Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Ліля із міста: Суми :: Запитання: 47184  
Ліля запитує:
Доброго дня.Допоможіть будь ласка з пошуком літератури на тему:"Тьютор для роботи з дошкільниками". Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Добрий день, Ліліє! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/10216/2_Цюпак І.М.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://pedalmanac.site/index.php/main/article/view/180/156
https://dspu.edu.ua/sites/hsci/wp-content/uploads/2019/02/20-3.pdf
https://stud.com.ua/141058/pedagogika/vstup
https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/19469/1/Tutoring.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33833/1/V_Shcherbyna_Konf_2020_IPPO.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12.1/17.pdf

– Цюпак І.М. Сутність дефініції “тьютор” у сучасному просторі дошкільної освіти / Цюпак І.М. // Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови нової української школи : збірник матеріалів Всеукр. з міжнародною участю науково-практичної конференції (19-20 квіт. 2018 р., Херсон). – Херсон : ТОВ “Борисфен-про”, 2018. – С. 51-52.
– Цюпак І.М. Тьюторство як ефективна умова забезпечення якості освіти / І.М.Цюпак // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р. : матеріали конференції. – Київ, 2018. – С. 342-344.
– Цюпак І. М. Обгрунтування необхідності тьюторства в дошкіллі / І. М. Цюпак // Розвиток життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій : виховний, психологічний, інклюзивний виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 20-21 верес. 2018 р.) / за ред. А. М. Зубка [та ін.]. – Херсон, 2018. – Т. 2. – С. 104-106.
– Цюпак І. М. Тьюторство: сутність і особливості реалізації в дошкільній освіті / І. М. Цюпак // Формування професійної компетентності кадрового потенціалу дошкільної та початкової освіти у системі трансформаційних процесів : колект. монографія / за заг. ред. Л. Є. Петухової. – Херсон, 2018. – С. 180-194.
– Цюпак І. М. Тьюторський підхід в сучасній дошкільній освіті / І. М. Цюпак // Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, Криворізький держ. пед. ун-т, 17–18 жовт. 2019 р.) / за заг. ред. О. В. Ковшар, К. Є. Суятинової. – Кривий Ріг, 2019. – С. 302-306.
– Тарадюк Д. О. Тьюторство як нова педагогічна професія в закладах дошкільної освіти / Д. О. Тарадюк // Молодий вчений. – 2018. – № 12.1 (спецвипуск). – С. 72-75.
– Костюк І. Хто такий тьютор? : особливості та перспективи нової професії / І. Костюк // Директор школи. – 2018. – № 3/4. – С. 11-13.
– Четверікова Н. Інклюзивне навчання в ЗДО. Випуск 1(5) / Н. Четверікова ; упоряд. Т. А. Шаповал. – Київ : Шкільний світ, 2018. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").
– Бойко А.М. Тьютор – якісно вища педагогічна позиція і новий простір духовно-моральної взаємодії / А.М. Бойко // Педагогічні науки : [збірник наукових праць]. – Полтава, 2011. – С. 4-10.

.: Розділ: Література :: 19.04.2023 13.33.00 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Прилуки :: Запитання: 47178  
Яна запитує:
Доброго дня, мені потрібна література з теми: Новелістика Василя Стефаника: проблема модернізації наративу. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Яно! Відповідь на ваш запит ви можете знайти за таким пошуком: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 46991. Крім того, перегляньте додаткові джерела:
Василь Стефаник у критиці та спогадах ; упоряд. Ф. Погребенник. - Київ : Дніпро, 1970. - 482 с.
Черненко О. Імпресіонізм та експресіонізм / О. Черненко // Українське слово: хрестоматія укр. літ. та літ. критики XX ст. - Кн. 3. - Київ : Аконіт, 2001. - С. 371-378.
Дубограй Д. Особливості розкриття художніх образів у новелістиці Василя Стефаника [Електронний ресурс] / Д. Дубограй // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : Монограф, 2022. – Вип. 9. – С. 157–158. - Режим доступу: https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstreams/ac8b2f15-d12f-4d95-b075-b0277e1dba48/download.
Дяченко О. В. Експресіонізм і новелістика В. Стефаника [Електронний ресурс] / О. В. Дяченко // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах : зб. матеріалів. Секція 3 : Літературознавчі студії. - С. 95-98. - Режим доступу: https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/b05ce0a7-960f-49f3-8454-0855b3ecd848/content.
Качмар В. Р. Образ матері як контент-візія для читача в новелістиці Василя Стефаника [Електронний ресурс] / В. Р. Качмар, М. С. Мануляк. - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-materi-yak-kontent-viziya-dlya-chitacha-v-novelistitsi-vasilya-stefanika/viewer.
Лях Т. Людина і світ у новелістиці Василя Стефаника : онтологічний модус художньої комунікації автора [Електронний ресурс] / Т. Лях // Х Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи (Чеська Республіка, м. Оломоуц, 9-10 вересня 2020 р.): зб. наук. пр. – Оломоуц, 2020. – С. 271-276. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31495/1/Лях Т.О. Людина і світ у новелістиці Василя Стефаника. Онтологічний модус комунікації автора..pdf.

