Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43508
   


Автор запитання: Людмила із міста: Броди :: Запитання: 42181  
Людмила запитує:
Ігри і розваги
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Пропонуємо Вам переглянути наступну інформацію:
Бібліоігротека - https://biblioigroteka.jimdo.com/
Ігродром - http://www.library.kherson.ua/lw/igrodrom/
Літературна мозаїка - https://www.jigsawplanet.com/nbukids
Розвивальний ігротренінг - https://learningapps.org/user/nbkidskiev

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 31.07.2018 23.26.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Рома із міста: Ірпінь :: Запитання: 42162  
Рома запитує:
Ігри онлайн, дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Романе! Пропонуємо Вам переглянути наступну інформацію:
Розвивальний ігротренінг - https://learningapps.org/user/nbkidskiev
Літературна мозаїка - https://www.jigsawplanet.com/nbukids
Бібліоігротека - https://biblioigroteka.jimdo.com/
Ігродром - http://www.library.kherson.ua/lw/igrodrom/

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 17.07.2018 22.53.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Ставище :: Запитання: 42160  
Леся запитує:
Добрий день. Підкажіть інформацію про "сучасноме інформаційно-комунікаційне середовище в інформаційних послугих"
Наша відповідь:
Доброго дня, Лесьо! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41851.
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1010_70172914.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/2019/1/Стаття_ПетуховаЛ.Є._БальохаА.С..pdf
https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=1331
http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/mon-medved.pdf

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 17.07.2018 16.55.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Житомир :: Запитання: 42100  
Наталя запитує:
Можна підібрати літературу до теми: Візуальне програмування мовою Delphi
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні джерела інформації:
Базурін В. М. Методика навчання учнів розв’язування задач з опрацювання масивів у середовищі візуального програмування Delphi [Електронний ресурс] / В. М. Базурін // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2015. - Т. 47, вип. 3. - С. 25-35. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_47_3_5.
Безменов М. І. Основи програмування в середовищі Delphi : навч. посіб. / М. І. Безменов; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». - Харків, 2010. - 607 c.
Бондаренко М. А. Основи інформаційних технологій та програмування : підручник / М. А. Бондаренко; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : Павленко О.Г., 2010. - 535 c.
Бурдаєв В. П. Візуальне програмування мовою Delphi [Текст] : конспект лекцій / В. П. Бурдаєв ; Харків. нац. економ. ун-т. - Харків : ХНЕУ, 2006. - 116 с.
Власюк А. П.. Основи сучасного візуально-подійного програмування. Програмування в середовищі DELPHI [Текст] : навч. посіб. / А. П. Власюк, О. В. Прищепа ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2009. - 495 с. : рис.
Кандзюба С. П. Delphi 6. Основи програмування [Текст] : навч. посібник / С. П. Кандзюба ; Укр держ. хіміко-технолог. ун-т. - Дніпропетровськ : УДХТУ, 2003. - 411 с.: рис., табл.
Усатенко Т. М. Програмування в середовищі Delphi [Текст] : навч. посібник / Т. М. Усатенко ; Сумс. держ. ун-т. - Суми : Видавництво СумДУ, 2004. - 84 с.: рис.
Фокін А. Г. Основи програмування в середовищі DELPHI [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / А. Г. Фокін, М. В. Брус ; Донбас. держ. машино буд. академія. - Краматорськ : ДДМА, 2009. - 216 с.: рис.
Черняхівський В В. DELPHI-4: сучасна технологія візуального програмування [Текст] / В. В. Черняхівський. - Львів : БаК, 1999. - 196 с.: іл. - (Порадник користувача персонального комп'ютера).
Яременко Г. І. Програмування в середовищі Delphi : навч. посіб. / Г. І. Яременко, Д. В. Копил; МОНМС України, Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси, 2011. - 188 c.
UA5.ORG : метод. матеріали з інформатики : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://www.ua5.org/delphi/.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 15.06.2018 14.17.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Вінниця :: Запитання: 42024  
Антон запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для дипломної роботи за темою "Підходи до побудови блокових шифрів".
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://sites.google.com/site/sucasnikriptosistemik/home/simetricni-kriptosistemi/blocni-sifri
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/kruptologiya/lect5.html
http://ua-referat.com/Криптографія_Шифри_їх_види_і_властивості
https://studfiles.net/preview/5080333/page:8/
https://julfybenedictus.livejournal.com/11101.html
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0563&T=07&lng=1&st=0
http://ur.co.ua/33/914-1-blochnye-shifry.html
http://wiki.tntu.edu.ua/Симетричні_криптосистеми
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/32479/1/08-40-51.pdf
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/32402/1/26-144-148.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/11314/1/Mingaleva2.pdf
https://otherreferats.allbest.ru/programming/00060025_0.html
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14573/soi_2010_3_60.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/User/Desktop/95-Текст статті-102-1-10-20151104.pdf
http://ni.biz.ua/10-2/3780.html
http://bit.nmu.org.ua/ua/student/metod/cryptology/лекция 5.pdf
http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2009/Informatica/44807.doc.htm
https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4504/2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.vfranchuk.npu.edu.ua/images/files/statty/32_ZIR_cript.pdf
https://studopedia.org/8-241187.html
https://studopedia.su/8_62555_zagalni-vidomosti-pro-blokovi-shifri.html
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/13111/3/kriptolog.pdf
http://ptcsi.chnu.edu.ua/vnchnu/2014_V5_Is2/15_Watsek_DO_2014_vol5_is2_pp110_113.pdf
https://studlib.info/hozyaystvo/2313927-zagalni-vidomosti-pro-blokovi-shifri/
– Сокирук В. В. Програма реалізації блокового симетричного шифру на основі арифметичних операцій за модулем 2n / В. В. Сокирук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 2. - С. 80-85 : табл.
– Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. - Київ : Держспоживстандарт України, 2011. - (Національний стандарт України).
Ч. 3 : ДСТУ ISO/IEC 18033-3:2015. Блокові шифри (ISO/IEC 18033-3:2010, IDT). - Чинний від 2016-07-01. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 62 с. : рис., табл.
– Математичні основи криптографії : Конспект лекцій / Укладачі: В.А.Фільштінський, А.В.Бережний. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 138 с.
– Лужецький В. А. Блокові шифри для режиму роботи ECB / В. А. Лужецький // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія : міжнародний науково-технічний журнал. - 2008. - № 1. - С. 154-158 : фотогр.
– Фергюсон Н. Практическая криптография = Practical Cryptography / Н. Фергюсон, Брюс Шнайер. - М. : Вильямс ; СПб. ; К. : Диалектика, 2005. - 422 с.
– Остапов С.Е. Основи криптографії : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / С. Е. Остапов, Л. О. Валь. - Чернівці : Книги - XXI, 2008. - 188 с. : табл., рис., фото.
– Столлингс В. Криптография и защита сетей: принципы и практика = Cryptography and Network Security: Principles and Practice /; [пер с англ. А. Г. Сивака, А. А. Шпака ; под ред. А. А. Сивака]. - 2-е изд. - М. : Вильямс, 2001. - 672 с. : рис., табл.
– Основы криптографии : учеб. пособие для вузов / А. П. Алферов [и др.]. - Москва : Гелиос АРВ, 2001. - 480 с. : рис., табл.
– Основи криптографічного захисту інформації : підручник / [Г. М. Гулак, В. А. Мухачов, В. О.Хорошко, Ю. Є. Яремчук ; ред. В. О. Дружиніна] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 198 с.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 16.05.2018 23.36.42 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.27296 seconds