Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Заняття 38. Методика систематизації документів за УДК

Клас 8 «МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. ЛІТЕРАТУРА»

    Основні ділення розділу:

8

МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. ЛІТЕРАТУРА

80

Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія

81

Лінгвістика. Мовознавство. Мови

82

Література. Літературознавство


80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія

    До розділу відносяться документи, що розглядають загальні питання філології, дослідження літературних текстів, віршування, допоміжних наук та джерел філології, джерел лінгвістики та філології, риторики, прийомів ораторського мистецтва, культури мовлення, публічних виступів тощо.

    Наприклад:

    Білоусова Т. П. Риторика : навч.-метод. посіб. / Т. П. Білоусова ; Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, Кафедра слов’янської філології та загального мовознавства. — Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2011. — 254 с. <80(07)>

    Зінсер В. Текст-пекс-шмекс : магія переконливих текстів / В. Зінсер ; пер. з англ. Д. Кожедуб. — 2-е вид. — Київ : Наш формат, 2019. — 284 c. : іл. <80>


81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови

    До розділу відносяться документи, що розглядають філологію з точки зору лінгвістики (особливо в історичному аспекті), характерні особливості мови, загальне мовознавство та лінгвістику загалом, психолінгвістику, мовну політику, частини мови, вживання мови, діалекти, говірки, питання математичної лінгвістики, фонетики, орфографії, правопису, етимології, фразеології, лексикографії, стилістики тощо.

    Виокремлено ділення:

81(089.3)

Цікаве мовознавство

811

Мови

    Видання, призначені для вивчення мови, індексуються у 811 клас та деталізуються за допомогою Загальних визначників мови =1/=9 (таблиця Ic) заміною знака рівності крапкою.

    Наприклад:

811.161.2

Українська мова

811.111

Англійська мова

811.112.2

Німецька мова

811.131.1

Італійська мова

811.133.1

Французька мова

811.134.2

Іспанська мова

811.161.1

Російська мова

811.162.1

Польська мова

811.512.19

Кримськотатарська мова

811.521

Японська мова

811.581

Китайська мова

    Наприклад:

    Англійська абетка : 190 наліпок : для спільної роботи дорослих з дітьми... / упоряд. К. В. Смирнова ; іл. М. С. Мосіяш, К. В. Смирнова, Т. С. Леонова. — Харків : Українське літературне агентство «УЛА», 2018. — [6] с. : іл., [2] окр. арк. наліпок. — (Перша книга з наліпками). <811.111>

    Береза Т. Мова – не калька : словник української мови / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений. — Львів : Апріорі, 2016. — 662 с. <811.161.2(038)>

    Вусик О. С. Словник синонімів української мови : понад 2500 синонім. гнізд / О. С. Вусик; за ред. А. М. Поповського. — Вид. 2-е, допов. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. — 575 с. <811.161.2(038)>

    Гончаренко І. Буквар для дошкільнят : навч. посіб. / І. Гончаренко ; худож. В. Любарський [та ін.]. — Вид. 3-є, перероб. і допов. — Харків : Промінь, 2018. — [63] c. : іл. <811.161.2>

    Мензатюк З. З. Чарівні слова : казочки про мову / З. З. Мензатюк ; худож. К. Коляджин. — Чернівці : Букрек, 2016. — 47 с. : іл. <811>

    Сидоренко М. М. Німецька мова = Deutsch : (1-й рік навчання) : 5 кл. : підруч. для закл. заг. серед. освіти / М. М. Сидоренко, О. А. Палій ; худож. Н. Мордас. — Вид. 2-е, доопрац. — Київ : Грамота, 2019. — 255 с. <811.112.2(075.3)>

    Фразеологічний словник української мови : понад 5000 фразеологізмів та крилатих висловів / уклад. О. Давидова. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. — 445, [1] с. — (Шкільний словник). <811.161.2(038)>

    При систематизації двомовних словників перевага надається іноземній мові, що вивчається. Ці словники деталізуються за допомогою Загального визначника форми документів (038) Словники (таблиця Id) та через двокрапку (:) позначається мова, якою володіємо.

    Наприклад:

    Макар Ю. І. Словник українсько-польський, польсько-український / Ю. І. Макар, О. Ф. Слюсар. — Вид. 3-є. — Чернівці : Букрек, 2018. — [736] c. <811.162.1:811.161.2](038)>, де зазначається, що вивчаємо польську мову, володіючи українською.

