Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Наталія із міста: Житомир :: Запитання: 40313  
Наталія запитує:
Доброго вечора! Прошу Вас допомогти знайти матеріал з теми: "Спокуса як моральна, етична, релігійно-філософська категорія". Спокуса у літературних творах українських та зарубіжних письменників. Тема: Етика. Естетика. Філософія. Релігія. Література. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися відповідями на запитання в архіві виконаних довідок за номерами: 40298, 40299, 40300, 40303, 40307, а також наступну інформацію:
1. Андієвська, Емма. Спокуси Святого Антония [Текст] / Емма Андієвська. - [Мюнхен] : Сучасність, 1985. - 222 с. : іл. - (Бібліотека Прологу і Сучасности ; ч. 166).
2. Артерберн, Стівен. Боротьба кожного чоловіка. Перемога у війні із сексуальними спокусами або раз і назавжди [Текст] / Стівен Артерберн, Фред Стокер і Майк Йоркі ; [пер. В. Дубина]. - Черкаси : Смірна, 2014. - 223 с. - (Актуально сьогодні ). - Назва обкл. : Боротьба кожного чоловіка. Перемога у війні із сексуальними спокусами: одна перемога за один раз.
3. Ільюшина Е.Я. Постмодерністське теоретизування в сучасній соціології: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.01 / Е.Я. Ільюшина ; НАН України. Ін-т соціол. — К., 2004. — 20 с. — укp. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04ieytss.zip. - Зокрема, встановлено, що цілеспрямоване застосування принципів плюральності й ототожнення реальності з текстом, деконструкції та децентралізації як методологічних установок, а також ключових понять і категорій (постмодерну, постмодерністської ситуації, постмодерного суспільства, мовних ігор, гіперреальності, симулякра, симуляції, спокуси, спокушання, місця проживання [habitat] спільноти, само-монтування [self-assembly]) дозволяють реконструювати суспільство, в якому найзначущою стає знакова реальність.
4. Константинов, Володимир Юхимович. Спокуса. Неймовірні злигодні печерського св. Мойсея Угрина в польському полоні 1018-1025 рр. [Текст] : [іст.-драм. повість] / Володимир Константинов. - К. : Юніверс-М, 2010. - 187, [2] с. : іл. - (Україна - Русь Споконвічна).
5. Кримський С. Пізнання як трансценденція софії і спокуса практикою [Електронний ресурс] / С. Кримський // Психологія і суспільство. - 2015. - № 4. - С. 28-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2015_4_6
6. Левицький, Иван. Чортяча спокуса [Текст] : оповидання / И. Левицький. - 2.выд. - К. : [б.в.], 1889. - 52 с.
7. Ліпін М. Патріотизм: спокуса ідеологією [Електронний ресурс] / М. Ліпін // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2009. - № 3. - С. 113-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2009_3_15
8. М’ясникова Н. О. Страх та спокуса як детермінанти відповідальності (філософський аналіз) [Електронний ресурс] / Н. О. М’ясникова // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 96. - С. 260-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_96_67
9. Матушевська Н. В. Онтологічні характеристики комунікативної ситуації спокуси [Електронний ресурс] / Н. В. Матушевська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2013. - Вип. 4. - С. 273-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_4_58
10. Матушевська Н. В. Структура концепту СПОКУСА (на матеріалі англомовних лексикографічних джерел [Електронний ресурс] / Н. В. Матушевська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . Філологічні науки. - 2015. - Вип. 4. - С. 75-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUF_2015_4_17
11. Мукан В. С. Гротеск і парадокс у драматургії Ігоря Костецького (на матеріалі п’єси "Спокуси несвятого Антона") [Електронний ресурс] / В. С. Мукан // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 37(2). - С. 82-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_37(2)__15
12. Немчинов І. Антиномії свободи, або Три спокуси Достоєвського [Електронний ресурс] / І. Немчинов // Sententiae. - 2013. - № 2. - С. 38-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/senten_2013_2_4
13. Омельян М. В. Вчення преподобного Феодора Студита про морально-аскетичне життя християнина : автореф. дис. ... канд. богосл. наук / М. В. Омельян; Київ. православ. богосл. акад. Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату. - К., 2013. - 26 c. - укp. – Зокрема, значну увагу приділено спасінню людини як перемозі над спокусами, блаженному життю праведників та долі грішників в есхатології божественної справедливості Страшного Суду та значенню чеснот в набутті досконалого прикладу християнського життя.
