Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44892
   


Автор запитання: Богдана із міста: Київ :: Запитання: 46847  
Богдана запитує:
Доброго ранку! Скажіть будь ласка чи є у вашому фонді бібліотеки книга "Прилетіла ластівочка" Ірен Роздобудько?
Наша відповідь:
Добрий ранок! У фонді НБУ для дітей є в наявності книга:
Роздобудько І. Прилетіла ластівочка : роман / І. Роздобудько ; дизайн обкл. В. Бариби. — Київ : Нора-Друк, 2018. — 299, [4] c. : іл.

.: Розділ: Література :: 2.12.2022 08.20.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Київ :: Запитання: 46844  
Мар'яна запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на тему: Емансипаційні тенденції в українській літературі ХІХ -ХХ столітті. Дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день, Мар'яно! Перегляньте таку літературу:
Байдацька С. Проблема емансипації у романі Юзефа Ігнація Крашевського «Божевільна» [Електронний ресурс] / С. Байдацька // Волинь - Житомирщина. — 2012. — № 23. — С. 98-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2012_23_9.
Білоцерковець А. Ю. «Жіноча література» як об’єкт феміністичної літературної критики [Електронний ресурс] / А. Ю. Білоцерковець // Держава та регіони. Сер. : Гуманітарні науки. — 2013. — № 4. — С. 13-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2013_4_5.
Боярська Л. Професія і влада: феміністична література кінця ХІХ – початку ХХ ст. про шляхи та небезпеки жіночого самовияву [Електронний ресурс] / Л. Боярська // Образ. - 2016. — Вип. 2. — С. 104-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/obraz_2016_2_16.
Гончаренко Б. Ідеї жіночої емансипації в українській та польській літературах другої половини ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Б. Гончаренко // Київські полоністичні студії. — 2013. — Т. 22. — С. 250-256. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2013_22_43.
Жигун С. В. Відмова від шлюбу у жіночих текстах кін. ХІХ – першої пол. ХХ ст. [Електронний ресурс] / С. В. Жигун // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2019. — Т. 30(69), № 4(1). — С. 132-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2019_30(69)_4(1)__27.
Кожем’якіна О. М. Емансипаційні цінності в суспільних трансформаціях: архетиповий підхід [Електронний ресурс] / О. М. Кожем’якіна // Публічне урядування. — 2016. — № 2. — С. 104-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_2_12.
Лисенко-Ковальова Н. Духовна та інтелектуальна емансипація жінки у творах Олени Пчілки [Електронний ресурс] / Н. Лисенко-Ковальова, І. Рябініна // Питання літературознавства. — 2009. — Вип. 78. — С. 323-327. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2009_78_38.
Михальський Ю. В. Наталія Кобринська та ідеологія жіночої емансипації кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп // Вісник Львівського тороговельно-економічного університету. Серія : Гуманітарні науки. — 2016. — Вип. 14. — С. 29-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2016_14_4.
Спатар І. Ідеї жіночої емансипації в літературно-критичній творчості Елізи Ожешко і Наталії Кобринської [Електронний ресурс] / І. Спатар // Султанівські читання. — 2019. — Вип. 8. — С. 34-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2019_8_6.

.: Розділ: Література :: 30.11.2022 07.34.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 46842  
Катя запитує:
Доброго дня, чи є у вашій бібліотеці книги Г. Скреттінг? Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! У Національній бібліотеці України для дітей є книжки даного автора:
Скреттінґ Ґ. Антон та інші нещастя : повість / Ґ. Скреттінг ; пер. з норвез. Н. Іваничук. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. - 246 с. : іл.
Скреттінґ Ґ. Антон Великий : повість / Ґ. Скреттінг ; пер. з норвез. Н. Іваничук ; обкл. Н. Слєпцової. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. - 222 с.

.: Розділ: Література :: 29.11.2022 08.57.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Київ :: Запитання: 46839  
Олександра запитує:
Добрий день. Допоможіть з літературою про імпресіоністичні тенденції в українській літературі. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Акулова Н. Ю. Імпресіоністичний хронотоп у системі поетики Михайла Івченка [Електронний ресурс] / Н. Ю. Акулова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2011. — Вип. 27. — С. 22-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_27_7.
Голод Р. Мікростудія франкового оповідання «Поки рушить поїзд» у світлі теорії імпресіоністичного мистецтва [Електронний ресурс] / Р. Голод // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2013. — Вип. 1. — С. 41-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2013_1_10.
Голод Р. Б. Поетика імпресіонізму в оповіданні Івана Франка «Лесишина челядь» [Електронний ресурс] / Р. Б. Голод // Питання літературознавства. — 2005. — Вип. 12. — С. 50-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2005_12_9.
Кордонець О. А. Лірико-імпресіоністична проза Богдана Лепкого : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01. / О. А. Кордонець. — Івано-Франківськ, 2009. — 18 с.
Лілік О. О. Методичні засади вивчення імпресіоністичних творів студентами-філологами (на матеріалі «Блакитного роману» Гната Михайличенка) [Електронний ресурс] / О. О. Лілік // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2014. — Вип. 16. — С. 163-168. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2014_16_32.
Мішеніна Т. Мовні засоби відтворення світлотного контрасту в художньому моделюванні імпресіоністичної реальності (на прикладі українського письма) [Електронний ресурс] / Т. Мішеніна // Лінгвостилістичні студії. — 2015. — Вип. 3. — С. 102-109. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2015_3_12.
Подлісецька О. Імпресіоністичні тенденції у неореалістичних новелах Є. Гуцала та А. Колісниченка [Електронний ресурс] / О. Подлісецька // Мова і культура. — 2013. — Вип. 16, Т. 3. — С. 411-416. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_3_69.
Поліщук Л. Елементи імпресіоністичного письма у прозі В. Леонтовича періоду еміграції [Електронний ресурс] / Л. Поліщук, О. Наконечна // Філологічний часопис. — 2016. — Вип. 1. — С. 135-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2016_1_19.
Прадівлянна Л. Вербалізація імпресіоністичного світобачення в художніх текстах кінця 19 - початку 20 століття [Електронний ресурс] / Л. Прадівлянна // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2013. — Вип. 18. — С. 431-435. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2013_18_89.
Черемська О. Імпресіоністична мовотворчість Михайла Коцюбинського [Електронний ресурс] / О. Черемська, О. Масло // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2015. — № 1152, Вип. 72. — С. 102-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2015_1152_72_26.
Яструбецька Г. «Імпресіоністичний експресіонізм» прози Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / Г. Яструбецька // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2014. — Вип. 60(1). — С. 289-297. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2014_60(1)__38.

.: Розділ: Література :: 22.11.2022 12.51.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 46828  
Катя запитує:
Допоможіть будь ласка з пошуком літератури на тему: словосполучення з творів відомих письменників, що стосуються міфології.ДЯКУЮ.
Наша відповідь:
Доброго дня! Конкретизуйте ваш запит. Яких відомих письменників українських чи зарубіжних, якого періоду, якої країни?

.: Розділ: Література :: 18.11.2022 09.15.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.259309 seconds