    Сучасний англо-український, українсько-англійський словник : понад 100000 слів та словосполучень / Д. В. Дергач, І. В. Шматко ; упоряд. Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, І. В. Шматко. — Київ : Арій, 2017. — 543 с. <811.11:811.161.2](038)>

    Погарська Т. В. Ілюстрований німецько-український словник / Т. В. Погарська, Г. В. Нефьодова, Л. В. Нєвєрова ; пер. нім. С. М. Корінь ; іл. О. В. Пуляєвої. — Харків : Ранок, 2017. — 223, [1] c. : іл. <811.112.2:811.161.2](038)>

    У багатомовних словниках при визначенні основного індексу УДК пріоритет надається іноземній мові, що вивчається. Складний індекс формується додаванням через знак плюс (+) визначників інших мов, що вивчаються, через двокрапку (:) позначається мова, якою володіємо. Ці словники деталізуються за допомогою Загального визначника форми документів (038) Словники (таблиця Id) та проставляється знак <квадратні дужки> ([…]), які показують, що один з індексів стосується сукупності інших.

    Наприклад:

    Англійська мова. Англо-український словник : баз. слова / упоряд. О. С. Собчук. — Харків : Українське літературне агентство «УЛА», 2017. — [6] c. : іл. — (2 в 1. Довідник-тренажер. 1-4 класи). <811.111:811.161.2](038)>

    Англо-українсько-російський словник : бл. 8000 сл. / упоряд. М. І. Балла. — Київ : Освіта, 1993. — 238 с. <811.111+811.161.1]:811.161.2](038)>

    Цимбалюк Ю. Англо-латинсько-українсько-російський словник афоризмів / Ю. Цимбалюк. — Київ : Грамота, 2009. — 407 с. <811.111+811.124+811.161.1]:811.161.2](038)>


82 Література. Літературознавство

    У розділі збираються документи з питань історії та критики літератури, літератури окремих країн, охорони літературних пам’яток, матеріали про літературні музеї та пам’ятні місця; підручники, навчальні посібники, хрестоматії з літератури; літературна творчість, твори художньої літератури тощо.

    Виокремлено ділення:

82.09

Літературна критика. Літературні дослідження

82(07)

Підручники з літератури, хрестоматії, книги для читання

82:069

Літературні музеї та пам’ятні місця

82:069(477)

Літературні музеї та пам’ятні місця в Україні

82(089.3)

Цікаве літературознавство

82-053.2

Літературна творчість дітей

821

Художня література окремими мовами і мовними сім’ями

    Наприклад:

    Будна Н. О. Сучасні українські письменники – дітям : рек. коло читання : 2 кл. / Н. О. Будна, Н. Б. Шост ; худож. О. Бурда. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. — 127 с. : іл. — (Нова українська школа). <82(07)>

    Ніколенко О. М. Зарубіжна література : підруч. для 8 кл. закл. заг. серед. освіти / О. М. Ніколенко, В. Г. Туряниця. — Київ : Грамота, 2019. — 287 с. : іл. <82(07)>

    Знайди героїв улюблених казок / іл. Ч. Велон ; за заг. ред. Є. Плясецького. — Київ : Форс Україна, 2017. — [28] с. : іл. <82(089.3)>

    Стус Т. Письмонавтика : курс літ. творчості для дітей / Т. Щербаченко ; намал. А. Іваненко ; фото на обкл. А. Третяк. — Київ : Пабулум, 2017. — 142 c. : іл. <82(089.3)>

    Дмитренко О. Його рідний дім : до 80-річчя літературно-меморіального музею Тараса Шевченка в с. Шевченкове / О. Дмитренко // Культура і життя. — 2019. — 9-13. — С. 24. <82:069(477)>

    Більченко І. В. Меморіальний музей Г. С. Сковороди / І. В. Більченко, В. В. Нікітіна ; Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» ; фот. П. М. Забарило. — Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2017. — 22 с. <82:069(477)>

    Від травинки до хмаринки... : зб. творів учасників літ. студії «Контур» за 2013-2014 навч. рік : 90-річчю утворення б-ки присвяч. Вип. 3 / Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки, Літературна студія «Контур» ; уклад. Н. Д. Звягінцева ; мал. О. Журби. — Херсон : [б. в.], 2014. — 40 с. : іл. <82-053.2>

    Географія мого роду : літературний конкурс «Цікаві історії моєї родини» / худож. Н. Ширяєва // Барвінок. — 2019. — № 5. — С. 12-13. <82-053.2>

    Овідій П. Н. Метаморфози / П. Н. Овідій ; пер. з латини, [передм.] А. Содомори. — Львів : Апріорі, 2019. — 519 c. : іл. — (Бібліотека античної літератури). <821(03)>

    Твори художньої літератури індексуються у 821 розділ та деталізуються за допомогою Загальних визначників мови =1/=9 (таблиця Ic) заміною знака рівності крапкою або невеликі бібліотеки можуть використовувати територіальну ознаку – деталізувати за допомогою таблиці «Загальні визначники місця» (таблиця Ie).

    Якщо в бібліотеці є потреба виокремлювати художню літературу за жанрами – використовуються ділення класу «82 Художня література. Літературознавство» – «82-1/-9 Літературні форми. Жанри».

    Зверніть увагу! Ставиться один індекс, враховуючи прийняту у бібліотеці методику індексування.

    Наприклад:

    Берджес Е. Механічний апельсин : роман / Е. Берджес ; пер. з англ. О. Буценко ; дизайн обкл. Т. Філатової. — Київ : Рідна мова, 2019. — 181, [2] c. : іл. — (Культовий роман). <821.111> або <821(410)> або <82-31>

    Сміт Р. Пік : іст. роман для підлітків / Р. Сміт ; пер. з англ. О. Оксенич. — Київ : Kalamar, 2019. — 229 с. : іл. <821.111(73)> або <821(73)> або <82-311.6>

    Кафка Ф. Романи / Ф. Кафка ; пер. з нім. Н. В. Сняданко, П. В. Таращука ; худож.-оформ. Д. О. Чмуж. — Харків : Фоліо, 2019. — 525, [3] c. <821.112.2(436)> <821(430)> або <82-31>

    Лем С. Розповіді про пілота Піркса : пер. з пол. / С. Лем. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. — 475, [2] c. — (Горизонти фантастики). <821.162.1> або <821(438)> або <82-312.9>

    Вітчер М. Джено і чорна печатка мадам Кріккен / М. Вітчер ; пер. з італ. А. Перепаді. — Київ : Махаон-Україна, 2010. — 461, [1] c. <821.131.1> або <821(450)> або <82-312.9>

    Ісерн С. Велика книжка суперсил / С. Ісерн, Р. Бонілла ; пер. Я. Стріхи. — Київ : Kalamar, 2019. — [39] с. <821.134.2> або <821(460)> або <82-4>

    Ліндґрен А. Міо, мій Міо : казк. повість / А. Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; намал. К. Шафрановська. — Київ : Рідна мова, 2019. — 157, [2] c. : іл. — (Невигадані історії про доброту). <821.113.6> або <821(485)> або <82-343>

    Кміта Р. Хроніки Південного : роман / Р. Кміта ; з литов. пер. Б. Белявців ; обкл. А. Селлешій. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. — 382, [1] c. <821.172> або <821(474.5)> або <82-31>

    Твори письменників України деталізуються за допомогою наступних індексів:

821.161.2

Українська література

821(477)

Література України загалом

821.161.2(477…)

Література певної території України

821…(477)

Література окремих народів України

821.161.2(…)

Література української діаспори на певній території

або для невеличких бібліотек для творів письменників України можна використовувати єдиний індекс класифікації:

821(477)

Література України

    Наприклад:

    Вдовиченко Г. К. Сова, яка хотіла стати жайворонком / Г. К. Вдовиченко ; іл. Х. Лукащук. — Чернівці : Чорні вівці : Книги - ХХІ, 2019. — [47] с. <821.161.2> або <821(477)>

    Рижко О. М. Мишоловка : повість / О. М. Рижко ; палітурка А. Шавлач. — Київ : Академія, 2019. — 160 c. : іл. <821.161.2> або <821(477)>

    Вольських А. Міла Рудик і Чаша Місячного Світла : роман / А. Вольських ; пер. з рос. Т. Косолапової. — Харків : Фактор, 2014. — 542, [1] c. <821.161.1(477)> або <821(477)>

    Шолом-Алейхем. Тев’є-молочар / Шолом-Алейхем ; пер. з їдишу О. Щерба. — Київ : Книголав, 2018. — 156, [1] с. — (Золота полиця). <821.411.16(477)> або <821(477)>

    Яблонська С. Далекі обрії : роман / С. Яблонська ; упоряд. А. Беницький, В. Гоменюк ; іл. В. Гавриш. — Київ : Родовід, 2018. — 335 с. <821.161.2(44)>

