Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Онлайн-події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Книжковий експрес
«Україно, ми твої діти» (серія)
Бібліотека у форматі Д°
Природа і людина (рек. покажчик)
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

6. Наукова діяльність бібліотеки

6.1. Науково-дослідницька робота

Таблиця 11


Номер норми

Назва процесу, операції.
Зміст роботи

Одиниця виміру

Норма часу

1.

2.

3.

4.

 

Розробка програми (технічного завдання) дослідження

 

 

 

Обґрунтувати актуальність теми, виявити і обґрунтувати проблемну ситуацію, сформулювати мету, завдання і гіпотезу, визначити об’єкт і предмет дослідження. Обговорити матеріал, доопрацювати документ після обговорення. Написати текст дослідження:

 

 

1.

емпіричного характеру

одна
програма

700 год

2.

пілотажного (розвідувального) характеру

одна
програма

430 год

3.

прикладного характеру з використанням відомих (апробованих) програм, методик регіонального рівня

одна
програма

250 год

4.

з використанням нових (не апробованих) програм, методик

одна
програма

335 год

5.

фундаментального, теоретико-пізнавального (концептуального, методологічного) характеру

одна
програма

440 год

6.

міні-експрес дослідження, локальної соціологічної розвідки

одна
програма

25 год

 

Розробка методики дослідження

 

 

 

Написати текст методичних документів згідно з дослідженням, яке проводиться. Розробити і обґрунтувати вибірку, вибрати методи збору соціологічної інформації, описати методи та схеми аналізу і обробки даних. Розробити методичний інструментарій: анкету, інтерв’ю, бесіду, бланки обліку, бланк спостереження, аналіз бібліотечної документації, форми таблиць. Здійснити емпіричну апробацію релевантності складених документів, уточнити і доопрацювати методичний інструментарій, скласти остаточний варіант документа

 

 

 

Методика проведення дослідження:

 

 

7.

емпіричного характеру

одна
методика

550 год

8.

пілотажного (розвідувального) характеру

одна
методика

300 год

9.

прикладного характеру з використанням відомих (апробованих) програм, методик регіонального рівня

одна
методика

150 год

10.

з використанням нових (не апробованих) програм, методик

одна
методика

250 год

11.

фундаментального, теоретико-пізнавального (концептуального, методологічного) характеру

одна
методика

350 год

12.

міні-експрес дослідження, локальної соціологічної розвідки

одна
методика

40 год

 

Організаційна робота щодо проведення дослідження

 

 

13.

Створити дослідницький колектив. Скласти робочий план проведення дослідження, узгодити його з виконавцями. Розробити методичні документи щодо збирання первинної інформації (поради інтерв’юерам, спостерігачам тощо); провести інструктаж працівників (інтерв’юерів, спостерігачів та ін.)

одне
дослідження

140 год

14.

Здійснити бібліографічне опрацювання теми дослідження, роботу в архівах, вивчення нормативно-технічної документації, інформації про аналоги та інші матеріали, які стосуються теми, що досліджується. Скласти бібліографічний список використаної літератури

одне
дослідження

40 год

 

Збір первинної інформації

 

 

15.

Анкетування (до 15 позицій)

одна
анкета

15 хв

16.

Опитування (до 10 позицій)

одне інтерв’ю

20 хв

17.

Спостереження

один бланк

20 хв

18.

Аналізування статистичних документів

один документ

20 хв

 

Обробка даних

 

 

 

Обробити інформацію на основі первинних вихідних даних, отриманих відповідно до методики дослідження. Зробити попередній підрахунок відповідей на запитання, вміщені в обрану методикою дослідження форму. Скласти робочі таблиці. Занести попередні підсумки у робочі таблиці. Здійснити підрахунки, у тому числі абсолютні величини, відсотки, визначити середні показники, коефіцієнти, змінні показники тощо. Підготувати зведені таблиці, списки. Перенести результати робочих таблиць у зведені таблиці, здійснити відповідні підрахунки:

 

 

19.

у ручному режимі

одна
методика

300 год

20.

в автоматизованому режимі

одна
методика

400 год

 

Аналіз обробленої інформації, підготовка звіту, формулювання висновків, розробка рекомендацій

 

 

21.

Узагальнити результати дослідження, порівняти їх з теоретичними моделями. Проаналізувати опрацьовану інформацію. Зробити висновки, прийняти рішення, зробити прогноз

один авторський аркуш

100 год

22.

Написати звіт. Розробити рекомендації, інструкції з впровадження матеріалів наукового дослідження

 

один авторський аркуш

275 год

 

Підготувати статтю до збірника наукових праць, практичного посібника, професійної преси:

 

 

23.

теоретичного змісту

один авторський аркуш

300 год

24.

прикладного, практичного змісту

один авторський аркуш

175 год

25.

Написати доповідь за підсумками наукового дослідження

один авторський аркуш

125 год

26.

Підготувати огляди науково-дослідницької роботи провідних бібліотек та бібліотек навчальних закладів культури: проаналізувати матеріали; розшукати, відібрати публікації цих бібліотек у фаховій пресі; звіти, дисертаційні роботи; здійснити систематизацію, аналіз, узагальнення цих матеріалів

один авторський аркуш

250 год

 

Розробка галузевих документів перспективного характеру

 

 

27.

Розробити науковий прогноз, пов’язаний із перспективами розвитку бібліотек регіону, держави. Написати текст

один авторський аркуш

250 год

28.

Підготувати концепцію перспективних напрямів розвитку бібліотечної справи в регіоні, державі. Написати текст

один авторський аркуш

250 год

29.

Розробити цільові програми для мережі бібліотек (однієї бібліотеки). Здійснити діагностику ситуації, зовнішніх і внутрішніх впливів на функціонування і розвиток мережі бібліотек (однієї бібліотеки). Виробити рекомендації, рішення. Написати текст

один авторський аркуш

290 год

Примітки: Норма часу на складання програм, методик, інструкцій дається на дослідницький колектив. Години працевитрат розподіляються між виконавцями залежно від їх навантаження. До процесу підготовки рукопису до друку входить: здача рукопису науковому редактору, обговорення у відділі, на науковій раді, доопрацювання рукопису.

Попередня Наступна

©Текст.Міністерство культури і туризму України
 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
 
Останнє оновлення: 5/14/2021
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей