Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44892
   


Автор запитання: Ірина із міста: Рівне :: Запитання: 46898  
Ірина запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури для курсової роботи на тему: формування готовності майбутніх педагогів початкової школи до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Гордійчук О. Є. Навчально-змістовий ресурс професійної пiдготовки майбутнього вчителя початкової школи до інклюзивного навчання учнів: аналіз та адаптація [Електронний ресурс] / О. Є. Гордійчук // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 16(1). — С. 92-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_16(1)__10.
Гордійчук О. Є. Практична підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інклюзивного навчання учнів: сучасний стан і шляхи комплексного оновлення [Електронний ресурс] / О. Є. Гордійчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 66-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_38_12.
Гурська А. Стан готовності вчителів початкової школи до інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / А. Гурська, Н. Кіпіченко // Освітологічний дискурс. — 2018. — № 1-2. — С. 77-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2018_1-2_8.
Демченко І. І. Готовність учителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти: структура та діагностика : навч.-метод. посіб. / І. І. Демченко; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. — Умань : Сочінський М. М., 2016. — 159 c.
Демченко І. І. Підготовка вчителя до роботи в інклюзивній початковій школі : монографія / І. І. Демченко; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. — Умань : Жовтий О.О., 2015. — 500 c.
Джаман Т. Джерельна база дослідження проблеми розвитку неперервної підготовки вчителів початкової школи до роботи в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Т. Джаман // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 40(1). — С. 286-291. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_40(1)__48.
Джаман Т. Діагностика готовності вчителів початкової школи до освітньої діяльності в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Т. Джаман // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2020. — № 8. — С. 171-180. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2020_8_16.
Джаман Т. В. Педагогічні умови неперервної підготовки вчителів початкової школи до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі [Електронний ресурс] / Т. В. Джаман // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2021. — Вип. 79(1). — С. 123-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2021_79(1)__27.
Донець В. Г. Формування готовності вчителів початкової школи до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. Г. Донець; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. — Хмельницький, 2021. — 20 c.
Донець В. Формування готовності до інноваційної діяльності вчителів початкових класів в умовах інклюзії у процесі фахової діяльності [Електронний ресурс] / В. Донець // Нова педагогічна думка. — 2020. — № 3. — С. 131-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2020_3_28.
Дорошенко О. М. Формування у системі післядипломної педагогічної освіти готовності вчителів до інклюзивного навчання учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. М. Дорошенко; Національний авіаційний університет. — Кропивницький, 2020. — 20 c.
Крисак С. А. Організація роботи вчителя та його асистента в інклюзивному класі початкової ланки [Електронний ресурс] / С. А. Крисак // Педагогічний пошук. — 2018. — № 2. — С. 47–52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2018_2_12.
Ратушняк Н. О. Індивідуалізація інклюзивного навчання учнів початкової школи в системі підготовки майбутніх вчителів [Електронний ресурс] / Н. О. Ратушняк // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 145. — С. 164-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2019_145_20.
Садова І. Особливості підготовки майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / І. Садова // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2015. — Вип. 14. — С. 313-318. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_14_45.
Шевців З. Деякі аспекти підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] / З. Шевців // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. — 2017. — Вип. 5. — С. 269–276. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2017_5_31.
Шевців З. Формування інтегральної соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів до інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / З. Шевців // Освітній простір України. — 2019. — Вип. 15. — С. 160-169. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2019_15_23.
Яковлева С. Д. Взаємодія вчителя та асистента вчителя початкових класів інклюзивної освіти у світлі концепції «Нова українська школа» [Електронний ресурс] / С. Д. Яковлева, Г. В. Слободянюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2019. — Вип. 4. — С. 275-282. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2019_4_38.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.01.2023 21.01.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліза із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 46897  
Ліза запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури до написання курсової роботи на тему "Основні новоутворення підліткового віку. Почуття дорослості, його особливості та напрямки розвитку". Заздалегідь, дякую!!!
Наша відповідь:
Добрий день, Лізо! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://studfile.net/preview/6383106/page:54/
https://subj.ukr-lit.com/vikova-psixologiya-savchin-m-v-psixologichni-novoutvorennya-pidlitkovogo-viku/
https://stud.com.ua/77895/psihologiya/novoutvorennya_pidlitkovogo_viku
http://boyarka-lider.kiev.sch.in.ua/vihovna_robota/klasnomu_kerivniku/materiali_dlya_roboti/psihologichni_osoblivosti_pidlitkovogo_viku/
https://pidru4niki.com/1256060737100/psihologiya/rozvitok_osobistosti_pidlitkovomu_vitsi
http://gymnasium59.org.ua/osoblyvosti-pidlitkovogo-viku/
https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/28956/
http://medbib.in.ua/vzroslost-soderjanie-formyi-proyavleniya-40278.html
http://um.co.ua/8/8-8/8-81317.html
http://vkba.zz.mu/gallery/pidlitok.pdf
https://allreferat.com.ua/uk/psuhologiya/kontrolnaya/5423

– Хавула Р. Життєва перспектива особистості в юнацькому віці / Р. Хавула // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка. - Дрогобич, 2015. - Вип. 11. - С. 343-348.
– Харченко Н. Підлітки: від дитинства до дорослості : що треба знати про період дорослішання / Н. Харченко // Шкільний світ. - 2018. - № 18. - С. 13-18.
– Свіденська Г. М. Психологічні особливості сформованості типів “я-концепці” старших підлітків / Г. М. Свіденська, О. О. Мамедова // Теорія і практика сучасної психології : збірник наукових праць / Класичний приватний університет. - Запоріжжя, 2019. - № 3, Т. 2. - С. 80-85.
– Поліщук Д. С. Становлення та розвиток самостійності як психологічна проблема / Д. С. Поліщук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2018. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 7 (52). - С. 45-53.
– Ондо А. А. М. Особистісні детермінанти становлення життєвої позиції у підлітковому віці / А. А. М. Ондо // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету : збірник наукових праць / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2014. - Серія : Психологічні науки, Вип. 121 (2). - С. 74-77.
– Плиско В. І. Психофізіологічні особливості підліткового віку / В. І. Плиско, Й. О. Сікура, Ф. В. Могильний // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2010. - Вип. 76. - С. 275-277.
– Хмуренко Л. І. Підлітковий вік - сходинка в доросле життя : (матеріал для доповіді) / Л. І. Хмуренко // Виховна робота в школі. - 2014. - № 11. - С. 33-36.
– Богдан М. Формування почуття дорослості як специфічного новоутворення самосвідомості підлітка / М. Богдан // Вісник інституту розвитку дитини (додаток) : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2013. - Вип. 4 : Матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конференції "Дитинство. Освіта. Соціум", 21 лют. 2013 р. - С. 46-49.
– Булах І. С. До проблеми провідного психологічного новоутворення особистості підліткового віку / І.С. Булах // Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2001. - Вип. 6 : Психологія. - С. 22-36.
– Бєляєва О. На межі між дитинством та дорослістю : проблеми перехідного віку
// Психолог (Шкільний світ). - 2012. - № 5. - С. 44-48.
– Особливості розвитку підлітків : матеріали до батьківських зборів
// Психолог (Шкільний світ). - 2003.- № 34. - С. 24-30.
– Левченко А. Психологічні особливості підліткового віку
// Психолог (Шкільний світ). - 2003.- № 42. - С. 9-16.
– Чуб Н. Хочу бути... дорослим! : psycho: ріст : [типи дорослості]
// JustTEEN. - 2012. - № 8. - С. 26-29.
– Svitla Е. Антени дорослості : як виманити равлика з будиночка
// Однокласник. - 2016. - № 11-12. - С. 4-5.
– Звонок О. С. До питання співвідношення понять дорослість і зрілість у віковій психології / О. С. Звонок // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2017. – № 7, ч. 1. – С. 185-192.
– Поліщук В. М. Криза входження у дорослість як перехідний період від юнацького віку до вступу у дорослість / В. М. Поліщук // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 9. – С. 1-6.
– Звонок О. С. До питання співвідношення понять дорослість і зрілість у віковій психології / О. С. Звонок // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2017. – № 7, ч. 1. – С. 185-192.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.01.2023 15.22.43 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анжела із міста: Київ :: Запитання: 46896  
Анжела запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про просвітницьку діяльність Бориса Грінченка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44363, 44760. Також додатково перегляньте таку літературу:
Богданець-Білоскаленко Н. Образ учителя у працях українських педагогів початку ХХ ст. / Н. Богданець-Білоскаленко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 9. — С. 22-25.
Богданець-Білоскаленко Н. Постать Великого Українця Бориса Грінченка крізь простір століть : до 110 річниці вшанування пам'яті Бориса Грінченка / Н. Богданець-Білоскаленко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 6. — С. 11-14.
Лашко М. В. Просвітницько-педагогічна діяльність М. Грінченко: історіографія дослідження [Електронний ресурс] / М. В. Лашко // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 15. — С. 411-416. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_85.
Лашко М. Науково-просвітницька діяльність М. Грінченка в Україні (1917–1928) [Електронний ресурс] / М. Лашко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2012. — Вип. 3. — С. 166-171. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2012_3_25.
Новальська Т. Українські просвітяни про вивчення «читача з народу» / Т. Новальська // Бібл. вісн.. — 2004. — № 3. — С. 34-38.
Родінова Н. Л. Просвітницька робота Бориса Грінченка [Електронний ресурс] / Н. Л. Родінова // Освітній дискурс. Гуманітарні науки. — 2018. — Вип. 9. — С. 80-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2018_9_9.
Сахно Н. Борець за чистоту української мови : сини твої, Руси-Україно / Н. Сахно // Журавлик. — 2021. — № 12. — С. 11.
Тимошенко К. В. Просвітницько-педагогічна діяльність Б. Д. Грінченка на Слобожанщині : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01. / К. В. Тимошенко. — Харків, 2008. — 19 с.
Хмельницька Л. Націотворчі орієнтири науково-педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності Бориса Грінченка [Електронний ресурс] / Л. Хмельницька // Соціум. Документ. Комунікація. — 2022. — Вип. 14. — С. 65-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cdk_2022_14_5.
Хомутенко А. С. Громадсько-політична діяльність Б. Д. Грінченка (1875 - 1910) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / А. С. Хомутенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2008. — 15 c.
Яременко В. Борис Грінченко — редактор Кулішевого перекладу Біблії / В. Яременко // Українська літературна газета. — 2021. — 7 травня. — С. 4-5.
Яременко В. Епістолярні діалоги Бориса Грінченка про українські національні справи / В. Яременко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 7-8. — С. 10-21.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.01.2023 06.13.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Велика Рача :: Запитання: 46888  
Наталія запитує:
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали на тему "Роль ранкових зустрічей в адаптації першокласників до шкільного життя". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Наталіє! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://naurok.com.ua/vistup-adaptaciya-pershoklasnikiv-do-shkilnogo-zhittya-277180.html
https://naurok.com.ua/post/poradi-vchitelyu-yak-adaptuvati-pershoklasnikiv-do-navchannya-v-nush
https://nus.org.ua/articles/rankova-zustrich-shho-tse-i-navishho/
https://ostrozhecka.gromada.org.ua/news/1611231828/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5985/1/I_Suhopara_PSH_11_2002.pdf
https://znayshov.com/FR/6653/224.pdf
https://sno.udpu.edu.ua/index.php/naukovo-metodychna-robota/91-tendentsiyi-suchasnoyi-pidhotovky-maybutnikh-uchyteliv-pochatkovoyi-shkoly/280-adaptatsiya-ditej-shestirichnogo-viku-do-navchannya-u-pershomu-klasi-v-umovakh-realizatsiji-kontseptsiji-nova-ukrajinska-shkola
https://urok.osvita.ua/materials/edu_technology/61773/attachment-download/24917/
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/11633/Furdak_ped_2020.pdf?sequence=1
http://ostrjkivska.ucoz.com/TOM/melnichenko_t.o..doc
https://vseosvita.ua/library/embed/010092m2-85ba.doc.html

– Доброго ранку, ми раді, що ви тут! : посібник для вчителів з прове¬дення ранкової зустрічі. – Київ, 2004. – 56 с.
– Ранкові зустрічі. 1 клас. I семестр. / авт.-упоряд. Н. Ю. Бабіченко, О. А. Нечипоренко, С. М. Хівренко. – Харків : Вид. група «Основа», 2018. – 141, [3] с. – (Нова українська школа).
– Сідлецький А. Ранкові зустрічі у 1 класі / А.Сідлецький // Початкова школа. – 2013 – № 10. – С. 33-36.
– Чумарна М. І. Ранкові зустрічі в початковій школі : дидак. матер. / М. І. Чумарна. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2017. – 24 с. (Світ малого українця).
– Родніна В. В. Успішна адаптація шестирічок – перший крок до успішного навчання у майбутньому / В. В. Родніна // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 22/24. – С. 84-100.