.: Розділ: Література :: 17.04.2023 09.17.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марта із міста: Львів :: Запитання: 47177  
Марта запитує:
Добрий день. Література про М. Йогансен - представник "Розстріляного відродження". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Марто! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Брюховецька Л. Юрій Тютюнник розповів Йогансену легенду... : Майк Йогансен (1895-1937) — український письменник, один із фундаторів «Гарту», а після розпаду «Гарту» — один із фундаторів ВАПЛІТЕ / Л. Брюховецька // Літературна Україна. — 2019. — 7 листопада. — С. 20-21.
Васьків М. С. Майк Йогансен: творчі ігри на межі сну і реальності [Електронний ресурс] / М. С. Васьків // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2015. — Вип. 8. — С. 99-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_8_15.
Кавун Л. І. Модерністська естетика й поетика роману Майка Йогансена «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію» [Електронний ресурс] / Л. І. Кавун // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2018. — Вип. 27-28. — С. 7-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2018_27-28_3.
Козіна В. Пишайся цими іменами : позакласний захід для учнів 11-х класів : [Т. Шевченко, Л. Українка, І. Франко, М. Зеров, М. Йогансен, Д. Фальківський] / В. Козіна, Б. Кутюк // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2021. — № 9-10. — С. 80-87.
Кулакевич Л. М. Жанрові особливості роману М. Йогансена «Пригоди Мак-лейстона, Гаррі Руперта та інших» як першого українського друкованого серіалу [Електронний ресурс] / Л. М. Кулакевич // Studia philologica. — 2020. — Вип. 14. — С. 100-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2020_14_17.
Назаренко В. М. Майк Йогансен як «оформлювач» альманаху «Літературний ярмарок» [Електронний ресурс] / В. М. Назаренко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2014. — № 1127, Вип. 71. — С. 282-286. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2014_1127_71_58.
Орлова Л. Він підняв українське слово до рівня європейського / Л. Орлова // Журавлик. — 2017. — № 2. — С. 21.
Поліщук Н. Цвіт нашої нації: [письменники Розстріляного Відродження] : літературний вернісаж для учнів 11 класу / Н. Поліщук // Дивослово. — 2015. — № 9. — С. 22-27.
Ткалич І. В. Пам’ять жанру в повісті «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію» Майка Йогансена [Електронний ресурс] / І. В. Ткалич // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 1(2). — С. 25-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2016_1(2)__7.
Філатова О. С. Український роман 20 - 30-х років XX століття: типологія авторської свідомості : автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.01,10.01.06 / О. С. Філатова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2011. — 36 с.
Філоненко Н. Концепт мистецтва в рецепції М. Йогансена [Електронний ресурс] / Н. Філоненко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — Вип. 15. — С. 291-292. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_70.
Цимбал Я. Творчість Майка Йогансена в контексті українського авангарду 20 — 30-х років : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Я. Цимбал ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2003. — 20 с.
Черемська О. Майк Йогансен як мовознавець [Електронний ресурс] / О. Черемська // Культура слова. — 2016. — Вип. 84. — С. 187-195. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2016_84_23.
Школа І. Інтертекстуальність «Подорожі…» М. Йогансена та «Повернення Дон Кіхота» Г.-К. Честертона як вияв міжкультурної комунікації [Електронний ресурс] / І. Школа // Філологічні науки. — 2012. — Вип. 10. — С. 51-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fil_Nauk_2012_10_9.

.: Розділ: Література :: 17.04.2023 09.15.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Ужгород :: Запитання: 47175  
Олена запитує:
Добрий день. Особливості поетики Миколи Бажана. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо для опрацювання таку літературу:
Васютенко І. О. Мовне вираження концепту серце в поетичній мові Миколи Бажана [Електронний ресурс] / І. О. Васютенко // Лінгвістичні дослідження. — 2011. — Вип. 31. — С. 31-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2011_31_8.
Васютенко І. О. Функціональний аспект тропіки в поетичному тексті Миколи Бажана: створення художнього ефекту [Електронний ресурс] / І. О. Васютенко // Нова філологія. — 2012. — № 53. — С. 31-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2012_53_9.
Гаврилюк Н. Поема «Дебора»: М. Бажан і С. Короненко : літературознавчий етюд про той твір класика, котрий було піддано ідеологічному остракізму і за яким постає драматична особиста історія поета / Н. Гаврилюк // Українська літературна газета. — 2021. — 12 лютого. — С. 16-17.
Жигоренко І. Ю. Когнітивний стиль Миколи Бажана та його трансформація в діахронії [Електронний ресурс] / І. Ю. Жигоренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — 2018. — Вип. 34(2). — С. 177-181. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2018_34(2)__40.
Міщенко О. Урбаністична поезія Миколи Бажана: стиль і пафос [Електронний ресурс] / О. Міщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. — 2008. — Вип. 19. — С. 15-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_LMF_2008_19_6.
На невтомній літературній ниві : 9 жовтня — 115 років від дня народження Миколи Бажана// Шкільна бібліотека. — 2019. — № 9. — С. 70-72.
Науменко Н. Поетика екфрази в натурфілософській ліриці Миколи Бажана [Електронний ресурс] / Н. Науменко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2014. — № 3. — С. 46-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2014_3_15.
Ткаченко Р. О. Мотив надії у творчості Миколи Бажана [Електронний ресурс] / Р. О. Ткаченко // Слово і час. — 2019. — № 7. — С. 26-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2019_7_5.
Холодинська С. М. Микола Бажан: від «футуристичної молодості» до «соцреалістичної зрілості» [Електронний ресурс] / С. М. Холодинська // Культурологічна думка. — 2017. — № 12. — С. 122-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2017_12_14.

.: Розділ: Література :: 14.04.2023 14.17.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Тернопіль :: Запитання: 47171  
Юля запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про творчість Ярослава Івашкевича. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо для опрацювання таку літературу:
Корбич Г. «Siciliana» — невідомий твір Ярослава Івашкевича в антропологічному вимірі [Електронний ресурс] / Г. Корбич // Слово і час. — 2016. — № 8. — С. 105-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2016_8_16.
Матіяш Б. Полісемантика мовчання в повісті Ярослава Івашкевича «Березняк» / Б. Матіяш // Слово і час. — 2004. — № 11. — С. 67-73.
Об’єднуючи Україну і світ : 20 лютого — 125 років від дня народження Ярослава Івашкевича // Шкільна бібліотека. — 2019. — № 1. — С. 48-50.
Сухомлинов О. «Червоні щити» Ярослава Івашкевича: між сходом і заходом [Електронний ресурс] / О. Сухомлинов // Українська полоністика. — 2013. — Вип. 10. — С. 48-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Up_2013_10_10.
Сухомлинов О. Естетичні домінанти ранньої творчості Ярослава Івашкевича / О. Сухомлинов // Укр. полоністика. — 2014. — Вип. 11. — С. 35-43.
Сухомлинов О. Естетичні домінанти ранньої творчості Ярослава Івашкевича [Електронний ресурс] / О. Сухомлинов // Українська полоністика. — 2014. — Вип. 11. — С. 35-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Up_2014_11_6.
Сухомлинов О. М. Казковий вимір художньої моделі «Втечі до Багдада» Ярослава Івашкевича [Електронний ресурс] / О. М. Сухомлинов // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4. — С. 343-352. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2014_4_45.
Сухомлинов О. М. Польсько-українське культурне пограниччя у прозі Ярослава Івашкевича (топіка і функціональність) : моногр. / О. М. Сухомлинов; Берд. ін-т підприємництва. — Донецьк : Юго-Восток, 2006. — 192 c.
Сухомлинов О. М. Проза Ярослава Івашкевича міжвоєнного періоду: топіка і функціональність польсько-українського пограниччя : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.03 / О. М. Сухомлинов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2004. — 20 с.
Сухомлинов О. Топічність повісті Ярослава Івашкевича «Місяць сходить» [Електронний ресурс] / О. Сухомлинов // Волинь – Житомирщина. — 2007. — № 17. — С. 61-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2007_17_8.
Чіпак У. Екзистенційні виміри буття у творчості Валерія Шевчука та Ярослава Івашкевича [Електронний ресурс] / У. Чіпак // Київські полоністичні студії. — 2011. — Т. 18. — С. 328-332. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2011_18_56.

.: Розділ: Література :: 13.04.2023 14.26.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.288765 seconds