Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду
Заняття 21. Хронологічні рамки розгляду документа

    Інформація про хронологічні рамки може бути подана в полях та підполях бібліографічного запису, що стосуються як опису документа, так і розкриття його змісту.
    Дати у бібліографічному описі, як правило, наводяться у тому вигляді, як вони подані в джерелі інформації.
    Хронологічні підрозділи вказують період часу або певну дату, до якої відноситься або з якою пов'язані персона, подія, явище, географічний об’єкт і т. п., що розглядаються в документі.
    Хронологічні підрозділи позначаються арабськими цифрами (століття, роки, конкретні числа) з додаванням слів (СТ., КІНЕЦЬ, ПОЧАТОК, СЕРЕДИНА, ДО Н.Е. і т.п.), словесним формулюванням загальноприйнятих назв історичних та археологічних епох і періодів або назв геологічних ер (СТАРОДАВНІЙ СВІТ, НОВА ІСТОРІЯ, НОВІТНЯ ІСТОРІЯ, МЕЗАЗОЙСЬКА ЕРА тощо).

Форма у документі

Прийнята форма при створенні хронологічного підрозділу

Методичні рішення

X - XVIII ст.

10-18 СТ.

Для позначення хронологічних проміжків часу в хронологічному підрозділі використовуються арабські цифри

1999 р. 1765-1769 роки

1999 1765-1769

Буквене позначення року <Р.> чи <РР.>не ставиться

1891 – 1899 рр. 1933/37 5–17 століття

1891-1899 1933-1937 5-17 СТ.

При запису двох дат, розділених дефісом, між ним та цифрами пробіл не ставиться

19 століття

19 СТ.

До цифрового позначення століття додається <СТ.>

7-5 століття до нашої ери

6 тисячоліття до нашої ери – 18 століття

540-260 роки до нашої ери

7-5 СТ. ДО Н.Е.

6 ТИС. ДО Н.Е.-18 СТ.

540-260 РР. ДО Н.Е.

При позначенні років або століть до нашої ери використовуються буквені позначення <РР.> та <СТ.>. При позначенні тисячоліть, століть та років до нашої ери значення <Н.Е.> заноситься без пробілу

17 століття

17 СТ.

Кількісні числівники при запису їх арабськими цифрами не мають на письмі відмінкових закінчень, якщо вони супроводжуються іменниками

1920-і – 1930-і рр.

1840-ві роки

30-ті рр. 20 ст.

70-ті рр. 19 ст. – 70-ті рр. 20 ст.

кін. 19 ст. – 20-ті рр. 20 ст.

1920-і рр. – 1941

1920-1930-ТІ РР.

1840-ВІ РР.

1930-ТІ РР.

1870-1970-ТІ РР.

КІНЕЦЬ 19 СТ.-1920-ТІ РР.

1920-1941

При запису різних форматів визначення часу (століття та роки) перевагу надаємо даті з вказуванням відмінкового закінчення років. У випадку, коли наводиться проміжок часу (від - до), відмінкове закінчення наводиться лише у другого числівника, якщо воно однакове для обох. Використовується буквене позначення <РР.>

Поч. 9 століття. – сер. 10 століття

початок 18 ст. – кінець 19 ст.

ПОЧАТОК 9-СЕРЕДИНА 10 СТ.

ПОЧАТОК 18-КІНЕЦЬ 19 СТ.

Слова <ПОЧАТОК>, <СЕРЕДИНА>, <КІНЕЦЬ>, <ПЕРША ПОЛОВИНА>, <ДРУГА ПОЛОВИНА> тощо подаються без скорочень

    У разі потреби можуть бути застосовані декілька хронологічних підрозділів.
    При заповненні хронологічного підрозділу перевага надається цифровим позначенням, а не словесним формулюванням.

Маркер запису та поля даних

Дані, що кодуються

    Дані, що кодуються (008). Поле містить 40 символьних позицій (00-39), елементи даних яких позиційно визначені. Серед переліку є позиції, в яких представлено дати:

Позиції

Кіл-ть символів

Назва позиції

Примітки

Перелік позначень змісту

/00-05

6

Дата вводу інформації у файл

Дату представляють шість арабських цифр, що позначають дату першого введення запису в машиночитному вигляді. Дата наводиться у формі РРММДД, де РР. - дві останні цифри року, ММ - місяць, ДД - день місяця. Дата в 008/00-05 ніколи не змінюється. При обміні інформацією дата першого вводу запису в машиночитному вигляді зберігається.

Автоматично генерується системою

/7-10

4

Дата 1

Позиції заповнюються відповідно до коду в позиції 06.
Допустимі символи:
1-9 - цифри для позначення дати
# - не застосовується
u – використовується у випадку, коли точна дата невідома (наприклад, книга видана у 19 ст. - записується як 18uu).
| - ігнорувати (використання цього символу не бажане).

В програмі за замовчуванням проставляється поточний рік, який необхідно змінювати в залежності від дати видання документу.
Для багатотомних видань Дата 1 містить рік початку виходу видання

/11-14

4

Дата 2

Позиції заповнюються відповідно до коду в позиції 06.
Допустимі символи:
1-9 - цифри для позначення дати
# - не застосовується
u – використовується у випадку, коли точна дата невідома (наприклад, книга видана у 19 ст. - записується як 18uu).
| - ігнорувати (використання цього символу не бажане).

Для монографічних видань з типом публікації < s> Дата 2 містить чотири пробіли.
Для багатотомних видань Дата 2 містить рік видання конкретного тому

    Зверніть увагу! При створенні бібліографічних записів з періодичних видань минулих років позицію <Дата 1> потрібно змінювати самостійно, вказуючи рік видання номера, що розписується.

    Поля описового каталогізування

Автор

    Дата (100d). Роки народження i смерті автора (підполе заповнюється за наявності інформації у документі).
    Поле 700 «Інші автори» використовується для введення інформації про другого, третього та інших авторів документа згідно методики заповнення поля 100 «Автор».

Колективний автор – назва заходу

    Дата (111d). Заноситься дата проведення заходу (підполе заповнюється при наявності інформації у документі).
    Поле 711 «Інші колективні автори – назва заходу» використовується для введення інформації про другого, третього та інших колективних авторів – захід згідно методики заповнення поля 111 «Колективний автор – назва заходу».

Вихiднi данi

    Дата видання (260c). Рiк видання документа. Містить дату або передбачувану дату видання, дату написання рукопису, дату авторського права (копірайт), дату створення твору мистецтва, дату виготовлення (друкування). Допускається вводити відкриту дату або діапазон дат. У випадку, коли рік видання не вказано, він має бути обов’язково встановлений хоча б приблизно. При відсутності року подається приблизний рік в квадратних дужках. Визначення <б. р.> – «без року» – не використовується (згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).
    У разі необхідності повтору поля 260 в цілому, рік видання вводиться в останнє із повторюваних полів.

    Наприклад: <[2016?]>; <[193-]>; <[1898 або 1899]>; <[кінець 19-початок 20 ст.]>.

Джерело інформації

    Місце i дата видання (773d). Заноситься місце i рік видання (через кому) та/або через крапку та тире номер тому, випуску тощо.
    Наприклад: <Київ, 2016>; <2016. – № 10>; <2016. – 25 жовт.>; <2016. – Спец. вип.> (в дане підполе, якщо не вказано номер випуску); <2010. – № 1, 14 січ.>; <2016. – № 7 (липень)>.
    Зверніть увагу! Дотримання пунктуації в даному підполі обов’язкове – від цього залежить подальший пошук інформації.

    Поля змістовного каталогізування

Персоналії

    Дати (600d). Заносяться роки життя особи.
    Наприклад: <1822-1895>;<1975->;<?-1905>;<біля 1590-1637.>

    Хронологічний підрозділ (600y). Заносяться конкретні роки, пов’язані з особою, що розглядаються у документі.
    Наприклад: <1817-1845>,<9 СТ.>,<3-2 СТ. ДО Н.Е.>

600

1 4

$aХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ$xПАМ'ЯТНИКИ$xІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ$xВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ$y1888$zКИЇВ, УКРАЇНА

600

1 4

$aНЕКРАСОВ, ВІКТОР ПЛАТОНОВИЧ$d1911-1987$xТВОРЧІСТЬ$y1911-1974$zКИЇВ, УКРАЇНА

600

1 4

$aКОНОВАЛЕЦЬ, ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ$d1891-1938$xВІДЗНАЧЕННЯ ЮВІЛЕЮ$xВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ$y2016$zУКРАЇНА

600

3 4

$aОСТРОЗЬКІ (ДИНАСТІЯ)$xМЕЦЕНАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ$y15-16 СТ.$zОСТРОГ, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

    Зверніть увагу! Якщо розглядається життя та творчість особи в цілому – підполе 600y «Хронологічний підрозділ» не заповнюється.