– Колеснікова Ю. М. Ранкові зустрічі у 1-му класі / Ю. М. Колеснікова, Т. О. Прокопенко // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 13/15. – С. 51-55.
– Петрашкевич Н. Проходять хай у дружнім колі ранкові зустрічі у школі : добірка ранкових зустрічей / Н. Петрашкевич, Т. Петрушкіна, С. Сердюк // Учитель початкової школи. – 2019. – № 8. – С. 20-23.
– Сідлецький А. Ранкові зустрічі у 1 класі / А. Сідлецький // Початкова школа. – 2013. – № 10. – С. 33-36.
– Медюк І. В. Разом - до нової школи : ранкові зустрічі, тренінгові заняття, ігри, вправи-розминки, розваги / І. В. Медюк // Початкове навчання та виховання. – 2019. – № 1/2. – С. 11-25.
– Колеснікова Ю. М. Ранкові зустрічі у 1-му класі / Ю. М. Колеснікова, Т. О. Прокопенко // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 13/15. – С. 51-55.
– Чумарна М. Доброго ранку всім! : метод. рекомендації до проведення ранкових зустрічей у початкових класах / М. Чумарна // Початкова школа. – 2018. – № 6. – С. 16-19.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.01.2023 23.47.43 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Руська Поляна :: Запитання: 46882  
Оксана запитує:
Добрий вечір, допоможіть підібрати літературу по темі: "Розвиток впевненості у дітей дошкільного віку"
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Гавриш Н. Наступність у впровадженні програмно-методичного комплексу «Впевнений старт» на різних етапах дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Н. Гавриш // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — 2021. — Вип. 25(1). — С. 73-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2021_25(1)__10.
Куць Н. Дивосвіт дитинства — радісна пора : заняття та методичний коментар для дітей старшого дошкільного віку / Н. Куць // Дитячий садок. Мистецтво (Шкільний світ). — 2018. — № 7. — С. 13-16.
Мішечкіна М. Є. Виховання впевненості в собі у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07. / М. Є. Мішечкіна. — Київ, 2009. — 20 с.
Полєвікова О. Б. Інтегровані заняття із пріоритетом мовленнєвої діяльності. Молодший дошкільний вік. I півріччя : [навч.-метод. посіб.] / О. Б. Полєвікова, Т. А. Швець. — Харків : Основа, 2018. — 123 с. : рис. — (Серія «Бібліотека журналу «Дошкільний навчальний заклад» ; вип. 8 (8)).
Полєвікова О. Б. Інтегровані заняття із пріоритетом мовленнєвої діяльності. Молодший дошкільний вік. II півріччя : [посібник] / О. Б. Полєвікова, Т. А. Швець. — Харків : Основа, 2018. — 127 с. : іл. — (Серія «Бібліотека журналу «Дошкільний навчальний заклад» ; вип. 9 (9)).
Сіренко А. Є. Зміст і форми фахової підготовки вихователів до формування впевненості в собі в дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / А. Є. Сіренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2013. — Вип. 29. — С. 196-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_29_58.
Сіренко А. Є. Компоненти впевненості в собі у дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / А. Є. Сіренко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — 2015. — Вип. 19(2). — С. 246-255. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2015_19(2)__25.
Сіренко А. Є. Особливості програмово-методичного забезпечення дошкільних навчальних закладів щодо формування впевненості в собі в старших дошкільників у груповій діяльності [Електронний ресурс] / А. Є. Сіренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2014. — Вип. 31. — С. 162-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2014_31_60.
Сіренко А. Є. Педагогічні умови формування впевненості в собі в дітей старшого дошкільного віку в груповій взаємодії [Електронний ресурс] / А. Є. Сіренко // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 65. — С. 426-430. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2014_65_86.
Сіренко А. Є. Формування у старших дошкільників упевненості в собі у груповій діяльності [Електронний ресурс] / А. Є. Сіренко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — 2014. — Вип. 18(2). — С. 251-259. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2014_18(2)__31.
Туманова, Л. В. Організація роботи вихователя щодо формування впевненості у собі дітей старшого дошкільного віку / Л. В. Туманова // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 11. — С. 36-37.
Як досягти своїх цілей? : учні запитують // Позакласний час. — 2018. — № 1. — С. 16.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.01.2023 17.57.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.942715 seconds