Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Онлайн-події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Книжковий експрес
«Україно, ми твої діти» (серія)
Бібліотека у форматі Д°
Природа і людина (рек. покажчик)
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

6.2. Науково-методична робота

Таблиця 12


Номер норми

Назва процесу, операції.
Зміст роботи

Одиниця виміру

Норма часу

1.

2.

3.

4.

 

Підготовка методичного посібника, рекомендацій

 

 

 

Принципово нова розробка теми

 

 

1.

Вивчити тему, уточнити читацьке та цільове призначення посібника, рекомендацій. Здійснити бібліографічне опрацювання теми. Вивчити нормативно-законодавчу документацію, виявити інформацію про визначену тему з досвіду роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек, підготувати текст

один авторський аркуш

350 год

2.

Скласти проспект видання, обговорити. Доопрацювати після роботи з науковим редактором, рекомендацій та зауважень. Затвердити проспект

один проспект

16 год

 

Модифікація раніше розробленої теми

 

 

3.

Виявити та вивчити нові документи і накопичений бібліотеками досвід на тему посібника, рекомендацій; уточнити проспект, внести зміни згідно з досягненнями бібліотечної теорії та практики; підготувати текст для обговорення; доопрацювати за підсумками обговорення

один авторський аркуш

170 год

 

Розробка документів, що регламентують діяльність бібліотек, положень, інструкцій, проектів постанов, статутів, законодавчих актів1

 

 

 

Принципово нова тема

 

 

4.

Виявити, вивчити і проаналізувати законодавчі та нормативні документи за темою, написати текст проекту документа, обговорити, доопрацювати документ після обговорення

один авторський аркуш

340 год

5.

Провести апробацію документів на базі визначених бібліотек, узагальнити отримані результати та пропозиції, підготувати для затвердження

один авторський аркуш

170 год

 

Модифікація раніше розробленого документа

 

 

6.

Проаналізувати та оцінити документ; здійснити пошук і відбір нових чинних документів за темою; внести зміни в текст документа; обговорити, доопрацювати за підсумками обговорення; підготувати до затвердження

один авторський аркуш

160 год

7.

Розробити методичні рекомендації, інструкції, плани з упровадження нормативної та регламентуючої документації; підготувати до публікації

один авторський аркуш

275 год

 

Розробка облікових форм, зразків таблиць

 

 

8.

Уточнити предмет, об’єкт, зміст облікової форми, відібрати потрібні показники, розробити макет облікової форми, обговорити, підготувати до затвердження; розробити таблиці нового зразку; систематизувати їх

один авторський аркуш

150 год

9.

Скласти рекомендації щодо впровадження статистичних форм у практику

один авторський аркуш

120 год

 

Аналіз статистичних даних

 

 

10.

Здійснити збір статистичних даних з попередньою звіркою із первинними обліковими документами бібліотек, що знаходяться у сфері методичного впливу

одна таблиця

1-2 год

11.

Заповнити  статистичні таблиці

одна таблиця

2-4 год

12.

Провести відповідні підрахунки: підсумкових даних та відносних показників

одна таблиця

2 год

13.

Узагальнити статистичні дані. Підготувати зведений документ для заповнення форм державної статистичної звітності

одна таблиця

4 год

14.

Підготувати видання щодо зведених статистичних даних діяльності підвідомчих бібліотек. Написати передмову, текстовий коментар

один авторський аркуш

80 год

 

Підготовка письмової консультації, методичного листа

 

 

15.

Виявити і проаналізувати документи за темою; вивчити та узагальнити досвід роботи бібліотек; написати текст консультації, методичного листа; підготувати до обговорення, доопрацювати за підсумками обговорення; підготувати до друку

0,5 авторський аркуш

170 год

 

Підготовка огляду діяльності бібліотек за певною тематикою

 

 

16.

Уточнити тему огляду, визначити хронологічні межі; виявити до-кументи, відібрати їх, вивчити; підготувати статистичні таблиці; проаналізувати; написати текст; обговорити, доопрацювати після обговорення

один авторський аркуш

180 год

 

Рецензування наукових, методичних, інформаційних матеріалів

 

 

17.

Прочитати матеріал, що рецензується. Оцінити його в цілому та окремі частини, встановити відповідність читацькому і цільовому призначенню, науковим і методичним вимогам

один документ

15 год

18.

