Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45807
   


Автор вопроса: Дмитро из города: Київ :: Вопрос: 47409  
Дмитро спрашивает:
Теорії походження людини. Перші поселення на території України
Наш ответ:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дараган М. М. Жаботинський етап раннього залізного віку Дніпровського правобережного Лісостепу (за матеріалами Жаботинського поселення) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.04 / М.М. Дараган ; Ін-т археол. НАН України. — Київ, 2006. — 19 с.
Жидко М. Є. Основи антропогенезу. Вступ до еволюційної психології : навч. посіб. / М. Є. Жидко; Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т». — Харків, 2009. — 94 c.
Охріменко Г. В. Неоліт Волині : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / Г. В. Охріменко ; НАН України. Ін-т археології. — Київ, 2002. — 20 с.
Сегеда С. Первісне заселення Європи. Найдавніша людність на теренах України та Польщі / С. Сегеда // Нар. творчість та етнографія. — 2008. — № 1. — С. 107-113.
Стеблій Н. Я. Система заселення Верхнього Подністров'я та Верхнього Попруття у III - VII ст. н.е. (за даними археології) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / Н. Я. Стеблій ; НАН України. Ін-т археології. — Київ, 2007. — 20 с.
Степанчук В. М. Початкове заселення і подальше освоєння території України давньою людиною: сінтез археологічних і палеогеографічних даних / В. М. Степанчук, С. М. Рижов, Ж. М. Матвіїшина // Вісник НАН України. — 2012. — № 8. — С. 40.

.: Раздел: История :: 26.09.2023 10.55.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Дмитро из города: Київ :: Вопрос: 47402  
Дмитро спрашивает:
Демократичні процеси в Україні
Наш ответ:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бурін О. М. Розвиток прямої демократії в контексті муніципальної реформи в Україні / О. М. Бурін // Інвестиції: практика та досвід. — 2014. — № 20. — С. 121-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_20_27.
Бучин М. Інститут демократичних виборів в Україні : особливості та тенденції трансформації / М. Бучин // Humanitarian vision. — 2015. — Vol. 1, Num. 2. — С. 1-6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hv_2015_1_2_3.
Джинчарадзе Н. Г. Розвиток електронної демократії в Україні / Н. Г. Джинчарадзе // Аналітика і влада. — 2012. — № 6. — С. 170-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/avlad_2012_6_28.
Лозовицький О. Глобальні демократичні процеси як основа цивілізаційного самовизначення сучасних держав / О. Лозовицький // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2018. — Вип. 2. — С. 300-311. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2018_2_23.
Милосердна І. М. Моделі демократичних перетворень в кінці ХХ — на початку ХХІ ст.: регіональний вимір / І. М. Милосердна // Актуальні проблеми політики. — 2018. — Вип. 61. — С. 67-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2018_61_8.
Митко А. Україна й інформаційна демократія: новий вимір політики / А. Митко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2014. — Вип. 26. — С. 77-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2014_26_15.
Олійник М. О. Моделі демократичних перетворень та особливості демократизації політичного процесу в Україні / М. О. Олійник // Актуальні проблеми політики. — 2013. — Вип. 49. — С. 87-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2013_49_10.
Палас Н. Демократія як політична цінність та становлення її в українському суспільстві / Н. Палас // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2013. — Вип. 25. — С. 91-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2013_25_17.
Славко Т. О. Особливості демократичного процесу на місцевому рівні / Т. О. Славко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. — 2010. — Т. 149, Вип. 137. — С. 37-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2010_149_137_9.
Хахула Л. І. Державотворчі та національно-демократичні процеси в Україні 1991-2014 рр.: польський суспільно-політичний дискурс / Л. І. Хахула // Український історичний журнал. — 2015. — № 1. — С. 92-107 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2015_1_8.
Янсонс Я. Особливості процесу демократизації в Україні, що негативно впливають на становлення та розвиток електронної демократії / Я. Янсонс, А. Семенченко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. — 2020. — Вип. 1. — С. 72-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2020_1_11.

.: Раздел: История :: 22.09.2023 11.52.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Київ :: Вопрос: 47389  
Софія спрашивает:
Добрий день! Потрібна література на тему: "Боржавська вузькоколійна залізниця"
Наш ответ:
Добрий день! Пропонуємо вам таку літературу:
Копитко В. І. Діяльність підприємств туристичної галузі з урахуванням регіональних особливостей розвитку транспортного туризму / В. І. Копитко // Проблеми економіки трансп. : зб. наук. пр.. — 2015. — Вип. 10. — С. 99-104.
Коробйова Р. Г. Потенціал розвитку залізничного туризму в Україні / Р. Г. Коробйова // Трансп. системи та технології перевезень : зб. наук. пр.. — 2015. — Вип. 10. — С. 70-74.
Кузнецов В. Г. Перспективи розвитку залізничного туризму України на вузькоколійних лініях Закарпаття [Електронний ресурс] / В. Г. Кузнецов, П. О. Пшінько, І. В. Клименко, А. В. Гуменюк, С. М. Загорулько // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. — 2015. — № 4. — С. 23-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuzt_2015_4_4.
Марценюк Л. В. Збереження історичної залізничної спадщини в контексті захисту національних інтересів України [Електронний ресурс] / Л. В. Марценюк // Економіка та держава. — 2015. — № 9. — С. 28-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_9_8.
Марценюк Л. В. Розрахунок витрат та прибутку на утримання та обслуговування вузькоколійної туристичної лінії [Електронний ресурс] / Л. В. Марценюк // Інвестиції: практика та досвід. — 2016. — № 11. — С. 41-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_11_11.
Рочняк Ю. А. Особливості архітектури пасажирських споруд вузькоколійних залізниць України [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. — 2017. — Вип. 135. — С. 29-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2017_135_8.
Рочняк Ю. А. Періоди формування архітектури пасажирських споруд залізниць Закарпаття [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Архітектура. — 2016. — № 856. — С. 51-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPARX_2016_856_9.
Укрзалізниця. Поступ часу 1991-1996 : матеріали до історії залізничного транспорту України / авт.- упоряд. П. Москаленко, Т. Мукмінова. — Київ : Транспорт України, 1996. — 336 с.

.: Раздел: История :: 9.09.2023 13.34.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Київ :: Вопрос: 47387  
Софія спрашивает:
Добрий день! Потрібна література на тему: "Вузькоколійна залізниця Рудниця — Гайворон — Голованівськ" Дякую!
Наш ответ:
Добрий день, Софіє! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – https://uk.wikipedia.org/wiki/Вузькоколійна_залізниця_Рудниця_—_Голованівськ
https://www.youtube.com/watch?v=Do72MQr3qCc
https://www.rbc.ua/ukr/travel/atmosfera-stariny-ukraine-sohranilas-redkaya-1660295608.html
https://ukrainaincognita.com/gaivoron-gaivoronskyi-raion-kirovogradska-oblast-2-2/gaivoron-granit-ta-naibilsha-u-evropi-vuzkokoliika
https://cbn.com.ua/2020/05/11/yak-zhyve-legendarna-vuzkokolijka-na-kirovogradshhyni/
https://vn.20minut.ua/Podii/retro-poyizd-divovizhna-drezina-i-kraevidi-chomu-varto-vidvidati-vuzko-11759989.html
https://tusovka.kr.ua/news/2018/12/20/-rudnitsja-gaivoron-golovanivsk-suchasnii-stan-ta-perspektivi-naidovshoi-vuzkokoliiki-evropi
https://www.pravda-kr.com.ua/sotsium/17072-mandruemo-kirovogradshchinoyu-legendarna-vuzkokolijka-v-gajvoroni.html
https://cbn.com.ua/2021/02/25/78-km-romantyky-na-vuzkokolijtsi-potyag-gajvoron-rudnytsya-z-vysoty-ptashynogo-polotu-video/
https://day.kyiv.ua/article/cuspilstvo/poyizd-chasu-z-hlybyny-khikh-do-pochatku-khkhi-stolittya
https://auto.24tv.ua/naibilsha_u_yevropi_vuzkokoliina_zaliznytsia_konkuruie_z_avtomobilem_n38823
http://eprints.kname.edu.ua/46110/1/5023-9974-1-SM.pdf

