Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45093
   


Автор вопроса: Оля из города: Дніпр. :: Вопрос: 32209  
Оля спрашивает:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, де можна знайти (в мережі чи в конкретній книзі) наступні поезії : 1). Віктор Недоступ "Нема дурних" 2). Семен Либонь "Нонсенснітниця-1", "Нонсенснітниця-2", "Нонсенснітниця-3". 3) Степан Процюк "Це колюче пришестя" 4) І.Ципердюк цикл "Зимові офорти", "Вона"
Наш ответ:
Доброго дня, Олю!
На жаль, не вдалося знайти ні однієї поезії з потрібних Вам (ні в інеті, ні в друкованому вигляді). Тільки такі видання І. Ципердюка:

Ципердюк, І. Переселення квітня [Текст] : медитації / І. Ципердюк. - К. : Смолоскип, 1996. - 72 с.

Успіхів у подальшому пошуку!

.: Раздел: Литература :: 1.10.2013 10.02.07 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Дніпр. :: Вопрос: 32186  
Оля спрашивает:
Доброго дня! Прошу Вас допомогти знайти вихідні дані (тема, рік захисту) авторефератів (яких конктетно дисертацій зазначатиму в дужках поряд з прізвищем дослідника) таких українських літературознавців: 1. Штонь Григорій Максимович - кандидатської дисерт. 2. Зборовська Ніла Вікторівна - кандидатської дисерт. 3. Наєнко Михайло Кузьмович - кандидатської дисерт. 4. Гримич Галина - докторської дисерт. 5. Мороз Лариса Захарівна - кандидатської дисерт. Дякую заздалегідь!!!
Наш ответ:
Доброго дня, Олю!
Це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Зборовська, Ніла Вікторівна. Психоісторія новітньої української літератури: проблеми психосемантики і психопоетики [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 ; 10.01.06 / Зборовська Ніла Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2007. - 40 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07znvppp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Зборовська, Ніла Вікторівна. Психоісторія новітньої української літератури: проблеми психосемантики і психопоетики [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.01; 10.01.06 / Зборовська Ніла Вікторівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2007. - 473 арк.
Мороз, Лариса Захарівна. Драматургія Володимира Винниченка: ідейно- мистецьке експериментаторство на тлі "нової драми" кінця ХІХ- початку ХХ століть [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Мороз Лариса Захарівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1997. - 30 с.
Мороз, Лариса Захарівна. Драматургія Володимира Винниченка: ідейно- мистецьке експериментаторство на тлі "нової драми" кінця ХІХ- початку ХХ століть [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Мороз Лариса Захарівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1997. - 294 л.
Штонь Г.М. Духовний простір української ліро-епічної прози : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра філол. наук 10.01.01. / Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1998. — 32 с.
Штонь Г.М. Духовний простір української ліро- епічної прози [Текст] : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Штонь Григорій Максимович ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - К., 1998. - 351 л.
Наєнко Михайло Кузьмович: кандидатська дисертація на тему "Проблеми розвитку української радянської новелістики в період становлення літератури соціалістичного реалізму (двадцяті роки)" (1977) та докторська дисертація на тему «Лірико-романтична стильова течія в українській радянській прозі» (1989).
Гримич Галина Михайлівна [Текст] : біобібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; [уклад. : Н. М. Сидоренко, І. М. Забіяка] ; за ред. : В. В. Різун. - К. : Ін-т журналістики, 2008. - 23 с. - (Біобібліографія Інституту журналістики ; вип. 1) (можливо, в посібнику є назва докторської дисерт.)

