Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45653
   


Автор запитання: Арсен із міста: Миргород :: Запитання: 47240  
Арсен запитує:
Добрий день! цікавить інформація про Михайлівський Золотоверхий собор. Дякую.
Наша відповідь:
Гирич І. Київський путівник : Між Софією, Михайлівським Золотоверхим і Десятинною / І. Гирич // Київ. — 2012. — № 7-8. — С. 166-180. — Продовження. Початок № 3-4, № 5, № 6, 2012.
Коренюк Ю. Мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору [Образотворчий матеріал] = Mozaigs of St. Mighael's Golden-Domed Cathedral / Ю. Коренюк ; Національний Заповідник "Софія Київська" ; Американський Посольський фонд. — Київ : АДЕФ-Україна, 2013. — 203 с.
Коренюк Ю. Нові архівні матеріали з історії порятунку художнього ансамблю Михайлівського Золотоверхого собору [Електронний ресурс] / Ю. Коренюк // Студії мистецтвознавчі. - 2012. - Число 2. - С. 43-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/StudM_2012_2_5
Кот С. І. Архівні документи як фактор ідентифікації і повернення втрачених культурних цінностей (на прикладі мозаїк і фресок Михайлівського Золотоверхого собору в м. Києві) [Електронний ресурс] / С. І. Кот // Архіви України. — 2018. — № 4. — С. 23-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2018_4_4
Лука О. Б. Мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору в Києві: з історії мистецької пам’ятки ХІІ ст. [Електронний ресурс] / О. Б. Лука // Наукові записки Українського католицького університету. Серія : Богослов’я. — 2015. — Вип. 2. — С. 313-342. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzuku_2015_2_17
Мензатюк З. Величні собори України : нариси для допитливих / З. Мензатюк ; світлини Я. Ар'євої. — Чернівці : Букрек, 2020. — 191 с.
Могорита В. Які пам'ятки є частиною історії? Підсумкове узагальнення : вступ до історії : 5-й клас / В. Могорита // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 8. — С. 12-18. — Продовження. Початок № 17, 2013.
Музей історії Михайлівського Золотоверхого монастиря / Департамент суспільних комунікацій ; Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використання пам'яток історії, культури і заповідних територій [та ін.]. — Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2021. — [15] с.
Національний заповідник "Софія Київська" [Образотворчий матеріал] = National conservation Area "St. Sophia of Kyiv" : вид. присвяч. 75-річчю Нац. заповідника "Софія Київська" (1934-2009) / авт.: Н. Куковальська [та ін.] ; підготов. зображень В. Сульженка ; пер. з англ. Н. Грецької ; фотозйомка О. Гончара [та ін.]. - Київ : Балтія-Друк, 2009. — 224 с.
Орленко М. І. Комплексні науково-реставраційні дослідження Михайлівського Золотоверхого собору [Електронний ресурс] / М. І. Орленко // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. — 2016. — Вип. 132. — С. 31-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2016_132_8
Орленко М. І. Огляд історії Михайлівського Золотоверхого монастиря [Електронний ресурс] / М. І. Орленко // Містобудування та територіальне планування. — 2016. — Вип. 60. — С. 259-266. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2016_60_34
Середа М. Українські козацькі барокові храми : [українська барокова культура] / М. Середа // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2014. — № 3. — С. 34-39.
Толубець Г. Мрію кожного поєднати з мріями інших : 7-9-ті класи / Г. Толубець, О. Осташевська // Шкільний світ. — 2016. — № 4. — С. 26-30.
Українська художня культура : історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / О. Безгін ; Інститут культурології НАМ України. — Київ : Інститут культурології НАМ України, 2012. — 255 с.
Хамайко Н. В. Матеріали досліджень Михайлівського Золотоверхого монастиря 1940—1967 рр. [Електронний ресурс] / Н. В. Хамайко, Л. В. Чміль, М. О. Гунь, Л. В. Мироненко // Археологія і давня історія України. — 2020. — Вип. 1. — С. 152-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhdiu_2020_1_12

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 15.05.2023 12.44.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Кропивницький :: Запитання: 47068  
Анастасія запитує:
Добрий день. Цікавить філософське вчення Б. Спінози. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Радимо для опрацювання таку літературу:
Богун О. Еко-спінозизм як сучасний контекст метафізики Бенедикта Спінози [Електронний ресурс] / О. Богун // Людинознавчі студії. Серія : Філософія. — 2019. — Вип. 38. — С. 11–23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstudf_2019_38_3.
Димерець Р. Й. Концепція влади в філософії Б.Спінози : автореф. дис... канд. філософ. наук / Р. Й. Димерець; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. — Київ, 2006. — 20 c.
Димерець Р. Й. Концепція влади в філософії Б.Спінози : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Р. Й. Димерець ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. — Київ, 2006. — 20 с.
Кирилюк O. Гуманізм i філософія Нового часу. Бенедикт Спіноза [Електронний ресурс] / O. Кирилюк // Філософія та гуманізм. — 2016. — Вип. 2. — С. 47-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filtgum_2016_2_9.
Марчук В. П. Історія політичних і правових вчень : навч. посіб. / В. П. Марчук, Г. В. Марчук; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ : Персонал, 2009. — 480 c.
Налуцишин В. В. Гуманістичні уявлення про соціальний контроль та правовий порядок у філософсько-правових поглядах Ш.-Л. де Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, Б. Спінози та С. фон Пуфендорфа [Електронний ресурс] / В. В. Налуцишин // Прикарпатський юридичний вісник. — 2017. — Вип. 3. — С. 18-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2017_3_6.
Окладна М. Г. Бенедикт Спіноза: державно-правова концепція [Електронний ресурс] / М. Г. Окладна // Державне будівництво та місцеве самоврядування. — 2015. — Вип. 29. — С. 103-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dbms_2015_29_12.
Петров Є. П. Історіографічне розуміння терміну «модус» у філософії Б. Спінози [Електронний ресурс] / Є. П. Петров // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2014. — Вип. 4-5. — С. 98-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2014_4-5_11.
Рудь Б. Ю. Концепція свободи філософування Бенедикта Спінози : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Б. Ю. Рудь; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2009. — 16 c.
Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат / Б. Спіноза ; [пер. з латин., передм. та прим. В. Д. Литвинова]. — Харків : Фоліо, 2018. — 409 с. — (Істини; 18).

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 15.03.2023 15.55.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 46852  
Анастасія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, із підбором джерел на тему: Культурно-антропологічна інтенціональність інженерного мислення. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Айтов С. Ш. Соціально-культурні чинники виникнення і становлення історичної антропології як сучасної філософії історії [Електронний ресурс] / С. Ш. Айтов // Studies in history and philosophy of science and technology. — 2021. — Vol. 30, № 1. — С. 32-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/studhphst_2021_30_1_5.
Вихрущ В. О. Предметний клас як педагогічний феномен у культурно-антропологічній концепції П. Каптерєва [Електронний ресурс] / В. О. Вихрущ // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 24(1). — С. 18-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_24(1)__5.
Гейко С. М. Культурно-антропологічні виміри глобалізації [Електронний ресурс] / С. М. Гейко // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2012. — № 2. — С. 28-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2012_2_8.
Головко Б. Методологічні засади культурної антропології [Електронний ресурс] / Б. Головко // Культурологічна думка. — 2010. — № 2. — С. 81-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2010_2_14.
Горбова Н. А. Культурно-антропологічні аспекти етнопедагогічного знання: до постановки питання [Електронний ресурс] / Н. А. Горбова // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2013. — Вип. 13. — С. 54-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2013_13_12.
Костиря І. О. Національний культурний простір як феномен політичної антропології [Електронний ресурс] / І. О. Костиря // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2015. — Вип. 17. — С. 116-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2015_17_23.
Ларцев В. С. Особистість як культурно-антропологічне явище [Електронний ресурс] / В. С. Ларцев // Культурологічний вісник. — 2002. — Вип. 8. — С. 109-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2002_8_18.
Левченюк Є. В. Постлюдина та постлюдство: особливості прояву [Електронний ресурс] / Є. В. Левченюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2015. — Вип. 60. — С. 152-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_60_16.
Опанасюк О. П. Інтенціональний стиль як художній феномен заключного періоду становлення європейської культури [Електронний ресурс] / О. П. Опанасюк // Мистецтвознавчі записки. — 2015. — Вип. 27. — С. 195-204. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2015_27_24.