– Комірний О. Служить нам вузькоколійка : Далеке-близьке / О. Комірний // Гайворонські вісті. – 2007. – 7 листоп. – С. 2 ; Гайворонські вісті. – 2007. - 10 листоп. – С. 2
– Мельник П. Гайворонська вузькоколійка подолала 10-титисячний рубіж / П. Мельник // Голос України. – 2022. – 21 лип. - С. 1.
– Мельник П. Гайворонська вузькоколійка: нове історичне й туристичне життя / Петро Мельник // Голос України. – 2021. – 28 трав. – С. 7.
– Таранець С. Вузькоколійка Гайворон-Рудниця. Чи знову "кінець"? / С. Таранець // Дзеркало тижня. – 2010. – 29 трав. - С. 14.
– Вузькоколійка ще може згодитися // Сільське життя плюс. – 2021. – 27 трав. – С. 2.
– Білоус Л. Кіно і Гайворонщина / Л. Білоус // Народне слово. – 2013. – 12 верес. – С. 4.
– Незамінна вузькоколійка // Сільське життя плюс. – 2022. – 23 черв. – С. 1.
– Шкабой В. Вузькоколійка підносить рейтинг Гайворона / В. Шкабой, П. Волощук // Народне слово. – 2015. – 14 трав. – С. 12.
– Шевчук Ф. Вузькоколійка – не просто екзотика : [цього року виповнюється 110 років з часу прокладання вузькоколійної залізниці від Гайворона до Рудниці (Піщанський район). Є фото] / Ф. Шевчук // Вінниччина. – 2008. – 27 листоп. – С. 4.
– Губицька Т. Д. "Кукушка": дорога крізь три століття : [інтерв'ю про вузькоколійну залізницю Гайворон- Рудниця, її історію, перспективи] / Т. Губицька // Вінниччина. – 2010. – 11 серп. – С. 7 : іл.
– Шевчук Ф. "Кукушка" – дорога крізь три століття : гайворонську вузькоколійку треба зберегти / Ф. Шевчук // День. – 2015. – 7-8 серп. – С. 12.
– Чудновський В. Подорож у минуле гайворонським експресом : [найдовша вузькоколійна залізна дорога в Європі з’єднує Вінницьку та Кіровоградську області. Крім свого цільового призначення – перевезення пасажирів – цією вузькоколійкою періодично проводять ретротури, під час яких можна дізнатися історію гайворонського експреса, роздивитись рухомий склад] / В. Чудновський // RIA. – 2023. – 25 січ. – С. 20.
– Сошнікова Л. М. Атрактивні об'єкти вузькоколійної залізниці "Рудниця – Гайворон" та її перспективне використання в рекреаційно-туристичній діяльності / Л. М. Сошнікова // Роль національних природних парків в розвитку туризму : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 20-22 верес. 2018 р., смт. Чечельник / М-во екології та природ. ресурсів України [та ін.]. – Вінниця, 2018. – С. 225-233.

.: Раздел: История :: 8.09.2023 12.55.18 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Київ :: Вопрос: 47385  
Софія спрашивает:
Добрий день! Потрібна література на тему: "Вузькоколійна залізниця Антонівка-Зарічне". Дякую!
Наш ответ:
Добрий день, Софіє! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/69561_polesskiy-tramvay-kukushka.htm
https://ogo.ua/rivnenschina/tourizm/miracle/1
https://drymba.com/uk/1034823-vuzkokoliyna-zaliznytsya-antonivka-zarichne
https://www.facebook.com/people/Поліський-трамвай-вузькоколійна-залізниця-Антонівка-Зарічне-на-Рівненщині/100069869494425/?paipv=0&eav=AfaRmqT7We_aGGUwOTyyEtAnKPF0TMXlz7OjPitmHQhTN1pKMujHw6fH-OP-tqBqP5g&_rdr
https://suspilne.media/101456-comu-ne-izdit-kukuska-rivnenskij-nardep-opriludniv-vidpovidi-vladi-na-zapiti/
https://rest.guru.ua/ua/zarechnoe/places/1929-uzkokolejnaya_zheleznaya_doroga_antonovka_zarechnoe/
https://www.polissia.eu/2009/03/blog-post_19.html
https://www.calameo.com/read/0052940652c895a9e07c7

