Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45732
   


Автор вопроса: Володя из города: Тернопіль :: Вопрос: 40796  
Володя спрашивает:
Допоможіть мені знайти інформацію для Курсової із Еклогії на тему "Основні екологічні проблеми Тернополя". Чинники, які спричинили екологічну проблему. Географічне поширення екологічної проблеми Тернополя. Шляхи подолання екологічної проблеми. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Володимире. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://ecoternopil.gov.ua/index.php/stan-dovkillya/informatsiya-stan
Екологічний паспорт Тернопільської області
http://ecoternopil.gov.ua/images/ekopas2015.pdf
http://ecoproblemsternopil.blogspot.com/
Дослідження проблем екологічного становища в Тернополі та шляхи його покращення
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/9338/2/Conf_2013v1_Hrushitskii_O-Doslidzhennia_problem_ekolohichnoho_9.pdf
Геоекологічні проблеми м.Тернополя
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NZTNPUg_2013_2_28.pdf
http://ternopilfuture.blogspot.com/
Важкі метали у малих річках Тернопільщини з різним рівнем антропічного навантаження
https://ecology.dp.ua/index.php/ECO/article/download/011621/630
Оцінка екологічного стану агроландшафтів України в Тернопільській області
http://nd.nubip.edu.ua/2015_1/3.pdf
Довкілля Тернопільщини
http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/Bul/sg_z3_2014.pdf
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2016 році
http://www.te.ukrstat.gov.ua/express.html
http://teren.in.ua/2017/02/24/poryatunok-ekologiyi-ternopillya-obijdetsya-u-majzhe-225-miljoniv-foto/
http://mobile.elar.fizmat.tnpu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/271/брошура ек.pdf?sequence=2
Підвищення екологічної культури у Тернополі
http://justbelieve170.blogspot.com/
http://4uctemisto.blogspot.com/2013/01/blog-post.html
Шляхи поліпшення стану навколишнього середовища в Україні
http://pidruchniki.com/1499052856688/ekologiya/shlyahi_polipshennya_stanu_navkolishnogo_seredovischa_ukrayini
Заходи щодо покращення якості води в річці
http://www.novaecologia.org/voeco-862.html
Шляхи покращення родючості та екологічної безпеки ґрунтів Тернопільської області
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2550/1/Monog_gruntu.pdf
Покращення якості питної води у Тернополі
http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/223/broshura.pdf?sequence=1

.: Раздел: Экология. Охрана природы :: 30.05.2017 00.10.04 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марта из города: м. Львів :: Вопрос: 40780  
Марта спрашивает:
Доброго дня, допоможіть підібрати інформацію і літературу до курсового проекту на тему: "Аналіз виробництва атомної енергії та природоохоронних методів з екологічної позиції"
Наш ответ:
Доброго дня, Марто!
Пропонуємо Вам пееглянути наступні джерела:
Барановська Н. П. Суспільний вимір проблем атомної енергетики через призму подій на Чорнобильській АЕС (до 25-ї річниці аварії) [Електронний ресурс] / Н. П. Барановська // Наука та наукознавство. - 2011. - № 2. - С. 131-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2011_2_17.
Вишневський І. Екологічно чиста атомна енергетика: технічний, економічний, соціальний, політичний аспекти [Електронний ресурс] / І. Вишневський, В. Давидовський, А. Трофименко // Вісник Національної академії наук України. - 2001. - № 9. - С. 12-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2001_9_4.
Забулонов Ю. Л. Загальні вимоги до створення автоматизованої системи контролю радіаційного стану об'єктів атомної енергетики [Електронний ресурс] / Ю. Л. Забулонов, І. О. Золкін // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. - 2013. - Вип. 69. - С. 58-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpipm_2013_69_10.
Екологічна безпека уранового виробництва : монографія / В. І. Ляшенко, Ф. П. Топольний, М. І. Мостіпан, Т. С. Лісова ; ред.: Ф. П. Топольний; М-во палива і енергетики України, МОНМС України, Укр. наук.-дослід. та проект.-розвідув. ін-т пром. технології, Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : КОД, 2011. - 237 c. - (Екологія).
Кенсицький О. Г. Надійність генеруючого обладнання та перспективи розвитку атомної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Кенсицький, Г. М. Федоренко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. - 2016. - Вип. 26. - С. 69-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbaech_2016_26_10.
Костецький М. Р. Розвиток екологічного менеджменту на атомних станціях / М. Р. Костецький // Актуал. проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 214-217.
Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні [Електронний ресурс] / І. Ю. Матюшенко // Бізнес Інформ. - 2014. - № 12. - С. 254-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_12_36.
Патон Б. Майбутнє атомної енергетики [Електронний ресурс] / Б. Патон, В. Бар’яхтар, О. Бакай, І. Неклюдов // Вісник Національної академії наук України. - 2006. - № 4. - С. 3-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2006_4_1.
Попов О. О. Концептуально-методологічні аспекти моделювання впливу об'єктів атомної енергетики на довкілля [Електронний ресурс] / О. О. Попов // Моделювання та інформаційні технології. - 2013. - Вип. 70. - С. 10-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mtit_2013_70_4.
Романенко В. Д. Гідроекологічна безпека атомної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / В. Д. Романенко, М. І. Кузьменко, С. О. Афанасьєв, Д. І. Гудков, ін. та // Вісник Національної академії наук України. - 2012. - № 6. - С. 41-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2012_6_7.
Серебренніков Б. С. Моделювання та оцінка сценаріїв довгострокового розвитку атомної енергетики України [Електронний ресурс] / Б. С. Серебренніков // Економіка і прогнозування. - 2016. - № 3. - С. 94-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2016_3_9.
Хоменко І. М. Оцінка стану національного нормативно-правового регулювання питань протирадіаційного захисту населення зон спостереження об’єктів атомної енергетики України [Електронний ресурс] / І. М. Хоменко, Н. В. Закладна // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2015. - Вип. 24(3). - С. 482-488. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2015_24(3)__81.
Шульженко С. В. Техніко-економічні показники виробництва електроенергії АЕС в маневреному режимі [Електронний ресурс] / С. В. Шульженко // Проблеми загальної енергетики. - 2016. - Вип. 1. - С. 34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PZE_2016_1_8.
Яресько Р. С. Ризикологічні аспекти інвестиційного проекту у сфері атомної енергетики [Електронний ресурс] / Р. С. Яресько // Бізнес Інформ. - 2014. - № 6. - С. 73-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_6_14.