14. Петросаняк, Галина. Спокуса говорити [Текст] : [вірші, есеї] / Галина Петросаняк. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 94 с. - Текст укр. та нім.
15. Петрушов В. Спокуса гріховності Ніцше та страх спокуси Кіркегора як екзистенційна іпостасність адогматизму [Електронний ресурс] / В. Петрушов // Молодь і ринок. - 2010. - № 9. - С. 32-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2010_9_9
16. Полюга, Михаил Ю. Искушение тайной [Текст] = Спокуса таємницею : стихи / Михаил Полюга ; в пер. Михайла Пасічника. - Вид. 2-ге, допов. - Житомир : Рута, 2010. - 128 с. - Текст парал. рос. та укр. мовами.
17. Ральчук О. Інформаційне суспільство: між ейфорією спокус та законами універсуму : заглиблюючись у світ "антиідеалів" Станіслава Лема [Електронний ресурс] / О. Ральчук // Вісник Національної академії наук України. - 2003. - № 2. - С. 36-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2003_2_7
18. Рекрут, Євген. Спокуса слова і душі [Текст] : поетична збірка: вірші, пісні, гумор та сатира / Є. Рекрут. - Горохів : Волинська обласна друкарня, 2004. - 84 с.: іл.
19. Рисак О. О. У вимірах самітності і спокуси владою: Три драматичні поеми Лесі Українки - "У пущі", "Кассандра", "Камінний господар" / О. О. Рисак; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. - Луцьк : РВВ "Вежа", 1999. - 68 c. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.
20. Рисак, Олександр Опанасович. У вимірах самітності і спокуси владою [Текст] : три драматичні поеми Лесі Українки- "У пущі", "Кассандра", "Камінний господар" / О. О. Рисак ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Лабораторія лесезнавства. - Луцьк : РВВ "Вежа", 1999. - 68 с.
21. Сабол, Севастіян. Про спокуси [Текст] / С. Сабол. - Львів : Вид-во Отців Василіян "Місіонер", 1994. - 59 с. - (Слово доброго пастиря).
22. Сухова Н. М. Спокуса освіти ХХІ століття: український досвід [Електронний ресурс] / Н. М. Сухова // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. - 2011. - № 1. - С. 139-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2011_1_35
23. Тези ХХХІV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 16 - 18 берез. 2009 р., Житомир. Т. 1 / Житомир. держ. технол. ун-т, Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка, Житомир. військ. ін-т ім. С.П.Корольова Нац. авіац. ун-ту, Житомир. нац. агроекол. ун-т, Науково-практична міжвузівська конференція, присвячена Дню університету (34 2009 Житомир). - Житомир, 2009. - 147 c. - укp. – Зокрема, розглянуто трудові традиції та ментальні особливості українського народу, роль і місце страху в сучасному суспільстві, співвідношення спокуси, добра і зла у релігії.
24. Фольварочний, Василь Іванович. Спокуса [Текст] : драми / В. І. Фольварочний. - Чернівці : Зелена Буковина, 2000. - 271 с.
25. Шаф О.В. Сонет Емми Андієвської в західноєвропейському контексті: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.В. Шаф ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2007. — 21 с. — укp. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2007/07sovazk.zip. - Проаналізовано сонетну творчість Е.Андієвської з метою з'ясування її місця та ролі у західноєвропейському культурному контексті, виявлено жанрову, художньо-естетичну, стилістичну специфіку її творів. Вивчено сонетний доробок Е.Андієвської (збірки "Народження ідола", "Риба і розмір", "Кути опостінь", "Пісні без тексту", "Наука про землю", "Каварня", "Спокуси святого Антонія"
26. Шикула О.П. Екзистенційний вимір духовності людини у творчості Григорія Сковороди: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / О.П. Шикула ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 16 с. — укp. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2005/05soptgs.zip. - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2005/05soptgs.zip. - Зокрема, висвітлено погляди українського мислителя на внутрішню духовну свободу людини, досягнуту в результаті самопізнання та самовдосконалення та роль даного чинника у визволенні від обтяжливих спокус і негативного впливу зовнішнього світу.
