Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45811
   


Автор вопроса: Юлія из города: Суми :: Вопрос: 35387  
Юлія спрашивает:
Допоможіть знайти інформацію з теми: "в.сімович організатор науки в науковому товаристві шевченка". Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам попрацювати з наступними матеріалами:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ktmdvs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://arr.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/876/1/Сімович.doc
http://arr.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/270/1/Розвиток українського шкільництва на Буковині.doc
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine41-13.pdf
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=32297
http://www.ukrainians-world.org.ua/peoples/7290a3678d0a7ecc/
file:///C:/Users/User/Downloads/13смаль-стоцький та сімович (1).pdf
http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/736/file.pdf
– Білоус М. Василь Сімович (1880-1944): Життєписно-бібліографічний нарис/ М.Білоус, З.Терлак. – Львів, 1995. – 178 с.

Бубній П. Мовознавець В. Сімович: Штрихи до біографії / П.Бубній // Тернопілля'95 : Регіон. зб. – Тернопіль, 1995. - С. 625-627.

Василь Сімович (1880-1944) – педагог, мовознавець, редактор, видавець, організатор науки // Визначні постаті Тернопілля : біогр. зб. / уклад.: О. Бенч, В. Троян. – К., 2003. – С. 175-176.

Василь Сімович (1880-1944) // Історично-мемуарний збірник Чортківської округи. – Нью-Йорк; Торонто, 1974. – С. 45.

Сімович Василь (1880-1944) // Нарис історії «Просвіти». – Львів; Краків; Париж, 1993. – С. 164.

Бубній П. Дійсний член НТШ Василь Сімович / П.Бубній, М.Ониськів // Тернопіль: Тернопільщина літературна. – Тернопіль, 1991. – Дод. № 4. – Вип. 2. – Ч. 1. - С. 42.

Долинюк О. Тарас Шевченко в інтерпретації Василя Сімовича / О.Долинюк // Дзвін. – 2000. – № 3. – С. 148-151.

Когут Т. Василь Сімович: учений, громадський діяч, педагог / Т.Когут // Рідна школа. – 2000. – № 3. – С. 77-78.

Ковалів П. Василь Сімович. – Вінніпег : Накл. т-ва «Просвіта» у Форт Вільямі, 1953. – 43 с.
Кубрій В. Мої друзі : (Про укр. мовознавця, пед. діяча Василя Сімовича) / В.Кубрій // Сучасність. – 1984. – Ч. 3. – С. 119 - 120.

.: Раздел: Литература :: 10.11.2014 23.33.41 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Кіра из города: Луцьк :: Вопрос: 35384  
Кіра спрашивает:
Добрий вечір!Потрібна література та джерела для дипломної роботи на тему "Часопростір "Фауста" Гете" Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Кiро!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Аналіз трагедії Й. В. Гете «Фауст» - http://gorodenok.com/аналіз-трагедії-й-в-гете-фауст/
Образ Фауста в одноименном произведении Гете, сочинение - http://goldlit.ru/goethe/318-obraz-fausta
Образ Фауста як пошуки сенсу буття і призначень людини - http://tvori.com.ua/obraz-fausta-yak-poshuki-sensu-buttya-i-priznachen-lyudini/
Простір і час - http://readbookz.com/book/179/6203.html
Пліско, Т. Б. Опозиція Фауст - Мефістофель, діалектичне вирішення добра і зла : розробки уроків / Т. Б. Пліско // Все для вчителя. - 2014. - № 4. - С. 53-54.
Сергієнко, Т. І. Трагічне кохання Фауста і Маргарити : розробки уроків / Т. І. Сергієнко // Все для вчителя. - 2014. - № 4. - С. 75-77.
Фауст - http://ru.wikipedia.org/wiki/Фауст_(трагедия)
Фауст - характеристика литературного героя (персонажа)http://slovo.ws/geroi/698.html
Шалагінов, Б. Б. До проблеми міфологічної типології образу Фауста («Фауст» Й.В.Ґьоте). // Питання літературознавства. — Чернівці, 2002. — Вип. 8 (65). — С. 3-10.
Шалагінов Борис. «Фауст» Й.В.Ґете як утопія. // Маґістеріум. — К., 2000. — Літературо-знавчі студії. — С. 64-72.
Юлія Наняк. МиколаЛукаш як перекладач “Фауста” Й. В. Ґете - http://journal.mandrivets.com/images/file/Nanyak_2010_3.pdf
http://www.lib.ru/POEZIQ/GETE/faust.txt

.: Раздел: Литература :: 10.11.2014 22.39.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Карина из города: Харків :: Вопрос: 35357  
Карина спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, найти літературу з даної теми:"АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ В ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ".Дякую
Наш ответ:

