Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Ніка із міста: Київ :: Запитання: 47021  
Ніка запитує:
Добрий день. Цікавить європейський досвід управління земельними ресурсами. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Література за вашим запитом:
Альбещенко О. С. Регулювання процесів формування і використання земельно-ресурсного потенціалу сільських територій України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / О. С. Альбещенко; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2017. — 25 c.
Кононенко О. М. Регулювання земельних відносин у забезпеченні сталого розвитку сільських територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / О. М. Кононенко; Національна академія аграрних наук України, «Інститут аграрної економіки», національний науковий центр. — Київ, 2021. — 20 c.
Кузьменко О. Б. Органічне землеробство як фактор євроінтеграції України / О. Б. Кузьменко // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. — 2013. — № 3. — С. 151-155.
Мерзляк А. В. Земельний кадастр у структурі державного управління земельними ресурсами : монографія / А. В. Мерзляк, В. А. Боклаг; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 100 c.
Скиба М. В. Управління земельними ресурсами: досвід країн Європейського Союзу [Електронний ресурс] / М. В. Скиба // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. — 2020. — Т. 31(70), № 3(1). — С. 93-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2020_31(70)_3(1)__18.
Солов’яненко Н. Наукові засади раціонального використання земельних ресурсів та охорона навколишнього природного середовища в Україні на шляху до європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Н. Солов’яненко // Землевпорядний вісник. — 2014. — № 6. — С. 38-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2014_6_14.
Сьомич М. І. Гармонізація українського та європейського законодавства щодо управління земельними ресурсами [Електронний ресурс] / М. І. Сьомич // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2018. — № 4. — С. 61-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2018_4_10.
Чумаченко О. М. Європейський досвід формування земельно-ресурсного потенціалу в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / О. М. Чумаченко, Є. В. Кривов’яз, О. П. Жук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. — 2021. — № 4. — С. 27-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2021_4_5.
Чумаченко О. М. Особливості використання земельних ресурсів європейських країн [Електронний ресурс] / О. М. Чумаченко, Є. В. Кривов’яз // Формування ринкових відносин в Україні. — 2019. — № 9. — С. 88-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2019_9_15.
Юрченко І. В. Управління земельними ресурсами в контексті реалізації земельно-кадастрової політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / І. В. Юрченко // Економіка АПК. — 2017. — № 9. — С. 63-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_9_11.

.: Розділ: Держава і право :: 7.03.2023 21.51.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 47008  
Анастасія запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про сучасні цивілістичні дослідження. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Дзьобань О. П. Герменевтичний метод у сучасних цивілістичних дослідженнях: до питання про доцільність застосування [Електронний ресурс] / О. П. Дзьобань, В. Л. Яроцький // Інформація і право. — 2017. — № 2. — С. 5-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2017_2_3.
Кізлова О. С. Стан дослідження категорії застави у цивілістиці [Електронний ресурс] / О. С. Кізлова // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». — 2012. — Т. 12. — С. 227-233. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2012_12_24.
Кочин В. Поняття та ознаки саморегулювання у цивільному праві України [Електронний ресурс] / В. Кочин // Юридична Україна. — 2014. — № 10. — С. 52-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2014_10_11.
Кочин В. Саморегулювання як предмет цивілістичних досліджень [Електронний ресурс] / В. Кочин // Юридична Україна. — 2014. — № 7. — С. 34-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2014_7_9.
Кочин В. Саморегулювання як предмет цивілістичних досліджень [Електронний ресурс] / В. Кочин // Юридична Україна. — 2014. — № 7. — С. 34-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2014_7_9.
Курило М. П. Методологічні за засади дослідження єдності цивілістичного процесу [Електронний ресурс] / М. П. Курило // Держава і право. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 71. — С. 363-374. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jurnaukdir_2015_71_29.
Муляр М. С. Стан вітчизняних цивілістичних досліджень правовідносин споживчого кредитування [Електронний ресурс] / М. С. Муляр // Часопис Київського університету права. — 2017. — № 1. — С. 201-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2017_1_48.
Харитонов Є. О. До визначення поняття та системи цивілістики (науки цивільного права) [Електронний ресурс] / Є. О. Харитонов // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 51. — С. 7-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_51_4.
Харитонов Є. О. До проблеми визначення змісту поняття «цивільне законодавство України» [Електронний ресурс] / Є. О. Харитонов // Актуальні проблеми держави і права. — 2012. — Вип. 65. — С. 107-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_65_15.
Чалий Ю. І. Справедливість як метод цивілістики [Електронний ресурс] / Ю. І. Чалий // Форум права. — 2019. — № 4. — С. 66–74. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Черевко П. П. Створення юридичних осіб приватного права : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / П. П. Черевко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2009. — 16 с.
Шемонаєв В. Ю. Загальна аварія (цивілістичні аспекти) : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / В. Ю. Шемонаєв ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2003. — 19 с.
Шимон С. І. Майнові права в контексті сучасних концепцій права власності в цивілістиці [Електронний ресурс] / С. І. Шимон // Часопис Київського університету права — 2012. — № 2. — С. 192-195. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2012_2_47.

