Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46618  
Тетяна запитує:
Доброго дня ! Цікавить питання по темі: "Етноментальні / психічні травми (політична,медична психологія)".
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Блінов О. А. Психологія бойової психічної травми [Електронний ресурс] / О. А. Блінов // Київ : Талком, 2016. — 246 с. — Режим доступу: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/40737/1/Блінов О. А. Психологія бойової психічної травми.pdf.
Козирєв М. П. Політична психологія : навч. посіб. / М. П. Козирєв ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : ЛьвДУВС, 2018. — 647 с. : табл.
Медична психологія : підруч. для студентів закл. вищ. мед. освіти / [Осокіна О. І. та ін.] ; під заг. ред. О. І. Осокіної ; М-во охорони здоров’я України, Донец. нац. мед. ун-т, ПВНЗ «Київ. мед. ун-т». — Краматорськ ; Київ ; Слов’янськ : Хортица, 2021. — 203 с. : табл.
Політична психологія : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; уклад.: Г. С. Фесун, В. М. Радчук, Ю. В. Журат. — Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. — 199 с.
Туриніна О. Л. Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. [Електронний ресурс] / О. Л. Туриніна. — Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2017. — 160 с. — Режим доступу: https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/psiholog_travm.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.08.2022 14.36.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Житомир :: Запитання: 46607  
Христина запитує:
Добрий день. Мені потрібна література на тему: роль народної педагогіки у національно-патріотичному вихованні дітей. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Христино! Пропонуємо вашій увазі наступні джерела за вашим запитом:
Бикова М. М. Засоби української народної педагогіки як елемент сучасної національної системи виховання [Електронний ресурс] / М. М. Бикова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 8. — С. 308-315. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_8_40.
Войта Є. С. Гендерний паритет виховних ідеалів української народної педагогіки як основа національного виховання [Електронний ресурс] / Є. С. Войта // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти. — 2014. — Вип. 16(1). — С. 10-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_014_2014_16(1)__5.
Єпіхіна М. А. Народна педагогіка як засіб національно-патріотичного виховання молодших школярів у Новій українській школі [Електронний ресурс] / М. А. Єпіхіна, О. В. Келаріу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2020. — № 2(2). — С. 114-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2020_2(2)__14.
Жмуд Н. В. Народна педагогіка як етноформуючий чинник: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Н. В. Жмуд ; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського. — Київ, 2005. — 20 с.
Кравець Н. До питання естетичного виховання дітей засобами української народної педагогіки [Електронний ресурс] / Н. Кравець // Педагогічний часопис Волині. — 2019. — № 2. — С. 74-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2019_2_13.
Куненко Л. О. Засоби української народної педагогіки в контексті формування етнопедагогічної культури майбутнього вчителя музики [Електронний ресурс] / Л. О. Куненко, Ю. Д. Руденко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти. — 2014. - Вип. 16(1). — С. 203-207. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_014_2014_16(1)__47.
Світлична С. П. Виховання ціннісного ставлення до себе у старших дошкільників засобами народної педагогіки Слобожанщини: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / С. П. Світлична ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — Київ, 2010. — 21 с.
Сірант Н. Освітньо-виховний та естетичний потенціал української народної педагогіки [Електронний ресурс] / Н. Сірант // Молодь і ринок. — 2019. — № 4. — С. 153-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_4_29.
Степаненко Л. М. Моральне виховання учнів початкових класів шкіл-інтернатів засобами народної педагогіки: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л. М. Степаненко ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — Київ, 1999. — 19 с.
Стягунова О. О. Теоретичні засади використання ідей української народної педагогіки в дошкільних навчальних закладах у другій половині ХХ століття [Електронний ресурс] / О. О. Стягунова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 13(3). — С. 67-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_13(3)__11.
Стягунова О. О. Українська народна педагогіка як поліфункціональна багаторівнева виховна система [Електронний ресурс] / О. О. Стягунова // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — 2011. — № 3. — С. 162-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2011_3_36.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.07.2022 13.23.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віра із міста: Київ :: Запитання: 46584  
Віра запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему: Ейдетика у розвитку дошкільників. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віро! Пропонуємо вам для опрацювання наступну літературу:
Антощук Є. Ейдетичні вправи для пам’яті й уяви : школа мислення / Є. Антощук // Дошкільне виховання. — 2014. — № 1. — С. 18-19.
Бесєдіна А. Вплив методів і завдань ейдетики на розвиток особистості дитини / А. Бесєдіна // Рідна шк.. — 2009. — № 2/3. — С. 61-62.
Богуш А. Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами поетичного гумору : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. Богуш, І. Попова. — Київ : Слово, 2014. — 194 c.
Васильченко Л. Прийоми мнемотехніки: розвиваємо пам’ять і зв’язне мовлення дітей : працюємо з вихователями / Л. Васильченко // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2019. — № 10. — С. 59-62.
Васько А. М. Ейдетика для дошкільнят : (програма розвитку пізнавальної активності дошкільників методами ейдетики) / А. М. Васько // Обдарована дитина. — 2013. — № 4. — С. 51-59.
Васько А. М. Ейдетика для дошкільнят : (програма розвитку пізнавальної активності дошкільників методами ейдетики) / А. М. Васько // Обдарована дитина. — 2013. — № 5. — С. 46-52. — Закінч. Початок № 4, 2013.
Газіна І. Ейдетика в дошкільній освіті [Електронний ресурс] / І. Газіна // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2015. — Вип. 19(1). — С. 305-310. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2015_19(1)__55.
Ейдетика в розвиткові дитини [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ejdetika-v-rozvitkovi-ditini-479877.html. — Дата звернення : 11.07.2022.
Ейдетика як ефективний метод розвитку пам’яті дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ejdetika-ak-efektivnij-metod-rozvitku-pamati-ditej-doskilnogo-viku-488348.html. — Дата звернення : 11.07.2022.
Ейдетика, як засіб креативного розвитку дошкільнят [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ejdetikaak-zasib-kreativnogo-rozvitku-doskilnat-121905.html. — Дата звернення : 11.07.2022.
Маліцька Н. І. Використання прийомів ейдетики при проведенні занять у логопедичній групі / Н. І. Маліцька // Вісн. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Корекц. педагогіка і психологія. — 2014. — Вип. 5. — С. 212-216.
Очеретна К. С. Впровадження ейдетики в систему навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку [Електронний ресурс] / К. С. Очеретна // Наука і освіта. — 2013. — № 5. — С. 41-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_5_13.
Павловська І. Допоможемо гостю з Місяця : заняття з використанням елементів ейдетики для дітей середньої групи / І. Павловська, Н. Горобчук // Дошкільне виховання. — 2014. — № 4. — С. 33-35.
Паламарчук Л. Б. Особливості навчання обдарованих дітей / Л. Б. Паламарчук, С. М. Бабійчук // Пед. освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. — 2016. — № 25. — С. 75-80.
Пащенко О. Вивчаємо тварин з ейдетикою / О. Пащенко // Дошкільне виховання. — 2011. — № 7. — С. 24-26.
Пащенко О. Креативний розвиток: ейдетика для дорослих і малих / О. Пащенко // Дошкільне виховання. — 2012. — № 2. — С. 24-26.
Пестун О. Г. Ейдетика — легкий спосіб сприйняття складної інформації : дошкільна освіта / О. Г. Пестун // Освіта Сумщини. — 2016. — № 1. — С. 22-24.
Полонська М. А. Подорож у країну годинників : комплексне заняття з логіко-математичного розвитку та мовленнєвого спілкування : з елементами ейдетики : світ дошкілля / М. А. Полонська // Розкажіть онуку. — 2018. — № 8. — С. 49-50.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.07.2022 10.50.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: Умань :: Запитання: 46568  
Антоніна запитує:
Добрий день. Цікавить література про соціальну педагогіку. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Бегас Л. Д. Історичні аспекти розвитку соціальної педагогіки як науки, її предмет, мета, завдання та особистість соціального педагога [Електронний ресурс] / Л. Д. Бегас // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2019. — Вип. 32. — С. 5-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2019_32_3.
Борбич Н. Підготовка майбутніх вихователів до захисту дитинства в процесі вивчення соціальної педагогіки [Електронний ресурс] / Н. Борбич // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. — 2020. — № 2. — С. 111-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2020_2_18.
Демарьов О. Г. Художня література як соціальна педагогіка [Електронний ресурс] / О. Г. Демарьов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2019. — Вип. 40. — С. 169-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_7_2019_40_24.
Рижанова А. О. Методологічні проблеми соціальної педагогіки в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / А. О. Рижанова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2019. — № 1(1). — С. 75-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2019_1(1)__10.
Савицька А. Ю. Соціальне виключення як категорія соціальної педагогіки [Електронний ресурс] / А. Ю. Савицька // Соціально-гуманітарний вісник. — 2017. — Вип. 17. — С. 7-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2017_17_4.
Штефан Л. А. Джерела дослідження питань розвитку соціальної педагогіки як науки в Україні [Електронний ресурс] / Л. А. Штефан // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 15. — С. 771-777. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_158.
Яковлева О. В. Погляд на соціальну педагогіку як на синонім соціального виховання: аналіз генезису теорії й практики соціального виховання в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Яковлева // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2014. — № 5(1). — С. 24-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2014_5(1)__5.
Янченко Т. В. Взаємодія соціальної педагогіки та педології у контексті їх наукового становлення (20-ті роки ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Т. В. Янченко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2015. — Вип. 24. — С. 256-267. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2015_24_27.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.07.2022 12.15.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46561  
Світлана запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на тему: діджиталізація освіти у вищих навчальних закладах України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Перегляньте таку літературу:
Євстрат’єв С. В. Діджиталізація аграрної освіти і аналіз впровадження результатів міжнародних освітніх проєктів [Електронний ресурс] / С. В. Євстрат’єв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. — 2019. — № 2. — С. 133-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2019_2_19.
Кириченко М. О. Вплив діджиталізації на рівень розвитку освітнього середовища у закладах професійної (професійно-технічної) освіти під час пандемії Сovid-19 [Електронний ресурс] / М. О. Кириченко, І. Г. Отамась // Вісник післядипломної освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. - 2021. — Вип. 17. — С. 157-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vispdoso_2021_17_13.
Малацай І. Управління освітнім процесом в умовах глобалізації та діджиталізації університетського освітнього середовища [Електронний ресурс] / І. Малацай, Л. Ороновська, Р. Бердо // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 40(2). — С. 245-254. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_40(2)__42.
Овдійчук Л. Специфіка літературознавчої підготовки майбутнього учителя української мови та літератури в умовах діджиталізації освіти [Електронний ресурс] / Л. Овдійчук // Проблеми підготовки сучасного вчителя. — 2020. — Вип. 2. — С. 116-125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2020_2_16.
Прокопенко А. О. Основні аспекти розвитку діджиталізації освіти в теорії та практиці педагогіки / А. О. Прокопенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2021. — № 8(2). — С. 302-311. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2021_8(2)__33.
Семко І. Б. Аналіз ризиків освітніх проєктів в умовах діджиталізації [Електронний ресурс] / І. Б. Семко, Ю. М. Мокієнко // Управління розвитком складних систем. — 2021. — Вип. 48. — С. 39-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2021_48_7.
Харківський В. С. Діджиталізація освітнього процесу в закладах післядипломної медичної освіти [Електронний ресурс] / В. С. Харківський // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2020. — № 67. — С. 130-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2020_67_16.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.06.2022 21.13.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.382451 seconds