.: Раздел: Экология. Охрана природы :: 24.05.2017 17.27.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анна из города: м. Львів :: Вопрос: 40771  
Анна спрашивает:
Доброго дня, чи не допомогли б ви з літературою до курсового проекту на тему: "Аналіз традиційного та органічного вирощування дині". Дякую!
Наш ответ:
Анно, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації

Бобось, І. М. Удосконалення технології вирощування розсади кавуна і дині з використанням ростових речовин [Текст] / І.М. Бобось // Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету. - 2005. - Вип. 84. - С. 138-142

ДСТУ 7036:2009. Диня свіжа. Технічні умови. — К. : Держспоживстандарт України, 2010. — III, 7, [1] с., включ. обкл. — (Національний стандарт України). Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7178–85

Дині. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-23:2002, IDT). — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 8, [1] с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

Духов, Руслан. Бенінказа - заморський екзот [Текст] / Руслан Духов // Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. - 2014. - № 4. - С. 10-11

Жога, Елена. Дынный бестселлер [Текст] / Елена Жога // Овощи и фрукты : Всеукраинский журнал. - 2015. - № 4. - С. 34-36

Кныш, В. И. Признаки минеральногоголодания бахчевых растений [Текст] / В. И. Кныш, В. В. Кныш // Овощи и фрукты : Всеукраинский журнал. - 2011. - № 7. - С. 30-33

Кныш, В. И. Бахчеводство на Юге Украины [Текст] / В. И. Кныш // Овощеводство : Журнал для профессионалов. - 2012. - № 8. - С. 62-67

Костанецький П. П. Комплекс технологічних елементів і прийомів вирощування дині в степу України : Автореф. дис... канд. с.-г. наук : 06.01.06 / П. П. Костанецький; УААН. Ін-т овочівництва і баштанництва. - Х., 2005. - 20 c.

Кубрак С. М. Підбір сортів та гібридів дині для вирощування у плівкових теплицях на сонячному обігріві [Електронний ресурс] / С. М. Кубрак // Агробіологія. - 2013. - Вип. 11. - С. 122-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agr_2013_11_32

Лебедева, А. Покорители севера / А. Лебедева // Ландшафтный дизайн. - 2008. - № 5 . - С. 58-61.

Лимар А. О. Баштанництво України : монографія / А. О. Лимар, В. А. Лимар; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - Вид. 2-ге, переробл. та доповн. - Миколаїв : МДАУ, 2012. - 371 c. - Бібліогр.: с. 360-371.