27. Штейнбук Ф. М. Конвергенція топосу спокусливості у творах сучасної світової літератури [Електронний ресурс] / Ф. М. Штейнбук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 54. - С. 237-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_54_92
28. Явтушенко Н.Г. Драматургія Панаса Мирного. Жанрові особливості: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Н.Г. Явтушенко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — укp. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2008/08yngmjo.zip. - Досліджено жанрову своєрідність драматургічної спадщини Панаса Мирного, зокрема, розглянуто його п'єси "Лимирівна", "У черницях", "Перемудрив", "Згуба", "Не вгашай духу!", "Спокуса".
29. Яковенко, Тетяна Василівна. Спокуса сповіді [Текст] : лірика / Т. В. Яковенко. - Вінниця : Континент-ПРИМ, 2001. - 96 с.: іл.
30. Яровицька Н. А. "Розстріляні" Будди: спокуса безвідповіддю [Електронний ресурс] / Н. А. Яровицька // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки. - 2011. - № 958(1), вип. 44. - С. 24-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhITK_2011_958(1)_44_8

.: Розділ: Етика. Естетика :: 25.02.2017 00.01.27 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: юліан із міста: жовква :: Запитання: 40159  
юліан запитує:
коротке ессе по твору Ім. Канта критика практичного розуму
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліано! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – http://pidruchniki.com/69791/filosofiya/kritika_praktichnogo_rozumu
http://ukrbukva.net/78713-Kritika-prakticheskogo-razuma-I-Kanta.html
http://bukvar.su/filosofija/52909-Etika-Kanta-Kritika-prakticheskogo-uma.html
http://ukrefs.com.ua/52909-Etika-Kanta-Kritika-prakticheskogo-uma.html
http://ibib.ltd.ua/kritika-prakticheskogo-razuma-21124.html
https://daviscountydaycare.com/zagalna-flosofya/294-problema-lyudini--svobodi-u-flosof-kanta-.html
http://um.co.ua/8/8-2/8-211229.html
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/4 KURS/4/2/20Chast1Rozd3Tema3Paragraf1.htm
http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/filosofiya/part2/006.htm
http://yur.in.ua/1r/te-01068.html
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/490/Minakov_Vira yak zdatnist rozumu.pdf
– Козлов О. Критика "Критики" І.Канта / Козлов О. // Філософська і соціологічна думка. - 1995.- № 1-2. - С.158-170.
– Гусєв В.І. Критична філософія Іммануїла Канта / Гусєв В.І. // Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу 17-18 ст. : підручник. - Київ, 1998. - С. 310-351.
– Жучков В.А. Философия И.Канта / Жучков В.А. // История западноевропейской философии : учеб. пособие. - Москва, 1998. - С. 155-175.
– Гусєв В.І. Критична філософія Іммануїла Канта / Гусєв В.І. // Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу XVII-XVIII ст. – Київ, 2000. - С. 311-350.
– Павлова Т.С. Співвідношення моралі і права у філософії І.Канта (історико-філософський аналіз) : Автореф. дис… канд. філос. наук : 09.00.05 / Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2007. – 18 с.
– Мінаков М. А. Вчення Канта про віру розуму. – Київ : [Центр практ. філос.], 2001. – 139 с.
– Мінаков М.А. Кантове поняття віри розуму в контексті німецького просвітництва : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / М.А.Мінаков ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - Київ, 2000. - 168 арк.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 1.02.2017 12.56.41 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Калуш :: Запитання: 39266  
Вікторія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з матеріалом для таких запитань: 1. Визначення етики дозвілля та її основні категорії 2. Цілі, функції та мотиви в культурно-дозвільній діяльності. 3. Формування моральної етики та естетичної свідомості в сфері дозвілля 4.Художньо ігрові форми дозвілля Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторія!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство Основи методики культурно-дозвіллєвої діяльності (методика культурно-дозвіллєвої діяльності як феномен) - http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk61.htm
Дискусії щодо існування етики як науки - http://pidruchniki.com/1529052739629/etika_ta_estetika/znachennya_etiki#649
[Електронний ресурс] / Качуровський Д. О. // Тези доповіді. Міжнародна науково-практична
Апресян Р. Г. Этика : Учебник / А. А. Гусейнов, Р. Г. Апресян. – Москва. : Гардарики, 2000. – 472 с.
