Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45092
   


Автор вопроса: Катерина из города: Горлівка :: Вопрос: 34306  
Катерина спрашивает:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для курсової роботи на тему: "Проблеми сім'ї та проблеми реалізації в суспільстві у романі А. Картер "Любов"
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино!
Ми вже відповідали на схоже запитання раніше. Див. відповідь–Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання - 32282.
Додатково пропонуємо переглянути:
Кононенко, Тетяна Петрівна. Особливості репрезентації гендерної тематики в британській жіночій прозі останньої третини ХХ ст. (А. Картер, Ф. Велдон, Дж. Вінтерсон) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Кононенко Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2008. - 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08ktpkvv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мова і культура. Вип. 9, т. 10(98). Художня література в контексті культури / ред.: Д. С. Бураго; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Вид. дім Д.Бураго, 2007. - 343 с.
Стешин, Інеса Олександрівна. Художнє втілення феміністичної ідеї в найновішій британській і українській прозі (А.Картер, О.Забужко) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Стешин Інеса Олександрівна ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка. - Тернопіль, 2002. - 18 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02siobup.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Раздел: Литература :: 19.04.2014 17.52.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Андрій из города: Глухів :: Вопрос: 34289  
Андрій спрашивает:
Доброго дня! Прошу допомоги в написанні курсової роботи зі світової літератури на тему: "Застосування елементів компаративного аналізу на уроках світової літератури в 9-11 класах". Зазделегідь дякую за матеріали
Наш ответ:
Доброго дня, Андрію!
Пропонуємо такий матеріал:
1. http://www.referatcentral.org.ua/pedagogy_load.php?id=2195
2. http://academy.ks.ua/archive/tv/41/031.pdf
3. http://kuncevo.ucoz.ru/load/dosvid_ukrajini/svitova_literatura/komparativnij_analiz/63-1-0-917
4. http://makiivkaschool.at.ua/fayly/komparativnij_analiz_sajt_na_urokakh_svitovoji_lit.docx
5. http://www.ur.gov.ua/wp-content/uploads/2014/01/Опис-досвіду.Туряниця-В.Г..doc

