Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Оля із міста: Дніпр. :: Запитання: 32713  
Оля запитує:
Доброго ранку! Підкажіть, будь ласка, в яких збірках надруковані (можливо є інтернет-ресурси)наступні твори О. Копиленка: "Допит", "Сонце", "Адмірал", "Порізана парта", "Секрет", "Воликове нещастя", "Сеньчені пригоди", "Пригноблений", "Юрко". Дякую!
Наша відповідь:
Шановна Олю! Наданий у Вашому запиті перелік творів містить видання, яке присутнє у фонді нашої бібліотеки (ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. Н. К. КРУПСЬКОЇ).Таке видання в ЕК бібліотек м. Дніпропетровська, Національної парламентської Бібліотеки України, Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та. в Інтернет-ресурсах не знайдено.
Копиленко О. Твори: в 4 т. / Олександр Копиленко ; [ вступ. ст. Б. І. Шнайдера; прим. Л. О. Копиленка; портрет роботи В. С. Кравченка ]. – Т. 1 – 4. – К.: Держлітвидав УРСР, 1961 – 1962.
Т. 4 : Оповідання для дітей. – 1962. – 539 с. : портр. – Алфавіт. покажч. до творів О. І. Копиленка: С. 531 – 535.

.: Розділ: Література :: 12.11.2013 08.10.26 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Кіровоград :: Запитання: 32698  
Кирило запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти статті, монографії і т.д. пов"язані із драматургічним мистецтвом Олександра Островського, зокрема, якщо можливо, зв"язок Олександра Островського і Івана Тобілевича (Карпенка-Карого). Спасибі!
Наша відповідь:
Доброе утро, Кирилл!
Сайты по теме:
Драматургія Островського. — Режим доступу: http://pulib.if.ua/referat/view/32976
Иван Карпенко-Карый (1845-1907). — Режим доступа: http://www.noisette-software.com/ivan-karpenko-karyj-1845-1907/
Карпенко-Карый. — Режим доступа : http://lichnosti.net/people_1845.html
Островский Александр Николаевич. — Режим доступа: http://www.ostrovskiy.org.ru/lib/sa/author/100002
Тот самый Тобилевич. — Режим доступа: http://www.day.kiev.ua/ru/article/kultura/tot-samyy-tobilevich
Литература:
Анастасьев, А. Н. «Гроза» Островского / А. Анастасьев. — М. : Худож. лит, 1975. — 104 с.
Теплинский, М. В. Пьесы жизни : Изучение творчества А. Н. Островского : пособие для учителя / М. В. Теплинский. — К. : Рад. шк., 1991. — 208 с.
Штейн, А. Л. Мастер русской драмы : этюды о творчестве Островского / А. Л. Штейн. — М. : Сов. писатель, 1973. — 432 с.
Миронов, А. В. Великий чародей в стране берендеев : очерк жизни и творчества А. Н. Островского в Щелыкове / А. В. Миронов. —Ярославль : Верх.-Волж. кн. из-во, 1973. — 160 с. : 4 л. ил.
Лакшин, В. Я. Театр А. Н. Островского / В. Я. Лакшин. — М. : Сов. Россия, 1985. — 144 с.
Холодов, Е. Г. Язык драмы : экскурс в творч. лаб. А. Н. Островского / Е. Г. Холодов. — М. : Искусство, 1978. — 240 с.
Лотман, Л. М. А. Н. Островский и русская драматургия его времени / Л. М. Лотман ; АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). — М. : Изд-во АН СССР, 1961. — 360 с.
Лакшин, В. Я. А. Н. Островский / В. Я. Лакшин. — М. : Гелеос, 2004. — 766 с.
Штейн, А. Л. Уроки Островского : Из опыта рус. и сов. театра / А. Л. Штейн. — М. : Всерос. театр. о-во, 1984. — 272 с.
Холодов, Е. Г. Драматург на все времена / Е. Г. Холодов. — М. : Всерос. театр. о-во, 1975. — 424 с.
Свириденко, О. М. Правонарушающее поведение в произведениях драматурга А. Н. Островского ; Отечественное законодательство о банкротстве Х-ХІХ веков / К. В. Харабет, О. М. Свириденко. — М. : НОРМА, 2008. — 142 с.
Журавлева, А. И. А.Н. Островский — комедиограф / А. И. Журавлева. — М. : Изд-во МГУ, 1981. — 216 с.
Мильдон, В.И. Философия русской драмы: мир Островского / В. И. Мильдон. — М. : РОССПЭН, 2007. — 237 с.
Ревякин, А. И. Искусство драматургии А.Н. Островского / А.И. Ревякин . — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Просвещение, 1974. — 334 с. : ил.
Полянский, В. А. Н. Островский / В. Полянский. — Б.г. : б. и., 1923. — 86 с.
Добролюбов, Н. А. Статьи об Островском / Н. А. Добролюбов ; [послесл. и примеч. О. С. Смирновой]. — М. : Гослитиздат, 1956. — 270 с. : 1 л. портр.
Пирогов, Г. П. А. Н. Островский : семинарий / Г. П. Пирогов. — Л. : Учпедгиз, Ленингр. отд-ние, 1962. — 272 с. : 1 л. портр.
Ревякин, А. И. Москва в жизни и творчестве А. Н. Островского / А. И. Ревякин. — М. : Моск. рабочий, 1962. —544 с. : с ил.
Периодика:
Грачева, И. «Прекрасный тип Кулигина, тип не вымышленный...» [прототип Кулибин И. П.] // Наука и жизнь. 2005. № 11. С. 74—80.
Панченко, И. Великое обояние борьбы : К 100-летию со дня рождения Н. А. Островского (1904-1936) // Русский язык и литература в учебных заведениях. 2004. № 6. С. 1—8.
Лукьянова, И. Человек-театр [А. Н. Островский] // Русский мир. 2013. № 4. С.42—47.