Етика як галузь філософського знання - http://pidruchniki.com/1821100139625/etika_ta_estetika/etika_galuz_filosofskogo_znannya#26
Інноваційні методи та форми організації дозвілля учнівської молоді - http://osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/37216/
Качуровский Д. О. Про соціально-педагогічні проблеми сучасного спорту вищих досягнень
конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту і туризму в формуванні здоров’я людини», Класичний приватний університет, 15–16 жовтня 2010 р., Запоріжжя. – Режим доступу : http://www.swimukraine.org.ua/?page=225&PHPSESSID=41e2f0d39cda83ca5fe6dbfa9958f92a
Культурно-досуговая діяльність (Представлення про зміст культурно-дозвіллєвої діяльності) - http://ukrefs.com.ua/print:page,1,148969-Kul-turno-dosugovaya-deyatel-nost.html
Ленк Х. Этика спорта как культура честной игры. Честное соревнование и структурная дилемма / Х. Ленк // Неприкосновенный запас. – 2004. – №3. – С. 88–94.
Методика культурно-дозвіллєвої діяльності як феномен - http://www.info-library.com.ua/books-text-7115.html
Основні категорії етики - http://pidruchniki.com/1597012239630/etika_ta_estetika/osnovni_kategoriyi_etiki
Особливості організації культурно-дозвільної діяльності підлітків в умовах сільської місцевості - http://ukrbukva.net/print:page,1,52055-Osobennosti-organizacii-kul-turno-dosugovoiy-deyatel-nosti-podrostkov-v-usloviyah-sel-skoiy-mestnosti.html
Рижкова С. А. Етика та космологія homo faber (людини, що створює), homo profanum (людини непосвяченої), homo inercia (людини дозвілля). // Культура і сучасність. — Київ, 2003. — № 1. — С. 22-32.
СТРУКТУРА ЕСТЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ - http://pidruchniki.com/1429071061101/etika_ta_estetika/struktura_estetichnoyi_svidomosti

.: Розділ: Етика. Естетика :: 14.09.2016 09.52.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 39007  
Ольга запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для реферату на тему "Інститут родини у провідних релігіях світу". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго-Вікторіє!
По-перше, просимо вибачення за затримку із відповіддю: бібліограф, який взяв до виконання Ваш запит, скоріш за все, мав проблему із Інтернет-доступом.
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 39023.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 15.05.2016 16.50.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Кременчук :: Запитання: 38367  
Анна запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію для роботи з етики на тему: "Моральні принципи співробітництва з клієнтами або колегами". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Перегляньте, будь ласка, наступні посилання:
1. Виноградський, М. Д. Управління персоналом [Текст] : навч. посібник для вузів / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - 2-ге видання. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 502 с.
2. Управління персоналом [Текст] : Навч. посібник для вузів / М.Д. Виноградський, С.В. Беляєва, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 504 с.
3. Харченко Л.П. Етика ділового спілкування соціального педагога [Текст] / Л. П. Харченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2010. - N 3. - С. 94-100.
http://www.bizslovo.org/content/index.php/en/diloviy-etyket/160-kerivnyk-pidlegliy/657-etyka-dil-spilk-vzaemyny-v-kolektyvi.html
Стрілецька М.В. Етика ділового спілкування: взаємини в колективі
http://www.academy.gov.ua/NMKDlibrary_naduNavch_Posybniky 9781ca2-827a-42c3-80d6-8433bcbecf69.pdf
Алюшина Н. О. Морально-психологічні засади управлінської діяльності : навч.-метод. матеріали / Н. О. Алюшина, Т. В. Новаченко. – К. : НАДУ, 2013. – 60 с.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=74&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJkrGJs_zKAhUnCpoKHVODDcU4RhAWCDEwAw&url=http://ntuep.narod.ru/olderfiles/1/LEKTSIYA_6.doc&usg=AFQjCNFwuEHMEjX78942qoFEXRXsSsyXgg&sig2=eyhLX5K2ITa55rE5Rju2Nw&bvm=bv.114195076,d.bGs
Лекція 6. МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ТА СЛУЖБОВИЙ ЕТИКЕТ
http://elibrary.kubg.edu.ua/3663/1/T_SPIRINA_VLNUTS_13_KSP&SR_IL.pdf
Спіріна Т. П. ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНИХ ЗАСАД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
http://lomonpansion.com/files/mahova_filatov.pdf
Махова Н.П., Филатов В.А. Профессионально-этические основы социальной работы: Учебное пособие. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2003.- 90 с.
Успіхів!

.: Розділ: Етика. Естетика :: 16.02.2016 11.07.55 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.277068 seconds