Організація (тематичний термін)

    Дата проведення заходу (610d). Заноситься дата проведення заходу, якщо він виступає структурним підрозділом певної організації. Заноситься рік, якщо відомо – місяць та день.
    Наприклад: <2016>,<4-6 ЖОВТНЯ 2016.>

610

2 4

$aУКРАЇНА$bМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ$bНАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ)$xНАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ$xРЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК$cУКРАЇНА$d2016

610

2 4

$aМІЖНАРОДНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КЛУБ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТОЛИЦЬ$bДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ШКІЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ (КОНФЕРЕНЦІЯ)$n11$cКИЇВ, УКРАЇНА$dТРАВЕНЬ 2013$xСПІЛЬНИЙ ШКІЛЬНИЙ ПРОСТІР$xМІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

    Хронологічний підрозділ (610y). Вказуються роки або конкретний історичний період діяльності організації, установи.
    Наприклад: <1817-1845>,<21 СТ.>

610

2 4

$aЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ$xДІЯЛЬНІСТЬ$y1994-

610

2 4

$aПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА (РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ)$xЧОРНОБИЛЬСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ$xАВАРІЯ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС$xДОСЛІДЖЕННЯ$y2005-2006$z ЧОРНОБИЛЬ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

610

2 4

$aПУЛЬСАРИ (ВИДАВНИЦТВО)$tКРИМ, ЯКИЙ МИ ЛЮБИМО (АНТОЛОГІЯ)$xКОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА$y2016$zУКРАЇНА

610

2 4

$aЦЕНТР НОВІТНІХ ІНІЦІАТИВ ТА КОМУНІКАЦІЇ (ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ)$xРОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ПРОСТОРУ$xБЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ$yВЕРЕСЕНЬ 2016$zНІЖИН, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА


Захід (тематичний термін)

    Дата проведення заходу (611d). Заноситься дата проведення конкретного заходу. Заноситься рік, якщо відомо – місяць та день.
    Наприклад: <2015>,<21 ЛИСТОПАДА 2016.>

611

2 4

$aВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ЛЕСЯ$xПРОВЕДЕННЯ$xПЕРЕМОЖЦІ$cУКРАЇНА$d2015

611

2 4

$aКНИГА ПАМ'ЯТІ МОГО РОДУ (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СІМЕЙНИЙ КОНКУРС)$xПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ$xПІДСУМКИ$cУКРАЇНА$d2015

611

2 4

$aВСЕУКРАЇНСЬКА ВИСТАВКА-КОНКУРС ІМЕНІ ГЕОРГІЯ ЯКУТОВИЧА$cКИЇВ, УКРАЇНА$d14-24 ЛИПНЯ 2016$n8$xПРОВЕДЕННЯ$xОГЛЯД ВИСТАВКИ

    Зверніть увагу! Для міжнародних свят:

611

2 4

$aЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДЕНЬ ГРИБІВ$d24 ВЕРЕСНЯ$xКОРОТКІ ВІДОМОСТІ

611

2 4

$aВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВІТАНЬ$d21 ЛИСТОПАДА$xІСТОРІЯ

611

2 4

$aВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КНИГИ$d23 КВІТНЯ$xПРОВЕДЕННЯ$y2011$zБУЕНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА

611

2 4

$aВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СМІХУ$d1 КВІТНЯ$xСЦЕНАРІЇ

611

2 4

$aВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ "ДЯКУЮ"$d11 СІЧНЯ$xТРАДИЦІЇ

    Хронологічний підрозділ (611y). Вказуються роки або історичний період, що пов’язаний із заходом.
    Наприклад:

