Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Оля із міста: Киів :: Запитання: 47755  
Оля запитує:
Доброго дня допоможіть із пошуком літератури на тему Антропософські школи Р.Штейнера. Теорія життєвих ритмів Р. Штейнера.
Наша відповідь:
Адаменко О. О. Компаративний аналіз педагогічних ідей вальдорфської педагогіки Р. Штайнера та гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / О. О. Адаменко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2018. — № 3(1). — С. 7-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_3(1)__3
Білик С. Упровадження елементів вальдорфської педагогіки в роботу вчителя початкових класів : літературне читання. 4 клас / С. В. Білик // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 31-33. — С. 42-77.
Васюк Ю. А. Особистість у духовно-науковій антропософській концепції Рудольфа Штайнера [Електронний ресурс] / Ю. А. Васюк // Імідж сучасного педагога. — 2015. — № 10. — С. 47-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2015_10_18
Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології : підручник / І. Дичківська. — 2-е вид., доп. - Київ : Академвидав, 2012. — 349 с.
Діти - ключ до майбутнього : основні ідеї Вальдорфської педагогіки (приватна школа "Михаїл" м. Києва) // Завуч (Шкільний світ). — 2008. — № 16. — С. 25-28.
Дудник Н. Ідеї вальдорфської педагогіки у валеологічному вихованні дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / Н. Дудник, М. Депутат // Молодь і ринок. — 2022. — № 9-10. — С. 101-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2022_9-10_21
Клим М. Деякі аспекти використання досвіду антропософії Рудольфа Штайнера [Електронний ресурс] / М. Клим // Молодь і ринок. — 2010. — № 12. — С. 134-138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2010_12_33
Литвин Л. Проблема вільного розвитку особистості у теоріях Р. Штайнера і В. О. Сухомлинського / Л. Литвин // Початкова школа. — 2010. — № 9. — С. 55-58.
Мезенцева О. Антропософські витоки вальдорфської педагогіки [Електронний ресурс] / О. Мезенцева // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди". Педагогіка. — 2015. — Вип. 37. — С. 122-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvdzphp_2015_37_16
Савченко О. Дидактика початкової освіти : підруч. для вищ. навч. закл. / О. Савченко. — Вид. 2-е. — Київ : Грамота, 2013. — 503 с.
Салдан С. О. Антропософські погляди Р. Штайнера на музичне мистецтво та їх вплив на творчість Леся Курбаса [Електронний ресурс] / С. О. Салдан // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2013. — Вип. 19(2). — С. 51-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2013_19(2)__13
Сисоєва С. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навч. посіб. для студ. / С. Сисоєва І. Соколова ; М-во освіти і науки України. — Київ : Центр навчальної літератури, 2003. — 307 с.
Усачов В. А. Вальдорфська педагогіка: Рудольф Штейнер і його школа [Електронний ресурс] / В. А. Усачов // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 72. — С. 757-763. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_147
Халамендик В. Б. Прояв імпульсу свободи як мета земного життя людини (позиція антропософії) [Електронний ресурс] / В. Б. Халамендик // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 97. — С. 156-160. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_97_41
Халамендик В. Б. Соціальний організм з точки зору соціології та антропософії [Електронний ресурс] / В. Б. Халамендик // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 85. — С. 375-378. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_85_98
Халамендик В. Духовна наука антропософія: історія виникнення та розвитку [Електронний ресурс] / В. Халамендик // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 75. — С. 363-367. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_75_152
Цех М. Сторінками історії вальдорфської школи / М. Цех // Позакласний час. — 2010. — № 1. — С. 23-32.
Штайнер Р. Методика навчання та передумови виховання : 5 лекцій, прочитаних у Штутгарті 8-11 квіт. 1924 р. : GA 308 / Р. Штайнер ; пер. Л. Музиченко. — Київ : Наірі, 2021. — 79 с.

