Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Марина із міста: Кременчук :: Запитання: 46923  
Марина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріали до курсової роботи на тему "Теоретико-методологічні основи дослідження прокрастинації як соціально-психологічної проблеми студентської молоді". Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Марино! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – https://i-cbt.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/Камінська-Анна-Робота-з-прокрастинацією-методом-КПТ.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/35127/konferentsiia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3956/1/educ_2022_040.pdf
http://appsychology.org.ua/data/jrn/v11/i19/15.pdf
https://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/Академічна прокрастинація.docx?id=3b6fd422-fd0a-4e53-8cb2-5cc9c0183215
https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/4564/1/Гриділь М.Р. Кваліфікаційна робота.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/89873/1/Malus_bak_rob.pdf;jsessionid=E7123BBE15FD491120AE7D756DC450EA
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9016/3/april_2020-10-13.pdf
https://kdpu.edu.ua/sotsialno-hromadska-diialnist/psykholohichna-sluzhba/rekomendatsii/18008-prokrastynatsiya-chomu-my-vidkladayemo-vazhlyvi-spravy-na-potim-i-yak-perestaty-zvolikaty.html
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/21528/Dubinina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lib.iitta.gov.ua/711403/1/Dvornyk_Mon_2018.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/229345-Текст статті-523992-1-10-20210424.pdf

– Бабатіна С.І. Синдром академічної прокрастинації і соціальна відповідальність у студентському віці / С.І.Бабатіна // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2013. – № 2. – С. 24-25
– Федоришин Г. М. Організаційно-психологічні чинники академічної прокрастинації у студентів / Г. М. Федоришин, В. І. Гнидюк // Габітус = Habitus : науковий журнал з соціології та психології / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – Одеса, 2021. – Вип. 28. – С. 162-166.
– Базика Є. Л. Феномен психофізіологічного стану прокрастинації / Є.Л.Базика // Міждисциплінарні дослідження в науці та освіті: Психологічні науки. – 2012. – № 1. С.13-18.
– Базика Є.Л. Стан прокрастинації як чинник, який пригнічує формування успішної особистості студента: результати дослідження / Є.Л.Базика // Практична психологія та соціальна робота. 2-14. – № 5. – С. 23-30.
– Іванух В. А. Психологічні чинники прокрастинації / В.А.Іванух // Психологічні проблеми сучасності : тези Х науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (11-12 квітня). – Львів, 2013. – С. 24-26.
– Колтунович Т.А. Прокрастинація – конфлікт між “важливим” і “приємним” /Т.А.Колтунович, О.М.Поліщук // Молодий вчений. – 2017. – № 5(45). – С. 211-218.
– Куріцина А.В. Теоретичні підходи до визначення психологічного змісту феномену прокрастинації / А.В.Куріцина, В.А.Оверчук // Актуальні проблеми психології. Вип. 19. – Житомир, 2019.
– Cаранча В. В. Особливості мотиваційної сфери студентів з різним рівнем прокрастинації / В. В. Cаранча // Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали III Міжнар. наук. конф., м. Хмельницький, 13 трав., 2022 р. / Міжнар. центр наук. досліджень. – Вінниця, 2022. – С. 486-488.
– Дубініна К. В. Прокрастинація як проблема психології особистості студента / К. В. Дубініна // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – Серія 12 : Психологічні науки. Вип. 7 (52). – С. 172-180.
– Столярчук О. А. Динаміка академічної прокрастинації студентів / О. А. Столярчук, О. П. Сергєєнкова, О. П. Коханова // Габітус = Habitus : науковий журнал з соціології та психології / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – Одеса, 2021. – Вип. 26. – С. 127-132.
– Черничко Н. О. Прокрастинація як питання психології / Н. О. Черничко // Інженерні та освітні технології. – 2017. – Т. 4 (20). – С. 148-153.
– Кабанцева А. В. Феномен прокрастинації серед студентів вищих навчальних закладів / А. В. Кабанцева, Т. Г. Омельченко // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – № 6, т. 2. – С. 65-70.
