Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Євген із міста: Бровари :: Запитання: 45029  
Євген запитує:
Добрий день! Дуже необхідні джерела для реферату про адвокатську етику в Україні та світі. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Євгене! Пропонуємо вашій увазі такі джерела інформації:
Адвокатська етика: правила та проблеми [Електронний ресурс] // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2016. — № 6. — С. 18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2016_6_6.
Варфоломеєва Т. Впровадження міжнародних правил адвокатської етики в Україні [Електронний ресурс] / Т. Варфоломеєва // Вісник Академії адвокатури України. — 2009. — Число 1. — С. 7-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2009_1_1.
Гребеньков Г. Юридична етика : Навч. посіб. / Г. Гребеньков, Д. Фіолевський. — 2-е вид., виправл. — Київ : Алерта, 2005. — 212 c.
Денисенко Т. Історичні аспекти розвитку адвокатської етики [Електронний ресурс] / Т. Денисенко // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 2. — С. 384-389. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_2_90.
Стародубцев А. Нормативне закріплення питань адвокатської етики в українському законодавстві [Електронний ресурс] / А. Стародубцев // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2018. — Вип. 25. — С. 155-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2018_25_43.
Таварткіладзе Н. Етичні основи діяльності адвоката-захисника: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Н. Таварткіладзе ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2003. — 20 с.
Ткаченко К. Засади адвокатської етики в сучасній Німеччині [Електронний ресурс] / К. Ткаченко // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 124. — С. 237-240. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_124_61.
Хотенець П. Правовий статус адвоката в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / П. Хотенець ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Харків, 2002. — 19 с.
Череватюк В. Адвокатська етика і практика: невідповідності та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / В. Череватюк, А. Рогатюк // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2013. — № 4. — С. 36-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2013_4_9.

.: Розділ: Держава і право :: 15.12.2020 16.33.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Ірпінт :: Запитання: 44972  
Олександр запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка у пошуку літератури до теми:"Філософсько-правове вчення Богдана Кістяківського". Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Олександре! Пропонуємо вам опрацювати наступні джерела інформації:
Альчук М. Праворозуміння у філософії права Б. Кістяківського: проблема синтезу [Електронний ресурс] / М. Альчук // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2012. — Вип. 2. — С. 18-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2012_2_4.
Альчук М. Філософія Богдана Кістяківського в українському філософсько-правовому дискурсі кінця XIX - початку XX ст.: автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.05 / М. Альчук ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2011. — 32 с.
Альчук М. Філософсько-правові проблеми у дисертації Богдана Кістяківського "Gesellschaft und Einzelwesen…" [Електронний ресурс] / М. Альчук // Sententiae. — 2010. — № 2. — С. 173-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/senten_2010_2_14.
Боровікова В. Конституціоналізм правової держави: інтерпретаційні підходи Б. Кістяківського [Електронний ресурс] / В. Боровікова, М. Кельман // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2014. — Вип. 4. — С. 19-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2014_4_6.
Войтович Н. Інтерпретація сутності держави у теоретичній спадщині Б. Кістяківського [Електронний ресурс] / Н. Войтович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2013. — Вип. 6-2(1). — С. 30-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2013_6-2(1)__9.
Войтович Н. Проблема взаємовідносин індивіда та держави у науковій спадщині Б. Кістяківського [Електронний ресурс] / Н. Войтович // Часопис Київського університету права. — 2014. — № 2. — С. 45-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_2_11.
Войтович Н. Суб’єктивні права людини та громадянина в науковій інтерпретації Б. Кістяківського [Електронний ресурс] / Н. Войтович // Юридичний вісник. — 2014. — № 6. — С. 234-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_6_41.
Гоменюк З. Онтологічні підходи Б. Кістяківського до з’ясування взаємозалежності права і держави [Електронний ресурс] / З. Гоменюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2013. — Вип. 1. — С. 438-446. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2013_1_51.
