Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45065
   


Автор вопроса: Тамара из города: Одеса :: Вопрос: 44193  
Тамара спрашивает:
Добрий день, цікавить інформація про фольклор України ХХ ст. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Тамаро! Радимо Вам скористатися наступними джерелами за Вашим запитом:
Галенко О. Уроки історії не роблять винятку й для фольклористики [Електронний ресурс] / О. Галенко // Український історичний журнал. — 2012. — № 5. — С. 196-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2012_5_16.
Гарасим Я. Культурно-історична школа в історії української фольклористики : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Я. Гарасим ; Львівський держ. ун-т ім. І. Я. Франка. — Львів, 1997. — 196 с.
Гуменюк Т. Історіографія радянського періоду у розвитку української фольклористики другої половини ХХ ст. в західних областях УРСР [Електронний ресурс] / Т. Гуменюк // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 9. — С. 306-310. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2012_9_36.
Дмитренко М. Українська фольклористика: історія, теорія, практика / М. Дмитренко ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. Максима Рильського. — Київ : Ред.часопису "Народознавство", 2001. — 576 с.
Дмитренко М Українська фольклористика: проблеми методології : [монографія] / М. Дмитренко ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Від. фольклористики. — Київ : Паливода А. В., 2014. — 363 с.
Іваннікова Л. Фольклористика Півдня України: сторінки історії / Л. Іваннікова ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського [та ін.]. — Запоріжжя : [б. в.], 2008. — 291 с.
Качкан В. Щедроносний науковий ужинок на ниві фольклористики [Електронний ресурс] / В. Качкан, Д. Курчій // Народна творчість та етнологія. — 2011. — № 4. — С. 114-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTE_2011_4_20.
Лазука В. Сучасна волинська фольклористика: регіональний аспект [Електронний ресурс] / В. Лазука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2012. — № 3. — С. 198-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2012_3_36.
Мушкетик Л. Сучасні виміри української фольклористики [Електронний ресурс] / Л. Мушкетик // Слов'янський світ. — 2014. — Вип. 12. — С. 243-247. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/slsv_2014_12_23.
М’ягкота І. Структурне моделювання терміносистеми української фольклористики [Електронний ресурс] / І. М’ягкота // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія. : Філологічна. — 2012. — Вип. 27. — С. 61-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_27_20.
Пальоний В. Історія української музичної фольклористики /1960- 90-ті роки/ : навчальний посібник / В. Пальоний ; ред. А. І. Іваницький ; Київський держ. ін-т культури. — Київ : [б.в.], 1997. — 57 с.
Ревенко Д. Видання української фольклористики у колекції Ucrainica (за матеріалами Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова) [Електронний ресурс] / Д. Ревенко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. — 2018. — Т. 23, Вип. 2. — С. 183-194. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_bbk_2018_23_2_9.

.: Раздел: Мифология. Фольклор :: 13.05.2020 21.27.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Яна из города: Київ :: Вопрос: 44178  
Яна спрашивает:
Доброго дня, будь ласка, підберіть літературу про зовнішість людини у прислів'ях та приказках. Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Яно! Ми уже відповідали на подібне запитання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за Номером запитання - № 1750.

.: Раздел: Мифология. Фольклор :: 12.05.2020 08.22.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Чернівці :: Вопрос: 44145  
Софія спрашивает:
Добрий день! Допоможіть з літературою для повідомлення на тему Казка як жанр фольклору. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Софіє! Перегляньте наступні джерела та посилання за Вашою темою:
Биконя А. Народна казка в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених [Електронний ресурс] / А. Биконя // Слов'янський світ. — 2014. — Вип. 12. — С. 83-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/slsv_2014_12_8.
Демедюк М. Відтворення духовної та матеріальної культури українців у народних казках [Електронний ресурс] / М. Демедюк // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — Вип. 16. — С. 87-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_16_22.
Демедюк М. Національна своєрідність міфологічних персонажів в українських чарівних казках [Електронний ресурс] / М. Демедюк // Народознавчі зошити. Серія філологічна : — 2014. — № 4. — С. 765-770. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/narzfil_2014_4_17.
Дунаєвська Л. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій / Л. Дунаєвська ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка ; — Київ : [б.в.], 1997. — 447 с.
Іщенко Ю. Нове слово в структурному вивченні казки : Кирилюк О. С. Універсалії культури і семіотика дискурсу. Казка та обряд. Видання друге, доповнене та виправлене. — Одеса: Автограф / ЦГО НАН України. — 2005. — 372 с. [Електронний ресурс] / Ю. Іщенко // Вісник Національної академії наук України. — 2007. — № 7. — С. 55-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2007_7_14.
Казанжи О. Народна казка як особливий жанр фольклору та її вплив на виховання й розвиток майбутньої особистості [Електронний ресурс] / О. Казанжи // Молодий вчений. — 2017. — № 5. — С. 356-359. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_5_83.
Каранда М. Українська народна казка як засіб національного виховання молоді під час викладання філософсько-культурологічних дисциплін [Електронний ресурс] / М. Каранда // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2012. — № 1. — С. 19-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2012_1_5.
Косяк О. Метафорична казка як елемент політичного міфу у структурі символізації політичного простору [Електронний ресурс] / О. Косяк // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2014. — Вип. 8. — С. 227-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2014_8_58.
Лавриненко С. Лінгвокультурна презентація категорії "правда" в українських народних казках [Електронний ресурс] / С. Лавриненко // Мовні і концептуальні картини світу. — 2013. — Вип. 46 (2). — С. 290-300. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_46(2)__38.
Максимова В. Казка як метод гуманістичного виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / В. Максимова // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія : Філософія, педагогіка, психологія. — 2014. — Вип. 32. — С. 84-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_32_16.
Мелоян А. Символічне вираження агресії у міфах, казках і легендах [Електронний ресурс] / А. Мелоян // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. — 2013. — Вип. 40. — С. 118-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2013_40_19.
Мокляк Л. Казка як джерело формування духовної культури людини [Електронний ресурс] / Л. Мокляк // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. — 2012. — № 1. — С. 116-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2012_1_30.
Прокопова О. Методика вивчення української казки з опорою на розкриття її космогонічного походження: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Прокопова ; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 2007. — 20 с.
Семеній Л. Казка – це диво, сповнене краси [Електронний ресурс] / Л. Семеній // Початкова школа. — 2015. — № 5. — С. 59-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2015_5_20.
Тупик О. Язичницькі мотиви в українських народних казках про тварин [Електронний ресурс] / О. Тупик // Етнічна історія народів Європи. — 2000. — Вип. 5. — С. 90–93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2000_5_21.

