Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Леся із міста: Київ :: Запитання: 46733  
Леся запитує:
Доброго дня, допоможіть з підбором літератури на тему: Методи моделювання в психології та його види
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бондар Л. В. Загальна психологія: навч. посіб. / Л. В. Бондар ; Нац. авіац. ун-т. — Київ : НАУ, 2018. — 127 с.
Бушуєва Т. В. Експериментальна психологія : [навч. посіб.] / Т. В. Бушуєва. — Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2019. — 247 с.
Дьяков С. Й. Теоретическое моделирование психосемантических структур субьектности личности / С. Й. Дьяков // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. — 2011. — Вип. 22. — С. 192-199. — Електронні дані. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2011_22_33.
Євтух М. Б. Математичне моделювання в психологічних та соціологічних дослідженнях : підруч. для студ. ВНЗ / М. Б. Євтух, . Кулик, Е. В. Лузік, Т. В. Ільїна. — Київ : Інформ. системи, 2012. — 426 c.
Жигайло Н. І. Психологічне моделювання процесу духовного становлення особистості в юнацькому віці [Електронний ресурс] / Н. І. Жигайло // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія психологічна. — 2011. — Вип. 1. — С. 156-170. — Електронні дані. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2011_1_15.
Москалець В. П. Загальна психологія : підручник / В. П. Москалець ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Київ : Ліра-К, 2020. — 562 с.
Олефір В. О. Дослідження особистісного потенціалу методом моделювання структурними рівняннями / В. О. Олефір // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2015. — Вип. 50. — С. 152-166. — Електронні дані. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2015_50_19.
Резнік В. С. Соціально-психологічне моделювання поведінки покупців у процесі маркетингової діяльності / В. С. Резнік; Поділ. держ. аграр.-техн. акад. — Кам'янець-Поділ. : "Абетка-НОВА", 2001. — 219 c.
Чабан Г. В. Моделювання соціально-психологічних процесів у навчальних структурах [Електронний ресурс] / Г. В. Чабан, Р. А. Чабан // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2013. — Вип. 4. — С. 165-171. — Електронні дані. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2013_4_26.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.10.2022 13.17.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Київ :: Запитання: 46723  
Ніна запитує:
Добрий день. Цікавить література про науково-педагогічну діяльність К. Ціолковського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ніно! Перегляньте таку літературу:
Батько космонавтики : 17 вересня – 160 років від дня народження Костянтина Ціолковського // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 8. — С. 51-52.
Гончаренко В. Повітряні «мамонти» : досьє ерудита / В. Гончаренко // Юний технік України. — 2011. — № 5. — С. 6-7.
Громозова О. М. Великі першовідкривачі космосу. Час яскравих осяянь. Микола Іванович Кибальчич. Костянитин Едуардович Ціолковський : віхи історії / О. М. Громозова // Країна знань. — 2018. — № 6. — С. 18-21.
Констянтин Едуардович Ціолковський : галерея видатних особистостей // Шкільна бібліотека. — 2013. — № 15-16. — С. 118-127.
Остапчук М. В. Родовід та науково-педагогічна діяльність К. Е. Ціолковського [Електронний ресурс] / М. В. Остапчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 116. — С. 118-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2014_116_26.
Остапчук М. В. Таємниці родоводу та науково-педагогічна діяльність К. Е. Ціолковського [Електронний ресурс] / М. В. Остапчук, М. Д. Пашковець, О. М. Остапчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2014. — Вип. 48. — С. 146-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2014_48_31.
Паскаленко В. В. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність В. В. Рюміна в кінці XIX – на початку XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / В. В. Паскаленко; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2016. — 20 c.
Петричиць І. В. Внесок українських науковців у розвиток космонавтики : проводимо позакласний захід / І. В. Петричиць // Фізика в школах України (Основа). — 2019. — № 7-8. — С. 51-56.
Поджара Т. А. Космос – вчора, сьогодні, завтра : матеріали до Всесвітнього дня авіації та космонавтики / Т. А. Поджара // Шкільна бібліотека. — 2016. — № 3. — С. 41-43.
Сиротюк В. Урок на тему: «Уявлення про Всесвіт. Творці астрономії. Дослідження Всесвіту людиною» / В. Сиротюк, Ю. Мирошніченко // Фізика та астрономія в школі. — 2011. — № 8. — С. 16-20.
Яроцький Л. В. Філософія історії : курс лекцій / Л. В. Яроцький. — Житомир : Полісся, 2009. — 332 c.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.09.2022 08.52.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Чернівці :: Запитання: 46650  
Таня запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про розвиток соціальної педагогіки в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Таню! Перегляньте таку літературу:
Безпалько О. В. Вектори розвитку соціальної педагогіки в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2012. — № 3. — С. 14–21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spttp_2012_3_4.
Богомолова М. Ю. Феномен «соціальне виховання» в історії педагогіки й освіти України (20 – 30-ті роки XX століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / М. Ю. Богомолова ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кропивницький, 2021. — 40 с.
Відмиш Л. І. Педагогічне проєктування соціального розвитку особистості : науково-практичний семінар для заступників директорів з освітньої роботи / Л. І. Відмиш, І. Г. Гіталова // Виховна робота в школі. — 2020. — № 7. — С. 2-20.
Євтух М. Б. Правові основи української педагогіки: етика та соціальні норми : навч. посіб. / М. Б. Євтух , С. К. Стефанюк . — Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. — 311 с.