.: Раздел: Литература :: 29.09.2013 09.13.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Петро из города: Київ :: Вопрос: 32180  
Петро спрашивает:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти матеріали за темою "Щоденник Тараса Шевченка як джерело автобіографічних відомостей та свідчень про епоху"
Наш ответ:
На Ваш запит пропонуємо:
Розкрито тайну Шевченкового щоденника
..-Режим досупу:http://zik.ua/ua/news/2012/11/07/377703
СУЧАСНЕ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО Валерія СМІЛЯНСЬКА ...
..-Режим досупу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/.../3.pdf
Тарас Шевченко: між Прометеєм і Христом
..-Режим досупу:http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/literatura/12_rozd_ua.htm
Щоденник Т.Шевченка як творчо-психологічний та жанровий ...
..-Режим досупу:http://librar.org.ua › Філологічні науки
..-Режим досупу:http://dissertation.com.ua›node/666584
..-Режим досупу:http://br.com.ua›referats/dysertacii_ta_autoreferaty/
Момот Н. М.
Щоденник Т.Шевченка як творчо-психологічний та жанровий феномен: Автореф. дис... канд. філол. наук / Н. М. Момот; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. - Кіровоград, 2006. - 20 с. - укp.
Космеда Т. А.
Ego i Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу: монографія / Т. А. Космеда. - Дрогобич : Коло, 2012. - 371 с. - Бібліогр.: с. 335-363. – укp
Чалий, Михайло Корнійович.
Життя і твори Тараса Шевченка : звід матеріалів до його біографії. / Михайло Чалий; пер. з рос., післям. та комент. Валерії Смілянської. — К.: Веселка, 2011. — 261, [2] с.
Дзюба, Іван М.
Тарас Шевченко : життя і творчість. / Іван Дзюба. — 2-е вид., доопрацьоване. — К.: Вид. дім «Києво-Могил. акад», 2008. — 718 с.: іл.

.: Раздел: Литература :: 28.09.2013 14.14.12 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Вікторія из города: Дніпропетровськ :: Вопрос: 32166  
Вікторія спрашивает:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на дипломну роботу. Тема: "Світ крізь призму мандрів (за збіркою Юрія Буряка "Tabula rasa" (цикл "Мандри")". Завчасно дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Вікторіє!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Базилевський, Володимир. Поезія як виклик : [Ю. Буряк] / Базилевський, Володимир // Літературна Україна. - 2011. - 21 квіт. - С. 8.
Базилевський, Володимир. Приборкання часу : [Юрій Буряк] / Базилевський, Володимир // Літературна Україна. - 2012. - 9 лют. - С. 5.
Базилевський, Володимир. Творення мови, адекватної часу : [поетопроза чи прозопоезія Юрія Буряка] / Базилевський, Володимир // Голос України. - 2012. - 2 лют. - С. 21.
Боженко А. Під дзвон епохи вітаємо свободу // Літ. Україна. - 1992. - 14 трав.
Буряк, Юрій Г. Tabula rasa [Текст] : [поезії] / Юрій Буряк ; [передм. М. Ф. Слабошпицького]. - К. : Українські пропілеї, 2010. - 553 с.
Буряк, Юрій. Юрій Буряк: "Знайте те, що є невимовним" / Буряк, Юрій ; розпитував Сергій Козак // Літературна Україна. - 2012. - 20 верес. - С. 6, 7.
"Великий допитливець і спостережник..." : [добірка статей] // Літературна Україна. - 2011. - 31 берез. - С. 5.
Гирич, Ігор. Поезія Юрія Буряка очима історика / Гирич, Ігор // Літературна Україна. - 2013. - 17 січ. - С. 10-11.
Ільницький, Микола. ”… З бароко, із ампіром, із модерном” : про нові поетичні книги Юрія Буряка / Микола Ільницький // Кур’єр Кривбасу. — 2012. — № 276/277. - С. 320-327.
Макаров А. Твори молодого поета // Вітчизна. - 1979. - № 4. - С.17-20.
Мовчан, Павло Михайлович. Твори. В 3 т. Т. 3 : Координати часу / Мовчан, Павло Михайлович ; Упоряд. Л.Голота. - К. : Просвіта, 1999. - 584 с.
Слабошпицький М. Добрий прогноз на завтра // Літ. Україна. - 2001. - 12 квіт. - С.6.
Слабошпицький, Михайло. Інший поет : [Буряк Юрій] / Слабошпицький, Михайло // Літературна Україна. - 2011. - 24 берез. - С. 6.
Таран Л. Сягнути вершини // Літ. Україна. - 1981. - 13 листоп.
Персональний сайт Юрія Буряка-http://www.y-burjak.name/
Tabula rasa-http://www.y-burjak.name/Verses/TabulaRasa/Mandry.html
http://www.y-burjak.name/About/StoryOfReturn.html