– Грабчак О. Особливості академічної прокрастинації студентів-першокурсників / О. Грабчак // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2016. – № 4. – С. 210-218.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.02.2023 09.59.20 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 46919  
Ольга запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему: Вплив народної педагогіки на педагогіку В. Сухомлинського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Воронова Л. М. Ідеї гуманної педагогіки в педагогічній спадщині В. Сухомлинського [Електронний ресурс] / Л. М. Воронова // Таврійський вісник освіти. — 2015. — № 1. — С. 5-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_3.
Горбатюк Н. М. Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини XIX - XX століття : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. М. Горбатюк ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград, 2009. — 20 с.
Завгородня Т. К. Ідеї нової української школи в контексті педагогіки Василя Сухомлинського [Електронний ресурс] / Т. К. Завгородня // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 171. — С. 43-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_171_9.
Ликов В. Вивчення народнопедагогічної системи В. О. Сухомлинського: наукові підходи [Електронний ресурс] / В. Ликов // Історико-педагогічний альманах. — 2008. — Вип. 2. — С. 47-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2008_2_10.
Ликов В. Н. Народнопедагогічна концепція В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / В. Н. Ликов // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 171. — С. 203-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_171_41.
Луцюк А. М. Новаторська педагогіка В. О. Сухомлинського і Нова українська школа: дослідницька робота вчителя [Електронний ресурс] / А. М. Луцюк // Педагогічний пошук. — 2018. — № 3. — С. 20–23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2018_3_7.
Моргун В. Педагогіка добра: від А. Макаренка та В. Сухомлинського до О. Захаренка й І. Зязюна / В. Моргун // Рідна школа. — 2014. — № 8-9. — С. 61-66.
Окольнича Т. Народна педагогіка в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського [Електронний ресурс] / Т. Окольнича // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 123(2). — С. 254-257. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_123(2)__67.
Петрук Л. П. Народні традиції як засіб соціалізації особистості у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / Л. П. Петрук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — 2016. — Вип. 13(1). — С. 69-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2016_13(1)__23.
Радул О. Елементи народної педагогіки у творчій спадщині В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / О. Радул // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 123(2). — С. 288-291. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_123(2)__75.
Суржикова І. А. Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського і Селестена Френе (порівняльний аналіз) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01. / І. А. Суржикова. — Київ, 2003. — 220 с.: рис.
Хайруддінов М. А. Вплив народної педагогіки на педагогічну творчість В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / М. А. Хайруддінов // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2018. — № 3(1). — С. 173-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_3(1)__36.
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка : з досвіду роботи структурних підрозділів : [добірка статей] // Рідна школа. — 2017. — № 3-4. — С. 3-80.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.02.2023 15.10.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Черкаси :: Запитання: 46915  
Катерина запитує:
Формування загальнокультурної компетентностей дітей старшого дошкільного віку засобами української народної казки. Кваліфікаційна робота.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Генатуліна С. А. Перспективне планування за темою: «Народна казка як засіб морального виховання дітей дошкільного віку» [Електронний ресурс] / С. А. Генатуліна // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/perspektivne-planuvanna-za-temou-narodna-kazka-ak-zasib-moralnogo-vihovanna-ditej-doskilnogo-viku-154310.html. — Дата звернення : 01.02.2023.
Діхтяренко З. Виховання толерантності у дошкільників, учнів ЗОШ та студентської молоді через естафети, рухливі та українські народні рухливі ігри [Електронний ресурс] / З. Діхтяренко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2011. — № 39(1). — С. 164-171. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2011_39(1)__27.
Левценюк Н. Т. Формування правових знань дітей засобами казки [Електронний ресурс] / Н. Т. Левценюк // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/formuvanna-pravovih-znan-ditej-zasobami-kazki-286050.html. — Дата звернення : 01.02.2023.
Литвишко О. Формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами українських народних казок та мультфільмів: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / О. Литвишко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2016. — Вип. 2. — С. 192-200. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2016_2_24.