.: Розділ: Держава і право :: 4.03.2023 19.41.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Черкаси :: Запитання: 46984  
Олексій запитує:
Добрий день. Потрібні джерела про основи римського приватного права. Дякую.
Наша відповідь:
Олексію, добрий день! Радимо для опрацювання таку літературу:
Бабич І. Г. Принцип справедливості – характеристика у римському приватному праві [Електронний ресурс] / І. Г. Бабич // Часопис цивілістики. — 2017. — Вип. 25. — С. 6-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2017_25_4.
Бобуйок І. А. Договір поруки в римському приватному праві [Електронний ресурс] / І. А. Бобуйок // Право і суспільство. — 2013. — № 6. — С. 90-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2013_6_22.
Вовк В. М. Юридична рівність у римському приватному праві [Електронний ресурс] / В. М. Вовк // Адвокат. — 2009. — № 6. — С. 29-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2009_6_6.
Гайдулін О. О. Історичний і системний способи тлумачення в римському приватному праві: ідейні витоки та застереження щодо рецепції [Електронний ресурс] / О. О. Гайдулін // Правове регулювання економіки. — 2015. — № 15. — С. 150-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pre_2015_15_15.
Горлов А. В. Становлення заповідальних розпоряджень у римському приватному праві України [Електронний ресурс] / А. В. Горлов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2008. — № 40. — С. 284-290. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2008_40_45.
Гринько С. Д. Деліктні зобов’язання римського приватного права: поняття, система, рецепція : монографія / С. Д. Гринько; МОНМС України, Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький, 2012. — 723 c.
Гринько С. Д. Поняття та предмет зобов’язань за римським приватним правом [Електронний ресурс] / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. — 2010. — № 3. — С. 38-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2010_3_9.
Полюк Ю. І. Історично-правовий аспект становлення та розвитку права на звернення до суду через призму римського приватного права [Електронний ресурс] / Ю. І. Полюк // Молодий вчений. — 2017. — № 8. — С. 375-379. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_8_85.
Римське приватне право: здобутки європейські та глобальні : матеріали Міжнар. колоквіуму, 27 жовт. 2018 р., Одеса / ред.: Є. О. Харитонов; упоряд.: К. І. Спасова; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — Одеса : Фенікс, 2018. — 141 c.
Русу С. Д. Історико-правові передумови рецепції римського приватного права [Електронний ресурс] / С. Д. Русу // Університетські наукові записки. — 2005. — № 3. — С. 12-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_3_4.
Харитонов Є. О. Основи римського приватного права : посіб. для аудитор. і самост. вивч. курсу / Є. О. Харитонов. — Одеса : Букаєв В. В., 2016. — 395 c.
Шаркова І. М. Принцип добросовісності в римському приватному праві: історія та сучасність : монографія / І. М. Шаркова; ред.: В. Ф. Опришко; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Нац. акад. прав. наук України , НДІ приват. права і підприємництва. — Київ : КНЕУ, 2011. — 246 c.

.: Розділ: Держава і право :: 22.02.2023 10.57.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Київ :: Запитання: 46964  
Олег запитує:
Добрий день. Допоможіть у пошуку літератури на тему: формування правової системи США. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегялньте таку літературу:
Волошенюк О. В. Особливості розвитку правотворчості в романо-германській та англо-американській правових системах [Електронний ресурс] / О. В. Волошенюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2005. — Вип. 31. — С. 199-205. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2005_31_39.
Добош З. Правова система підсудності справ Верховному Суду США [Електронний ресурс] / З. Добош, О. Забзалюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2019. — Вип. 24. — С. 153-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2019_24_25.
Камінська Н. В. Статутні джерел в правових системах Великобританії та США [Електронний ресурс] / Н. В. Камінська, М. П. Гусяк // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2020. — Вип. 2. — С. 26-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2020_2_4.
Кравчук М. В. Правова система США / М. В. Кравчук; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Київ : Нора-Друк, 2004. — 136 c.
Крилач О. М. Особливості правової системи Сполучених Штатів Америки [Електронний ресурс] / О. М. Крилач. // Часопис Академії адвокатури України. — 2013. — № 3. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2013_3_13.
Мадіна В. В. Судовий прецедент як джерело права в англо-американській правовій системі [Електронний ресурс] / В. В. Мадіна, М. В. Мітько // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Юридичні науки. — 2022. — № 4. — С. 83-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2022_4_13.
Мартинюк Р. Державно-правова система Сполучених Штатів Америки: американський досвід для України [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Міжнародні відносини. — 2009. — Вип. 1. — С. 143-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoamv_2009_1_12.
Осакве К. Американська правова культура: загальна квінтесенція та галузеві особливості [Електронний ресурс] / К. Осакве // Порівняльне правознавство. — 2012. — № 3-4. — С. 209-224. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/porpr_2012_3-4_20.
Пильгун Н. В. До питання про історію формування американської правової системи [Електронний ресурс] / Н. В. Пильгун // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2018. — № 4. — С. 74-80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2018_4_11.
Пильгун Н. В. Історичний аспект формування американської правової системи [Електронний ресурс] / Н. В. Пильгун // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2018. — № 2. — С. 62-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2018_2_10.
Пильгун Н. В. Становлення та розвиток конституційного права в рішеннях Верховного Суду США (історико-правовий аспект) : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Н. В. Пильгун ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2007. — 18 с.
Теленик С. С. Досвід правового регулювання системи захисту критичної інфраструктури в США [Електронний ресурс] / С. С. Теленик // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2018. — № 2. — С. 358-370. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2018_2_33.

.: Розділ: Держава і право :: 16.02.2023 08.16.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Рівне :: Запитання: 46931  
Богдан запитує:
Добрий день! Цікавить література про становлення та розвиток земельного оподаткування в Україні. Дякую вам за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Богдане! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Боровик П. М. Боровик П. М. Напрями державного регулювання процесів земельного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / Боровик П. М. Боровик П. М., Кончаковська Е. О. Кончаковська Е. О. // Наукові праці НДФІ. — 2009. — Вип. 2. — С. 107-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2009_2_12.
Жавнерчик О. В. Економіко-екологічна оптимізація земельного оподаткування [Електронний ресурс] / О. В. Жавнерчик // Економіка. Фінанси. Право. — 2013. — № 1. — С. 21-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2013_1_8.
Малоокий В. А. Формування сучасної системи управління земельними ресурсами територіальних громад в України: особливості та тенденції [Електронний ресурс] / В. А. Малоокий // Теорія та практика державного управління. — 2020. — Вип. 3. — С. 162-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2020_3_21.
Мацієвич Т. О. Особливості екологічного оподаткування: практика країн Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Т. О. Мацієвич // Економічний аналіз. — 2014. — Т. 15, № 2. — С. 71-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_15(2)__12.
Многодєтна О. А. Розв’язання еколого-економічних проблем землекористування шляхом оптимізації земельного оподаткування [Електронний ресурс] / О. А. Многодєтна // Вісник Одеського державного екологічного університету. — 2012. — Вип. 13. — С. 72-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodeu_2012_13_10.
Павлій А. С. Аналіз економічної сутності землі як об’єкта оподаткування [Електронний ресурс] / А. С. Павлій // Економіка промисловості. — 2014. — № 4. — С. 72-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2014_4_7.
Павлій А. С. Аналіз системи земельного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / А. С. Павлій // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. — 2015. — Вип. 14. — С. 262-267. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_14_61.
Павлов К. В. Земельне оподаткування в Україні: становлення та розвиток [Електронний ресурс] / К. В. Павлов, О. М. Павлова, П. Р. Романюк, Е. І. Лихач // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2022. — № 1. — С. 37-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2022_1_8.
Поліщук В. С. Особливості земельного оподаткування [Електронний ресурс] / В. С. Поліщук // Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. Економічні науки. — 2009. — Вип. 2. — С. 312-317. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2009_2_68.
Сидорович О. Ю. Сучасні тенденції та проблемні аспекти земельного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович, Ю. В. Рудницька // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Економіка. — 2011. — Вип. 17. — С. 113-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2011_17_15.
Синчак В. П Удосконалення земельного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / В. П Синчак, О. С. Сохатюк // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 4. — С. 365-374. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2004_4_61.
Ясеновська Т. Б. Історія становлення оподаткування в Україні: ретроспективна періодизація та національні досягнення [Електронний ресурс] / Т. Б. Ясеновська // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Економіка. — 2010. — Вип. 15. — С. 117-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2010_15_16.

.: Розділ: Держава і право :: 6.02.2023 08.58.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.334019 seconds