Оселедчик Ю. С. Раціональна модель наукового інженерного мислення [Електронний ресурс] / Ю. С. Оселедчик, І. І. Філіпенко, В. Ю. Луценко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2014. — Вип. 48. — С. 142-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2014_48_30.
Семененко А. Нові культурні індустрії як складник сучасного урбанізму та маркер антропологічних зрушень [Електронний ресурс] / А. Семененко // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. — 2021. — Вип. 27. — С. 54-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_philos_2021_27_8.
Філіпенко І. Раціональний підхід та модель формування наукового інженерного мислення [Електронний ресурс] / І. Філіпенко, В. Луценко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2013. — Вип. 27. — С. 217-219. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_27_73.
Усачов В. Уявлення семіології як культурно-історичної антропології [Електронний ресурс] / В. Усачов // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Філософія. — 2013. — Вип. 14. — С. 139-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2013_14_30.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 6.12.2022 09.32.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 46851  
Анастасія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, із підбором джерел на тему: Філософсько-антропологічні підвалини технічної творчості. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 5.12.2022 17.39.57 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 46819  
Анастасія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на тему "Культурно-антропологічні аспекти дизайну". Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/12616/1/Sergeieva.pdf
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/visnyk_51_206.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/2095-4195-1-SM.pdf
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_42_9.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/91603/42-Mikitinets.pdf?sequence=1
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_43_25.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/50714/3/Наумов_1.pdf
https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10556/
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_36_19.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33103/1/Стан і перспективи.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/54638-Текст статті-111732-1-10-20151127.pdf

– Даниленко В. Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ХХ століття (національний та глобалізаційний аспекти): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства: спец. 05.01.03 – “Технічна естетика” / В. Я. Даниленко. – Львів, 2006. – 36 с.
– Рижова І.С. Філософія дизайну: теоретико-методологічні засади / І.С.Рижова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 540 с.
– Рижова І. С. Становлення і розвиток дизайну як духовно-практичного феномена в інформаційно-культурному просторі / І. С. Рижова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 36. – С. 211-224.
– Рижова І. С. Дизайн як культурна універсалія цивілізації / І. С. Рижова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запорізька держ. інжен. академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 43. – С. 196-208
– Рижова І. С. Теоретико-методологічні засади дослідження дизайну як соціального ,культурного і загальноцивілізаційного феномена / І.С. Рижова // Нова парадигма : Журнал наукових праць: Філософія. Соціологія. Політологія / Ред. В.П. Бех. - Київ, 2005. – Вып.46. – С. 115-133
– Даниленко В.Я. Дизайн : підручник для студ. вищих навч. закл., які навч. за спец. “Дизайн” /Харківська держ. академія дизайну і мистецтв; Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. – Харків : Видавництво ХДАДМ, 2003. – 320 с.
– Легенький Ю.Г. Дизайн: культурологія та естетика / Ю.Г.Легенький. – Київ : КДУТД, 2000. – 272 с.
– Гнатюк Л. Концепції та тенденції розвитку дизайну культурно-освітнього простору / Л. Гнатюк, М. Кожем'яченко // Актуальні проблеми сучасного дизайну : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну ; Нац. акад. мистецтв України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури ; Нац. Спілка худ. України ; Спілка дизайнерів України. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 174-177.
– Кулик А.В. Культурно-історичні передумови розвитку вбудованих підприємств обслуговування / А. В. Кулик // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – С. 149-153.
– Роженчук Л. Дизайн як фактор культурно спрямованої людської діяльності / Роженчук Л. // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість : зб. матеріалів Міжнар. студ. наук.-практ. конф. – Київ, 1999. – С. 317-318.
– Захарова С. О. Дизайн як культурний феномен: теоретико-методологічний аналіз / С. О. Захарова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2010. – Вип. 42. – С. 80-88.
– Дерман Л. М. Концепції універсального дизайну в моді ХХІ століття: філософсько-антропологічний аналіз / Л. М. Дерман // Гілея : науковий вісник. – 2020. – Вип. 158(2). – С. 21-25.
– Бобровський І. В. Аспекти дизайну у проектуванні інтер’єрів / І. В. Бобровський // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – 2017. – Вип. 4. – С. 13-17.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 15.11.2022 10.11.22 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.497022 seconds