.: Раздел: Литература :: 26.09.2013 18.40.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Суми :: Вопрос: 32146  
Юлія спрашивает:
допоможіть, будь-ласка, знайти літературу до теми "Феномен Оксани Забужко". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня! Ми вже відповідали на схоже запитання, спробуйте переглянути відповіді №№ 5537, 30861. Попрацюйте також із наступними джерелами:
Березкіна О.Феномен Оксани Забужко. – Режим доступу: http://vid.cn.ua/content/view/8328/65/
Біберова Г. Месниця? Зрадниця? Феміністка? Міф про Клітемнестру в поезії Оксани Забужко / Г. Біберова // Слово і Час. – 2006. – № 6. – С. 53–63.
Голобородько Я. Психологізм... Епатажність... Феєричність. Новітні тенденції української прози: Оксана Забужко та Юрій Винничук / Я. Голобородько // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 2. – С. 88–98.
Діагноз: кремляді // Україна молода. – 2010. – № 101. – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/print/84/45/58897
Должикова Т. І. Жаргонізми в мові творів Оксани Забужко / Т. І. Должикова // Лінгвістика. – Луганськ, 2008. – № 2 (14). – С. 173–177.
Дорошук Н. П. «Кассандра» Лесі Українки – «Клітемнестра» Оксани Забужко: спроба діалогу / Н. П. Дорошук // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2012. – № 12. – С. 34–40. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filolog/2012_12/R1/Doroshuk.pdf
Жінка як текст: Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: фрагменти творчості і контексти / упоряд. Л. Таран. – К. : Факт, 2002. – 207 с. – (Літературний проект "Текст контекст". Занкові літературні доробки та навколо них).
Забужко Оксана Стефанівна. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Забужко_Оксана_Стефанівна
Завьялова М. Это и есть гендерное литературоведение. Современная женская литература: поиски традиций и новых языков / М. Завьялова // Независимая газета. – 2000. – № 39.
Іменини в країні ОЗ // Україна молода. – 2010. – № 173. – Режим доступу: http://umoloda.kiev.ua/print/84/45/61567
Кокотюха А. Святе письмо Оксани Забужко / А. Кокотюха // Книжник-review.– 2004.– № 10. – С. 19.
Копєйцева Ю. М. Жінка і жіночність як вияв сучасного колориту українки (на матеріалі оповідань Оксани Забужко «Сестро, сестро», «Я, Мілена» та повісті «Дівчатка») / Ю. М. Копєйцева // Наукові записки. – Х., 2009. – Вип. 3, ч.1. – С. 139–144.
Кошарська Г. Прояви романтичного і сексуального в сучасній українській поезії / Г. Кошарська // Сучасність. – 2000. – № 2. – С. 112.
Міщенко В. І. Забужко Оксана Стефанівна / В. І. Міщенко // Українська літературна енциклопедія. – Т. 2. – К., 1990. – С. 224.
Мислива В. Шевченківські алюзії у творчості Оксани Забужко. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vg/2010_21/13_21.pdf
Нахлік Є. На крилах духовного максималізму // Жовтень. – 1987. – № 9.
Оксана Забужко [сайт]. – Режим доступу: http://zabuzhko.com/ua/
Оксана Забужко: Успішний – той, хто більше вкрав. Який Стус? Який Шевченко? – Режим доступу: http://tvi.ua/program/2013/07/17/homo_sapiens_vid_17072013
Пашник О. Трансцендентність як основа буття в ліриці О. Забужкo. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/99/l-article.php?item=41
Письменники України : довідник. – Д., 1996. – С. 96.
Рудь Н. Оксана Забужко як мовна особистість / Н. Рудь // Мовознавчі студії. – К., 2007. – Ч.2. – С. 156–160.
Солодченко И. За словесной витиеватостью – пустота… (о творчестве Оксаны Забужко) / И. Солодченко // Киев. телеграф. – 2009. – 23-29 окт. – Режим доступа: http://bredotina.blogspot.com/p/blog-page_3050.html
Пінчук С. У пошуках самобутності // Дніпро. – 1986. – № 1.
Феномен жіночого авторства. – Режим доступу: http://www.br.com.ua/referats/Sociology/36440-7.html

.: Раздел: Литература :: 24.09.2013 19.19.12 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.29298 seconds