.: Раздел: Мифология. Фольклор :: 7.05.2020 13.10.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ксенія из города: Біла Церква :: Вопрос: 44029  
Ксенія спрашивает:
Добрий день! Підберіть список літератури до реферату про образ птаха у фольклорі. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Ксеніє! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Біляцька В. П. Навчальний посібник з курсу "Усна народна творчість" / В. П. Біляцька; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015 — 123 c.
Бондарчук Я. В. Символіко-семантичне навантаження образу птаха як відображення релігійно-світоглядних уявлень у мистецтві палеоліту [Електронний ресурс] / Я. В. Бондарчук // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. — 2019. — Т. 2. — С. 53-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAtk_2019_2_11.
Дмитренко М. Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування : монографія / М. Дмитренко, Л. Іваннікова, І. Кімакович, І. Коваль-Фучило, І. Козар; ред.: М. К. Дмитренко; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - Київ : Паливода А.В., 2014. — 251 c.
Івановська О. Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів : підруч. для студ. фольклорист. та філол. спец. ВНЗ / О. Івановська. — Київ. : Експрес-Поліграф, 2012. — 335
Кирчів Р. Донаукові зацікавлення українським фольклором та етнографією / Р. Кирчів // Народна творчість та етнографія. — 2005. — № 2. — С. 50-59.
Нестеренко Т. В. Тваринний світ в українському фольклорі / Т. В. Нестеренко // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 5. — С. 116-117.
Сорочук Л. Рослинна і тваринна символіка в календарно-обрядовому колі українців / Л. Сорочук // Рідні джерела. — 2001. — 3. — С. 8-10.
Шутак О. С. Зооморфні образи українського фольклору: птахи-деміурги в українській зимовій календарно-обрядовій поезії [Електронний ресурс] / О. С. Шутак, Н. А. Конопленко, М. В. Подоляк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. - 2018. — Т. 20, № 86. — С. 142-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smlnues_2018_20_86_30.

.: Раздел: Мифология. Фольклор :: 24.04.2020 12.20.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Київ :: Вопрос: 43803  
Тетяна спрашивает:
Добрий день. Підберіть, будь ласка, список літератури до реферату про слов'янських богів. Дякую
Наш ответ:
Добрий день, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Боги, яких ми не знаємо : довідник // Куля. — 2019. — № 7. — С. 14-15.
Горчинська О. З історії Київських гір : мандрівка Україною / О. Горчинська // Я вивчаю українську. — 2012. — № 10. — С. 8-10.
Горчинська О. З історії Київських гір : мандрівка Україною / О. Горчинська // Я вивчаю українську. — 2012. — № 10. — С. 8-10.
Іваннікова Л. Священик Гавриїл Сорокін – дослідник обрядовості та фольклору Херсонщини / Л. Іваннікова // Народна творчість та етнологія. — 2014. — № 3. — С. 30-39.
Перша сходинка до духовності : 28 липня — День хрещення України-Русі // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 7. — С. 56-57.
Презентація «Світоглядні уявлення стародавніх слов’ян та греків» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-svitogladni-uavlenna-starodavnih-slovan-ta-grekiv-150486.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 30.01.2020.
Релігійні вірування трипільців: за археологічними джерелами // Українська культура. — 2003. — 10. — С. 28-30.
Слов'янський світ : [презентація ілюстрованого словника-довідника "Слов'янський світ"] // Шкільна бібліотека плюс. — 2015. — № 7-8. — С. 20-29.
Туптало Д. Житіє Володимира : [до 1000-ліття від дня упокоєння Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого] / Д. Туптало // Чумацький шлях. — 2015. — № 1. — С. 6-27.
Українські великодні традиції : [розповіді про Великдень] // Шкільна бібліотека. — 2014. — № 3. — С. 40-41.
Українознавчі оповідки. Забуті боги наших предків [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ukrainoznavci-opovidki-zabuti-bogi-nasih-predkiv-65592.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 30.01.2020.
Українознавчі оповідки. Первісні дохристиянські вірування наших пращурів [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ukrainoznavci-opovidki-pervisni-dohristianski-viruvanna-nasih-prasuriv-65590.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 30.01.2020.
Федотова Т. Символіка сонця і вогню у світогляді Григорія Сковороди: синкретизм християнства та язичництва (вогнепоклонства) / Т. Федотова // Київська старовина. — 2004. — № 2. — С. 103-108.
Федотова Т. Символіка сонця і вогню у світогляді Григорія Сковороди: синкретизм християнства та язичництва (вогнепоклонства) / Т. Федотова // Київська старовина. — 2004.- №2. — С.103-108.

.: Раздел: Мифология. Фольклор :: 30.01.2020 10.41.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.246889 seconds