Мозгальова Н. Українські народні традиції як засіб виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Н. Мозгальова, І. Барановська // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 152. — С. 20-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2017_152_6.
Москаленко С. О. Презентація для дітей старшого дошкільного «Відгадай казку» [Електронний ресурс] / С. О. москаленко // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dla-ditej-starsogo-doskilnogo-vidgadaj-kazku-533281.html. — Дата звернення : 01.02.2023.
Поворознюк С. І. Особливості формування родинно-побутової компетенції дітей старшого дошкільного віку засобами української народної казки [Електронний ресурс] / С. І. Поворознюк, М. О. Павлишена // Освітній дискурс. Гуманітарні науки. — 2019. — Вип. 13. — С. 57-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2019_13_7.
Рожко А. Казкова мандрівка : система роботи з дітьми всіх вікових груп / А. Рожко, В. Волощук // Дошкільне виховання. — 2017. — № 5. — С. 20-22.
Тесленко С. О. Усна народна творчість як засіб формування моральної готовності старших дошкільників до навчання в Новій українській школі [Електронний ресурс] / С. О. Тесленко // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 34(1). — С. 157-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_34(1)__31.
Толстая О. Ю. Вікторина «Сторінками українських народних казок» для дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. Ю. Толстая // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/viktorina-storinkami-ukrainskih-narodnih-kazok-dla-ditej-starsogo-doskilnogo-viku-11442.html. — Дата звернення : 01.02.2023.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 30.01.2023 22.19.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46914  
Катерина запитує:
Доброго дня, підкажіть оітературу з тему: педагогічна взаємодія, партнерство
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам опрацювати наступні джерела:
Андрощук І. В. Взаємодія як педагогічна категорія [Електронний ресурс] / І. В. Андрощук // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 14. — С. 15-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_5.
Андрощук І. В. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності : навч. посіб. / Андрощук І. В. — Хмельницький : ХНУ, 2017. — 190 с.
Взаємодія суб'єктів педагогічного процесу : монографія / Гриньова В. М. [та ін.] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології. — Харків : Щедра садиба плюс, 2013. — 207 с.
Гончар О. В. Педагогічна взаємодія учасників навчального процесу в системі вищої освіти України (історико-педагогічний аспект) : монографія / О. В. Гончар ; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Харків : ХНАДУ, 2011. — 423 с.
Гончар О. В. Педагогічна взаємодія як визначальна складова гуманізації навчального процесу [Електронний ресурс] / О. В. Гончар // Педагогічні науки. — 2009. — Вип. 1. — С. 22-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2009_1_6.
Гончар О. В. Ціннісна педагогічна взаємодія як концепт сучасної дидактики вищої школи [Електронний ресурс] / О. В. Гончар // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 67. — С. 228-232. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2015_67_43.
Грудинін Б. О. Педагогічна взаємодія: вимоги в контексті особистісно орієнтованої освітньої парадигми [Електронний ресурс] / Б. О. Грудинін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 5. — С. 245-255. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_5_31.
Карпенко О. Є. Педагогічне партнерство в закладах дошкільної освіти Польщі [Електронний ресурс] / О. Є. Карпенко, М. М. Чепіль // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 31(2). — С. 151-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_31(2)__33.
Кузнєцова О. Т. Педагогічна взаємодія як основа системного підходу у педагогіці та дидактиці вищої школи [Електронний ресурс] / О. Т. Кузнєцова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. — 2015. — Вип. 129(1). — С. 142-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2015_129(1)__34.
Мельник І. М. Індивідуальний стиль учителя і педагогічна взаємодія: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / І. М. Мельник // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. — 2015. — Вип. 33. — С. 115-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2015_33_27.
Наход С. А. Педагогічна взаємодія як базисна категорія інтерактивного навчання [Електронний ресурс] / С. А. Наход // Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка]. Серія : Педагогіка. — 2014. — № 2. — С. 23-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2014_2_6.