6. Невінчана, В. Така цікава компаративістика, або скарбничка мандрівних сюжетів: із досвіду роботи / Валентина Невінчана // Всесвіт. л-ра в сучасн. шк.. – 2014. - № 2. – С. 12-13.
7. Машкевич, С. Сучасні освітні технології: компарат. підхід при викладанні зарубіж л-ри / С. Машкевич // Всесвіт. л-ра та культура. – 2009. - № 1. – С. 30-34.
8. Криворучко, О. Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної компетенції учнів на уроках зарубіжної літератури / О. Криворучко // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2008. - № 7/8. – С. 67-70.
9. Вітко, Марина. Особливості компаративного аналізу у шкільному курсі літератури : [теорет. положення] / М. Вітко // Зарубіж. л-ра. - 2008. - Серп. (Чис. 29). - С. 23-24.
10. Лісовський, А. Відкривати скритий смисл подій (коли вивчається дві літератури): [порівняння образів і ситуацій, відображених у творах різних авторів укр.. і зарубіж. л-ри] / А Лісовський // Укр. мова і л-ра в шк.. – 2007. - № 6. – С. 25-27.
11. Зіневич, Л. Компаративне навчання на уроках української та зарубіжної літератур: [історія літ. компаративістики, методика уроку компаратив. аналізу] / Л. Зіневич, З. Гошко // Зарубіж. л-ра. – 2007. – берез. (№ 12). – С. 6-9.
12. Вершина, Л. Г. Уроки компаративного аналізу в сучасній школі / Л. Г. Вершина // Зарубіж. л-ра в шк.. – 2007. - № 1. – С. 37-50. – Бібліогр.: 24 назв.
13. Сербіна, В. Я. Використання компаративного аналізу на уроках зарубіжної літератури / В. Я. Сербіна // Зарубіж. л-ра в шк.. – 2006. - № 11/12. – С. 2-16.
14. Куцелов, О. М. Методика уроку компаративного аналізу / О. М. Куцелов // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2004. - № 10. – С. 2-4.
15. Макаренко, Л. В. Компаративний аналіз / Л. В. Макаренко, Д. С. Наливайко, І. В. Папуша // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2004. - № 6. – С. 51-56.
16. Градовський, А. В. Аналіз науково-методичних засад порівняльної інтерпретації твору / А. В. Градовський // Зарубіж. л-ра в навч. закл. – 2004. - № 1. – С. 18-20.
17. Кашуба, Є. Методика викладання світової літератури із застосуванням елементів компаративістики: формування навичок компаративного аналізу художнього тексту в учнів пропедевтичного етапу навчання / Євдокія Кашуба // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2011. - № 9. – С. 26-27.
18. Музиянова, Л. «Каждый должен быть услышанным»: Гоголь и Акутагава Рюноске : [сравн. анализ героев повести «Шинель» и рассказа «Бататовая каша», 8-9 кл.] / Л. Музиянова // Литература. – 2008. - № 2. – С. 22-25.
19. Ступак, Л. Корпаративний аналіз як засіб поєднання в поезії різних видів мистецтв : осмислення трагедії війни та асоціат. образність в поезіях «Зарізана голубка й водограй» Г. Апполінера та «Фуга смерті» П. Целана : 11 кл. / Л. Ступак // Зарубіж. л-ра. – 2008. - № 9. – С. 4-8.
20. Новосад, Н. Вивчення поетичної «мазепіани» засобами компаративну: урок-портрет за поемою Дж. Байрона «Мазепа», 9 кл. / Н. Новосад // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2008. – 1. – С. 53-56. – Бібліогр.: 11 назв.
21. Панчук, Л. М. Тема війни у творчості А. Камю і Г. Белля: уроку компар. аналізу в 11 кл. / Л. М. Панчук // Зарубіж. л-ра в шк.. – 2007. - № 9. – С. 15-18.
22. Чечетіна, Л. А. Чи не є стара дама спадкоємницею Гобсека: урок-копаратив. аналіз за творами Ф. Дюрренматта «Гостина старої дами» та О. де Бальзака «Гобсек»: 11 кл. / Л. А. Чечетіна // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2006. - № 12. – С. 28-31.
23. Ганіч, Наталія. Люди - господарі своєї долі : урок компаратив. аналізу повістей "Шагренева шкіра" О. де Бальзака і "Портрет" М. Гоголя / Н. Ганіч // Зарубіж. л-ра. - 2008. - Листоп. (Чис. 41/42). - С. 24-27. - Бібліогр.: 4 назв.
24. Пекарська, Лариса. Проблема деградації сосбистості в оповіданнях А. Чехова "Іонич", Г. де Мопассана "кухоль пива, гарсон!", В. Шукшина "Ширше коло, маестро!" : 10 кл. : [урок компаратив. аналізу оповідань] / Л. Пекарська // Зарубіж. л-ра. - 2008. - N Листоп. (Чис. 41/42). - С. 4-8. - Бібліогр.: 10 назв.
25. Форсюк, Валентина. Пошук істини у філософських притчах "Маленький принц" А. де Сент-Екзюпері та "Алхімік" П. Коельйо : урок компаратив. аналізу для учнів різновік. складу (8 та 11 кл.) / В. Форсюк // Зарубіж. л-ра. - 2008. - Листоп. (Чис. 41/42). - С. 9-23. - Бібліогр.: 36 назв.

А також додатково пропонуємо переглянути: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номерам запитань – 3918, 5902.
Скористайтеся послугою Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського Електронна доставка документів. Детальніше на http://www.dnpb.gov.ua/services/online_ships/

Дивіться також електронні каталоги бібліотек:
Національна бібліотека ім.В.Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/
Бажаємо успіхів!

