Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43640
   


Автор запитання: Богдан із міста: Бровари :: Запитання: 45103  
Богдан запитує:
Історія, вивчення в карантин
Наша відповідь:
Доброго дня, Богдане! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
9 клас. Всеукраїнська школа онлайн [Електронний ресурс] : [дистанційне навчання] // Youtube : [відеохостинг]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=6NjgRG5yzfw&list=PLH1iFGL1sy5i08gCrt5SLwNvIqY1wKFPj. — Назва з екрана.

.: Розділ: Історія :: 11.01.2021 22.41.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Благодатне :: Запитання: 45077  
Ірина запитує:
Щиро вітаю з Новорічними та Різдвяними святами! Допоможіть, будь ласка вирішити проблему: Розвиток палеографії в історичному та культурному аспектах (для підготовки контрольної роботи)
Наша відповідь:
Добридень, Ірино! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Барабаш Тарас. Рецепція планіметрії у палеографії: опис графіки літер латинського письма актових книг магістрату м. Мостиська за 1599–1634 рр. (на матеріалах ЦДІАЛ України) [Електронний ресурс] / Тарас. Барабаш // Студії з архівної справи та документознавства. - 2009. - Т. 17. - С. 36-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2009_17_7
Барабаш Т. М. Палеографічні дослідження архівістів Центрального державного історичного архіву України,м.Львів (1960–1990 рр.) [Електронний ресурс] / Т. М. Барабаш // Архіви України. - 2012. - № 4(280). - С. 32-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_4(280)__3
Воронич Г. Четья-Мінея 1489 р. - пам’ятка українська, галицько-волинська (палеографічний опис) [Електронний ресурс] / Г. Воронич // Волинь - Житомирщина. - 2007. - № 17. - С. 141-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2007_17_15
Гнатенко Л. А. Поєднання палеографічних та орфографічних досліджень при вивченні староукраїнських писемних пам’яток [Електронний ресурс] / Л. А. Гнатенко // Український археографічний щорічник. - 1999. - Вип. 3-4. - С. 103-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uashch_1999_3-4_11
Гнатенко Л. "Славянская палеографія" С. М. Кульбакіна / Л. Гнатенко // Бібл. вісн.. - 2014. - № 4. - С. 30-34. - Бібліогр.: 12 назв. - укp
Гнатенко, Людмила Анатоліївна/ Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги : уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ - початку ХVІІ ст. : монографія / Людмила Гнатенко ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : [б. в.], 2016. - 473 с.
Добрянська Т. А. Українська кирилична рукописна книга ХVІІ ст. як об’єкт кодикології, палеографії, філігранології, мистецтвознавства та археографії в 90-х роках ХХ – 10-х роках ХХІ ст.: історіографічний аспект [Електронний ресурс] / Т. А. Добрянська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С. 342-361. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2012_16_24
Добрянська Т. А. Українська кирилична книга ХVІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: кодиколого-палеографічне вивчення й описування [Електронний ресурс] / Т. А. Добрянська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2014. - Вип. 18. - С. 340-354. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2014_18_27
Дубровіна Л. Кодикологічні, палеографічні та археографічні дослідження рукописних книг в Інституті рукопису Національнoї бібліотеки України імені В. І. Вернадського (кінець 80-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / Л. Дубровіна // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2006. - Вип. 1. - С. 20-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2006_1_3
Звонська Л. Л. Грецька епіграфіка і палеографія : підручник / Л. Л. Звонська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2016. - 310 c
Ільків-Свидницький М. "Найдавніший” латинський рукопис Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка – палеографія і кодикологія [Електронний ресурс] / М. Ільків-Свидницький // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2011. - Вип. 6. - С. 3-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2011_6_1
Кулик, Наталія.Палеограф із Буковини : визначні постаті : [КАЛУЖНЯЦЬКИЙ, ОМЕЛЯН ІЄРОНІМОВИЧ] // Сучасна освіта України. - 2020. - 10 лютого. - С. 14-15.
Паядайте-Васіляускєне А. -В. Кириличні списки Другого Литовського Статуту: палеографія, хронологія, кодикологія / А. -В. Паядайте-Васіляускєне; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2004. - 176 c. - Бібліогр.: с. 118-129.
Підгорбунський М. А. Палеографічний опис "азбуки-півчої" з рукописного збірника XVI ст. [Електронний ресурс] / М. А. Підгорбунський // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. - 2020. - Вип. 42. - С. 122-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2020_42_17
Сокирко, Олексій Григорович.Українська кирилична палеографія XI-XVIII ст. : навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей / Сокирко О. Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичнйи ф-т. - Київ : [Олег Філюк], 2016. - 141 с. : іл
Стенько Ю. Г. Проблеми еволюції української палеографії в історіографії ХІХ–ХХ ст. [Електронний ресурс] / Ю. Г. Стенько // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Історія та археологія. - 2012. - Т. 20, вип. 20. - С. 192-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduia_2012_20_20_29
Стенько Ю. Г. Розвиток палеографії в історичному та культурному аспектах [Електронний ресурс] / Ю. Г. Стенько // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Історія та археологія. - 2013. - Т. 21, вип. 21. - С. 214-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduia_2013_21_21_38
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу/ Османсько-тюркська палеографія у контексті розвитку писемності / Фергад Туранли. // Маґістеріум. Вип. 37. Мовознавчі студії / [упоряд. Лучик В. В.]. - 2009. - С. 90-92.

