Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 29 .:. Запитань у базі: 44064
   


Автор запитання: Ольга із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 39007  
Ольга запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для реферату на тему "Інститут родини у провідних релігіях світу". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго-Вікторіє!
По-перше, просимо вибачення за затримку із відповіддю: бібліограф, який взяв до виконання Ваш запит, скоріш за все, мав проблему із Інтернет-доступом.
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 39023.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 15.05.2016 16.50.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Кременчук :: Запитання: 38367  
Анна запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію для роботи з етики на тему: "Моральні принципи співробітництва з клієнтами або колегами". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Перегляньте, будь ласка, наступні посилання:
1. Виноградський, М. Д. Управління персоналом [Текст] : навч. посібник для вузів / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - 2-ге видання. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 502 с.
2. Управління персоналом [Текст] : Навч. посібник для вузів / М.Д. Виноградський, С.В. Беляєва, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 504 с.
3. Харченко Л.П. Етика ділового спілкування соціального педагога [Текст] / Л. П. Харченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2010. - N 3. - С. 94-100.
http://www.bizslovo.org/content/index.php/en/diloviy-etyket/160-kerivnyk-pidlegliy/657-etyka-dil-spilk-vzaemyny-v-kolektyvi.html
Стрілецька М.В. Етика ділового спілкування: взаємини в колективі
http://www.academy.gov.ua/NMKDlibrary_naduNavch_Posybniky 9781ca2-827a-42c3-80d6-8433bcbecf69.pdf
Алюшина Н. О. Морально-психологічні засади управлінської діяльності : навч.-метод. матеріали / Н. О. Алюшина, Т. В. Новаченко. – К. : НАДУ, 2013. – 60 с.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=74&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJkrGJs_zKAhUnCpoKHVODDcU4RhAWCDEwAw&url=http://ntuep.narod.ru/olderfiles/1/LEKTSIYA_6.doc&usg=AFQjCNFwuEHMEjX78942qoFEXRXsSsyXgg&sig2=eyhLX5K2ITa55rE5Rju2Nw&bvm=bv.114195076,d.bGs
Лекція 6. МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ТА СЛУЖБОВИЙ ЕТИКЕТ
http://elibrary.kubg.edu.ua/3663/1/T_SPIRINA_VLNUTS_13_KSP&SR_IL.pdf
Спіріна Т. П. ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНИХ ЗАСАД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
http://lomonpansion.com/files/mahova_filatov.pdf
Махова Н.П., Филатов В.А. Профессионально-этические основы социальной работы: Учебное пособие. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2003.- 90 с.
Успіхів!

.: Розділ: Етика. Естетика :: 16.02.2016 11.07.55 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Василіса із міста: Кременчук :: Запитання: 38365  
Василіса запитує:
Добрый день! помогите пожалуйста с поиском материала по предмету этика. задание такое: "Розробити рольові ігри для проведення типових ситуацій в діяльності соціального працівника (знайомство, повторна зустріч, консультування, спілкування з оточенням клієнта)." Спасибо!
Наша відповідь:
Добрый день, Василиса!
Надеемся, следующий материал будет Вам полезен:
http://www.twirpx.com/file/186657/
Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. Для скачивания книги необходима предварительная регистрация
http://www.vmurol.com.ua/upload/Naukovo_doslidna robota/Elektronni_vidannya/HUST/Akt_probl_pidg_fah_soc_sferi_2011_konf.pdf
Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький : ХІСТ Університету «Україна», 2011. – 327 с.
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/9712/2/ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ.pdf
Кривоконь Н.І. Проблеми соціальної роботи та соціальної політики в Україні [Текст:] навчальний посібник / Н.І. Кривоконь: .- Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2012.- 320 с. РОЗДІЛ V. ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
1. Кодекс професійної етики соціолога: затверджений 20 травня 2004 р. [Текст] // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - N3. - С. 9-21.
2. Краснова Н.П. Етика становлення соціального педагога до своєї праці [Текст] / Н. П. Краснова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2009. - N 4. - С. 84-92.
3. Морозова О. Кваліфікація - професіонал [Текст] : курси підвищення кваліфікації, семінари, тренінги стають невід’ємними складовими будь-якою професійної діяльності / О. Морозова // Вісник пенсійного фонду України. - 2010. - N 9. - С. 46-47
4. Петухов В. Корпоративный тренинг [Текст] / В. Петухов // Секретарь-референт. - 2005. - N9. - С. 46-48
5. Румянцева Т.В. Тренінг як інтерактивний метод навчання [Электронный ресурс] / Т. В. Румянцева // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал. - 2014. - N 1/2. - С. 99-107.маркетинг. - 2004. - N3. - С. 5-8.
6. Тюптя, Л. Т. Соціальна робота: теорія і практика [Текст] : навч. посібник / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. - 2-ге видання, перероблене і доповнене. - К. : Знання, 2008. - 574 с.
Всего доброго!

.: Розділ: Етика. Естетика :: 16.02.2016 09.39.19 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Кременчук :: Запитання: 38331  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка у пошуку матеріала з предмету ЕТИКА на тему: Визначити вимоги до професійної поведінки соціального працівника в етичних кодексах різних країн світу. ДЯКУЮ!!!
Наша відповідь:
Анно, добридень! Радимо звернутися до виконаної віртуальної довідки . №37681, а також використати такі джерела інформації:

Видишко Н. В. Основи підготовки фахівців із соціальної роботи в коледжах Канади // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб. наук. праць / Н. В. Видишко. - Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2009. - С. 23.

Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації : навч.-метод. комплекс / За заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. - Київ : Фенікс, 2007. - 528 с.

Кашпирева Т. Б. Модернизация образования специалистов социальной сферы в системе многоуровневой подготовки студентов во Франции : дисс. кандидата пед. наук : 13.00.08 / Т. Б. Кашпирева. - Тула, 2004. - 214 с.

Ковчина, І. М. Сучасні технології соціальної роботи за рубежем : навч.-метод. посібник / І. М. Ковчина. - Київ, 2001. - 95 с.

Корнюшина, Р. В. Зарубежный опыт социальной работы / Р. В. Корнюшина.
- Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета, 2004. - 85 с.

Кремнева Т. Подготовка социальных работников за рубежом / Т. Кремнева //
Социальная работа. - 2005. - № 1. - С. 46-49.

Кузнецова Л. П. Основные технологии социальной работы : учебное пособие
/ Л. П. Кузнецова. - Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 2002. - 92 с.

Ливрінц К. Е. Особливості соціальної роботи в Бельгії // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія "Педагогіка. Соціальна робота". 2012 - №11. - С. 67-68.

Основы социальной работы : учебник / [отв. ред. П. Д. Павленок]. - М. :
ИПФРА-М, 2003. - 395 с.

Поліщук В. А. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід : посібник / В. А. Поліщук. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. - 184 с.

Пришляк О. Ю. Змістовий компонент професійної підготовки соціальних педагогів у Німеччині / О. Пришляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - 2007. - № 1. - С. 39-44.

Пришляк О. Ю. Соціальна політика і соціальна педагогіка у Німеччині / О. Ю. Пришляк // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету.Серія: Педагогічні науки. - 2007. - Вип. 47. - С. 177-181.

Романовська Л. І. Система підготовки фахівців з соціальної роботи за кордоном на прикладі розвинених країн / Л. І. Романовська // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013. Вип. 3.

Соціальні технології: світовий досвід та тенденції розвитку в Україні : монографія / [за ред. В. В. Барабаша]. - Херсон : Вид-во ПП Вишемирський В. С.,2008. - 340 с.

Чорбинский С. И. Социальная работа и социальные программы в США / С. И. Чорбинский. - М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1992.

Яркина Т.Ф. Человек как объект социальной педагогики и социальной работы : теоретико-методический аспект (в контексте мирового опыта) / Т. Ф. Яркина. - М., 1996. - С. 34.

Історія соціальної роботи за кордоном // http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ikpp_kkp_Soczialni poslygu na rivni gromadu/40.html

Социальный работник - профессия XXI века [Электронный ресурс]. -
Режим доступа : http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=655&page=1.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 12.02.2016 12.44.27 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 37960  
Дмитро запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати інформацію до реферата на тему: "Україна: від толерантності особи до толеранстності держави і суспільства в цілому"
Наша відповідь:
Шановний, Дмитро, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:
1.Виховання духовності і толерантності молоді є основою розвитку сучасної освіти // Освіта України.-2005.-15 квіт.
2.Гусаев К.Г., Магомедова Е.К. Толерантность как основа стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений // Политика и общество. – 2007. – № 3. – С. 27–32.
3.Декларація принципів толерантності //Освіта України.-2003.-№ 83.-7 лист.
4.Доманов В.Г., Тихонов С.С. Толерантность: идеологема или критерий зрелости гражданского общества? // Философия права. – 2007. – № 1. – С. 38–44.
5.Логвінчук В. Значення політичної толерантності в сучасній українській політиці // Трибуна. – 2006. – № 7–8. – С. 19–21.
6.Логвінчук В.В. Толерантність як чинник утвердження громадянського суспільства в Україні // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 28. – С. 710–715.
7.Перекрестова И.Ю. Социально-психологические аспекты толерантности // Актуальні пролеми політики: Зб. наук. пр. / Голов. ред. С.В. Ківалов; Відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: Фенікс, 2004. – Вип. 22. – С. 170–174.
8.Ростецька С.І. Толерантні відносини як необхідна умова вирішення політичних конфліктів // Держава і право: Зб. наук. пр. – Юридичні і політичні науки. – Вип. 30. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 794-801.
9.Терещенко Ю. Творчий дух толерантності // Віче. – 2004. – № 9 (150). – С. 76–79.
10.Титаренко М. Т. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності.- К.: Либідь, 2003.- 376 с.
11.Шуляк О. Толерантність за сім днів //Україна молода.-2004.-8 серп.

Режим доступу:
http://www.mydisser.com/search.html
http://old.niss.gov.ua/Monitor/September/2.htm
http://www.tolerance.org.md/rom/docs/decl_u.htm
http://fri.net.ua/loadpsb.php?id=454
http://litterref.ru/yfsrnamerjgernabew.html
http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_55/Drozhzhina.htm

.: Розділ: Етика. Естетика :: 9.12.2015 12.16.02 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.346691 seconds