.: Раздел: Литература :: 16.04.2014 18.11.40 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тарас из города: Львів :: Вопрос: 34276  
Тарас спрашивает:
Будь ласка, допоможіть знайти літературу (бажано тільки джерела з інтернету) за темою "Образи Річинських у творі І. Вільде "Сетри Річинські"" Завчасно дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Тарасе. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2308/4/borodica.pdf
http://litmisto.org.ua/?p=2063
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/25/1/dudar.pdf

.: Раздел: Литература :: 15.04.2014 10.45.51 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Данил из города: Суми :: Вопрос: 34251  
Данил спрашивает:
1. Гімном мужності матросів і капітанів, які присвятили своє життя морському промислу. Як називають книгу?. 2. саме в дітях я знайшов співчуття, без якого померла б моя фантазія зникла б потреба думати самостійно, писати про те, що я переживав сам. Якому письменнику належать ці слова?
Наш ответ:
Доброго дня!! Пропонуємо відповіді на ваші питання:

1. Мелвилл Г. "Моби Дик, или Белый Кит".
В романе «Моби Дик» Мелвилл дал впечатляющие описания моря и охоты на китов. Его книга является гимном мужеству и выносливости матросов и капитанов, посвятивших свою жизнь морскому промыслу. - Режим доступу: http://www.rlspace.com/zachinatel-detskoj-amerikanskoj-literatury-nataniel-gotorn/

2. Алан Маршал. "Это трава".
Именно в детях я нашел сочувствие, без которого заглохла бы моя фантазия, исчезла решимость думать самостоятельно, писать о том, что я пережил сам. - Режим доступу: http://biblioteka.org.ua/book.php?id=1120012881&p=7

.: Раздел: Литература :: 12.04.2014 20.07.57 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: людмила из города: Чернігів :: Вопрос: 34210  
людмила спрашивает:
Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію з української літератури на тему "Поетика портрета, пейзажу та інтер єру у літературному творі". Дякую!
Наш ответ:
1. http://www.anvsu.org.ua/index.files/Articles/Klochek4.htm

2. http://www.ukr-in-school.edu-ua.net/id/204

3. http://cozap.com.ua/text/1712/index-1.html

4. http://academia-pc.com.ua/product/356

5. ://www.philolog.univ.kiev.ua/student/2013/prog/asp_teor_lit.pdf

6. Довгалевський, Митрофан.
Поетика : (сад поетичний) / авт. приміт. В. П. Маслюк ; авт. передм. І. В. Іванько ; худ. Б. Л. Тулін. - К. : Мистецтво, 1973. - 435 с. : іл. - (Сер. "Пам'ятки естетичної думки")

7. Ткаченко, Анатолій Олександрович.
Мистецтво слова (вступ до літературознавства) : підручник для студентів вищих навчальних закладів з гуманітарних спеціальностей: філологія, журналістика, літературна творчість / Анатолій Ткаченко ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2003. - 448 с

8. Ференц, Надія Станіславівна.
Основи літературознавства : підручник - К. : Знання, 2011. - 431 с. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Бібліогр.: с. 395-398. - Іменний покажч.: с. 415-431. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

9. Фролова, Клавдія Павлівна.
Субстанції незримої вогонь...: (Про поетику художнього твору) : літературно-критичний нарис / Клавдія Фролова. - К. : Дніпро, 1983. - 134 с. - (Сер. "Бесіди про художню літературу"). - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

10. Надєждін, Андрій.
"Поетика пейзажу в творчості Олександра Осмьоркіна" : До 115-річниці від дня народження художника / Андрій Надєждін // Музеї України. - 2007. - № 5. - С. 14-15

11. Левицький, В'ячеслав.
Подорож до "простору шовкового" // Слово і час. - 2013. - № 1. - С. 118-122. - Бібліогр. в кінці ст.
Рец. на кн. : Ткаченко Ірина. Поезія і поетика степу в українській літературі : монографія / Ірина Ткаченко. - Кіровоград : Степова Еллада, 2011. - 360 с. - Бібліогр. в кінці ст.

12. Клочек, Григорій .
Кінорежисер Тарас Шевченко & Голлівуд // Слово і час. - 2013. - № 3. - С. 3-25. - Бібліогр. в кінці ст. - Зміст: "У Бога за дверима лежала сокира...". - Бібліогр. в кінці ст.

На матеріалі поезії Т. Шевченка "У Бога за дверима лежала сокира..." розкрито засоби візуалізації художнього тексту, здійснювані в манері, до якої вдаються кінорежисери сучасних голлівудських "фільмів-катастроф". Проаналізовано біографічний матеріал, що стимулював екологічну проблематику поетичного твору, визначено пророчість Шевченка стосовно майбутніх екологічних проблем людства.

.: Раздел: Литература :: 9.04.2014 10.45.58 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 3.361539 seconds