Гоменюк З. Плюралістична інтерпретація сутності держави: філософсько-правовий підхід (на основі концепції правової держави Б. Кістяківського) [Електронний ресурс] / З. Гоменюк // Митна справа. — 2014. — № 2(2.2). — С. 57-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_2(2.
Гоменюк З. Філософський зміст функціонування правової держави у державознавчій теорії Б. Кістяківського [Електронний ресурс] / З. Гоменюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. — 2016. — № 845. — С. 373-384. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_845_60.
Гоменюк З. Філософсько-правове обґрунтування феномена державної влади (за Б. Кістяківським) [Електронний ресурс] / З. Гоменюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2014. — Вип. 3. — С. 314-322. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2014_3_33.
Даценко В. Б. О. Кістяківський і позитивізм [Електронний ресурс] / В. Даценко // Гуманітарний часопис. — 2009. — № 2. — С. 99-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2009_2_16.
Даценко В. Соціальна філософія Б. О. Кістяківського: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / В. Даценко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с.
Жукова Н. Соціально-політична концепція Б. Кістяківського [Електронний ресурс] / Н. Жукова // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2016. — Вип. 8. — С. 16-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2016_8_4.
Кушинська Л. Політико-правові погляди Богдана Кістяківського у контексті сучасних українських реалій [Електронний ресурс] / Л. Кушинська // Українознавчий альманах. — 2013. — Вип. 14. — С. 228-231. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2013_14_67.
Малишев Б. Розуміння права як теологічно обумовленого явища у концепції Богдана Кістяківського [Електронний ресурс] / Б. Малишев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. — 2010. — Вип. 83. — С. 49-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2010_83_16.
Малишев Б. Розуміння права як теологічно обумовленого явища у концепції Богдана Кістяківського [Електронний ресурс] / Б. Малишев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. — 2010. — Вип. 84. — С. 25-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2010_84_9.
Павко А. Концепція конституціоналізму Б. Кістяківського в контексті модернізації сучасної конституційно-правової системи в Україні [Електронний ресурс] / А. Павко // Віче. — 2015. — № 16. — С. 13-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_16_5.
Семикрас В. Теоретико-методологічні засади філософсько-правового вчення Богдана Кістяківського [Електронний ресурс] / В. Семикрас // Гуманітарні студії. — 2014. — Вип. 24. — С. 78-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gums_2014_24_11.
Семикрас В. Методологічний плюралізм у філософсько–правовому вченні Богдана Кістяківського [Електронний ресурс] / В. Семикрас // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 129. — С. 135-140 . — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_129_38.
Тимошенко В. Сутність державної влади у вченні Б. О. Кістяківського [Електронний ресурс] / В. Тимошенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2013. — № 8. — С. 137-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2013_8_21.
Толстов І. Б. Кістяківський — засновник української інтегральної філософії права [Електронний ресурс] / І. Толстов // Гуманітарний часопис. — 2015. — № 1. — С. 52-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2015_1_9.
Фінько А. Етичні засади політико-правової теорії Богдана Кістяківського: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.07 / А. Фінько ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — Київ, 2007. — 18 с.

.: Розділ: Держава і право :: 4.12.2020 15.33.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роза із міста: м.Хмельницький :: Запитання: 44967  
Роза запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріал з книг на такі питання як: Громадянське і політичне суспільство Вплив процесів трансформації на форму громадянських суспільств Функціональні моделі громадянського суспільства Національні особливості громадянського суспільства Особливості громадянського суспільства в Європі Структура громадянського суспільства: інститути, норми, суб'єкти, культура, цінності.
Наша відповідь:
Доброго дня, Розо! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – Громадянське суспільство України: політика сприяння та залучення, виклики та трансформації : аналіт. доп. / [В. М. Яблонський та ін. ; за заг. ред. О. А. Корнієвського, Ю. А. Тищенко, В. М. Яблонського] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2020. – 111 с.
– Головка А.А. Громадянське суспільство як суб’єкт протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері : автореф. дис. … канд. політ. наук : 21.01.01 / Головка Анатолій Анатолійович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2019. – 20 с.