Майстерня професійного самовдосконалення : Сходинки до вершини «Я» : факультативний курс // Позакласний час. — 2019. — № 10. — С. 39-46.
Поліщук В. А. Соціальна педагогіка як наукова основа здійснення соціальної політики сучасного українського суспільства [Електронний ресурс] / В. А. Поліщук // Педагогічний дискурс. — 2007. — Вип. 2. — С. 131-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2007_2_30.
Сокол Л. Соціальне партнерство : що це за явище і чому важливо його розвивати? : тренінг для учнів 9-11-х класів / Л. Сокол // Шкільний світ. — 2019. — № 13. — С. 5-17.
Цихуляк І. М. Проекція соціальної панорами української виховної педагогіки та її аксіологічний вимір [Електронний ресурс] / І. М. Цихуляк // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2017. — Вип. 20. — С. 152-155. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2017_20_41.
Штефан Л. А. Джерела дослідження питань розвитку соціальної педагогіки як науки в Україні [Електронний ресурс] / Л. А. Штефан // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 15. — С. 771-777. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_158.
Штефан Л. А. Становлення та розвиток соціальної педагогіки як науки в Україні (20 — 90-ті рр. ХХ ст.) : дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Л. А. Штефан ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2003. — 492 с.
Яковлева О. В. Погляд на соціальну педагогіку як на синонім соціального виховання: аналіз генезису теорії й практики соціального виховання в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Яковлева // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2014. — № 5(1). — С. 24-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2014_5(1)__5.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.09.2022 09.57.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46618  
Тетяна запитує:
Доброго дня ! Цікавить питання по темі: "Етноментальні / психічні травми (політична,медична психологія)".
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Блінов О. А. Психологія бойової психічної травми [Електронний ресурс] / О. А. Блінов // Київ : Талком, 2016. — 246 с. — Режим доступу: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/40737/1/Блінов О. А. Психологія бойової психічної травми.pdf.
Козирєв М. П. Політична психологія : навч. посіб. / М. П. Козирєв ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : ЛьвДУВС, 2018. — 647 с. : табл.
Медична психологія : підруч. для студентів закл. вищ. мед. освіти / [Осокіна О. І. та ін.] ; під заг. ред. О. І. Осокіної ; М-во охорони здоров’я України, Донец. нац. мед. ун-т, ПВНЗ «Київ. мед. ун-т». — Краматорськ ; Київ ; Слов’янськ : Хортица, 2021. — 203 с. : табл.
Політична психологія : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; уклад.: Г. С. Фесун, В. М. Радчук, Ю. В. Журат. — Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. — 199 с.
Туриніна О. Л. Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. [Електронний ресурс] / О. Л. Туриніна. — Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2017. — 160 с. — Режим доступу: https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/psiholog_travm.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.08.2022 14.36.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Житомир :: Запитання: 46607  
Христина запитує:
Добрий день. Мені потрібна література на тему: роль народної педагогіки у національно-патріотичному вихованні дітей. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Христино! Пропонуємо вашій увазі наступні джерела за вашим запитом:
Бикова М. М. Засоби української народної педагогіки як елемент сучасної національної системи виховання [Електронний ресурс] / М. М. Бикова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 8. — С. 308-315. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_8_40.
Войта Є. С. Гендерний паритет виховних ідеалів української народної педагогіки як основа національного виховання [Електронний ресурс] / Є. С. Войта // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти. — 2014. — Вип. 16(1). — С. 10-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_014_2014_16(1)__5.
Єпіхіна М. А. Народна педагогіка як засіб національно-патріотичного виховання молодших школярів у Новій українській школі [Електронний ресурс] / М. А. Єпіхіна, О. В. Келаріу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2020. — № 2(2). — С. 114-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2020_2(2)__14.
Жмуд Н. В. Народна педагогіка як етноформуючий чинник: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Н. В. Жмуд ; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського. — Київ, 2005. — 20 с.
Кравець Н. До питання естетичного виховання дітей засобами української народної педагогіки [Електронний ресурс] / Н. Кравець // Педагогічний часопис Волині. — 2019. — № 2. — С. 74-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2019_2_13.
Куненко Л. О. Засоби української народної педагогіки в контексті формування етнопедагогічної культури майбутнього вчителя музики [Електронний ресурс] / Л. О. Куненко, Ю. Д. Руденко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти. — 2014. - Вип. 16(1). — С. 203-207. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_014_2014_16(1)__47.
Світлична С. П. Виховання ціннісного ставлення до себе у старших дошкільників засобами народної педагогіки Слобожанщини: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / С. П. Світлична ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — Київ, 2010. — 21 с.
Сірант Н. Освітньо-виховний та естетичний потенціал української народної педагогіки [Електронний ресурс] / Н. Сірант // Молодь і ринок. — 2019. — № 4. — С. 153-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_4_29.
Степаненко Л. М. Моральне виховання учнів початкових класів шкіл-інтернатів засобами народної педагогіки: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л. М. Степаненко ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — Київ, 1999. — 19 с.
Стягунова О. О. Теоретичні засади використання ідей української народної педагогіки в дошкільних навчальних закладах у другій половині ХХ століття [Електронний ресурс] / О. О. Стягунова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 13(3). — С. 67-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_13(3)__11.
Стягунова О. О. Українська народна педагогіка як поліфункціональна багаторівнева виховна система [Електронний ресурс] / О. О. Стягунова // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — 2011. — № 3. — С. 162-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2011_3_36.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.07.2022 13.23.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.25488 seconds