Лимар А. О. Технологія вирощування дині безрозсадним способом в плівковій теплиці [Електронний ресурс] / А. О. Лимар, В. І. Книш, К. М. Волошина // Таврійський науковий вісник. - 2010. - Вип. 72. - С. 11-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tavnv_2010_72_4

Лихацький В. І. Оцінка елементів технології вирощування дині в умовах Південного Степу України [Електронний ресурс] / В. І. Лихацький, К. М. Шевчук. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2014. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2014_6_13

Марков, И. Л. Интегрированная защита бахчевых культур от болезней [Текст] / И. Л. Марков // Овощи и фрукты : Всеукраинский журнал. - 2015. - № 1. - С. 34-38.

Палінчак, О. В. Методологічні аспекти створення селекційного матеріалу дині [Текст] / О. В. Палінчак // Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур : зб. наук. пр. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоененергет. культур і цукрових буряків; ред. М. В. Роїк. - Київ, 2012. - Вип. 15. - С. 267-271 : табл.

Пузік, Л. М. Продуктивність дині залежно від погодних умов вирощування [Текст] / Л.М. Пузік // Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету. - 2002. - Вип.47. - С. 166-168.

Сергієнко, О. Дині для нетрадиційних зон [Текст] : библиография / О. Сергієнко // Плантатор. - 2015. - № 3. - С. 10-14

Сич З. Д. Біохімічний склад та смакові якості плодів дині за вирощування у плівкових теплицях на сонячному обігріві [Електронний ресурс] / З. Д. Сич, С. М. Кубрак // Овочівництво і баштанництво. - 2014. - Вип. 60. - С. 238-243. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2014_60_35

Створення генофонду овочевих і баштанних культур з високим адаптивним потенціалом та виробництво екологічно чистої продукції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29 серп. 2014 р., с. Олександрівка, Дніпропетр. обл. / НААН України, Ін-т овочівництва і баштанництва, Дніпропетр. дослід. ст. - Вінниця : Нілан, 2014. - 189 c.

Фролов, В. В. Метод визначення відносної посухостійкості сортів дині [Текст] / В. В. Фролов // Таврійський науковий вісник. - 2012. - Вип. 80. - С. 142-147

Шевчук К. М. Підбір сортименту дині для вирощування в умовах південного Степу України [Електронний ресурс] / К. М. Шевчук // Овочівництво і баштанництво. - 2014. - Вип. 60. - С. 284-293. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2014_60_42

.: Раздел: Экология. Охрана природы :: 23.05.2017 16.18.52 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Львів :: Вопрос: 40770  
Юлія спрашивает:
доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему:"Аналіз технології традиційного та органічного вирощування кабачків"
Наш ответ:
Люіє, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Артюгина, З. Д. Кабачки, патиссоны, тыквы / З.Д. Артюгинра, В.Р. Паршина, П.П. Трибунская. - Л. : Агропромиздат Ленинградское отделение, 1985. - 63 с.

Болотских, А.Кабачок [Текст] / А. Болотских // Сільський журнал. - 2005. - № 1. - С. 26-27.

Болотских, А. Уход за кабачками [Текст] / А. Болотских // Сільський журнал. - 2004. - № 5. - С. 26

Борисова, Т. Г. Регуляторы роста при возделывании кабачка [Текст] / Т. Г. Борисова // Картофель и овощи. - 2009. - № 10. - С. 14

Викторова, Л. Кабачки [Текст] / Л. Викторова // Химия и жизнь - ХХІ век. - 2008. - № 5. - С. 68-69

Воробьева, Н.Кабачки и цуккини [Текст] / Н. Воробьева // Новый садовод и фермер. - 2004. - № 3. - С. 20-23

Воробева, Н. абачки и цуккини / Н. Воробева // Главный агроном. - 2009. - № 5. - С. 50 - 52

Гойсюк, Л. В. Економічна ефективність вирощування кабачка кущового в умовах південної частини Лісостепу Західного [Текст] / Л. В. Гойсюк // Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур : зб. наук. пр. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоененергет. культур і цукрових буряків; ред. М. В. Роїк. - Київ, 2012. - Вип. 15. - С. 287-289 :

ДСТУ 6016:2008. Огірок, кабачок, патисон. Технологія вирощування. Загальні вимоги. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 12 с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

ДСТУ 6015:2008. Насіння огірка, кабачка, патисона. Технологія вирощування. Загальні вимоги. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 12 с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

Катаєва, Т. Є. Нові білоплідні кабачки-цукіні [Текст] / Т. Є. Катаєва, Л. Д. Борисенко // Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур : зб. наук. пр. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоененергет. культур і цукрових буряків; ред. М. В. Роїк. - Київ, 2012. - Вип. 15. - С. 230-232 : табл.

