Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: Кіра із міста: Сміла :: Запитання: 43058  
Кіра запитує:
Добрий день. Мені потрібна інформація про правила поведінки дитини в полікліниці, в церкві, в кафе, на вулиці і т.п.
Наша відповідь:
Шановна Кіра. Зверніть увагу на ці джерела інформації.
Бугайова, Є. В. Етикет на кожний день : навч. посібник / [ред. В. Маловик]. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2007. - 224 с
Енциклопедія для дівчат / Авт.-упоряд. Н.М.Волчек. - К. : Школа, 2004. - 589 с.
Петрович, Ясмінка. Правила доброго тону / [пер. із серб.: М. Василишина, Х. Стельмаха]. - Харків : Ранок, 2010. - 96 с.
Етикет від А до Я : для дітей і дорослих / [авт.-упоряд. Н.В.Чудакова ; іл. В.Л.Гальдяєва]. - К. : Школа, 2000. - 111 с.
Снегирева, Алена. Школа юных леди и джентльменов / [гл. ред. О. В. Трифонова]. - М.: АСТ, 2001. - 400 с
Хаткина, М. А. Веселые уроки кота Этикета : [правила поведения дома, в школе, театре, кино, зоопарке] / [худож. Е. В. Зарби-Гальчук ; ред. О. В. Марчукова]. - Донецк : БАО, 2007. - 416 с.
Шалаєва, Г. П. Правила поведінки для вихованих дітей / пер. з рос. В.Бойко та Б.Бойко. - К. : Країна мрій, 2005. - 160 с.
http://proba.plast.te.ua/responsibilities/pravyla-dobroji-povedinky/
http://metodichka.com.ua/ZOJ_etiket_u_vracha.htm
http://ped-kopilka.com.ua/vs-ob-yetikete/didakticheskoe-posobie-po-yetiketu-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html

.: Розділ: Етика. Естетика :: 23.04.2019 21.20.25 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 43049  
Людмила запитує:
Етика як основна складова соціального іміджу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Перегляньте наступні джерела:
Ботавина Р. Н. Этика деловых отношений : учебн. пособие / Ботавина Р. Н. – М. : “Финансы и статистика”, 2004. – 208 с.
Браун Л. Имидж – путь к успеху / Браун Л. – СПб. : Питер Пресс, 1996. – 288 с.
Галушко В. П. Діловий протокол та ведення переговорів / В. П. Галушко– Вінниця : Нова книга, 2002. – 223 с.
Данильчук Л. А. Основы имиджа и этикета : учебн. пособ. / Л. А. Данильчук. – Киев : Кондор, 2004. – 234 с.
Здоровенко В. В. Культура ділового спілкування : навч. посібник / В. В. Здоровенко. – Дрогобич : НВЦ “Каменяр”, 2002. – 147 с.
Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доповн. / В. Я. Зусін. – Київ : Центр навч. літератури, 2005. – 224 с.
Калашник Г. М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету : навч. посіб. / Г. М. Калашник. – Київ : Знання, 2007. – 143 с.
Палеха Ю. І. Ділова етика : навч.-метод. посіб. / Ю . І. Палеха. – Київ : ЄУФІМБ, 2000.– 250 с.
Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : навч. посібник / Ю . І. Палеха. – Київ : Кондор, 2008. – 356 с.
Статінова Н. П. Етика бізнесу : навч. посіб. / Н. П. Статінова, С. Г. Радченко. – Київ : КНТЕУ, 2001. – 280 с.
Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура : діловий етикет : навч. посіб. / Н. Л. Тимошенко. – Київ : Знання, 2006. – 391 с.
Шеломенцев В. М. Етикет і сучасна культура спілкування / В. М. Шеломенцев. – 2-е вид. — Київ : Лібра, 2003. – 416 с.
Хомуленко Т. Б. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу / НДІ педагогіки та психології ім. В. О. Сухомлинського ; Харків. нац. педагог. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Т. Б. Хомуленко, Ю. Г. Падафет, О. В. Скориніна. – Харків : ВД «Інжек», 2005. – 272 с.
Химич І. Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури / І. Химич // Економiка та держава. – 2009. – № 2.– С.59-60.
Вишневська О. М. Етика ведення бізнесу в умовах міжнародного співробітництва [Електронний ресурс] / О. М. Вишневська, Г. С. Куліш // Економічний простір. – 2010. – Вип. 36. – С. 175-181. -Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_36/Zmist/19PDF.pdf.
Імідж як основа конкурентних переваг організації [Електронний ресурс] / В. Г. Никифоренко, В. О. Кравченко // Економіка і фінанси. – 2018. – № 10. – С. 48-56. — Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7741/1/Імідж як основа конкурентних переваг організації.pdf
Культура управління. культура менеджера [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://pidruchniki.ws/17950623/menedzhment/kultura_upravlinnya_kultura_menedzhera.
Лавренко О. В. Діловий етикет та імідж державного службовця [Електронний ресурс] / О. В. Лавренко, А. А. Лавренко ; Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : КМЦППК, 2008. – Режим доступу: http://www.kmv.gov.ua/divinfo.asp?Id=210907.
Никифоренко В. Роль іміджу в створенні конкурентних переваг підприємства [Електронний ресурс] / В. Никифоренко, В. Кравченко // Наук. вісник Одес. нац. економ. ун-ту. Всеукр. асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2017. – № 5 (248). – С. 70-83. — Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5889/1/ Роль іміджу в створенні конкурентних переваг підприємства.pdf.
Прищак М. Д. Етика та психологія ділових відносин [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 151 с. - Режим доступу: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/12lesko_etika_ta_psihologiya_dilovih_vidnosin/p11.html.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 22.04.2019 12.18.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Бровари :: Запитання: 42879  
Анастасія запитує:
Доброго дня, можете підібрати інформацію за темою: Мода як соціальне явище. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасія! Ми вже відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання № 37629, 37663

