Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44695
   


Автор запитання: Соломія із міста: Київ :: Запитання: 46705  
Соломія запитує:
Добрий день. Шукаю інформацію про роман Миколи Хвильового "Вальдшнепи". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Соломіє! Перегляньте таку літературу:
Бондарєва Т. П. Структура художнього світу Миколи Хвильового: інтертекстуальний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Т. П. Бондарєва; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2017. — 19 c.
Васьків М. «Вальдшнепи» Миколи Хвильового як фрагмент завершеного роману. Проблеми інтерпретації й інтертекстуального прочитання / М. Васьків // Слово і час. — 2009. — № 5. — С. 24-38.
Девдюк І. Просторова експлікація кризового дискурсу в романах «Вальдшнепи» М. Хвильового та «Хоровод блазнів» О. Гакслі [Електронний ресурс] / І. Девдюк // Південний архів. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 70. — С. 139-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2017_70_33.
Зенгва В. О. Художня антропологія прози М. Хвильового: герой як феномен культури : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / В. О. Зенгва; МОНМС України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2013. — 19 c.
Кавун Л. Художня модель фаустівської людини в романі «Вальдшнепи» Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / Л. Кавун // Філологічні семінари. — 2013. — Вип. 16. — С. 173-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2013_16_22.
Ковальчук О. Г. Світ як «голос присутності» (поезія та проза Миколи Хвильового) : монографія / О. Г. Ковальчук; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. — 146 c.
Мовчан Р. Стильова палітра української прози першої половини XX століття / Р. Мовчан // Бібліотечка «Дивослова». — 2009. — № 2. — С. 1-64.
Мостепан О. Творчість Миколи Хвильового в контексті метафори хвороби : психологічні захворювання у прозі письменника / О. Мостепан // Дивослово. — 2013. — № 11. — С. 56-61.
Тарасенко В. «Вальдшнепи» М. Хвильового в літературознавчій інтерпретації) [Електронний ресурс] / В. Тарасенко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — 2012. — Вип. 18. — С. 168-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2012_18_17.
Тарасенко В. Символіка роману Миколи Хвильового «Вальдшнепи» [Електронний ресурс] / В. Тарасенко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — 2015. — Вип. 23. — С. 116-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2015_23_11.
Ткалич І. В. Іронія жанру в романі Миколи Хвильового «Вальдшнепи» [Електронний ресурс] / І. В. Ткалич // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 1. — С. 28-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2016_1_7.
Цюп’як І. К. Поетика повістей Миколи Хвильового: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. К. Цюп’як ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2002. — 14 с.

.: Розділ: Література :: 21.09.2022 11.07.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Львів :: Запитання: 46703  
Дмитро запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу про Соломію Крушельницьку
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

.: Розділ: Література :: 21.09.2022 08.51.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Канів :: Запитання: 46702  
Катя запитує:
Доброго дня, можливо підказати літературу про твір Нечуя-Левицького "Хмари". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Перегляньте наступні джерела:
Герой України. Маловідомі факти про Нечуя-Левицького, які вас здивують [Електронний ресурс] // rbc.ua вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.rbc.ua/ukr/travel/geroy-ukrainy-maloizvestnye-fakty-nechuya-1656065470.html. - Назва з екрана.
Хмари (повість) [Електронний ресурс] // Wikipedia.org : в[ебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ // Хмари_(повість). - Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 21.09.2022 08.40.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кіра із міста: Київ :: Запитання: 46698  
Кіра запитує:
Чи є у вас книжка Веселі хтосики Г. Чубач?
Наша відповідь:
ДОброго дня, Кіро! Книжка Чубач Г. Веселі хтосики / Г. Чубач. - - Харків : Школа, 2015. - 79 с. : іл. знаходиться у відділі обслуговування дітей дошкільного та молодшого віку.