611

2 4

$aШЕ.FEST (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)$xІСТОРІЯ ЗАСНУВАННЯ$xПРОБЛЕМИ$y2014-2016$zМОРИНЦІ, ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

611

2 4

$aКНИЖКА РОКУ (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ)$xПЕРЕМОЖЦІ$y2004-2014$zУКРАЇНА


Уніфікована назва (тематичний термін)

    Хронологічний підрозділ (630y). Заноситься конкретний історичний період, в межах якого розглядається твір.
    Наприклад:

630

0 4

$aІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР (ЕНЦИКЛОПЕДІЯ)$xІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ$y1962-1969$zУКРАЇНА

630

0 4

$aПІЗНАЙКО (ДИТЯЧИЙ ЖУРНАЛ)$xКОНТЕНТ-АНАЛІЗ$y2012-2015

630

0 4

$aБІБЛІЯ$xПЕРЕКЛАДИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ$y20 СТ.


Тематичнi рубрики

    Хронологічний підрозділ (650y). Заноситься хронологічний період або конкретні дати (століття або роки), якщо для тематичного терміну можна визначити хронологічний аспект.
    Наприклад:

650

1 4

$aХРАМИ$xРУЙНАЦІЯ$y1914-1918$zГАЛИЧИНА (ІСТОРИЧНА ОБЛАСТЬ), УКРАЇНА

650

1 4

$aПЕРША СВІТОВА ВІЙНА /1914 / 1918/$xУКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР$y1914-1915$zУКРАЇНА

650

1 4

$aСОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ$xВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ$xНАСИЛЬСТВО$xСОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ$y21 СТ.$zУКРАЇНА

650

1 4

$aКОЗАЦЬКА ДОБА$y17-ПОЧАТОК 18 СТ.$zУКРАЇНА

650

1 4

$aВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА$xПІДВОДНІ ЧОВНИ$yДРУГА ПОЛОВИНА 19-ПЕРША ПОЛОВИНА 20 СТ.

650

1 4

$aКЛАСИЦИЗМ$xХАРАКТЕРИСТИКА$y1 СТ. ДО Н.Е.-ПОЧАТОК 20 СТ.$zЄВРОПА

650

1 4

$aОДЯГ$xІСТОРІЯ$yСЕРЕДНІ ВІКИ$zМОНГОЛІЯ

    Зверніть увагу! При використанні рубрик, що визначають національну приналежність особи, хронологічний та географічний підрозділ не заповнюються:

600

1 4

$aКАЧАН, АНАТОЛІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ$d1942-$xПИСЬМЕННИК ПРО СЕБЕ ТА СВОЮ ТВОРЧІСТЬ$zУКРАЇНА

650

1 4

$aУКРАЇНЦІ$xПИСЬМЕННИКИ

650

1 4

$aЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА$xЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ$xПОЕЗІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ$y20-21 СТ.$zУКРАЇНА

600

1 4

$aКОЛІСНИК, ПРОКІП$d1957-$xЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ$zУКРАЇНА

650

1 4

$aКНИЖКОВА ГРАФІКА$y20-21 СТ.$zУКРАЇНА

650

1 4

$aУКРАЇНЦІ$xХУДОЖНИКИ

600

1 4

$aТОЛОЧНИЙ, ЄВГЕН$d1988-$xСПІВАК ПРО СЕБЕ ТА СВОЮ ТВОРЧІСТЬ$zУКРАЇНА

610

2 4

$aСКРЯБІН (МУЗИЧНА ГРУПА)$xТВОРЧІСТЬ$y21 СТ.$zУКРАЇНА

650

1 4

$aЕСТРАДА$y21 СТ.$zУКРАЇНА

650

1 4

$aУКРАЇНЦІ$xМУЗИКАНТИ$xСПІВАКИ


Географічна рубрика

    Хронологічний підрозділ (651y). Заноситься хронологічний період або конкретні дати (століття або роки), що розглядаються у документі.
    Наприклад:

651

_4

$aТУРЕЧЧИНА$xВІЙСЬКОВІ ПЕРЕВОРОТИ$xНАСЛІДКИ$xПРИЧИНИ

651

_4

$aУКРАЇНА$xМІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО$xЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА$y21 СТ.$zПОЛЬЩА

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
 
Останнє оновлення: 8/8/2022
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей