Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44892
   


Автор запитання: Ліза із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 46837  
Ліза запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури до написання курсової роботи "Поняття про стосунки. Роль емоцій та почуттів у сфері людських стосунків" Дякую !!!
Наша відповідь:
Добрий день, Лізо! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – Винославська О.В. Людські стосунки. Заочна школа (Закінчення першого розділу) / О.В.Винославська, МП.Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - № 10. - С. 39-41.
– Винославська О. В. "Людські стосунки": заочна школа (Продовження) / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 7. - С. 39-43.
– Винославська О. В. "Людські стосунки": заочна школа (Продовження) / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 5. - С. 30-34.
– Винославська О. В. Людські стосунки: заочна школа. Розділ 2. Конфлікти / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 2. - С. 22-25.
– Винославська О. В. Людські стосунки. Заочна школа / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 4. - С. 23-24.
– Волошин О. М. Конфлікт як елемент людських стосунків : соц.-псих. тренінг для педагогів / О. М. Волошин // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2012. - № 10. - С. 17-26.
– Татенко В. О. Інтимно-особистісна сфера людських стосунків як предмет соціально-психологічного дослідження / В. О. Татенко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. - Київ, 2010. - Вип. 24 (27). - С. 3-19.
– Винославська О. В. Людські стосунки. Заочна школа / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 1. - С. 37-41.
– Винославська О.В. "Людські стосунки" : заочна школа / Винославська О.В., Малигіна М.П. // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - № 5, 6-7. - С.44-46, С.70-72.
– Фенина О. Я. Структура, функції, форми та види емпатії. Їх роль у міжособистісних стосунках / О. Я. Фенина // Психологія : збірник наук. праць / М-во освіти України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2001. - Вип. 14. - С. 109-117.
– Харламов П. Високі стосунки / П. Харламов // Гроші. – 2018. – № 16. – С. 18-23.
– Андрусик О. О. Емоційна стійкість особистості: теоретичний аспект / О. О. Андрусик // Габітус. – 2020. – № 19. – С. 76-80.
– Красовська І. В. Когнітивні засади дослідження емоційності у мовленні / І. В. Красовська // Молодий вчений. – 2021. – № 3.
– Терлецька, Ю. М. Психоемоційна депривація людини: основні аспекти / Ю. М. Терлецька // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – № 5, т. 1. – С. 68-74.
– Кас’янова, С. Б. Роль емоційного інтелекту в розвитку самоефективності / С. Б. Кас’янова // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – № 6, т. 1. – С. 55-59.
– Сучасні вектори дослідження емоційного інтелекту особистості / Є. В. Карпенко // Психологія і особистість. – 2019. – № 1 (15). – С. 60-72.
– Чебикін О. Емоційний інтелект, його пізнавально-мисленнєві ознаки та функції / О. Чебикін // Наука і освіта. – 2020. – № 1. – С. 19-28.
– Лисенкова, І. П. Когнітивний підхід у дослідженні емоційної сфери / І. П. Лисенкова // Психологія і особистість. – 2018. – № 2. – С. 59-69.
– Сайтарли І.А. Культура міжособистісних стосунків : навч. посібник / І. А. Сайтарли. - Київ : Академвидав, 2007. - 240 с. - (Альма-матер).
– Сокол Л. Як налагодити стосунки з іншими. Тренінг / Л. Сокол // Шкільний світ. - 2014. - № 9. - С. 15-18.

https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/10086/
https://fku.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/uk/PDF/emocii.pdf
http://nkkep.com/wp-content/uploads/2020/11/GRS-21-IV-Pry-roda-10.11.20.pdf
https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/3_2010/23.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22509/1/Загальна лекції 2 семестр.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36358/3/94-Chapter Manuscript-5080-1-10-20210302.pdf
https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/2848/1/1.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.11.2022 22.59.48 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліза із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 46836  
Ліза запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури до написання курсової роботи "Поняття про стосунки. Роль емоцій та почуттів у сфері людських стосунків" Дякую !!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Лізо! Ваш запит було зареєстровано попередньо. Дивіться відповідь на ваш запит за № 46837.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.11.2022 22.44.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Канів :: Запитання: 46802  
Тетяна запитує:
Доброго ранку! Мені потрібна література Петрунько О. В. про медіапсихологію та медіасередовище. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід / за ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. - Київ : Міленіум, 2009. - 440 с.
Мей К. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд / К. Мей ; пер. з англ. – Київ : «К.І.С.», 2004. – 220 с.
Петрунько О. В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіасередовищі : монографія / О. В. Петрунько. - 2-ге вид. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. - 480 с.
Петрунько О. В. Агресивне медіасередовище: якісний і змістовий дискурси [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Рідна мова. - 2011. - Режим доступу: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/petrunko_0001.pdf.
Петрунько О. В. Деконсолідувальні ефекти медіасоціалізації [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Педагогічний процес: теорія і практика. - 2015. - № 3-4 (48-49). - С. 54-58. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pptp_2015_3-4_13.pdf.
Петрунько О. В. Інформаційна культура як чинник психологічної і національної безпеки медіасуспільства [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2014. - № 3 (35). - С. 253-258. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tippp_2014_3_39.pdf.
Петрунько О. В. Топологія суб'єкта в агресивному медіа-середовищі [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2010. - С. 215-224. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nsspp_2010_24_21.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 7.11.2022 07.43.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніка із міста: Київ :: Запитання: 46796  
Ніка запитує:
Добрий день. Шукаю інформацію про когнітивну психологію. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Горпініч Т. І. Когнітивний дисонанс як психолого-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / Т. І. Горпініч // Медична освіта. — 2015. — № 1. — С. 33-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2015_1_10.
Гоян І. М. Історико–філософські виміри когнітивної психології [Електронний ресурс] / І. М. Гоян // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 90. — С. 221-225. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_90_56.
Казміренко В. П. Дослідження когнітивного спілкування в прикладних завданнях психології [Електронний ресурс] / В. П. Казміренко // Наукові студії із соціальної та політичної психології. — 2011. — Вип. 29. — С. 101-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2011_29_11.
Копець Л. В. Діалогічний простір як реальність когнітивної психології спілкування [Електронний ресурс] / Л. В. Копець, В. І. Гордієнко // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. — 2011. — Т. 123. — С. 29-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMApp_2011_123_8.
Лисенкова І. П. Психологічні дослідження емоційної сфери дітей із когнітивними порушеннями [Електронний ресурс] / І. П. Лисенкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2018. — Вип. 3(1). — С. 211-215. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2018_3(1)__39.
Максименко С. Д. До питання методології когнітивної психології [Електронний ресурс] / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Психологія і педагогіка. — 2013. — Вип. 24. — С. 3-6. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2013_24_3.
Максименко С. Д. Когнітивна психологія в контексті дослідження пам’яті людини [Електронний ресурс] / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія і педагогіка. — 2012. — Вип. 20. — С. 3-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_20_3.
Максименко С. Д. Стан та перспективи когнітивної психології в Україні [Електронний ресурс] / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Психологія і педагогіка. — 2009. — Вип. 12. — С. 3-7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2009_12_3.
Орап М. О. Мовна картина світу як феномен когнітивної соціальної психології [Електронний ресурс] / М. О. Орап // Наукові студії із соціальної та політичної психології. — 2011. — Вип. 27. — С. 273-280. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2011_27_32.
Палій А. Когнітивно-стильовий підхід до психологічного супроводу інтелектуально обдарованих учнів [Електронний ресурс] / А. Палій // Гірська школа Українських Карпат. — 2013. — № 8-9. — С. 179-183. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2013_8-9_51.
Сняданко І. І. Теоретико-психологічний аналіз поняття «когнітивна установка» [Електронний ресурс] / І. І. Сняданко, О. В. Грищенко // Вісник Національного університету оборони України. — 2020. — Вип. 5. — С. 175-182. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2020_5_25.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.11.2022 12.59.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Харків :: Запитання: 46795  
Анастасія запитує:
Добрий день, допоможіть будь ласка знайти літературу з теми: 'Психологічні особливості формування стресостійкості молодших школярів'
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://appsychology.org.ua/data/jrn/v9/i12/13.pdf
https://lbku.krok.edu.ua/krok-university-law-journal/article/view/183/155
https://vseosvita.ua/library/rozvitok-stresostijkosti-u-ditej-molodsogo-skilnogo-viku-ak-neobhidnoi-skladovoi-u-formuvanni-socialnoi-kompetentnosti-slahom-vikoristanna-metodiv-art-453420.html
https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3713/1/educ_2022_124.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/20195/Prokhorenko_Psykholohichni_osoblyvosti_podolannia_stresu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

– Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» : навч.-метод. посіб. /С. Богданов, Т.Гніда, О.Залеська та ін. – Київ : НаУКМА, ГЛІФ Медіа, 2017. – 208 с.
– Макаренко О. Психолого-педагогічні особливості прояву стресу у молодших школярів / О.Макаренко, В.Вінс, О.Ходос // Соціальна психологія. – 2008. – № 6. – С. 122-130.
– Гірко Д. Профілактика стресових станів. Використання рухових вправ у початковій школі / Д. Гірко // Соціальний педагог. Шкільний світ. – 2014. – № 4. – С. 21-25.
– Циганенко Г. Психологічна стійкість у шкільному колективі : як її підтримувати / Г. Циганенко, Ю. Гундертайло // Психолог. Шкільний світ. – 2017. – № 5/6. – С. 68-69.
– Гірко Д. Психологічна стійкість першокласника : розвивальна програма / Д. Гірко // Психолог. Шкільний світ. – 2018. – N 5/6. – С. 64-71.
– Колодько А. С. 5 ефективних способів, які допоможуть вашим учням подолати стрес / А. С. Колодько // Педагогічна майстерня. – 2019. – № 9. – С. 24-25.
– Маленко О. О. Стресостійкість / О. О. Маленко // Педагогічна майстерня. – 2019. – № 3. – С. 20-22.
– Гірко Д. Освітня кінезіологія в початковій школі / Д. Гірко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2020. – № 4(136). – С. 13-18.
– Вдова Н. П. Позитивне мислення – могутня сила в боротьбі зі стресом : психологічне спілкування з елементами тренінгу / Н. П. Вдова // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2020. – № 10. – С. 19-23.
– Соціально-психологічні чинники порушення стресостійкості дітей, що проживають у буферній зоні воєнного конфлікту на сході України / С. О. Богданов [та ін.] // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наук. праць / Асоціація політ. психологів України, Ін-т соц. і політ. психології НАПН України. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 40-51.
– Чистенко І. Г. Особливості адаптації учнів різних вікових груп до стресових чинників / І. Г. Чистенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету : збірник наук. праць / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2013. Серія: Психологічні науки, Вип. 114. – С. 204-207.
– Панок В. Г. Науково-методичні засади надання психосоціальної допомоги дітям, котрі опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій / В. Г. Панок, І. І. Ткачук, В. Д. Острова, Н. В. Лунченко, Ю. С. Бондарук // Педагогіка і психологія. – 2019. – № 2. – С. 64-71.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.11.2022 11.35.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.262676 seconds