Красавина, Л. П. Растения–нектароносы в биологической защите растений / Л. П. Красавина, Г. И. Дорохова // Защита и карантин растений. - 2008. - № 7. - С. 20-22

Лебедева, А. Т.Кабачки - белые бочки / А.Т. Лебедева // Овощеводство и тепличное хозяйство. - 2006. - № 8. - С. 58-61.

Майданюк, В. Все о кабачке [Текст] / В. Майданюк // Овощеводство : Журнал для профессионалов. - 2012. - № 10. - С. 38-43.

Майданюк, В. Кабачок на Юге Украины [Текст] / В. Майданюк // Овощеводство : Журнал для профессионалов. - 2015. - № 6. - С. 28-30 : рис.

Мананкова О.П. Влияние гиббереллинов А3 и А7 на рост растений кабачков (кабачки; рост растений) / О. П. Мананкова // Физиология и биохимия культурных растений 2006. - № 5. - С. 452-456.

Марченко, В. Механизированный технологический процесс производства кабачка / В. Марченко, О. Ткаченко, В. Опалко // Овощеводство. - 2006. - № 7. - С. 60-65

Муравьев, Виктор Александрович. Разработка элементов производства и использования кабачка в Лесостепи Украины [Текст] : автореф.дис. ... канд.с.-х.наук :06.01.06 / Виктор Александрович Муравьев; УГАУ ; Ин-т овощеводства и бахчеводства Укр.Академии аграрных наук. - К., 1992. - 21 с.

Плужникова, Л. Є.Гарбузові [Текст] / Л.Є. Плужникова // Насінництво. - 2004. - № 1. - С. 8-10

Сердюк, Олег. Характеристика коммерческих гибридов кабачка от мировых селекционных компаний [Текст] / Олег Сердюк // Овощи и фрукты : Всеукраинский журнал. - 2015. - № 1. - С. 20-22 : цв. ил.

Хромов, Н. В. Кабачок - многоплодный и скороспелый [Текст] / Н. В. Хромов // Овощи и фрукты : Всеукраинский журнал. - 2012. - № 2. - С. 13-16

Шатковский, А. Технологические аспекты выращивания кабачка на капельном орошении / А. Шатковский // Овощеводство. - 2009. - № 4. - С. 58-61.

.: Раздел: Экология. Охрана природы :: 23.05.2017 14.00.40 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Галина из города: Львів :: Вопрос: 40763  
Галина спрашивает:
Доброго дня допоможіть підібрати літературу на тему :Аналіз традиційної та органічної технології вирощування цибулі
Наш ответ:
Галино, добрий день! Скористайтеся такими джерелами інформації:

Бойко, Т. Ф. Использование азолена при выращивании лука / Т. Ф. Бойко , Н. Н. Силищев, Т. Ю. Коршунова , О.Н. Логинов // Защита и карантин растений. - 2009. - № 7. - С. 27

Бондаренко Г. Л. Вплив агротехнічних прийомів вирощування на лежкість цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / Г. Л. Бондаренко, О. Д. Вітанов, Л. П. Бєлашова, Ю. Д. Зеленін // Овочівництво і баштанництво. - 2009. - Вип. 55. - С. 371-374. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2009_55_57

Борисенко Л. Д. Особливості вирощування нового ранньостиглого сорту цибулі запашної Медея [Електронний ресурс] / Л. Д. Борисенко, Т. Є. Катаєва // Овочівництво і баштанництво. - 2012. - Вип. 58. - С. 58-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2012_58_9

Васюта, В. В. Середньодобове водоспоживання цибулі ріпчастої за краплинного зрошення в південному регіоні України [Текст] / В. В. Васюта // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 12. - С. 55-56.

Вдало підібраний гібрид цибулі - запорука успішного року! [Текст] // Овощи и фрукты. - 2015. - № 2. - С. 62-63.

Веріжнікова, І. В. Інтенсивна технологія вирощування цибулі ріпчастої на зберігання для степової зони України [Текст] : для тих, хто готується вирощувати цибулю / І. В. Веріжнікова, Роман Бережняк // Карантин і захист рослин. - 2015. - № 11. - С. 19-20 : табл.

Горган, Н. О. Характер успадкування ознаки стійкості проти шийкової гнилі в гібридних комбінаціях цибулі ріпчастої в умовах Носівської СДС / Н. О. Горган // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин [Текст]. -2013. - № 2. - С.53-55.

Дишлюк, В. Є. Ефективність хімічної меліорації в умовах краплинного зрошення при вирощуванні цибулі ріпчастої / В. Є. Дишлюк, А. В. Мелашич, Т. А. Мелашич // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 8. - С. 53-56.