– Громадянське суспільство проти корупції в регіонах України: рекомендації щодо (міжнародної) допомоги : полісі-бріф / О. Нестеренко, М. Бадер, О. Гус, А. Мелешевич. – Київ : [б. в.], 2019. – 10 с. : іл.
– Матеріали науково-практичної конференції ”Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ” : ([м. Дніпро], 22–23 лют. 2019 р.). – Дніпро ; Херсон : Молодий вчений, 2019. – 102 с.
– Громадянське суспільство: питання та відповіді : практ. посіб. / [О. В. Літвінов, Ю. В. Семеніхіна, О. М. Андрєєв ; за ред. О. В. Літвінова] ; ЦПГКІ ”Тамариск”. – Дніпро : Монолит, 2019. – 50, [1] с.
– Дем’яненко О.О. Громадянське суспільство як чинник політичної модернізації : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / О.О.Дем’яненко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с.
– Національна ідентичність і громадянське суспільство / Є. Бистрицький [та ін.]. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Дух і літера, 2018. – 462, [1] с.
– Гавриленко І.М. Громадянське суспільство / І. М. Гавриленко. – Львів : Новий світ-2000, 2018. – 713 с.
– Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації : [у 2 т.] / Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, О. В. Скрипнюка. – Київ : Юрид. думка, 2017-.
– Бєльська Т.В. Глобальне громадянське суспільство: сутність, генеза та вплив на державну політику України / Т. В. Бєльська ; [за наук. ред. Е. А. Афоніна] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Укр. т-во сприяння соц. інноваціям. – Київ ; Ніжин : ВАДНД : Лисенко М. М., 2016. – 299 с. : іл., табл.
– Громадянське суспільство України : звіт за результатами дослідж. / Л. Паливода [та ін.] ; Творчий центр ТЦК. – Київ : Творчий центр ТЦК, 2016. – 74 с. : табл.
– Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : 1–2 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. гуманіт. ун-т, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. гуманіт. ун-т, 2016. – 178 с.
– Петрашкін А.В. Громадянське суспільство та держава: питання розвитку / А. В. Петрашкін. – Київ : Логос, 2015. – 167 с. : портр.
– Розвиток громадянського суспільства в Україні : аналіт. доп. / [Яблонський В. М. та ін. ; за ред. О. А. Корнієвського, М. М. Розумного] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2015. – 57 с.
– Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 груд. 2013 р.) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд. В. М. Яблонський, О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк ; за заг. ред. О.А. Корнієвського]. – Київ : НІСД, 2014. – 191 с.
– Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи / [Бондар В. Д. та ін.] ; заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького ; Нац. ун-т ”Острозька акад.”, Ін-т глобал. стратегій упр. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту ”Острозька акад.”, 2014. – 326 с.
– Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці : аналіт. доп. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. – 371 с.
– Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку / [Г. Ю. Васильєв та ін.] ; за ред. М. П. Требіна ; Нац. ун-т ”Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого”. – Харків : Право, 2013. – 535 с.
– Громадянське суспільство і правова держава: теоретичні моделі та досвід реалізації / [В. Д. Гвоздецький та ін.] ; за заг. ред. В. Д. Гвоздецького. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 326 с.
– Громадянське суспільство: історія та сучасність / [Т. В. Розова та ін.] ; за ред. Т. В. Розової ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Одеса : Юрид. л-ра, 2010. – 342 с.
– Громадянське суспільство: проблеми теорії та практики : [зб. ст. / упоряд. і наук. ред. С. Рябов ; Фонд ”Освіта для демократії”]. – Київ : НаУКМА, 2008. – 156 с.
– Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії / [А.І.Кудряченко, В.М.Бебик, В.І.Бортніков та ін.] ; за заг. ред. Кудряченка А.І. – Київ : [НІСД], 2007. – 395 с.
– Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / [Ф.М.Рудич, Р.В.Балабан, Ю.С.Ганжуров та ін.] ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. – Київ : Парлам. вид-во, 2006. – 407, [3] с.
