-яка інформація про наукову фантастику. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Перегляньте таку літературу:
Василина К. Космоопера у жанровій парадигмі сучасної наукової фантастики [Електронний ресурс] / К. Василина, А. Карпенко // Нова філологія. — 2017. — № 72. — С. 29-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2017_72_8.
Вільховченко Н. Оказіональний спосіб формування квазіспеціальної лексики у науково-фантастичному тексті [Електронний ресурс] / Н. Вільховченко // Молодий вчений. — 2016. — № 2. — С. 368-371. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_2_90.
Вільховченко Н. Особливості функціонального підходу до дослідження науково-фантастичного тексту [Електронний ресурс] / Н. Вільховченко, Г. Колесник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 2. — С. 45-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2018_2_14.
Калашнік А. Роль міфу у моделюванні соціальної реальності наукової фантастики [Електронний ресурс] / А. Калашнік // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2011. — Вип. 45. — С. 258-265. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2011_45_32.
Калінюк О. Композиційно-мовленнєва форма «опис» в науково-фантастичному тексті (на матеріалі науково-фантастичних творів англійських та американських авторів ХХ століття): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О. Калінюк ; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 1999. — 16 с.
Кирюшко Н. Еволюція типологічних особливостей наукової фантастики Франції (на матеріалі літератури 1970 — 90 років): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Н. Кирюшко ; НАН України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. — Київ, 2002. — 19 с.
Олейнікова Г. Особливості фрактальної організації темпоральної перспективи у творах науково-фантастичного жанру [Електронний ресурс] / Г. Олейнікова // Львівський філологічний часопис. — 2019. — № 6. — С. 157-162. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvphj_2019_6_29.
Полянічко О. Мотивація космопоетонімів у науково-фантастичній прозі [Електронний ресурс] / О. Полянічко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2017. — Вип. 64(2). — С. 172-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2017_64(2)__23.
Савицька Н. Основні аспекти вивчення сучасної української наукової фантастики [Електронний ресурс] / Н. Савицька // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2014. — Вип. 19. — С. 289-294. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_19_57.
Фадєєва О. Авторські номінації в науково-фантастичному дискурсі [Електронний ресурс] / О. Фадєєва, Н. Юр’єва // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. — 2012. — Вип. 25. — С. 106-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2012_25_17.
Шкуров Є. Наукова фантастика у теоретичному дискурсі [Електронний ресурс] / Є. Шкуров // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 39(2). — С. 482-487. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__68.
Шкуров Є. Природа фантастичного у науковій фантастиці [Електронний ресурс] / Є. Шкуров // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 40(2). — С. 353-360. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_40(2)__46.

.: Розділ: Література :: 27.04.2021 19.40.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.285468 seconds