    Джерело : зб. творів літ. студії укр. культур.-освіт. центру «Дивосвіт» / Спілка Українців в Португалії ; відп. за вип., літ. ред. Н. Барановська ; ідея В. Кіяка. — Вид. 3-є. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. — 95 с. — (Дивосвіт). <821.161.2(469)>

    Василів-Базюк Л. Й. П’ять колосків : іст. повість / Л. Й. Василів-Базюк ; дизайн обкл. О. Бржосніовської, Р. Рязанової. — 2-е вид., перероб. і допов. — Чернівці : Букрек, 2018. — 323 с. <821.161.2(71)>

    Храплива Л. Різдво : [вірш] / Л. Храплива ; худож. Л. Косович // Дзвіночок. — 2019. — № 1. — С. 3. <821.161.2(71)>

    Барка В. Жовтий князь : роман / В. Барка ; передм., упоряд., прим. Р. В. Мовчан ; дизайн обкл. О. Чичик. — Київ : Сакцент Плюс, 2007. — 285, [1] с. <821.161.2(71)>

    Листок з вирію : поезія укр. діаспори. Кн. 2 / упоряд. Г. Кирпа, Д. Чередниченко. — Київ : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 2002. — 543 с. — (Українська діаспора). <821.161.2(100)>


82.09 Літературна критика. Літературні дослідження

    Літературознавчі матеріали, що розглядають творчість письменників певної літератури деталізуються за допомогою Загальних визначників мови =1/=9 (таблиця Ic) заміною знака рівності крапкою та в кінці індекса проставляється визначник <.09>.

    Виокремлено ділення:

821<…>.09

Літературна критика національних літератур, творчість окремих письменників

821.161.2.09

Літературна критика української літератури

821<…>(477).09

Літературна критика народів України

821.161.2(…).09

Літературна критика письменників української діаспори

    Наприклад:

    Кінг С. Про письменство : мемуари про ремесло / С. Кінг ; пер. з англ. Д. Шостака ; дизайнер обкл. IvanovITCH. — 2-е вид. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. — 270 с. <821.111(73).09>

    Вздульська В. Вільям Шекспір / В. Вздульська ; дизайн обкл. Д. Растворцев ; іл. М. Мороз. — Київ : Агенція "ІРІО", 2018. — 142, [1] c. — (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей). <821.111.09>

    Кралюк П. Таємний агент Микола Гоголь, або Про що розповідає «Тарас Бульба» / П. Кралюк ; дизайн обкл. Т. Омельченко. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. — 166, [2] c. <821.161.1.09>

    Максим Рильський : до 125-річчя з дня народж. / Київський літературно-меморіальний музей М. Т. Рильського ; авт.-упоряд. В. Є. Панченко, В. Л. Колесник. — Харків : Фоліо, 2019. — 378, [1] c. — (Митці на прицілі). <821.161.2.09>

    Про Дмитра Павличка : зб. ст. / упоряд. і ред. Д. Пилипчук. — Київ : Просвіта, 2019. — 1037 с. <821.161.2.09>

    Кислиця П. Ольга Кобилянська: шлях до себе / П. Кислиця // Літературна Україна. — 2019. — 14 вересня. — С. 5. <821.161.2.09>

    Матійчук О. Життя у слові : граф. біогр. Р. Ауслендер / О. Матійчук ; дизайн та іл. О. Старанчук, О. Грищенко. — Чернівці : Книги - ХХІ, 2019. — [56] c. : репрод. <821.112.2(477).09>

    Чернюк С. Тодось Осьмачка: жахливий, божевільний, геніальний / С. Чернюк // Дивослово. — 2019. — № 6. — С. 48-54. <821.161.2(73).09>

    Слабошпицький М. Про Лесю Богуславець із Австралії / М. Слабошпицький // Літературна Україна. — 2019. — 23 берез. — С. 10. <821.161.2(94).09>

    Десятерик Д. «Я король Ніхто» : виповнилося 118 років від дня народження видатної поетки українського походження Рози Ауслендер / Д. Десятерик // День. — 2019. — 16 травня. — С. 7. <821.161.2(430).09>

    Слабошпицький М. Про Лесю Богуславець із Австралії / М. Слабошпицький // Літературна Україна. — 2019. — 23 берез. — С. 10. <821.161.2(94).09>

    Для бібліотек з невеликим фондом художня література може групуватися без розподілу за мовною ознакою за наступними діленнями:

821(477)

Література України

821(477-87)

Зарубіжна література

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
Останнє оновлення: 12/4/2024
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей