Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45783
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Генічеськ Херсонська обл :: Запитання: 35943  
Тетяна запитує:
Шукаю прозовий твір.автор -невідомий, назва твору - "Вбити демона", надруковано в журналі "Дніпро" (рік також не відомий, приблизно 2007-2010)
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Твір під такою назвою "Вбити демона" нам знайти не вдалося. Є лише твір "Замурувати демона": Гаврилюк, Іван. Замурувати демона : оповідання / І. Гаврилюк // Дніпро. - 2010. - № 5. - С. 11-62.

.: Розділ: Література :: 22.01.2015 23.32.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Самбір, Львівська обл :: Запитання: 35939  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, якусь літературу про психологізм та його розвиток в українській літературі на початку 20 ст. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Перегляньте, будь ласка, наступні матеріали:
1. Єременко О. Фатальні страждання. Поетика психологізму в новелах Олексія Плюща / О. Єременко // Українська мова та література. - 2006. - N9(14 березня). - С. 18-20.
2. Брайко О. Натуралістична поетика і дискурси раннього модернізму : "Рівновага" Володимира Винниченка і "Біля останньої межі" Михайла Арцибашева / О. Брайко // Слово і час. - 2010. - N 7. - С. 14-30.
3. Ведмідь І. Особливості психологізму малої прози Володимира Винниченка : 10 клас / І. Ведмідь // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. - 2010. - N 4. - С. 27-32.
4. Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О. Кобилянської // Українська мова та література. - 2010. - N 38/40. - С. 45-46.
5. Лімборський І. До глибин людської душі : (становлення художнього психологізму в українській літературі) / І. Лімборський // Слово і час. - 1997. - N 9. - С. 31-36.
6. Лавринчук В. Крізь призму однієї душі: Психологізм оповідання О.Катренка "Омелько Цуциня" / В. Лавринчук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2006. - N8. - С. 36-39.
7. Мацапура В. Літературний психологізм та його роль у художньому твору. Основні форми і прийоми / В. Мацапура // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000. - N 1. - С. 41-43.
8. Медведь Н. Національна своєрідність психологізму О. Довженка / Н. Медведь // Дивослово. - 1999. - N 9. - С. 53-56.
9. Соловйова Н. Проблема формування умінь учнів розкривати психологічний аспект у характеристиці героїв літературного твору / Н. Соловйова // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - N 5. - С. 25-28.
http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/pdf/predavanja/Ukrajinska knjizevnost IV predavanja.pdf
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ (розгорнені конспекти лекцій)
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38354/11-Livytska.pdf?sequence=1
Лівицька І. «В ЛАБІРИНТАХ ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ» (ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ПСИХОЛОГІЗМУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
http://bo0k.net/index.php?bid=20636&chapter=1&p=achapter
ТРАНСФОРМАЦІЯ ХУДОЖНЬО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОМІНАНТ В XIX - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ
http://www.philolog.univ.kiev.ua/php/2/1/metod2013.pdf
Навчально-методичний посібник з курсу "Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття" / За ред. Г. Семенюка; упоряд. О. Романенко, Н. Янкова.
http://cyberleninka.ru/article/n/hudozhniy-psihologizm-i-zasobi-harakterotvorennya-v-maliy-prozi-v-pidmogilnogo-1
АКУЛОВА Н.Ю., ДАЦЕВА А.В. ХУДОЖНІЙ ПСИХОЛОГІЗМ І ЗАСОБИ ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ В МАЛІЙ ПРОЗІ В. ПІДМОГИЛЬНОГО
Успіхів!