.: Розділ: Література :: 20.09.2022 10.34.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 46692  
Лариса запитує:
Доброго ранку! Мені потрібна література про роман Григорія Тютюнника «Вир». Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку, Ларисо, перегляньте наступні джерела:
"Він мав талант людяності. І вроджений, і вистражданий..." : до 100-річчя від дня народження Г. М. Тютюнника (1920-1961) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - Київ, 2020. - № 2, 2020. - С. 41-48.
Воловець Л. Григорій Тютюнник : літ.-крит. нарис / Л. Воловець. – Київ : Рад. письменник, 1967. – 134 с.
Лісовська С. Образ природи як оптика вираження екзистенціальних станів у романі Григорія Тютюнника «Вир» / С. Лісовська // Вісн. Сумського ун-ту. - 2008. - № 1. - С. 169–173.
Медвідь-Пахомова С. М. Еволюція антропонімних формул у слов’янських мовах / С. М. Медвідь-Пахомова. – Ужгород, 1999. – 246 с.
Оповідач буденного життя : 23 квітня - 100 років від дня народження Григорія Тютюнника // Шк. б-ка. - 2020. - № 3. - С. 35-38.
Андрієнко С. Дієслівні синоніми в творчості Григора Тютюнника / С. Андрієнко // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. - 2004. – Вип. 5. – С. 118-121. - Режим доступу: http://dspace.idgu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/742/1/Щетиніна.pdf.
Головко Л. Г. Загальна характеристика художнього часопростору роману Г. Тютюнника «Вир» [Електронний ресурс] / Л. Г. Головко, І. М. Кремінська, Т. Є. Федорова // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. - 2022. - Т. 33 (72), Ч. 1. - С. 202-206. - Режим доступу: http://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/1_2022/part_2/34.pdf.
Козубенко Л. Архетипи землі та виру як літературознавча проблема у романі Григорія Тютюнника «Вир» [Електронний ресурс] / Л. Козубенкр // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. - 2012. - Вип. 13. - С. 252-257. - Режим доступу:http://ehsupir.uhsp.edu.ua/bitstream/handle/8989898989/661/ВИПУСК 13.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=252.
Кричун Л. Дискурсна семантика особового імені роману Григорія Тютюнника “Вир” [Електронний ресурс] / Л. Кричун // Наукові записки Кіровоград. держ. педагог. ун-ту імені Володимира Винниченка: зб. наук. праць. - 2007. - Вип. 73. - С. 134-140. - Режим доступу: https://www.cuspu.edu.ua/download/nauk_zapiski/2007_vipusk_73_chastyna_2_zamovlennya_4842_2.pdf#page=134.
Соколова А. В. Іменування головних героїв роману Григорія Тютюнника «Вир» [Електронний ресурс] / А. В. Соколова // Філологічна школа Юрія Олександровича Карпенка : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: http://karpenko.in.ua/.- Назва з екрана.
Соколова А. Прізвища в антропонімікою романів Григорія Тютюнника «Вир» та Василя Земляка «Лебедина зграя» [Електронний ресурс] / А. Соколова //
Філологічні діалоги : зб. наук. праць. – 2018. – Вип. 5. – С. 88-95. - Режим доступу: http://dspace.idgu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/610/1/соколова 1.pdf.
Соколова А. В. Стилістичні функції пейоративів у романі «Вир» Г. Тютюнника [Електронний ресурс] / А. В. Соколова // Філологічні діалоги : зб. наук. праць. – 2019. – Вип. 6. – С. 87-96. - Режим доступу: http://dspace.idgu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1109/1/Соколова_А_Філологічні-діалоги-6.pdf.
Соколова А. Функціонування патронімів у романах Г. Тютюнника «Вир» та В. Земляка «Лебедина зграя» [Електронний ресурс] / А. Соколова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - Серія Філологічні науки. - 2020. - Вип. 51. - С. 88-95. - Режим доступу: http://dspace.idgu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1529/1/Соколова_А._НВ_51_2020.pdf.

.: Розділ: Література :: 19.09.2022 08.40.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.255148 seconds