Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44424
   


Автор вопроса: Марія из города: Харків :: Вопрос: 31641  
Марія спрашивает:
Доброго дня)Які книжки допоможуть мені написати курсову з теми "Метафора у романі "Тигролови" Івана Багряного" ( з точки зору мовного аспекту). Дякую)
Наш ответ:
Доброго дня! Ми вже частково давали відповіди на схоже запитання раніше, спробуйте переглянути відповіді №№ 4932, 12302, 12306, 15807. Див. відповідь: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання. Також попрацюйте з наступними джерелами:
Аналіз книги "Тигролови" І. Багряного. – Режим доступу:
http://otherreferats.allbest.ru/literature/00046746_0.html
Аналіз роману І.Багряного «Тигролови». – Режими доступу:
http://www.bestreferat.ru/referat-105971.html
http://knowledge.allbest.ru/literature/3c0b65635b2ad68a4c53a88421316d27_0.html
Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики / М. Бахтин. – М., 1975.
Вивчення мови художнього твору на уроці літератури в старших класах (на матеріалі роману "Тигролови" І. Багряного). – Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1933.html
Галич О. А. Теорія літератури : підруч. / О. А. Галич, В. М. Назарець, Є. М. Васильев. – К. : Либідь, 2001. – 488 с.
Естетична функція синтаксису прози Івана Багряного. – Режим доступу:
http://referatu.com.ua/referats/7569/171767
Іван Багряний "Тигролови". – Режим доступу: http://otherreferats.allbest.ru/literature/00130426_0.html
Клочек Г. Д. Романи Івана Багряного "Тигролови" і "Сад Гетсиманський" : навч. посіб. / Г. Д. Клочек. – Кіровоград : Степова Еллада, 1998. – 77 с. – (Шкільна версія аналізу твору).
Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах / Є. А. Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000. – 384 с.
Пикалюк Р. В. Мовні засоби вираження аксіологічної модальності в романі І. Багряного «Тигролови» / Р. В. Пикалюк // Лінгвістичні дослідження. – Х., 2007. – Вип. 22. – С. 132–135.
Святовець В. Ф. Штрихи до поетики роману «Тигролови» Івана Багряного / В. Ф. Святовець // Київський ун-т. Вісник. Сер. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 1996. – Вип. 4. – С. 75–86.
Утріско О. «Тигролови» Івана Багряного та галицький пригодницький роман
30-х років ХХ століття: проблема актуалізації типологічного зіставлення. – Режим доступу: http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/22/Utrisko_Paradyhma-6.pdf
Формування героїчної особистості, характеротворення героя у романі І. Багряного. – Режим доступу: http://rmo-dosvid.at.ua/forum/4-18-1
Функціональні особливості у фразеологізмах Івана Багряного. – Режим доступу: http://delayreferat.ru/news.php?readmore=780
Художественное мастерство И. Багряного в романе «Тигроловы». – Режим доступа: http://soshinenie.ru/xudozhestvennoe-masterstvo-i-bagryanogo-v-romane-tigrolovy/
Художня майстерність І. Багряного в романі «Тигролови». – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=4&bookid=47
Часи української державності і бездержав’я. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/rusaniv/ru12.htm

.: Раздел: Литература :: 16.05.2013 02.23.56 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Дніпр. :: Вопрос: 31594  
Оля спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти вихідні дані наступного джерела (це стаття): Коваль Т.С. Художньо-образна функція кольористики. Я знайшла її в мережі, нібито була надрукована у збірнику конференції, яка мала назву "Актуальні питання науки та практики: досягнення та перспективи"; проте точних вихідних даних немає: у якому саме збірнику, як він називається, № сторінок і т.д. Дякую Вам!
Наш ответ:
Доброго дня, Оля!
За результатами пошуку знайдено назву інтернет-конференції, рік, але друкованої версії збірника праць "Актуальні питання науки та практики: досягнення та перспективи" знайти не вдалося.
Посилання на статтю можете подавати на електронну версію: http://www.pdaa.edu.ua/np/pdf3/25.pdf
Збірник - електронна версія: http://www.pdaa.edu.ua/np/publ20073.html

.: Раздел: Литература :: 11.05.2013 15.36.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ніна из города: Хмельницький :: Вопрос: 31588  
Ніна спрашивает:
Допоможіть знайти книги або статті у яких описано проблеми які зустрічаються при перекладі "Щасливого Принца" О.Уайльда.
Наш ответ:
Доброго дня! Ми вже давали відповідь на схоже запитання раніше. Див. відповідь: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання – № 31531. Попрацюйте також із наступними джерелами:
Анализ переводческих трансформаций на примере рассказа О. Уайльда "Счастливый принц". – Режим доступа: http://knowledge.allbest.ru/literature/2c0a65635a3bc68a4c43a88421206c36_0.html
Способы перевода образных средств с английского на русский язык в сказках Оскара Уайльда. – Режим доступа: http://www.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=497964

.: Раздел: Литература :: 10.05.2013 11.25.33 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Дніпр. :: Вопрос: 31586  
Оля спрашивает:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, де можна знайти наступну книгу (усі мої пошуки безрезультатні, дуже прошу Вашої допомоги): И.Тэн О методе критики и об истории литературы. - СПб. Дякую Вам!
Наш ответ:
Доброго дня, Оля!
На жаль, пошуки в он-лайнових каталогах України не принесли результату: в Національній бібліотекці України ім. Вернадського, Львівській національній ім. Стефаника, Національній історичній бібліотеці України це видання не знайдено.
Книга наявна у Російській державній бібліотеці та у Російській національній бібліотеці.
Спробуйте ще звернутися до Корпоративної віртуальної довідкової служби наукових бібліотек Харкова http://korolenko.kharkov.com/online/index.php?id=2

.: Раздел: Литература :: 10.05.2013 10.37.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Моніка из города: Вроцлав (Польща) :: Вопрос: 31556  
Моніка спрашивает:
добрий день! я студентка першого курсу української філологі в універсітеті у Вроцлаві. підкажіть мені, будь ласка знайти: у яких книжках напісано про творчості Ольги Кобилянської , особливо по мотиву надлюдини в романі "Земля". Наперед дуже дякую за допомогу !
Наш ответ:
Доброго дня, Моніко!
Джерел за темою Вашого запиту дуже багато, подаємо лише деякі з них:
Ахатова І. Дискурс ірраціоналізму в повісті Ольги Кобилянської «Земля» // Актуальні проблеми слов’янської філології. — К., 2006. — Вип.11, ч.2: Лінгвістика і літературознавство. — С.160–165.
Вознюк, Володимир Аксентійович. Ольга Кобилянська і згуртування українців / Володимир Вознюк. — Львів: Каменяр, 2011. — 29, [1] с. — (Серія «Акценти»).
Вознюк, Володимир Оксентійович. Буковинські адреси Ольги Кобилянської : біогр.-краєзнав. моногр. / Володимир Вознюк. — Чернівці: Книги-XXI, 2006. — 275 с.
Гоч С. Біблійний концепт символу землі в однойменних романах Ольги Кобилянської та Еміля Золя // Науковий вісник. — Чернівці, 2007. — Вип.321–322: Слов’янська філологія. — С.466–471.
Гоч С. В. Однойменні романи "Земля" Ольги Кобилянської та Еміля Золя: поетика, типологія: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / С. В. Гоч ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2011. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11GSVZPT.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Дергаль Л. Я. У тенетах землі: драматизм соціальних і моральних конфліктів у однойменних повістях «Земля» Ольги Кобилянської та Еліна Пеліна // Філологічні студії. — Мелітополь, 2010. — Вип.1. — С.93–103.
Дмитренко Н. В. Музика й живопис у творчості О. Кобилянської та Я. Івашкевича: синкретизм художньої образності: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Н. В. Дмитренко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10DNVSHO.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Дроботун О.М. Колористика української прози доби модернізму (на матеріалі новелістики М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Винниченка): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.М. Дроботун ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2010. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10domkkv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Жижченко, Лариса. Жанрова своєрідність повісті Ольги Кобилянської «Земля» // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. — Донецьк, 2007. — Т.17: Літературознавство. — С. 42–48.
Жижченко Л. Б. «Земля» О. Кобилянської: генологічна характеристика // Вісник. — Чернігів, 2010. — Вип. 75: Сер.: Філософські науки. Другі Кулішеві читання з філософії етнокультури. — С.164–165.
Каменська І.В. Концепт подвійного семантичного поля у творчості Ольги Кобилянської (за творами "Ніоба", "Valse melancolique", "Некультурна", "Земля", "Через кладку"): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.В. Каменська ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03kivzck.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Кирилюк С.Д. Трансформація мотивів та образів світової літератури у творчості Ольги Кобилянської: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С.Д. Кирилюк ; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 1999. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99ksdtok.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Матусяк Л.І. Твори Ольги Кобилянської з життя української інтелігенції. Пошуки морального ідеалу: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л.І. Матусяк ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/00mlipmi.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мацяк О.М. Синтез мистецтв у прозі Ольги Кобилянської: проблема самототожності письменниці: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.М. Мацяк ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06mompsp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мельничук Я.Б. Ольга Кобилянська в останній період творчості (від 1914 р.): ідейно- художня еволюція: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Я.Б. Мельничук ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02mybihe.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Павлишин, Марко. Ольга Кобилянська перед «Землею»: питання ідентичності // На пошану пам’яті Віктора Китастого. — К., 2004. — С.95–114.
Палінська О.М. Переключення мовного коду в ситуації полілінгвізму (на матеріалі ідіолекту Ольги Кобилянської): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / О.М. Палінська ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04pomiok.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Починюк Л. І. «Земля у нас — тяжке діло: кров’ю пахне» (Повість О. Кобилянської «Земля») // Наукові праці. — Кам’янець-Подільський, 2002. — Вип.6. — С.57–61.
Руснак, Наталія. Лексика портретного опису в повісті О. Кобилянської «Земля» // Науковий вісник. — Чернівці, 2011. — Вип. 547–548: Слов’янська філологія. — С.253–258.
Семчук, Дарія Богданівна. Вивчення творчості Ольги Кобилянської у школі / Дарія Семчук. — Т.: Мандрівець, 2008. — 165 с.: іл., табл. — (Вивчення творчості).
Томусяк, Людмила. Детермінанти з часовим значенням як засоби вираження категорії темпоральності в художньому тексті (на матеріалі повісті О. Кобилянської «Земля») // Науковий вісник. — Чернівці, 2008. — Вип. 428–429: Слов’янська філологія. — С.225–229.
Додатково пропонуємо переглянути: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання-23662, 23080, 20331.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Київ). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України (Київ). – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Раздел: Литература :: 2.05.2013 02.14.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.27986 seconds