– Громадянське суспільство в Україні : [Збірник] / [Ред.-упоряд.: Н.Демчук, Л.Кудіна]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2004. – 57 с.
http://politics.ellib.org.ua/pages-1916.html
https://engage.org.ua/hromadianske-suspilstvo-poniattia-oznaky-struktura/
https://studfile.net/preview/5734738/page:14/
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/politolog/17111/
https://www.sworld.com.ua/simpoz4/136.pdf
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3169:informatsijni-strukturi-gromadyanskogo-suspilstva-v-protsesi-rozbudovi-pravovoji-derzhavi&catid=81&Itemid=415
http://cpk.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=713
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10902/1/Gromad_suspilstvo_2013.pdf
https://mk-eu.at.ua/material/naukpratsi/matjaz.pdf
http://veche.kiev.ua/journal/4544/
https://engage.org.ua/modeli-hromadyanskykh-suspilstv/
http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2018/34.pdf
https://pidru4niki.com/77052/kulturologiya/modeli_gromadyanskogo_suspilstva_istorichni_natsionalni_analitichni
https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-gromadyanskogo-suspilstva-problema-vzaemovidnosin-lyudini-ta-derzhavi/viewer
http://ks.dsp.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/znpnudps_2011_1_40.pdf
https://engage.org.ua/stanovlennya-hromadyanskoho-suspilstva-v-ukrayini/
http://ippi.org.ua/sites/default/files/12koissu.pdf
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-12/dopov_gromad-suspilstvo_druk_04_12_2019.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 3.12.2020 14.13.23 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Чернігів :: Запитання: 44937  
Євгенія запитує:
Цікавить література про Станіслава Дністрянського. Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бармак М. Станіслав Дністрянський - правознавець зі світовим ім'ям / М. Бармак, О. Бармак // Київська старовина. ? 2009. — № 4. — С. 145-165.
Демчишак Р. Б. Держава у політологічній спадщині Станіслава Дністрянського [Електронний ресурс] / Р. Б. Демчишак // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2015. — № 1. — С. 47-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2015_1_9
Кахнич В. С. Розвиток цивільного права у Львівському університеті та внесок Станіслава Севериновича Дністрянського в цей процес [Електронний ресурс] / В. С. Кахнич // Часопис Київського університету права. — 2018. — № 1. — С. 33-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_1_8
Кіндюк Б. В. Компаративний аналіз проектів Конституції Кость Левицького та Станіслава Дністрянського [Електронний ресурс] / Б. В. Кіндюк // Право України. — 2018. — № 7. — С. 232-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2018_7_19
Коваль А. Погляди Станіслава Дністрянського на право та державу (загальнотеоретичні аспекти) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / А. Коваль ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2004. — 220 с.
Конституція Західноукраїнської Народної Республіки: проект академіка Станіслава Дністрянського [Електронний ресурс] // Український часопис конституційного права. — 2016. — № 1. — С. 71-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukjourcoml_2016_1_14
Олещук К. Держава в соціологічній спадщині Станіслава Дністрянського [Електронний ресурс] / К. Олещук // Соціологічні студії. — 2013. — № 2. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socst_2013_2_4
Олещук К. М. Станіслав Дністрянський - основоположник соціології права в українському суспільствознавстві [Електронний ресурс] / К. М. Олещук // Вісник Львівського університету. Серія : Соціологічна. — 2013. — Вип. 7. — С. 245-252. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_sociology_2013_7_29
Олещук К. Соціологічний підхід до розуміння права в спадщині Станіслава Дністрянського [Електронний ресурс] / К. Олещук // Соціологічні студії. — 2013. — № 1. — С. 21-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socst_2013_1_6
Савчак А. Конституційні характеристики держави в поглядах Станіслава Дністрянського / А. Савчак // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — 2003. — Вип. 20. — С. 86-91.
Савчак А. Конституційно-правові погляди Станіслава Дністрянського [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / А. Савчак ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2009. — 220 с.