.: Розділ: Література :: 22.01.2015 15.48.42 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Дніпроп. :: Запитання: 35926  
Ольга запитує:
Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, які дисертації були захищені за творчість Євгена Іваничука. Чи хоча б ті, де фігурує його ім'я. Можливо, перелік статей, монографій, у яких досліджується його прозовий доробок (зокрема, "Записки каторжанина"). Щиро дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією (у публікаціях творів письменника можливі вступні статті або корисні відомості, тому наводяться дані про них):
1. ІВАНИЧУК Євген. Крок вліво, крок вправо... Записки каторжанина. ... За столом новеліста // Дзвін. – Львів, 1990. - № 3. – С. 17-64. – Режим доступу: http://www.ursr.org/jovten/90/03/html/2.html.
2. Колощук Н. Нефікційна література (документалістика) як маргінальне явище мультикультурного процессу сучасності : українська ситуація [Електронний ресурс] / Надія Колощук. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789.
3. Маслюченко Г. О. Художні мемуари та автобіографічна повість в українській літературі 90-х років XX століття : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / Г. О. Маслюченко; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2004. - 18 c. - укp. - Досліджено українську автобіографічну прозу 1990-х рр., зокрема такі її жанрові різновиди, як художні мемуари та автобіографічну повість, в аспекті поетики художнього тексту. Проаналізовано автобіографічні твори В.Дрозда, І.Жиленко, А.Дімарова, Є.Іваничука, П.Наніїва, М.Невидайла, В.Лопати зазначеного періоду. Розглянуто їх тематичні центри та шляхи естетизації автобіографічного матеріалу. З'ясовано специфіку побудови образу автора, встановлено неоднорідність його естетичної природи. Доведено, що хоча в усіх творах наявне розщеплення образу автора на образи головного героя та оповідача, у художніх мемуарах І.Жиленко та В.Дрозда обидва вони є персонажами твору, в автобіографічних же повістях П.Наніїва, А.Дімарова, Є.Іваничука, М.Невидайла, В.Лопати персонажем є лише головний герой, тоді як оповідач представляє інтелектуальну позасюжетну субстанцію, голос за кадром, відповідно різниться й співвідношення їх функцій. Встановлено жанротворче художнє навантаження тематичних центрів та структури образу автора. - Скачати повний текст. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.
4. Маслюченко Г. О. ХУДОЖНІ МЕМУАРИ ТА АВТОБІОГРАФІЧНА ПОВІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. – Режим доступу: http://referatu.net.ua/referats/7569/155211.
5. Те саме. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4465&start=5.
6. Павліченко О. Спогади про людське дно [Електронний ресурс] / Ольга Павліченко. – Режим доступу : http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty /23220/.
7. Руданець Ольга. Для нього Коломия була центром Всесвіту : [Євген Іваничук] . – Режим доступу: http://ifoonsku.ucoz.ua/news/dlja_nogo_kolomija_bula_centrom_vsesvitu/2012-08-11-1884.
8. Стадніченко О. О. „ХОЛОДНЕ НЕБО ПІВНОЧІ” ЄВГЕНА ІВАНИЧУКА: АВТОБІОГРАФІЧНО-МЕМУАРНИЙ ДИСКУРС // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. - № 22 (281). - У статті розглянуто мемуари українського політв’язня Є. Іваничука, зокрема повість-спогад „Записки каторжанина” в контексті української табірної прози. Визначаються характерні особливості табірного тексту, специфіка такого типу мемуарів. Вказується на спорідненість мемуарів Є. Іваничука з подібними творами С. Підгайного, Є. Грицяка, Л. Кириченко, М. Осадчого, І. Гнатюка та ін. Досліджується співвіднесеність між автобіографічно-суб’єктивним викладом спогадів та історичними подіями, учасником яких був автор мемуарів. У статті наголошено на тому, що в основу табірної прози Є. Іваничука покладено не просто хронологічний опис життя політкаторжанина, який провів у таборах, а потім на спецпоселенні на Півночі більше п’ятнадцяти років за те, що в сімнадцятилітньому віці був провідником УПА, а філософський погляд на тоталітарну систему, в основі якої наруга над людиною. Неодноразово в статті зосереджується увага на морально-екзистенційній проблематиці. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vluf_2013_22_23.pdf.
***
9. Гажа Т. П. Українська літературна мемуаристика ХХ ст..: підсумки становлення об’єктного і суб’єктного типів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 17. – С. 123-129.
10. Галич О. А. У вимірах non fiction: щоденники українських письменників. – Луганськ : Знання, 2008
11. Галич О. А. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, ґенеза, перспективи. – Луганськ: Знання, 2001. – 224 с.
12. Іваничук, Євген Іванович. Записки каторжанина : Повість-спогад / Євген Іванович Іваничук . – Київ : Український письменник, 1993 . – 288 с.
13. Іваничук, Євген. Холодне небо Півночі : повість-спогад, докум. хроніки, спогади / Євген Іваничук. — Львів : Піраміда, 2010. — 324, [2] с. — (Приватна колекція).
14. Коцюбинська М. Історія, оркестрована на людські голоси : екзистенційне значення художньої документалістики для сучасної української літератури / Михайлина Коцюбинська. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2008. – 70 с.
15. Маслюченко Г.О. Диференціювання жанрів літератури спогадів: критерії розрізнення художніх мемуарів та автобіографічної повісті // Таїни художнього тексту : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2002. ? Вип. 2. – С. 73-84.
16. Маслюченко Г.О. Ідейно-естетичні засади шістдесятництва й українська автобіографічна повість 90-х років // Шістдесятництво як літературне явище: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Дніпропетровськ: Наукова книга, 2000. – С. 64-68.
17. Маслюченко Г.О. Специфіка жанру автобіографічної повісті в українській літературі 90-х років ХХ століття // Актуальні проблеми літературознавства: збірник наукових праць. ? Дніпропетровськ: Навчальна книга, 2001. – Т. 11. ? С. 77-86.
18. Маслюченко Г.О. Тема людини в українській автобіографічній прозі 90-х рр. ХХ ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. ? К.: Твім інтер, 2002. – Вип. 14. – С. 257-265.