.: Розділ: Література :: 11.11.2013 11.37.05 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Херсон :: Запитання: 32693  
Сергій запитує:
Доброго дня! На тому тижні працював із каталогами Вашої бібліотеки, а також із відповідними літературними джерелами. На жаль, в одному із джерел не зазначив кількість сторінок. Чи могли б допомогти в цьому питанні? Надаю бібліографічний опис джерела за Вашим каталогом: Програма з української мови для 4–8 класів для шкіл з українською мовою навчання [Текст] / Мін-во освіти УРСР ; управління шкіл. – К. : Рад. шк., 1980. Наперед щиро вдячний!
Наша відповідь:
Шановний Сергій!
Як Ви мабуть звернули увагу,ВБД -це об'єднана довідкова служба бібліотек України. Тому будь ласка уточніть,з каталогами якої бібліотеки Ви працювали?

.: Розділ: Література :: 10.11.2013 16.56.36 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: м.Рівне :: Запитання: 32673  
Юля запитує:
Доброго дня! допоможіть знайти литературу по теми: Історія української музики
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Маємо Вам запропонувати наступні джерела:
http://military-art.com.ua/news/2009-01-17-62
Історія української музики. Становлення професійної музики
http://litopys.org.ua/krypcult/krcult51.htm
Василь Барвінський Музика
http://www.orgsun.com/avtoreferati-dissertatsii-mistetstvo/1/a194.php
Епістологічні документи історії української музики: методологія, теорія, практика
http://pidruchniki.ws/14720324/kulturologiya/istoriya_ukrayinskoyi_kulturi_-_pavlova_oyu
Павлова О.Ю. Історія української культури
http://elib.nplu.org/view.html?id=331
Грінченко, Микола. Історія української музики [Електронний ресурс] / Микола Грінченко ; [складали: Іванов І. та ін.]. — К. : Спілка, 1922
1. Архимович Л. Нариси з історії української музики: В 2-х т. – К., 2004. – Т.1. – 354 с.; Т.2. – 435 с.
2. Історія української культури [Текст] : у 5-ти т. Т. 4. Українська культура другої половини ХІХ століття. Кн. 2 / Ред. Б.Є. Патон, Ред. тома Г.А. Скрипник. - К. : Наукова думка, 2005. - 1293 с.
3. Історія української музики [В 6-ти т.]. Т.4. 1917-1941 / ред. Л. О. Пархоменко. - К. : Наукова думка, 1992. - 615 с.
4. Історія української музики [Текст]. Т. 2. Друга половина ХІХ століття / ред. Т. П. Булат. - К. : Наукова думка, 1989. - 464 с.
5. Історія української радянської музики. – К. : Музична Україна, 2000. – 432 с.
6. Кияновська Л. О. Українська музична культура : Навч. посіб. – Львів : Тріада плюс, 2009. – 356 с.
7. Корній Л. П. Історія української музики : Підручник для вищих муз. навч. закл. / Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. — К.; Х. : Вид-во М.П.Коць. — Ч.1, 1996. – 398 с. ; Ч. 2. —1998. – 387 с.; Ч. 3 — 2001. – 477 с.
8. Макаренко, О.П. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України [Текст] : навч. посібник для вузів / О.П.Макаренко. - Миколаїв : МДПУ, 2001. - 167 с.
9. Музика. Історія музики. Музична абетка. Музичні жанри. Співи і пісні. Музичні інструменти. Видатні музиканти. Українські музиканти [Текст] : для дітей середнього шкільного віку / упор.: М. О. Володарська, Є. С. Каневський ; худож.: Г. В. Беззубова, Л. Д. Киркач-Осипова. - Х. : Фоліо, 2008. - 319 с.
10. Нариси з історії української музики [Текст]. Ч.2 / упор. Л. Архімович. - К. : Мистецтво, 1964. - 310 с.
11. Черемський, К. П. Шлях звичаю [Текст] / К. П. Черемський. - Х. : Глас, 2002. - 446 с.
Успіхів!

.: Розділ: Література :: 8.11.2013 09.50.42 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Черкаси :: Запитання: 32639  
Вікторія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти автореферати дисертацій або дисертації на теми "Драматургія Івана Тобілевича (Карпенко-Карого)" (поетика, мистецтво драматургії тощо). Теми дисертацій можуть мати різні назви, головне, щоб стосувались драматургії Карпенка-Карого. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє!
Це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Новиков А.О. Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини XIX - початку ХХ ст.: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / А.О. Новиков ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 36 с.
Чернікова Л. Ф. Поетика історичної драматургії Івана Карпенка-Карого: романтичний дискурс: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л. Ф. Чернікова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філол. - К., 2003. - 16 с.
Януш, Я. В. Значение творчества И. К. Карпенко-Карого в истории языка украинской драматургии конца ХІХ - начала ХХ века [Текст] : автореф. дис... канд. филол. наук: 10.661 / Януш Я. В. ; АН УССР, Ин-т языковедения им. А. А. Потебни. - К., 1971. - 22 с.


Оладько Т. В. Жанрова специфіка комедій Тобілевича І. К. (І. Карпенка-Карого): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Т. В. Оладько; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - О., 2012. - 19 с.

.: Розділ: Література :: 5.11.2013 20.35.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.335915 seconds