Станіслав Дністрянський- світоч української правової науки [Текст] : матеріали наукової конференції Юридичного інституту ТАНГ, присвяченої річниці з дня народження академіка Станіслава Дністрянського / Тернопільська академія народного господарства. Юридичний ін-т ; наук. ред. М. Кравчук. — Тернопіль : [б.в.], 1999. — 86 с.
Стецюк Н. В. Академік Станіслав Дністрянський і його проект Конституції Західноукраїнської Народної Республіки [Електронний ресурс] / Н. В. Стецюк // Український часопис конституційного права. — 2016. — № 1. — С. 67-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukjourcoml_2016_1_13
Стецюк П. Станіслав Дністрянський як конституціоналіст [Текст] / П. Стецюк ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Львів : [б.в.], 1999. — 229 с.

.: Розділ: Держава і право :: 27.11.2020 09.33.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анатолій із міста: Київ :: Запитання: 44933  
Анатолій запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу до теми про охорону авторського права. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анатолій! Перегляньте наступні джерела:
Актуальні питання права інтелектуальної власності : навч. посіб. / за ред. М. М. Гуренко-Вайцман. – Київ : НАУ, 2009. – 332 с.
Арданов О. Розвиток партнерства для подолання цифрового піратства та налагодження схем легального використання об’єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет / О. Арданов // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 8. – С. 20-30.
Дроб’язко В. Актуальні проблеми авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі / В. Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. – № 5. – С. 66-81.
Кузнєцова Н. С. Проблеми захисту права інтелектуальної власності в Україні / П’яті цивілістичні читання, присвячені 85-річчю з Дня народження професора О. А. Підопригори, 3 березня 2011 року: зб. наук. доп. і статей / Н. С. Кузнєцова, О. В.Кохановська. – Київ : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2012. – С. 24-26.
Цивільне право України : загальне частина : підручн. / за ред. І. А. Бірюкова, Ю. О. Заіки. – Київ : КНТ, 2006. – 480 с.
Грабовська Г. М. Способи та форми захисту авторського права [Електронний ресурс] / Г. М. Грабовська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2012. – Вип. 19, т. 2. – С. 38-40. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/14315/1/СПОСО БИ ТА ФОР МИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА.pdf.
Капіца Ю. М. Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав у мережі інтернет [Електронний ресурс] / Ю. М. Капіца, О. А. Рассомахіна, К. С. Шахбазян // Інформація і право. – 2012. - № 3. – С. 129-140. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Infpr_2012_3_18.pdf.
Рудник Т. В. Відповідальність за порушення авторського права [Електронний ресурс] / Т. В. Рудник // Часопис Київського університету права. – 2012. - № 2. – С. 248-251. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Chkup_2012_2_61.pdf.
Рудник Т. В. Деякі проблемні питання захисту авторського права в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Рудник // Юридичний вісник. – 2009. - № 1. – С. 74-77. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npnau_2009_1_17.pdf.
Штефан А. С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту : моногр. / А. С. Штефан. — Київ : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2017. — 150 с. – Режим доступу: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57598168/Штефан_-_АП_і_СП.pdf?1540022159=&response-content-disposition=inline; filename=57598168.pdf&Expires=1606399504&Signature=CH~o21UBCUCT1ljWhycL-fNrEOasKaHKv920P50mKati95laMni6iuOUedHniI7Ywow9ds7Tt~rZt4RkRBeLDEsLZLZ8muMeC5~uuzEokEGPBFUnumS3Qd-3njLkUZnfcS2xdf7uJLcZqMkruKko01ctZgL0Hi7XUKZOiKYuPx~BJdG2mXKrabagI4o-2G110-ERFuxyGceraGm20ngSifT7Kt24EIawvCBfzNg7LM3JzZyOkJSiNiRpS95wyp9suzwRE6Gxxg8j32JFFGW77pk8Gi-5hfB9OZFNP4Kuy~HckpVM7WIpSnwksn~fpVpQIlzXiGAmddmqBg0j8j8C2w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

.: Розділ: Держава і право :: 26.11.2020 14.43.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.305162 seconds