.: Розділ: Етика. Естетика :: 26.02.2019 15.01.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія Боднарук із міста: Івано-франківська обл м. Долин :: Запитання: 42624  
Юлія Боднарук запитує:
Добрий вечір. Допоможіть будьласка знайти інформацію для доповіді на тему:"Формування у дітей дошкільного віку естетичного ставлення до природи".
Наша відповідь:
Шановна Юліє, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Жук, В. А. Формування естетичного ставлення дітей до природи [Електронний ресурс] / В. А. Жук. – Режим доступу: https://s85cc007538949ffe.jimcontent.com/download/version/1487528567/module/10916536093/name/формування естетичного ставлення дітей до природи.pdf
Литвиненко, І. О. Педагогічні основи формування естетичного ставлення у дітей старшого дошкільного віку до живої природи [Електронний ресурс] / І. О. Литвиненко. – Режим доступу: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_60/41.pdf
Плохій, З. П. Виховання екологічної культури дошкільників : метод. посіб. / З. П. Плохій. – К. : Дошкільне виховання, 2002. – 173 с.
Половіна, О. А. Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://disser.com.ua/content/339486.html
Присяжнюк, Л. Сучасні підходи до ознайомлення дошкільників з природою: теоретичний аналіз [Електронний ресурс] / Л. Присяжнюк. – Режим доступу: http://93.183.203.244/xmlui/bitstream/handle/123456789/2404/001Анотації до статті Присяжнюк.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Роганова, М. В. Виховання естетичного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку як основа їх духовності [Електронний ресурс] / М. В. Роганова. – Режим доступу: http://oaji.net/articles/2017/690-1492684277.pdf
Роганова, М. В. Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до природи засобами мистецтв : автореферат дисертації [Електронний ресурс] / М. В. Роганова. – К., 2001. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01rmvpzm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

http://leleka.rv.ua/formuvannya-u-ditey-estetychnogo-stavlennya-do-pryrody.html
https://works.doklad.ru/view/RGAwPTBCOJE.html

.: Розділ: Етика. Естетика :: 29.11.2018 20.42.52 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Житомир :: Запитання: 42421  
Інна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати шифр УДК до статті під назвою "ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕСТЕТОСФЕРИ Й ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ: МІФОПОЕЗИС, ФОРМОТВОРЧІ НОВАЦІЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПІДГРУНТЯ". Щиро вдячна
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Шифр УДК до Вашої статті приблизно такий: 316:11.852 7 або 316:008. Для більш детального шифру Вашої статті зверніться до Вашого навчального закладу.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 15.10.2018 20.39.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.245339 seconds