.: Розділ: Література :: 20.01.2015 08.34.04 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Дніпр. :: Запитання: 35924  
Ольга запитує:
Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, які дисертації буди захищені за творчість Ігоря Калинця та Ганни Світличної. Чи хоча б ті, де фігурують їхні імена. Щиро дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам наступні джерела:
Буряк О. Ф. Міфологізм художнього мислення Богдана-Ігоря Антонича та Ігоря Калинця [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. Ф. Буряк ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2001. - 168 арк.
Віват Г. І. Концепція множинності інтертекстуального дискурсу у творчості поетів-дисидентів (І. Калинець, М. Руденко, І. Світличний, В. Стус) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Г. І. Віват ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 38 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11VGISVS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кулініч Т. О. Метафора І.Калинця: інтертекстуальний аспект : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т. О. Кулініч ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08ktokia.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кулініч Т. О. Метафора І.Калинця: інтертекстуальний аспект [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т. О. Кулініч ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Т. Шевченка. - Луганськ, 2007. - 174 арк.
Лановик М. Б. Функціонування літературно-художнього образу в українсько-англійських перекладах (на матеріалі англійських перекладів поезій І.Калинця та І.Драча) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / М. Б. Лановик ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т. - Тернопіль, 1997. - 200 л.
Онікієнко І. М. Філософсько-естетичні мотиви лірики поетів-дисидентів (B. Стус, І. Світличний, І. Калинець) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. М. Онікієнко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1997. - 155 с.
Ящук Ж. М. Екзистенційність як художньо-естетичний метод в українській літературі ХХ століття: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / Ж. М. Ящук ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 1998. — 17 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1998/98jgmmul.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
На жаль, нам не вдалося знайти дисертації, які були захищені за творчістю Ганни Світличної.

.: Розділ: Література :: 19.01.2015 21.47.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: с. Білки :: Запитання: 35918  
Мар'яна запитує:
Доброго дня. Будь-ласка допоможіть написати випускні роботи на такі теми: "Формування літературних компетентностей на уроках з української літератури учнів 6 класів " та "Позашкільний заклад як осередок формування та розвитку особистості дитини". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня!
За умовами нашої довідки ми відповідаємо лише на 1 питання. Відповідь на запит "Позашкільний заклад як осередок формування та розвитку особистості дитини" шукайте в документах:

Позашкільний заклад, як осередок розвитку творчої особистості
http://oblosvita.com/navigaciya/novyny/14322-pozashklniy-zaklad-yak-oseredok-rozvitku-tvorchoyi-osobistost.html

Проектні технології в діяльності позашкільного закладу як інноваційний аспект розвитку креативної особистості в умовах єдиного освітнього простору
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/proektni-tekhnologiyi-v-diyalnosti-pozashkilnogo-z.html

Степанець И.Формирование и развитие творческой личности младшего школьника
http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/1183-formuvannja-i-rozvitok-tvorchoyi-osobistosti-molodshogo-shkoljara.html
Левицька В.А. Творчий розвиток дітей у позашкільних художніх закладах освіти
http://intkonf.org/levitska-va-tvorchiy-rozvitok-ditey-u-pozashkilnih-hudozhnih-zakladah-osviti/

О.С.Арутюнян ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
http://te.zavantag.com/docs/242/index-42692.html

Духовний розвиток особистості дитини засобами позашкільної освіти
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625a2ac69b4d53b88521316c37_0.html

Цвірова Т. Д.РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN9/10ttdits.pdf

Розвиток творчої особистості в умовах позашкільної освіти http://irshavarbdt.ucoz.ru/publ/statti/rozvitok_tvorchoji_osobistosti_v_umovakh_pozashkilnoji_osviti/1-1-0-41

.: Розділ: Література :: 18.01.2015 18.41.54 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.351285 seconds