Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 43931
   


Автор вопроса: Ксюша из города: Кіровоград :: Вопрос: 31118  
Ксюша спрашивает:
Добоий день! Допоможіть мені будь ласка знайти літературу для реферата на тему: " Назви волосся і традиційних зачісок у чоловіків та хлопчиків"
Наш ответ:
Доброго дня! Дивіться відповідь на запитання № 31025 (Розширений пошук - за номером запитання).

.: Раздел: Литература :: 27.03.2013 15.57.12 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Надежда из города: Киев :: Вопрос: 31114  
Надежда спрашивает:
Добрый день! Помогите найти книгу Ф. А. Магидина "Устройство и монтаж воздушных линии электропередач". Буду очень признательна!!! Спасибо!
Наш ответ:

.: Раздел: Литература :: 27.03.2013 11.43.44 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ганна из города: Острог :: Вопрос: 31107  
Ганна спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію для написання реферату з літературної антропології на тему : "Роздуми про людину в сучасній літературі (оцінки, дискусія, критика)".Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступними документами:
Стефанія Андрусів. Антропологія літератури – літературна антропологія – літературознавча антропологія (до семантики терміна). – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filolog/2010_11/R1/Andrusiv.pdf
ОЛЕГ БОДНАР ДЕФОРМАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖОРДЖА ОРУЕЛЛА “1984”) ; ВАЛЕРІЙ БОРЕНКО АНТРОПОЛОГІЧНІ РЕМАРКИ РОЖЕ МАРТЕН ДЮ ГАРА: АСПЕКТ МОДИФІКАЦІЇ ОБРАЗУ ЛІТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ ; ОЛЬГА ВОЗНЮК СТЕРЕОТИП ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ВІЗІЇ ІНШОГО ; НАДІЯ ГАВРИЛЮК. ХУДОЖНЄ ВИРАЖЕННЯ САМОТНОСТІ В ПОЕЗІЇ К. ХХ – П. ХХІ СТ. ; ЮЛІЯ ЗАПОРОЖЧЕНКО ГРАНИЧНЕ МИСЛЕННЯ СУЧАСНОГО ГЕРОЯ (ЗА ТВОРАМИ Д.ГОЙОВІ, .АНДРУХОВИЧА, А.СТАСЮКА) ; ОЛЕНА КОНОПЛІЦЬКА АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ГЕРОЯ У ТВОРЧОСТІ БОГДАНА ЛЕПКОГО ; НАТАЛЯ МЕЛЬНИК РОЗДУМИ ПРО СЕНС ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ В НОВЕЛІ К.МОСКАЛЬЦЯ «СПОГЛЯДАННЯ ЧЕРЕШНІ» // Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність / укладач Папуша І.В. // Studia methodologica. – Випуск 25. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2008. – 326 с). – Режим доступу:
http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe?...
Літературна антропологія Тараса Федюка). – Режим доступу:
http://maysterni.com/publication.php?id=22953
ВІТУШИНСЬКА Алла. ГЕНДЕРНІ ВИМІРИ ЛІТЕРАТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ). – Режим доступу:
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2360/1/vituchunska.pdf

ГАЛКІНА Яна. ТІЛЕСНІСТЬ В «НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ »
(«ВІДЧУТНІСТЬ» ХУДОЖНІХ СВІТІВ І.КОТЛЯРЕВСЬКОГО ТА Г.КВІТКИ-ОСНОВ'ЯНЕНКА) ). – Режим доступу:
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2360/1/vituchunska.pdf
Іван Малкович. «З янголом на плечі». Глибокі роздуми сучасного поета про те, якою повинна бути людина). – Режим доступу:
http://notatka.at.ua/publ/konspekti_urokiv_ukrajinskoji_literaturi_8_klas/urok_39_ivan_malkovich_z_jangolom_na_plechi_gliboki_rozdumi_suchasnogo_poeta_pro_te_jakoju_povinna_buti_ljudina/40-1-0-1914