Петрик К. Ю. Педагогічне партнерство у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи [Електронний ресурс] / К. Ю. Петрик // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 75(2). — С. 170-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_75(2)__35.
Сумська В. В. Лобіювання як інструмент публічного врядування: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / В. В. Сумська // Теорія та практика державного управління. — 2011. — Вип. 4. — С. 491-497. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2011_4_71.
Терентьєва Н. О. Педагогічна взаємодія в університетах України: тенденції інституціоналізації [Електронний ресурс] / Н. О. Терентьєва // Педагогічний альманах. — 2012. — Вип. 16. — С. 177-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2012_16_32.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 30.01.2023 08.12.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Херсон :: Запитання: 46911  
Наталія запитує:
Прошу допомогти підібрати літературу за темою : Розвиток мотиваційної діяльності НУШ
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Баландіна І. Формувальне оцінювання : потенціал використання в навчальному процесі / І. Баландіна // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 18-23.
Виговська О. І. Інноваційний потенціал педагогів-новаторів у розбудовчих пошуках Нової української школи [Електронний ресурс] / О. І. Виговська, Т. І. Годецька // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2019. — № 3. — С. 4-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2019_3_2.
Гриневич Л. М. Формування наскрізних умінь у молодших школярів в умовах реформи «Нова українська школа» [Електронний ресурс] / Л. М. Гриневич, О. О. Ліннік, І. П. Старагіна // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2022. — № 2. — С. 28-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2022_2_6.
З досвіду роботи одного навчального закладу : [добірка матеріалів] // Початкова школа. — 2020. — № 7. - С. 38-52.
Лисенко Н. Принцип наступності у руслі модернізації початкової освіти : Нова українська школа [Електронний ресурс] / Н. Лисенко // Освітній простір України. — 2018. — Вип. 13. — С. 12-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2018_13_4.
Луцюк А. М. Новаторська педагогіка В. О. Сухомлинського і Нова українська школа: дослідницька робота вчителя [Електронний ресурс] / А. М. Луцюк // Педагогічний пошук. — 2018. — № 3. — С. 20–23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2018_3_7.
Мотивація : [добірка статей] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 11-12. — С. 6-39.
Новик І. М. Формування позитивної мотивації до навчання у молодших школярів засобами ігрових прийомів [Електронний ресурс] / І. М. Новик, А. В. Левонюк // Молодий вчений. — 2019. — № 5(1). — С. 156-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5(1)__36.
Олійник І. Технологія розвивального навчання та Нова українська школа: аналіз і паралелі [Електронний ресурс] / І. Олійник, Л. Тищенко // Нова педагогічна думка. — 2022. — № 1. — С. 50-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2022_1_10.
Онищук Л. А. Нова українська школа: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Л. А. Онищук // Український педагогічний журнал. — 2018. — № 1. — С. 47-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2018_1_8.
Соколовська О. Нова українська школа — «школа радості» на засадах педагогічних ідей Василя Сухомлинського [Електронний ресурс] / О. Соколовська // Нова педагогічна думка. — 2019 — № 3. — С. 136-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2019_3_38.
Формування пізнавальної діяльності в молодших школярів : [добірка матеріалів] // Початкова освіта. Уроки. — 2020. — № 7. — С. 6-122.
Харченко О. В. Нова українська школа: завдання і перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Харченко // Постметодика. — 2016. — № 2. — С. 2-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Postmetodyka_2016_2_3.
Хижняк І. Стан сформованості мотивації майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності в умовах НУШ [Електронний ресурс] / І. Хижняк, І. Вікторенко // New Inception. — 2021. — № 3-4. — С. 41-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ninc_2021_3-4_8.
Шуплецова Л. Ю. Впровадження сучасних технологій підготовки майбутніх педагогів у контексті реформи «Нова українська школа» [Електронний ресурс] / Л. Ю. Шуплецова // Соціально-гуманітарний вісник. — 2019. — Вип. 26-27. — С. 52-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2019_26-27_15.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 26.01.2023 18.16.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.257469 seconds