Дишлюк, В. Є. Ефективність хімічної меліорації цибулі / В. Є. Дишлюк, А. В. Мелашич, Т. А. Мелашич // Агроном. - 2014. - № 1 - С.182-184 : табл.

Журавльов О. В. Економічна ефективність елементів технології вирощування цибулі ріпчастої на краплинному зрошенні в Південному Степу України [Електронний ресурс] / О. В. Журавльов // Зрошуване землеробство. - 2010. - Вип. 53. - С. 239-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zz_2010_53_37

Залізняк О.Л.Удосконалення методів селекції цибулі шалот для створення вихідного матеріалу з високою продуктивністю: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / О.Л. Залізняк ; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 2008. — 19 с.

Зелендін Ю. Д. Економічна ефективність вирощування цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / Ю. Д. Зелендін // Овочівництво і баштанництво. - 2009. - Вип. 55. - С. 304-309. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2009_55_47

Зоряний, Володимир. Вирощування органічної, екологічно чистої цибулі, корисної для вашого здоров'я [Текст] / Володимир Зоряний // Агросвіт України . - 2013. - № 1. - С. 22-26 : іл.

Козар С. Ф. Ефективність застосування мікробного препарату АБТ в технології вирощування цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / С. Ф. Козар, В. М. Нестеренко, Т. А. Євтушенко, О. В. Фірсовський, Т. О. Усманова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Агрономія. - 2013. - Вип. 183(1). - С. 207-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_agr_2013_183(1)__42

Косенко Н. П. Насіннєва продуктивність цибулі ріпчастої за пересадкового способу вирощування насіння в умовах півдня України [Електронний ресурс] / Н. П. Косенко // Таврійський науковий вісник. - 2013. - Вип. 84. - С. 71-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tavnv_2013_84_116

Косенко Н. П. Вплив технологічних прийомів вирощування насіння цибулі ріпчастої на ураженість насінників несправжньою борошнистою росою в зрошуваних умовах Південного Степу України [Електронний ресурс] / Н. П. Косенко // Зрошуване землеробство. - 2010. - Вип. 53. - С. 79-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zz_2010_53_14

Марков, І. Л. Сажка на цибулі і на кукурудзі / І. Л. Марков // Дім, сад, город. - 2013. - № 9 - С.10-13.

Музика Л.П. Обгрунтування елементів і прийомів технології вирощування цибулі ріпчастої з насіння та сіянки в лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / Л.П. Музика ; УААН. Ін-т овочівництва і баштанництва. — Х., 2005. — 20 с.


Новікова А. В. Вплив строків сівби та застосування добрив на урожайність цибулі ріпчастої за озимого способу вирощування [Електронний ресурс] / А. В. Новікова // Овочівництво і баштанництво. - 2014. - Вип. 60. - С. 209-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2014_60_30

Позняк, Олександр. Цибулі багато не буває [Текст] / Олександр Позняк // Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. - 2015. - № 10. - С. 7-8

Рекомендації з ефективного застосування мікробного препарату АБТ у технології вирощування цибулі ріпчастої / НАН України, Ін-т с.-г. мікробної та агропром. вир-ва ; [Козар С. Ф., Нестеренко В. М., Канівець В. І., Євтушенко Т. А.]. — Чернігів : ІСМАВ НААН, 2013. — 29 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26-28.

Стовбір О. П. Розробка нормативів собівартості вирощування насіння цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / О. П. Стовбір, Т. О. Рудницька // Овочівництво і баштанництво. - 2009. - Вип. 55. - С. 267-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2009_55_41

Технологія вирощування цибулі ріпчастої [Текст] // Агросвіт України : науково-практичний журнал з дорадництва. - 2012. - № 6. - С. 18-21

Улянич О. І. Ефективність розсадного і безрозсадного способів вирощування цибулі порей в умовах Правобережного Лісостепу України [Електронний ресурс] / О. І. Улянич, Г. Я. Слободяник, А. Г. Тернавський, В. І. Войцехівський // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2016. - Вип. 88(1). - С. 46-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2016_88(1)__8

Цибуля: прогресивні технології та нормативи витрат / [Мазоренко Д. І. та ін.] ; за ред. Д. І. Мазоренка та Г. Є. Мазнєва ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Наук.-дослід. лаб. ”Обґрунтування інновац. агротехнологій”, ЗАТ ”Чумак”. — Х. : Міськдрук, 2011. — 28 с. : табл. — Бібліогр.: с. 26-27.

Цибуля. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-25:2003, IDT). — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 6, [1] с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

Цибуля.Технологія вирощування. Загальні вимоги. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 11 с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

.: Раздел: Экология. Охрана природы :: 22.05.2017 08.44.14 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.286369 seconds