.: Розділ: Історія :: 31.12.2020 09.23.25 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Микуличин :: Запитання: 45042  
Олена запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературні джерела до курсової роботи на тему: Школа анналів. Дуже буду вдячна
Наша відповідь:
Олено, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Бугайчук, Анастасія. Школа "анналів", або Якою є нова історична наука [Текст] / А. Бугайчук // Школа : Інформаційно-методичний журнал для заступників директорів навчальних закладів. - 2018. - № 7. - С. 76-85 : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Вальчук, О. І. Ментальність народу як рушійна сила історії в працях представників школи "Анналів" [Текст] / О. І. Вальчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 1. - С. 309-312. - Бібліогр. в кінці ст.

Добролюбська Ю. А. Типологія сучасної системи філософії історії : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Ю. А. Добролюбська; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. - О., 2011. - 36 c. - укp.

Зашкільняк Л. Школа "Аннали" - 1: "нова історична наука" // Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності / Л. Зашкільняк. - Львів, 1999. –- С. 163-167
Зашкільняк Л. Школа "Аннали" - 2: "глобальна історія". - "Нова наукова історія" // Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності / Л. Зашкільняк. - Львів, 1999. – С. 196-198 ; "Нова наукова історія". - С. 199-205

Зашкільняк Л. Школа "Аннали" - 3: антропологічна історія. // Зашкільняк, Л. Методологія історії від давнини до сучасності / Л. Зашкільняк. - Львів, 1999. – - С. 206-207.

Зінчук М. Ю. Еволюція поглядів представників Школи "Анналів" на сутність та особливості дослідження повсякдення [Електронний ресурс] / М. Ю. Зінчук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Історія. - 2011. - № 982, вип. 44. - С. 21-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIS_2011_982_44_4

Маркова В. Книга в культурно-антропологічних рецепціях школи "Анналів" / В. Маркова // Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 3. - С. 38-40. - Бібліогр.: 15 назв

Осіпян, Олександр Леонідович. Експериментальна історія: дослідницькі підходи та методи французької історичної школи "Анналів" [Текст] : навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / О. Л. Осіпян ; Краматорський економіко-гуманітарний ін-т. - Краматорськ : [б.в.], 2007. - 176 с. - Бібліогр.: с. 166-174.

Плахонін А.Г.АННАЛІВ ШКОЛА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Annaliv_shkola (останній перегляд: 18.12.2020)

Присяжнюк, Ю. П. Ментальність і ремесло історика. Методологічна парадигма селянствознавчих студій в Україні на зламі XX-XXI ст. / Ю. П. Присяжнюк. - Черкаси : Вертикаль, 2006. - 122 с.
Сотниченко В. Формування цілей та завдань шкільної історичної освіти через призму європейського досвіду / В. Сотниченко // Історія в рідній школі. – 2007- . № 8 . - С. 3-6

Таран, Л. В. Французька, російська й українська історіографія (70-і рр. XIX - поч. XXI ст.) [Текст] : [монографія] / Л. В. Таран. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. - 248 с.

Таран, Лидия Валентиновна. Историческая мысль Франции и России.70-е годы ХIХ - 40-е годы ХХ в. [Текст] : историческая литература / Л.В. Таран ; УДПУ им.М.Драгоманова; Отв. ред.А.В.Санцевич. - Киев : Наукова думка, 1994. - 196 с.

Тростогон А. М. Французькі витоки європейської цивілізації за працями медієвістів школи "Анналів" [Електронний ресурс] / А. М. Тростогон // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. - 2005. - Вип. 9. - С. 361-365. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2005_9_73

Чеканов, Всеволод. Категорія історичного часу в сучасній науковій медієвістиці [Текст] / Всеволод Чеканов // Університет : Науковий історико-філософський журнал. - 2012. - № 5/6. - С. 66-73. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Історія :: 18.12.2020 11.28.33 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Денис із міста: Чернігів :: Запитання: 45027  
Денис запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про Вадима Модзалевського. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Денисе! Перегляньте наступні джерела:
Коваленко О. Б. Вадим Модзалевський і розвиток архівної справи на Північному Лівобережжі України за доби визвольних змагань / О. Б. Коваленко // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.) : зб. наук. праць. – Київ, 1998. – С. 208-213.
Коваленко О. Б. Модзалевський Вадим Львович / О. Б. Коваленко // Українські архівісти: біобібліогр. довід. – Вип. 1. – Київ, 1999. – С. 235-236.
Коваль О. М. В. Л. Модзалевський і архівна реформа в Україні (1918–1920 рр.) : наук. доп. / О. М. Коваль // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : Всеукр. конф., 19-20 листопада 1996 р.. : у 2 ч. – Київ, 1997. – Ч. 1. – С. 253-260.
Коваль О. М. Вадим Львович Модзалевський (до 115-ої річниці від дня народження) / О. М. Коваль // Студії з архів. справи та документознавства. – 1997. – Т. 2. – С. 110-115.
Білоконь С. І. Матеріали в історії мистецтва в архіві В. Л. Модзалевського : етюди з мистецтвознавчого джерелознавства / С. І. Білоконь // Укр. археогр. щорічник. - 1992. – Вип. 1. – С. 186-210.
Будішевська В. В. Вадим Модзалевський – видатний архівіст України ( до 100-річчя створення системи архівних установ України) [Електронний ресурс] / В. В. Будішевський // Держ. архів Житомирської області : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://archive.zt.gov.ua/2017/11/29 вадим-модзелевський-видатний-архів/. – Назва з екрана.
Колесник О. С. Внесок В. Л. Модзалевського у становлення й розвиток української генеалогії [Електронний ресурс] / О. С. Колесник // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія : Історія та археологія. – 2016. – Вип. 24. – С. 99-103. – Режим доступу: http://oaji.net/articles/2017/4767-1494221166.pdf.
Модзалевський Вадим Львович (1882–1920) [Електронний ресурс] // Україніка [електронна бібліотека]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/REF0003601. – Назва з екрана.

.: Розділ: Історія :: 15.12.2020 09.47.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Тернопіль :: Запитання: 45018  
Ірина запитує:
Добрий день. Мене цікавить література про для реферату на тему Феодалізм як суспільно-правова система доби Середньовіччя. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Пропонуємо вашій увазі такі джерела інформації:
Блок М. Феодальне суспільство / М. Блок. — Київ : Вид. дім "Всесвіт", 2002. — 526 c.
Гмиря Н. Середньовічне європейське суспільство / Н. Гмиря // Все для вчителя. — 2010. — № 4-5. — С. 127-130.
Заставська Л. Феодальна латифундизація і становлення державного феодалізму в XVII – XIX ст. [Електронний ресурс] / Л. Заставська // Право і суспільство. — 2014. — № 5.2. — С. 146-151. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_5.
Ластовський В. Канонічне право: особливості еволюції в Україні в епоху феодалізму / В. Ластовський; Черкас. ін-т упр. — Черкаси, 2002. — 25 c.
Лихогляд М. Проникнення товарно-грошових відносин у селянське господарство Лівобережної та Слобідської України в період розкладу феодалізму і генезису індустріального суспільства (друга половина ХVІІІ ст.) [Електронний ресурс] / М. Лихогляд // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 1999. — Вип. 1. — С. 25-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_1999_1_7.
Макарчук, Н. Середньовічне європейське суспільство : всесвітня історія : 7 клас / Н. Макарчук // Історія та правознавство. — 2020. — № 4-6. — С. 48-52.
Мірошниченко М. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / М. Мірошниченко, В. Мірошниченко; Нац. акад. внутр. справ України. — Київ : Атіка, 2001. — 224 c.
Мостова Д. Матеріальний світ і суспільство : всесвітня історія : 8 клас / Д. Мостова // Історія України (Шкільний світ). — 2012. — № 35. — Всесвітня історія. — 2012. — № 9. — С. 20-24.
Поставнича М. Особливості розвитку міського господарства Західної Європи в умовах феодалізму в XI – XIII ст. [Електронний ресурс] / М. Поставнича // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : "Історія та географія". — 2011. — Вип. 40. — С. 61-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_40_16.
Скоробагатько А. Форми матеріального забезпечення старих та непрацездатних в епоху феодалізму [Електронний ресурс] / А. Скоробагатько // Правова держава. — 2012. — № 14. — С. 324-330. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2012_14_58.

.: Розділ: Історія :: 13.12.2020 19.32.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.254814 seconds