.: Раздел: Литература :: 8.11.2014 12.56.47 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Наталія из города: Вінниця :: Вопрос: 35353  
Наталія спрашивает:
Добрий день. Потрібна інформація для наукової роботи (обсяг біля 50 ст.) "Рослини як символ в українській народній поетичній творчості".
Наш ответ:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Багратіон-Мухранська К. В. До питання про символ троянди у загальноєвропейській, шотландській та українській міфосвідомості (на матеріалі народної та літературної творчості) [Електронний ресурс] / К. В. Багратіон-Мухранська // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2012. - Вип. 24. - С. 124-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apyl_2012_24_14.pdf.
Гаврилюк Е.Є. Рослинна символіка в контексті української календарної обрядовості: проблема семантико-функціонального аспекту : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Е.Є. Гаврилюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99geesfa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Гримич М. В. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців (Когнітивна антропологія) / М. В. Гримич. - К., 2000. - 380 c.
Грицик, І. До проблеми символіки рослинних образів в українській народно-пісенній творчості // Етнос. Культура. Нація. — Дрогобич, 1999. — С. 188-197.
Корнев А. Ю. Рослинна символіка у весільній обрядовості українського селянства [Електронний ресурс] / А. Ю. Корнев // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. - 2010. - № 1. - С. 119-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2010_1_30.pdf.
Краснянська Н. Традиційна рослинна символіка українських свят осені та початку зими [Електронний ресурс] / Н. Краснянська, Н. Громова // Етнічна історія народів Європи. - 2012. - Вип. 38. - С. 45-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2012_38_10.pdf.
Лисюк, Н. А. Рослинна символіка українського фольклору в інтерпретації М.О.Максимовича // Мова і культура. — К., 2003. — Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. — С. 120-129.
Лисюк Н. Михайло Максимович про символіку назв рослин в українському фольклорі / Н. Лисюк // Нар. творчість та етнографія. - 2004. - № 5. - С. 72-77.
Лук’янчук, Н. Г. Рослини – символи у пісенній творчості // Наук. вісн. — Л., 2006. — Вип. 16.4. — С. 105-107.
Олійник, Ольга Борисівна. Україно! Чи ти в лузі не калина [Текст] : українські народні свята, символи, звичаї / О. Б. Олійник ; ред. Л. Вербило. - К. : Червона калина, 2000. - 196 с.
Сімович, Оксана. Поетична символіка української народної творчості: лінгвістичний аспект [Текст] / О. Сімович ; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Л. : [б.в.], 1999. - 58 с.
Символ дерева у світовій культурі та художній творчості / ред.: Д. Л. Дудюк. - Л., 2006. - 281 с. - (Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України; Вип. 16.4).
Тарабура, С. Символіка священних рослин в українській магічній поезії (образ дуба в народних замовляннях) // Південний архів (філологічні науки). — Херсон, 2002. — Вип. 19. — С. 121-122.
Телеуця В.В. Поетика української весільної поезії Придунав'я : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / В.В. Телеуця ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06tvvvpp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Українська символіка: народознавчий аспект. Хрестоматія [Текст] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О. А. Біда [та ін.]. - Умань : УДПУ, 2008. - 224 c.
Федущак М. Квітчання під небозводом України : [дослідження] / М. Федущак. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 285 c.
Янковська, Ж. О. Рослинна символіка в українському фольклорі: полісемантичність символу верби // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур. — Острог, 2007. — С. 161-165.

.: Раздел: Литература :: 7.11.2014 16.22.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анастасія из города: Київ :: Вопрос: 35347  
Анастасія спрашивает:
Потрідна література та джерела для курсової на тему: "Порівняльна характеристика "Венеціанського купця" Шекспіра та "Хазяїна" Карпенка-Карого
Наш ответ:
Анастасіє, перегляньте, будь ласка, такі джерела інформації:

Буцька, Ірина. Зображення влади золота як руйнівної сили : на матеріалах творів О. де Бальзака "Гобсек", М. Гоголя "Мертві душі", І. Карпенка-Карого "Сто тисяч", "Хазяїн" / І. Буцька // Зарубіжна література (Шкільний світ) . - 2010. - N 33/34. - С.31-35.

Кадоб'янська Наталя. Комедії Шекспіра // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2001.- 10, берез. - С.3-9.

Карасевич Віктор.Образ Терентія Пузиря за комедією "Хазяїн" І.К.Карпенка-Карого
// Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.- 4. - С.33-36.

Карбашевска, Оксана. Генеза драми Вільяма Шекспіра "Венеціанський купець" та її рецепція Іваном Франком [Текст] / О. Карбашевска // Сучасний погляд на літературу. - Київ, 2002. - Вип.8. - С. 58-65 .