Кісь О. Бунтівна наука. Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології / Кісь О. // Сучасність. ? 2008. ? No 10. ? С. 43–51.
Когут О. Архетипні сюжети й образи в сучасній українській драматургії (1997 - 2007 рр.): монографія / О. Когут ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2010. — 440 с. — Бібліогр.: 392 назв. — укp.
Розглянуто твори новітньої української драматургії як цілісну художню систему кодів архетипних сюжетів і образів у стильових моделях бароко, романтизму та моделювального реалізму. Особливу увагу приділено проблемі фрагментарності досліджень новітньої національної драматургії як маловивченого явища української літератури. Висвітлено сучасні тенденції в літературознавстві, проведено комплексний аналіз архетипу в художньому тексті з застосуванням методологічних засад психоаналізу, семіотики, герменевтики, філософської та соціальної антропології.
Лук'яненко О.І. Людина, що читає: антропологія Володимира Набокова: Автореф. дис... канд. філос. наук / О.І. Лук'яненко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 20 с. — укp.
Проаналізовано феномен читання у світогляді В.В.Набокова, виявлено сутнісні характеристики, які дозволяють говорити про його безсумнівну значущість для сучасного філософського дискурсу. Обгрунтовано, що у розумінні письменника ставлення до світу літератури ілюструє якість життя людини. Призмою антропологічного аналізу для нього є феномен читання, який розуміється як модус людського буття, що забезпечує людині істинність існування. Доведено, що особливість творчості письменника, яка визначається критиками як "авторський соліпсизм", фактично забезпечує його творам художню полісемію та багатовимірність. З'ясовано, що читання, яке у розумінні В.В.Набокова є творчістю, передбачає метафізичний зв'язок, який поєднує "уважних читачів" і відокремлює їх таким чином від світу удаваностей та симулякрів. Установлено, що категорії "творчість", "пам'ять", "потойбічність", "випадковість" і "пошлість" "прочитуються" письменником у тісному зв'язку з процесом читання. Обгрунтовано, що для В.В.Набокова читання є не стільки засобом підвищення освіченості або розвитку інтелекту, скільки способом самореалізації людини. Проаналізовано художні, та есеїстичні твори В.В.Набокова з точки зору даної проблеми. Визначено напрямок трансформації розуміння даного феномену в сучасну епоху панування аудіо, відео та мас-медіа.
Тарнашинська Л. Літературознавча антропологія : новий методологічний проект у дзеркалі філософських аналогій / Л. Тарнашинська // Слово і Час. ? 2009. ? No 5. ? С. 48–61.

.: Раздел: Литература :: 26.03.2013 16.21.01 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ксюша из города: Кіровоград :: Вопрос: 31104  
Ксюша спрашивает:
Добоий день! Допоможіть мені будь ласка знайти літературу для курсової роботи на тему:" Поетичний світ трагедії Миколи Куліша "Патетична соната""
Наш ответ:
Доброго дня! Вам слід звернутися до таких джерел:
1.Кадак, Микола. Драматика "Патетичної сонати" Миколи Куліша в сучасному інтелектуальному світі / Кадак, Микола// Слово і час. - 2011. - № 3. - С. 33-41. - Бібліогр.: с. 41.
2.Драматург світового масштабу : до 120-річчя від дня народження М. Г. Куліша (1892-1937) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - К., 2012. - № 4, 2012. - С. 82-92. - Бібліогр.: с. 88-92.
3.Резнікова, С. А. Моральний урок нашим сучасникам / С. А. Резнікова, А. І. Тимбай// Все для вчителя. - 2012. - № 17-18. - С. 28-30.
4.Гладченко, О. М.Відображення історичних процесів у творчості М. Г. Куліша : [інтегроване заняття] / О. М. Гладченко// Все для вчителя. - 2012. - № 17-18. - С.173-175.
5.Косинська, Юлія. Трагічна соната його життя : 120 років тому народився Микола Куліш - один із засновників нового українського театру, викривач соціальних та ідеологічних ілюзій, який, як і герої його творів, став жертвою / Косинська, Юлія// Україна молода. - 2012. - № 189, 18 груд. - С. 10.
6.Кроп, Тетяна. Драматург майбутнього : [М. Куліш] / Кроп, Тетяна
// Літературна Україна. - 2013. - № 1, 3 січ. - С. 13.
7.Свербілова, Тетяна. Микола Гурович Куліш (1892-1937) / Свербілова, Тетяна// Дивослово. - 2012. - № 12. - С. 52-57.
8.Свербілова, Тетяна. Микола Гурович Куліш : (1892-1937) / Свербілова, Тетяна// Дивослово. - 2013. - № 1. - С. 47-54.

http://librar.org.ua/sections_load.php?s=culture_science_education&id=2759
http://ruthenia.info/txt/biletskv/plahtt/ukc.html
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/Fil/2009_85/statty/02.pdf

.: Раздел: Литература :: 26.03.2013 15.33.32 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Володимир из города: Київ :: Вопрос: 31099  
Володимир спрашивает:
история создания романа "Мартен Иден"
Наш ответ:
Доброго дня!
Радимо звернутись до наступних документів:
http://lib.ru/LONDON/biography.txt
http://ru.wikipedia.org/wiki/_
http://bioserge.narod.ru/jl_martin_iden.html
http://www.livelib.ru/book/1000179138/reviews/~4

.: Раздел: Литература :: 26.03.2013 12.43.08 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.264905 seconds