– Вузькоколійка // Рівненщина туристична : путівник. – Київ, 2007. – С. 274-276.
– Дем’янчук О. Замануха для туристів, або Нове дихання “кукушки” / О. Дем’янчук // Вісті Рівненщини. – 2008. – 19 груд. – С. 11.
– Скібчик С. Поліський трамвай / С. Скібчик // Вільне слово. – 2007. – 8 листоп. – С. 3.
– Слободзян О. Поліська “кукушка” – привабливий об’єкт для європейського туриста / О. Слободзян // Вільне слово. – 2916. – 14 квіт. – С. 16.
– Стрельцова Н. Сім чудес Рівненщини / Н. Стрельцова // Казна України. – 2018. – № 8. – С. 46.
– Федонюк С. Репортаж із гнізда “кукушки” / С. Федонюк // Вісті Рівненщини. – 2014. – 5 верес. – С. 16.
– Чудо Рівненщини № 1 – “Кукушка” // Полісся. – 2007. – 2 листоп. – С. 1.
– Вузькоколійка на Рівненщині // Урядовий кур’єр. – 2009. – 18 листоп. – С. 6.
– Історія поліської вузькоколійної залізниці "Кукушка" Антонівка – Зарічне // За відродження. – 2022. – 14 жовт. – С. 6.
– Швець В. Залізне серце. Хто зберігає, а хто знищує найдовшу вузькоколійку в Україні / В. Швець // Володимирецький вісник. – 2021. – 14 січ. – С. 4.
– Босик Л. Чи вернеться кукушка до нас? Громади готують проєкт – про що мова? / Л. Босик // Володимирецький вісник. – 2022. – 27 січ. – С. 12.
– Босик Л. Чи повернеться до нас кукушка? / Л. Босик // Вісті Рівненщини. – 2022. – 4 лют. – С. 5.
– Босик Л. Поліська кукушка замовкне назавжди? Що відповіла "Укрзалізниця" на запит журналістки / Л. Босик // Володимирецький вісник. – 2021. – 25 листоп. – С. 16.
– Нехай вузькоколійки ще послужать людям // Голос України. – 2018. – 7 листоп. – С. 3.
– Ракс О. "Кукушку" евакуювали – подалі від кордону / О. Ракс // Рівне вечірнє. – 2022. – 7 лип. – С. 6.
– Ukraїner: країна зсередини : [фотоальбом] / упоряд. : О. Кузема, Н. Понеділок, С. Анжелюк. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 312 с.
– Вузькоколійка Антонівка – Зарічне = Narrow-gauge Line Antonivka-Zarichne : [буклет] / фото : О. Нагорнюк, Є. Тимченко. – Рівне : [б. в.], [2020-?].
– Скібчик С. Кукулька запрошує! : вузькоколійка "Антонівка – Зарічне" / С. Скібчик // Володимирецький вісник. – 2018. – № 19 лип. – С. 13.
– Романюк Л. Статус технічної пам'ятки культурної спадщини "кукушці" ніхто не присвоїв. Скільки є пам'яток у нас в області / Л. Романюк // Володимирецький вісник. – 2021. – 2 груд. – С. 6.
– Залізне серце. Хто зберігає, а хто знищує найдовшу вузькоколійку в Україні // Володимирецький вісник. – 2021. – 21 січ. – С. 4. - Закінч. Початок : № 1, 2, 2021.
– Омелянчук І. Автентична вузькоколійка має жити! / І. Омелянчук // Урядовий кур'єр. – 2018. – 22 листоп. – С. 16.
– Швець В. Хранителі поліської "кукушки" / В. Швець // Голос України. – 2017. – 7 груд. – С. 17.
– Юркова О. Що то за дивинка у поліській глибинці / О. Юркова // Голос України. – 2008. - 1 листоп. – С. 13.
– Нагорнюк О. Вузькоколійка : 106 кілометрів Полісся : [фотоальбом] / О.Нагорнюк. - [Рівне?] : [б. в.], 2008. - 60 с.
– Сінкевич О. Рівненська "Кукушка", що іде на край світу / О. Сінкевич // Сім'я і дім: ... тільки те, що любиш : публіцистика. - Луцьк, 2006. – С. 101-104.
– Воробей В. Кукушка – Поліський трамвай / В. Воробей // Горшколіпи. Маленька історія "маленької" батьківщини : краєзнав. замітки з історії сіл Трипутнянської сільради. – Рівне, 2015. – С. 74-75.

.: Раздел: История :: 7.09.2023 13.52.25 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.452925 seconds