.: Розділ: Література :: 11.04.2024 13.55.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Київ :: Запитання: 47754  
Олеся запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка з пошуком літератури на тему: Технології раннього навчання М.Зайцева. Концептуальні засади та особливості змісту педагогічної технології.
Наша відповідь:
Добрий день, Олесю. Радимо ознайомитись з наступними джерелами інформації:
Біла Е. П. Навчаємо читання українською мовою за методикою М. О. Зайцева : підручник для батьків, вихователів, учителів / Е.П. Біла. – Київ : ПП «СВЕНА», 2008. – 68 с.
Герасименко Л. Навчаємось читати з «Кубиками Зайцева»: переваги методики Миколи Зайцева / Л. Герасименко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. – № 6. – С. 35-39.
Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології : навч. посібник / І. Дичківська. – Київ : Академія, 2015. – 304 с.
Козак І. Вчимо малят читати за методикою М. О. Зайцева / Інна Козак , Лариса Ровінська // Дошкільне виховання. – 2011. – № 12. – С. 18-21. – Бібліогр.: с. 21.
Пашко Ю. Технологія раннього навчання Миколи Зайцева / Ю. Пашко // Дидаскал. – 2017. – № 17. – С. 350-353; Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8813/1/Paschko.pdf
Пономарьова Г. Ф. Нові педагогічні технології : навч.-метод. посіб. / Г. Ф. Пономарьова, О. О. Бабакіна, С. Б. Бєляєв. – Харків : СПД-ФО Захаренко В. В., 2013. – 282 с.
Уявлення про інтелект дитини варто змінити: методика Зайцева // Освіта. – 1994. – № 78-79. – С. 9.
Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – Київ : Академвидав, 2012. – 224 с.
Меленець Л. Технології раннього навчання читання / Людмила Меленець // https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6717/1/L_Melenets_IPvRVDNZ_IPPO.pdf
Принципові відмінності ментальної арифметики від методики Зайцева // https://smartum.com.ua/about_us/blog/mentalnaya-arifmetika/printsipovi-vidminnosti-mentalnoi-arifmetiki-vid-metodiki-zaytseva/
Технологія раннього інтенсивного навчання грамоті М.О.Зайцева // http://dnz12.sumy.ua/tehnologiya-rannogo-intensivnogo-navchannya-gramoti-m-o-zaytseva/
Технологія раннього навчання // https://studfile.net/preview/5511894/page:42/
Технологія раннього навчання Миколи Зайцева // https://allref.com.ua/uk/skachaty/Tehnologiya_rann-ogo_navchannya_Mikoli_Zaiyceva

.: Розділ: Література :: 11.04.2024 12.51.37 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Черкаси :: Запитання: 47749  
Анна запитує:
Вітаю. Цікавить художня література про Крим. Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Алядін Ш. Мердивен : кримськотат. проза укр. / Ш. Алядін ; упоряд.: П. Сачек, Н. Гончаренко. — Київ : Майстер книг, 2018. — 297 c.
Бачинський А. Канікули Остапа і Даринки : повість / А. Бачинський ; худож. Д. Бачинська. - Київ : Грані-Т, 2011. — 175 с.
Брехуненко В. Війна за свідомість : рос. міфи про Україну та її минуле / В. Брехуненко ; Інститут української археографії та джерелознавства. — Київ : Видавець ПП Брехуненко, 2017. — 279 с.
Громенко С. Скоропадський і Крим : від протистояння до приєднання / С. Громенко. — Київ : Наш Формат, 2021. — 349 с.
Кримський інжир. Демірджі = Qirim inciri. Demirci : антологія / уклад. А. Алієв, А. Левкова ; обкл. Н. Гайдучик ; передм. А. Алієва, Н. Джелял. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. — 414 с.
Левкова А. Ашик Омер / А. Левкова ; іл. Г. Приходько. — Київ : Портал, 2020. — 34 с.
Левкова А. За Перекопом є земля : крим. роман / А. Левкова. — Вид. 3-є. — Київ : Лабораторія, 2023. — 390 с.
Лицарі дикого поля : плугом і мушкетом : укр. шлях до Чорного моря / О. Бачинська ; упоряд. К. Галушка ; дизайнер обкл. К. Ткачов, В. Прокопів ; карти Д. Вортман. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. — 352 с.
Мензатюк З. Дике літо в Криму : пригод. повість / З. Мензатюк ; обкл. Г. Олійко ; ред. І. Малкович. — Вид. 2-е. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. — 190 с.
Мусаєва С. Мустафа Джемілєв. Незламний / С. Мусаєва, А. Алієв ; дизайнер обкл. В. Котенджи. — Харків : Віват, 2018. – 252 с.
Смирнова Н. Крим Керіма : вид. присвяч. 30-річниці Незалежності України... / Н. Смирнова ; іл. Л. Стецькович. — Київ : Портал, 2021. – 92 с.
Якубова Л. Кримський вузол / Л. Якубова, С. Кульчицький. — Вид. 2-е. — Київ : КЛІО, 2019. — 495 с.

.: Розділ: Література :: 10.04.2024 10.39.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 47734  
Юлія запитує:
Підкажіть, будь ласка, які є різдвяні оповідання (і в яких виданнях) сучасних українських письменників? Заздалегідь вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день! Уточніть будь ласка запит, вас цікавить література для дітей чи для дорослих?

.: Розділ: Література :: 3.04.2024 16.11.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина Веклій із міста: Вінниця :: Запитання: 47733  
Ірина Веклій запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка. "Щоденник пани Ганки" Тадеуша Доленги-Мостовича 1973 та 2019 років видання- перекладала одна й та сама людина? Валентина Ланда?
Наша відповідь:
Добрий день!
Доленга-Мостович Т. Щоденник пані Ганки : роман / Т. Доленга-Мостович ; [пер. з пол. В. Ланди]. — Харків : Фоліо, 2019. — 300, [1] с. — (Зарубіжні авторські зібрання).
Доленга-Мостович Т. Щоденник пані Ганки : роман / Т. Доленга-Мостович ; [з пол. пер. Валентина Ланда]. — Київ : Рад. письменник, 1973. — 391 с. : іл.

.: Розділ: Література :: 3.04.2024 09.41.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.283261 seconds