Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45629
   


Автор вопроса: Оля из города: Дніпропетровськ :: Вопрос: 32219  
Оля спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати увесь можливий масив наукових праць (не лише інтернет джерела) про Людмилу Тарнашинську та її прозу. Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо вам переглянути такі джерела інформації:
Література:
Гнатюк, М. Модифікація жіночої персоносфери у малій прозі Людмили Тарнашинської / М.Гнатюк // Наукове товариство ім. Шевченка : Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка. Літературознавство : Т. 27. - 2009. - 347 с. - С. 244-253.
Людмила Тарнашинська : Наук.-допоміж. біобібліогр. покажчик / Упоряд. Г. В. Волянська ; Наук. ред. В. Кононенко, Нац. парламент б-ка України М-ва культури і туризму України. – К.: НПБУ, 2006. – 120 с.
Довгий, О. Несподіваний дебют : [Рец. на кн.: Тарнашинська Л. Луна мовчань: Лірика(К.,2005)] // КУР`ЄР КРИВБАСУ (Кривой Рог). - 2006. - № 5. - С. 183 - 185.
Сандига, О. "Де сховатися од себе?" : [Рец. на кн. Л.Тарнашинської "Луна мовчань"(К.,2005)] // БЕРЕЗІЛЬ (м. Харків). - 2006. - № 5. - С. 178-184.
Любка, А. Мистецтво як харизма самотності : [Про зб.поезій Л. Тарнашинської "Луна мовчань. Лірика"] // СЛОВО І ЧАС. - 2007. - № 2. – С. 77-78.
Мазепа, Н. ...Упізнається в кожному рядку : [рец. на кн. : Тарнашинська Л. Парасоля на кожен дощ (К., 2008)] / Наталя Мазепа // БЕРЕЗІЛЬ (м. Харків). - 2009. - № 7/8. - С. 139-140.
Гнатюк, М. Варіативність самовияву : наук. та худож. текст Л. Тарнашинської / Мирослава Гнатюк // СЛОВО І ЧАС. - 2010. № 1. - С. 117-123.
Арсенич, О. «Парасолька на кожен день» : [так називається книжка новел відомого літературознавця Людмили Тарнашинської — презентація] / О. Арсенич // Літературна Україна. — 2009. — 9 липня (№ 25). — С. 5
Голобородько, Я. Антропочас Людмили Тарнашинської : [збірка «Його величність Час»] / Я. Голобородько // Слово і час. — 2012. — № 3. — С. 108-110
Голобородько, Я. Рефлексії та медитації біля «сейфу часу» : [Про збірку Людмили Тар нашинської] / Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 4. — С. 2-3

.: Раздел: Литература :: 2.10.2013 11.31.46 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Альона из города: Суми :: Вопрос: 32215  
Альона спрашивает:
Добрий день! Допоможіть мені, будь ласка, знайти реферат на тему:"Релігійні теми в літературі та скульптурі". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо вам переглянути такі джерела інформації:

Релігія і культура функції релігії:
http://www.info-library.com.ua/books-text-244.html
Зв’язок релігії із наукою, мистецтвом та мораллю:
http://www.info-library.com.ua/books-text-6938.html
Релігія та мистецтво (контрольна):
http://12-balov.ru/index.php?rf=44388
Релігія та мистецтво:
http://revolution.allbest.ru/religion/00009687_0.html
Религиозная тема в скульптуре:
http://www.rah.ru/the_academy_today/president/detail.php?ID=21470
Тема релігії і бога в творчості Маяковского:
http://litra.org.ua/tema-relіgії-і-boga-v-tvorchostі-mayakovskogo
Тема релігії в романі Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»:
http://tvir.org.ua/tema-relіgії-v-romanі-mikhaila-bulgakova-«maister-і-margarita»
Християнство в українській літературі (урок 9 кл.):
http://www.literacy.com.ua/hrystyjanska-etyka/305-metodychni-materialy/1192-tema-uroku-khrystyianstvo-v-ukrainskii-literaturi-9-klas.html
Проблеми релігії в постмодерні:
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=474380
**********
Вишневська, М. Ольга Кобилянська: «Святі книги мені подобаються...»: релігійні мотиви в творчості О. Кобилянської, її ставлення до релігії / М. Вишневська // Слово Просвіти. — 2002. — №50. — С. .12
Мариновська, О. Інтерпретація художнього твору суфійського типу / О. Малиновська // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2004. — №5. — С.17-20
Нахлік, Є. Ісус Христос у літературній творчості Тараса Шевченка / Є. Нахлік // Українська мова й література в середніх школах.... — 2004. — №1. —. С. 100-110
Ткаченко, О. «Отче наш» в українській традиції : [у творах часів Київської Русі, у творах Смотрицького Г., Шевченко Т., Стефаника В., Величковського І., Яновського Ю., Нечуя-Левицького, Сковороди, Хвильового, Павличка, Гашек та інші] / О. Ткаченко // Слово і час. — 2005. — №1. — С. 14-28
Дзюба, І. Значення Шевченка: проблема розуміння : [вшанування пам'яті Шевченка Т. Уроки за поемами: «Гайдамаки», «Великий льох», образ жінки-матері у творчості поета, біблійні мотиви у творчості поета. Інтелектуальна гра та вікторина за біографією Шевченка Т.] / І. Дзюба // Українська мова та література. — 2007. — березень (№9). — Весь номер
Єсипенко, Д. Християнський світогляд Василя Стефаника / Д. Єсипенко // Українська література в загальноосвітній школі . — 2008 . — № 11. — С. 43-48
Єсипенко, Д. Чи знають Бога герої новел Василя Стефаника? / Д. Єсипенко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2009. — № 1. — С. 28-30
Єсипенко, Д. Трагічна сторінка української історії, концепти Страшного Суду і Богоматері у новеллі В. Стефаника «Марія» / Д. Єсипенко // Українська література в загальноосвітній школі . — 2009. — № 6. — С. 29-32
Катасонов, В. Хождение по водам : Религиозно-нравственный смысл повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» / В. Катасонов // Школьная библиотека . — 2010. — № 9/10. — С. 57-63

.: Раздел: Литература :: 1.10.2013 19.21.09 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Дніпр. :: Вопрос: 32209  
Оля спрашивает:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, де можна знайти (в мережі чи в конкретній книзі) наступні поезії : 1). Віктор Недоступ "Нема дурних" 2). Семен Либонь "Нонсенснітниця-1", "Нонсенснітниця-2", "Нонсенснітниця-3". 3) Степан Процюк "Це колюче пришестя" 4) І.Ципердюк цикл "Зимові офорти", "Вона"
Наш ответ:
Доброго дня, Олю!
На жаль, не вдалося знайти ні однієї поезії з потрібних Вам (ні в інеті, ні в друкованому вигляді). Тільки такі видання І. Ципердюка:

Ципердюк, І. Переселення квітня [Текст] : медитації / І. Ципердюк. - К. : Смолоскип, 1996. - 72 с.

Успіхів у подальшому пошуку!

.: Раздел: Литература :: 1.10.2013 10.02.07 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Дніпр. :: Вопрос: 32186  
Оля спрашивает:
Доброго дня! Прошу Вас допомогти знайти вихідні дані (тема, рік захисту) авторефератів (яких конктетно дисертацій зазначатиму в дужках поряд з прізвищем дослідника) таких українських літературознавців: 1. Штонь Григорій Максимович - кандидатської дисерт. 2. Зборовська Ніла Вікторівна - кандидатської дисерт. 3. Наєнко Михайло Кузьмович - кандидатської дисерт. 4. Гримич Галина - докторської дисерт. 5. Мороз Лариса Захарівна - кандидатської дисерт. Дякую заздалегідь!!!
Наш ответ:
Доброго дня, Олю!
Це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Зборовська, Ніла Вікторівна. Психоісторія новітньої української літератури: проблеми психосемантики і психопоетики [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 ; 10.01.06 / Зборовська Ніла Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2007. - 40 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07znvppp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Зборовська, Ніла Вікторівна. Психоісторія новітньої української літератури: проблеми психосемантики і психопоетики [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.01; 10.01.06 / Зборовська Ніла Вікторівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2007. - 473 арк.
Мороз, Лариса Захарівна. Драматургія Володимира Винниченка: ідейно- мистецьке експериментаторство на тлі "нової драми" кінця ХІХ- початку ХХ століть [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Мороз Лариса Захарівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1997. - 30 с.
Мороз, Лариса Захарівна. Драматургія Володимира Винниченка: ідейно- мистецьке експериментаторство на тлі "нової драми" кінця ХІХ- початку ХХ століть [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Мороз Лариса Захарівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1997. - 294 л.
Штонь Г.М. Духовний простір української ліро-епічної прози : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра філол. наук 10.01.01. / Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1998. — 32 с.
Штонь Г.М. Духовний простір української ліро- епічної прози [Текст] : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Штонь Григорій Максимович ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - К., 1998. - 351 л.
Наєнко Михайло Кузьмович: кандидатська дисертація на тему "Проблеми розвитку української радянської новелістики в період становлення літератури соціалістичного реалізму (двадцяті роки)" (1977) та докторська дисертація на тему «Лірико-романтична стильова течія в українській радянській прозі» (1989).
Гримич Галина Михайлівна [Текст] : біобібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; [уклад. : Н. М. Сидоренко, І. М. Забіяка] ; за ред. : В. В. Різун. - К. : Ін-т журналістики, 2008. - 23 с. - (Біобібліографія Інституту журналістики ; вип. 1) (можливо, в посібнику є назва докторської дисерт.)

.: Раздел: Литература :: 29.09.2013 09.13.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Петро из города: Київ :: Вопрос: 32180  
Петро спрашивает:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти матеріали за темою "Щоденник Тараса Шевченка як джерело автобіографічних відомостей та свідчень про епоху"
Наш ответ:
На Ваш запит пропонуємо:
Розкрито тайну Шевченкового щоденника
..-Режим досупу:http://zik.ua/ua/news/2012/11/07/377703
СУЧАСНЕ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО Валерія СМІЛЯНСЬКА ...
..-Режим досупу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/.../3.pdf
Тарас Шевченко: між Прометеєм і Христом
..-Режим досупу:http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/literatura/12_rozd_ua.htm
Щоденник Т.Шевченка як творчо-психологічний та жанровий ...
..-Режим досупу:http://librar.org.ua › Філологічні науки
..-Режим досупу:http://dissertation.com.ua›node/666584
..-Режим досупу:http://br.com.ua›referats/dysertacii_ta_autoreferaty/
Момот Н. М.
Щоденник Т.Шевченка як творчо-психологічний та жанровий феномен: Автореф. дис... канд. філол. наук / Н. М. Момот; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. - Кіровоград, 2006. - 20 с. - укp.
Космеда Т. А.
Ego i Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу: монографія / Т. А. Космеда. - Дрогобич : Коло, 2012. - 371 с. - Бібліогр.: с. 335-363. – укp
Чалий, Михайло Корнійович.
Життя і твори Тараса Шевченка : звід матеріалів до його біографії. / Михайло Чалий; пер. з рос., післям. та комент. Валерії Смілянської. — К.: Веселка, 2011. — 261, [2] с.
Дзюба, Іван М.
Тарас Шевченко : життя і творчість. / Іван Дзюба. — 2-е вид., доопрацьоване. — К.: Вид. дім «Києво-Могил. акад», 2008. — 718 с.: іл.

.: Раздел: Литература :: 28.09.2013 14.14.12 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.408301 seconds