Месевря Ольга. Проблема добра і зла у творчості українських письменників
// Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003.- 1. - С.74-81.

Оладько, Таїсія. Тип композиції як жанровотворчий елемент у комедіях І. К. Тобілевича (І. Карпенко-Карого) "Сто тисяч" і "Хазяїн" / Т. Оладько // Проблеми родо-жанрової динаміки української літератури : [навчальний посібник] / Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [за заг. ред. Н. П. Малютіної]. - К., 2011.. - С .142-155.

Погребенник Володимир.Іван Карпенко-Карий (Тобілевич) : (1845-1907)
// Українська мова та література (Шкільний світ). - 1998.- 21-24(85-88), черв. - С.38-40; дод.

Радзивілл Галина.Гроші і душа людини : (За творами: О.де Бальзак "Гобсек", Ж.де Латур "У лихваря", Мольєр "Скупий", Шекспір "Венеціанський купець", М.Гоголь "Мертві душі"...)// Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2001.- 6 (214), лют. - С.4-5.

Стеценко Леонід.І.Карпенко-Карий і його комедії // Карпенко-Карий І. П'єси. - К., 1982. - С.5-20.

Сидоренко Василь.Робота з текстом комедії Івана Карпенка-Карого "Хазяїн"
// Дивослово. - 1995.- 9. - С.38-40.

Свербилова Тетяна.Уроки "Хазяїна" наприкінці 20 століття : (Матеріали не зовсім за підручником) // Слово і час. - 1998.- 3. - С.61-63.

Софійчук, Галина."Ах, ти ж... хазяїн, та й більш нічого..." : Пузир як соціально-психологічний тип // Дивослово. - 2007. - № 9. - С. 9-12.

Шекспировское пристрастие к музыке// Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2002.- 10. - С.15-17.

Шуляр, Василь. Теорія і методика уроку вивчення й аналізу художнього твору : (за сатиричною комедією І. Карпенка-Карого "Хазяїн") / В. Шуляр // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. - № 1. - С.19-23.

Аннотация Комедия «Венецианский купец»
http://mir.zavantag.com/filosofiya/420366/index.html?page=15
Герой комедии Шекспира «Венецианский купец»
http://www.litrasoch.ru/geroj-komedii-shekspira-venecianskij-kupec/

Гордеева Елена. Венецианский ростовщик и его обидчик
http://lit-obraz.narod.ru/Vipusk5/gord5.htm

Мотуз Н. Розвиток інтересу до уроків світової літератури в умовах сучасної школи
http://sch1.yaedu.vn.ua/nova_kategorya/svtova_lteratura/

Образ Пузиря в комедi? Iвана Карпенка-Карого "Хазя?н"
http://lib.misto.kiev.ua/UKR/TVIR/KARPENKO-KARII/karpenko-karii103.txt

ОБРАЗ ПУЗИРЯ У КОМЕДІЇ І. КАРПЕНКА-КАРОГО «ХАЗЯЇН»
http://konus.org.ua/tvory/obraz-puzyrya-u-komediji-i-karpenka-karoho-hazyajin/

Оптимистические комедии Шекспира
http://www.studbirga.info/optimisticheskie-komedii-shekspira/

Соловей О.ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ШЕЙЛОКА ІЗ ШЕКСПІРОВОЇ КОМЕДІЇ
“ВЕНЕЦІАНСЬКИЙ КУПЕЦЬ” В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
ІРИНИ СТЕШЕНКО // ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ. - 2012. -Вип. 124.- С. 205–212. http://lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_124/articles/Solovey.pdf

Хропко П. Образи повісті [Хазяїн]. Художні особливості п’єси, її сценічна історія, значення.
http://school.xvatit.com/index.php?title=Образи_повісті._Художні_особливості_п’єси,_її_сценічна_історія,_значення.

Честь i безчестя персонажiв комедiї Iвана Карпенка-Карого Хазяїн
http://www.refine.org.ua/pageid-4219-1.html

Чиркова Елена. История капитала от «Синдбада-морехода» до «Вишневого сада» :
Экономический путеводитель по мировой литературе
http://book.e-reading-lib.org/bookreader.php/1007619/Chirkova_-_Istoriya_kapitala_ot_Sindbada-morehoda_do_Vishnevogo_sada.html

Шейлок — характеристика литературного героя — Сочинение по произведению У. Шекспира «Венецианский купец»
http://sochbox.com/shejlok-xarakteristika-literaturnogo-geroya-sochinenie-po-proizvedeniyu-u-shekspira-venecianskij-kupec/

ШЕЙЛОК
http://dic.academic.ru/dic.nsf/litheroes/655/ШЕЙЛОК

.: Раздел: Литература :: 6.11.2014 21.55.41 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.347186 seconds