Написати рецензію

0,25 авторський аркуш

15 год

 

Підготовка доповіді

 

 

19.

Підібрати та вивчити матеріали: документи, статистичні дані, публікації в професійній пресі, інформації, звіти, інші джерела, написати текст доповіді

один авторський аркуш

160 год.

 

Підготовка лекції, консультації

 

 

 

Розробити план лекції, консультації, підібрати, вивчити матеріал. Скласти список літератури до лекції, консультації. Написати текст

 

 

20.

Первинна лекція

одна
лекція

95 год

21.

Повторна лекція з урахуванням нового матеріалу

одна
лекція

15 год

22.

Первинна групова консультація

одна
конультація

25 год

23.

Повторна групова консультація з урахуванням нового матеріалу

одна
конультація

10 год

24.

Усна індивідуальна консультація

одна
конультація

1 год

25.

Підготувати відповідь на лист

один лист

8 год

26.

Перегляд нових надходжень законодавчих та нормативних документів. Здійснити пошук у мережі internet. Форматування тексту та введення у базу даних відділу

година

1 год щодня

 

Індивідуальне підвищення кваліфікації працівників бібліотек:

 

 

27.

зі стажем роботи понад 5 років

година

1 год/тиждень

28.

молоді спеціалісти

година

2 год/тиждень

 

Підготовка тренінгу, майстер-класу

 

 

29.

Визначити мету і завдання заходу; розробити проблемну ситуацію; спрогнозувати очікувані результати

один захід

40 год

 

Підготовка мультимедійної презентації

 

 

30.

Скласти тези, підібрати та відсканувати фотографії, оформити слайди презентації у програмі power point

один слайд

1 год

 

Проведення практикумів, стажувань, методичного дня

 

 

 

Практикум (7–10 днів). Визначити теми, завдання, вправи. Підготувати базу для проведення. Скласти графік і уточнити терміни проведення занять

 

 

31.

Груповий практикум

один
практикум

45 год

32.

Індивідуальний практикум

один
практикум

40 год

 

Стажування (7–10 днів). Уточнити терміни проведення стажування. Виявити літературу з питання, що вивчається. Скласти програму і графік стажування, враховуючи професійну підготовку слухачів. Підготувати висновок про проходження стажування

 

 

33.

Групове стажування

одне
стажування

55 год

34.

Індивідуальне стажування

одне
стажування

45 год

 

Методичний день

 

 

35.

Визначити тему, завдання, вправи. Виявити літературу з теми, скласти програму

одне заняття

40 год

 

Проведення практики студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів

 

 

36.

Підготувати й організувати практику студентів (до 30 днів). Розробити план практики, погодити його з керівником практики (представником навчального закладу). Скласти графік відвідування структурних підрозділів. Організувати практичні заняття. Підбити підсумки практики. Скласти характеристики практикантів

одна практика

90 год

 

Проведення практичного заняття

 

 

37.

Підготувати практичні заняття. Скласти завдання з виконання бібліотечного процесу, який вивчається, розробити контрольні запитання, підготувати тематичний список літератури до завдання. Написати тези

одне
заняття

20 год

 

Складання навчальної програми

 

 

38.

Визначити склад слухачів. Скласти тематичний план, уточнити порядок навчання. Підготувати  рекомендаційні списки літератури за темами програми. Обговорити програму

одна програма

105 год

 

Відвідування бібліотек, виїзди у відрядження з метою вивчення роботи і надання методичної допомоги

 

 

39.

Підготуватися до відрядження. Уточнити терміни і мету відрядження, ознайомитися з наявними документами та матеріалами попередніх виїздів і публікацій у пресі. Скласти програму (план) відрядження

одне від-рядження

16 год

41.

Підготувати довідку за наслідками відрядження

один авторський аркуш

32-40 год

40.

Обговорити результати відрядження

одне від-рядження

4 год

42.

Скласти авансовий звіт

один звіт

1 год

1. До норми часу при складанні документів, що регламентують діяльність республіканських, обласних бібліотек, застосовується підвищувальний коефіцієнт  1,15.

Попередня Наступна

©Текст. Міністерство культури і туризму України
 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
 
Останнє оновлення: 5/14/2021
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей