Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Заняття 41. «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. ДСТУ 8302:2015»

         З 1 липня 2016 року набув чинності Національний стандарт ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», розроблений фахівцями Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова».

         Стандарт установлює види бібліографічних посилань (БП), правила та особливості їхнього складання на опубліковані та неопубліковані документи – друковані, електронні, архівні – на будь-яких носіях інформації.

         Бібліографічні посилання – сукупність бібліографічних відомостей про цитований, розглядуваний або згадуваний у тексті документа інший документ. Посилання наводять у формі бібліографічного запису, який має бути достатнім для їхньої загальної характеристики, ідентифікування та пошуку.

         Для оформлення БП додатково використовуються наступні регламентуючі документи:
         - ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила;
         - ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила»;
         - ДСТУ 6095:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій;
         - ДСТУ 7093:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами;
         - ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила;
         - ГОСТ 7.12-93. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.

         Бібліографічні посилання розрізняють:
         – за складом елементів бібліографічного запису: повні, що містять усі обов’язкові елементи опису, та короткі, що містять частину обов’язкових елементів;
         – за місцем розташування у документі: внутрішньотекстові посилання розташовують в основному тексті та застосовують, коли значна частина посилань введена в основний текст і виноска потрібна по ходу читання. Подаються у круглих дужках в кінці фрази чи в логічно потрібному місці; підрядкові посилання у повній або короткій формі застосовують, якщо безпосередньо в тексті документа його розмістити неможливо або небажано. Їх розміщують в нижній частині сторінки документа, відмежовуючи від основного тексту горизонтальною рискою та пов’язують із текстом за допомогою знаку виноски (арабських цифр, літер тощо); позатекстові посилання застосовують переважно у разі багаторазових посилань на ті самі документи, для уникнення їх дублювання. Розміщують після основного тексту або розділу документа як перелік бібліографічних записів;
         – за повторністю наведення посилань на один і той же об’єкт: первинні (бібліографічні відомості про твір наведено вперше) та повторні (твір згадується декілька разів, відомості про нього наводять у скороченій формі за умови, що всі потрібні для ідентифікування та пошуку цього документа бібліографічні відомості зазначено у первинному посиланні на нього).
         – за вмістом бібліографічних записів: комплексні. Ці посилання бувають внутрішньотекстовими, підрядковими, позатекстовими і можуть містити первинні та повторні посилання. Відокремлюються одне від одного крапкою з комою.

         Елементи бібліографічного запису (заголовок і бібліографічний опис) та знаки пунктуації подаються згідно ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 і ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 з урахуванням певних особливостей:
         – у заголовку бібліографічного запису подають відомості про авторів, не повторюючи їх у відомостях про відповідальність;
         – після назви не зазначають загальне позначення матеріалу («Текст», «Електронний ресурс», «Карти», «Ноти», «Шрифт Брайля» тощо);
         – відомості, запозичені не з титульної сторінки документа, дозволено не брати у квадратні дужки;
         – зони бібліографічного опису у бібліографічному посиланні рекомендовано розділяти знаком «крапка», замість «крапка й тире» («. — »);
         – в аналітичному бібліографічному описі розділовий знак «//» (дві навскісні риски) можна замінювати крапкою, а назву документа виділяти шрифтом (наприклад, курсивом);
         – у вихідних даних дозволено не подавати назву видавництва чи ім’я видавця;
         – у складі відомостей про фізичну характеристику документа треба зазначати його загальний обсяг або номер сторінки, на якій подано об’єкт посилання;
         – дозволено не наводити відомості про серію та Міжнародний стандартний номер (ISBN, ISMN, ISSN).

Бібліографічні посилання на електронні ресурси

         Залежно від режиму доступу електронні ресурси поділяють на електронні ресурси локального та віддаленого доступу.

         Відповідно до п. 7.4 «Бібліографічне посилання складають як на електронні ресурси загалом (електронні документи, бази даних, портали чи сайти, веб-сторінки, форуми тощо), так і на їхні складники (розділи та частини електронних документів, порталів чи сайтів; публікації в електронних серіальних документах, повідомлення на форумах тощо) згідно з загальними правилами (відповідно до розділів 4-6) та з урахуванням зазначених далі особливостей».

         Наприклад, у бібліографічному посиланні після відомостей про відповідальність дозволено не подавати відомості про вид електронних даних чи програм: електронні текстові дані, електронні графічні дані, електронний журнал тощо.

         У підрядковому бібліографічному посиланні на електронний ресурс віддаленого доступу за наявності в тексті бібліографічних відомостей, що його ідентифікують, дозволено зазначати тільки електронну адресу, використовуючи замість слів «Режим доступу» абревіатуру «URL» або «URI».

         Після електронної адреси у круглих дужках подають відомості про дату звернення до ЕР віддаленого доступу:  число, місяць і рік.

         Для запобігання помилок у наведенні електронної адреси рекомендовано подавати її в один рядок.

Особливості складання бібліографічного посилання на архівний документ

         Бібліографічне посилання на архівний документ складають за загальними правилами з урахуванням певних особливостей. Обов’язково наводять відомості, які дають можливість ідентифікувати документ та визначити місцезнаходження у бібліотеці, архіві, музеї тощо. Відомості про об’єкт посилання відокремлюють від пошукових даних знаком «//».

         Бібліографічне посилання на архівний документ може містити наступні елементи: заголовок бібліографічного запису (ім’я автора); основну назву документа; відомості, що належать до назви; відомості про відповідальність; пошукові дані архівного документа; примітки.

         Пошукові дані архівного документа містять відомості про назву архіву; номер архівного фонду; номер опису; номер справи (одиниці зберігання) за описом; місцезнаходження об’єкта посилання (кількість аркушів загалом чи аркуш, на якому подано об’єкт посилання). Назву архіву подають у вигляді абревіатури чи скорочення, які прийнято в архівній галузі; розшифрування наводять у списку скорочень.

Приклади бібліографічного опису документів

Бібліографічні списки

Підрядкові бібліографічні посилання

Опис книги одного автора

Березняк М. В. Математика : посіб. для підгот. до держ. підсум. атестації : розв'язки + чернетки, довід. матеріал : 9 кл. / М. В. Березняк. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 64 с.

Березняк М. В. Математика : посіб. для підгот. до держ. підсум. атестації : розв'язки + чернетки, довід. матеріал : 9 кл. Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. 64 с.

Бандровський О. Г. Всесвітня історія. Історія України : (інтегр. курс) : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Г. Бандровський, В. С. Власов ; обкл. Т. Кущ. — Київ : Генеза, 2019. — 223 с.

Бандровський О. Г. Всесвітня історія. Історія України : (інтегр. курс) : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ : Генеза, 2019. 223 с.

Апостолова Г. В. Логічними стежинками математики : 5–9 кл. / Г. В. Апостолова ; мал. В. Волкова [та ін.] ; обкл. О. Мамаєвої. — Київ : Генеза, 2017. — 303 с. : іл., табл. — (Готуємося до олімпіад)

Апостолова Г. В. Логічними стежинками математики : 5-9 кл. Київ : Генеза, 2017. 303 с.

Швидько Г. К. Історія України, XVI–XVIII століття : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. К. Швидько. — 2-е вид., допов. — Київ : Генеза, 2014. — 335 с. : фотоіл., портр., карти.

Швидько Г. К. Історія України, XVI–XVIII століття : підруч. для 8 кл. 2-е вид., допов. Київ : Генеза, 2014. 335 с.

Опис книги двох авторів

Гільберг Т. Г. Робочий зошит з географії : 8 кл. / Т. Г. Гільберг, В. В. Совенко. — Київ : Оріон, 2019. — 79 с. : іл., табл., карти.

Гільберг Т. Г., Совенко В. В. Робочий зошит з географії : 8 кл. Київ : Оріон, 2019. 79 с.

Чумак Н. П. Французька мова = Francais : (1-й рік навчання) : 5 кл. : підруч. для закл. заг. серед. освіти / Н. П. Чумак, Т. В. Кривошеєва. — Вид. 2-е, доопрац. — Київ : Освіта, 2018. — 208, [1] c. : іл.

Чумак Н. П., Кривошеєва Т. В. Французька мова : (1-й рік навчання) : 5 кл. : підруч. для закл. заг. серед. Освіти. Вид. 2-е, доопрац. Київ : Освіта, 2018. 208 с с.

Опис книги трьох авторів

Кругляк О. Я. Фізична культура : поуроч. (календар.-темат.) планування уроків : 1–4 кл. : нова програма / О. Я. Кругляк, Н. П. Кругляк, Т. О. Кругляк. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. — 96 с. : табл.

Кругляк О. Я, Кругляк Н. П., Кругляк Т. О. Фізична культура : поуроч. (календар.-темат.) планування уроків : 1-4 кл. Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. 96 с.

Морзе Н. В. Робочий зошит з інформатики : 6 кл. : навч. посіб. / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер. — Київ : Оріон, 2019. — 64 с. : іл., табл.

Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П. Робочий зошит з інформатики : 6 кл. : навч. посіб. Київ : Оріон, 2019. 64 с.

Опис книги чотирьох та більше авторів

Навчання українського мовлення у групах дітей старшого дошкільного віку / В. А. Трунова [та ін.] ; обкл. Т. В. Кущ. — Київ : Генеза, 2014. — 184 с. — (Настільна книжка вихователя).

Навчання українського мовлення у групах дітей старшого дошкільного віку / В. А. Трунова та ін. Київ : Генеза, 2014. 184 с.

Опис книги під назвою

Професійна компетентність бібліотекаря дитячої бібліотеки : програма та методика соціолог. дослідж. / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Н. М. Школа, О. Б. Петренко. — Київ, 2016. — 8 с.

Професійна компетентність бібліотекаря дитячої бібліотеки : програма та методика соціолог. дослідж. / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Н. М. Школа, О. Б. Петренко. Київ, 2016. 8 с.

Цивілізаційні ідеї Івана Франка й сучасні виклики перед Україною і українством. Бібліотечна реальність : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. директорів обл. б-к для дітей, 4–6 жовт. 2016 р. / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Т. М. Кузілова. — Київ, 2016. — 166 с.

Цивілізаційні ідеї Івана Франка й сучасні виклики перед Україною і українством. Бібліотечна реальність : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. директорів обл. б-к для дітей, 4–6 жовт. 2016 р. / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Т. М. Кузілова. Київ, 2016. 166 с.

Великі Українці: «Немає загадки таланту. Є вічна загадка любові» : метод. поради до 85-річчя від дня народж. Г. Тютюнника / авт.- уклад. Ю. В. Осадча. — Київ, 2016. — 23 с. : іл. — (Великі українці).

Великі Українці: «Немає загадки таланту. Є вічна загадка любові» : метод. поради до 85-річчя від дня народж. Г. Тютюнника / авт.- уклад. Ю. В. Осадча. Київ, 2016. 23 с.

Казки моєї бабусі : [розмальовка] / худож. Є. Павлович. — Київ : Книжковий хмарочос, 2011. — 11 с. : іл. — (Подивись та розфарбуй).

Казки моєї бабусі : [розмальовка]. Київ : Книжковий хмарочос, 2011. 11 с.

Аналітичний опис

Шевчук В. Світ, розглянений по частинах / В. Шевчук // Мудрість передвічна. — Київ, 2019. — С. 19-64.

Шевчук В. Світ, розглянений по частинах. Мудрість передвічна. Київ, 2019. С. 19-64.

Шевченко Т. Г. Заповіт / Т. Г. Шевченко // Твори : в 3 т. — Київ, 1986. — Т. 2. — С. 12.

Шевченко Т. Г. Заповіт. Твори. Київ, 1986. Т. 2. С. 12.

Александров В. Сиріус – зірка канікул / В. Александров // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 11. — С. 3.

Александров В. Сиріус – зірка канікул. Історія України (Шкільний світ). 2014. № 11. С. 3.

Гордієнко А. Світова пандемія: дитячі бібліотеки у нових реаліях / А. Гордієнко // Бібліотека у форматі Д°. — 2020. — № 2. — С. 2-3.

Гордієнко А. Світова пандемія: дитячі бібліотеки у нових реаліях / А. Гордієнко // Бібліотека у форматі Д°. 2020. № 2. С. 2-3.

Опис окремого тому багатотомного видання

Бойко Г. Диво, диво, дивина : вірші. Зб. 2 / Г. Бойко ; худож. В. Горбачов. — Київ : Веселка, 1979. — 24 с. : іл. — (Перші книжечки дитячого садка).

Бойко Г. Диво, диво, дивина : вірші. Зб. 2. Київ : Веселка, 1979. 24 с.

Цой Т. Мені байдуже, що люди скажуть. Ч. 1 / Цой, Тетяна. — Київ : Білка, 2019. — 207, [1] с. : іл.

Цой Т. Мені байдуже, що люди скажуть. Ч. 1. Київ : Білка, 2019. 207 с.

Історія української літератури, ХХ — початок ХХІ ст. : у 3 т. : підруч. для студентів вищ. навч. закл. Т. 3 / В. І. Кузьменко [та ін.]. — Київ : Академія, 2017. — 543 с. : портр. — (Альма-матер).

Історія української літератури, ХХ — початок ХХІ ст. : у 3 т. : підруч. для студентів вищ. навч. закл. Т. 3 / В. І. Кузьменко [та ін.]. Київ : Академія, 2017. 543 с.

Законодавчі документи

Україна. Президент (2019- ; В. О. Зеленський). Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму : указ Президента України, 18 серп. 2020 р. // Голос України. — 2020. — 22 серп. — С. 4.

Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму : указ Президента України, 18 серп. 2020 р. Голос України. 2020. 22 серп. С. 4.

Україна. Закони. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами : офіц. текст : станом на 1 черв. 2006 р. — Київ : Юрінком Інтер, 2006. — 126 с.

Україна. Закони. Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» : закон України, 13 квіт. 2020 р. // Урядовий кур'єр. — 2020. — 24 квітня. — С. 1-2.

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами : офіц. текст : станом на 1 черв. 2006 р. Київ : Юрінком Інтер, 2006. С. 16.

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» : закон України, 13 квіт. 2020 р. Урядовий кур'єр. 2020. 24 квіт. С. 1-2.

Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей : розпорядження Кабінету Міністрів України, 25 серп. 2020 р. // Урядовий кур'єр. — 2020. — 1 верес. — С. 8.

Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей : розпорядження Кабінету Міністрів України, 25 серп. 2020 р. Урядовий кур'єр. 2020. 1 вересня. С. 8.

Електронні ресурси

Наш Львів [Електронний ресурс] = Lwow = Lemberg = Leopolis : [фільм з субтитрами]. — 4 TB. — Київ : Студія «Талан» : СТ «Укрмюзік», 2007. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium 324 MHz ; 256 Mb RAM ; 128 Mb Video ; від 4-х до 56-х DVD-ROM ; Windows 98/МЕШ>/2000. — Назва з контейнера.

Наш Львів [Електронний ресурс] : [фільм з субтитрами]. 4 TB. Київ : Студія «Талан» : СТ «Укрмюзік», 2007. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

Словники України [Електронний ресурс] : словозміна. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія : інтегр. лексикограф. система / В. А. Широков, І. В. Шевченко, О. Г. Рабулець [та ін.] ; НАН України ; Укр. мовноінформ. фонд. — Версія 3.0. — Електрон. дані та програми. — Київ : Довіра, 2006. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — (Словники України). — Системні вимоги: Intel Pentium-II/300, 64Mb RAM, CD-ROM, 60Mb вільного диск, простору, NET Framework 2.0. — Назва з контейнера.

Словники України [Електронний ресурс] / В. А. Широков та ін. ; НАН України ; Укр. мовноінформ. фонд. Електрон. дані та програми. Київ : Довіра, 2006. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Полякова Ю. Співпраця бібліографів з видавництвами, авторами [Електронний ресурс] / Ю. Полякова // Бібліотечний вісник. — 2020. — № 3. — С. 39-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_3_10.

Полякова Ю. Співпраця бібліографів з видавництвами, авторами. Бібліотечний вісник. 2020. № 3. С. 39-41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_3_10 (дата звернення: 15.05.2020).

Якщо в тексті наводиться назва сайту, то можна подати коротку форму:

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_3_10 (дата звернення: 15.05.2020).

Бібліотечному фахівцю [Електронний ресурс] : сайт «Бібліотекар України» / від. наук. аналізу та розвитку бібл. справи Державного закладу «Національна парламентська бібліотека України». — Режим доступу: http://www.example.com/ (дата звернення: 17.05.2020). — Назва з екрана.

Бібліотечному фахівцю : сайт «Бібліотекар України». URL: http://www.example.com/ (дата звернення: 17.05.2020).

Якщо в тексті наводиться назва сайту, то можна подати коротку форму:

URL: http://www.example.com/ (дата звернення: 17.05.2020).

Статистичні дані про випуск друкованих ЗМІ у 1 півріччі 2019 року [Електронний ресурс] : зведені адміністрат. дані про випуск друков. ЗМІ // Державний комітет телебачення і радіомовлення України : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=85717. — Назва з екрану. — Дата звернення: 10.01.2020.

Статистичні дані про випуск друкованих ЗМІ у 1 півріччі 2019 року  : зведені адміністрат. дані про випуск друков. ЗМІ // Державний комітет телебачення і радіомовлення України : [вебсайт]. URL: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=85717 (дата звернення: 10.01.2020).

Аудіозаписи

Океан Ельзи, група. Суперсиметрія [Звукозапис]. — Київ : Lavina music, 2003. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Океан Ельзи, група. Суперсиметрія. Київ : Lavina music, 2003. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Українські народні пісні [Звукозапис]. Вип. 2 / авт. проекту В. Кацан ; муз. ред. О. Казакова. — Київ : НРКУ, [2004]. — 1 електрон. опт. диск (CD). — (Золота колекція).

Українські народні пісні. Вип. 2 / авт. проекту В. Кацан ; муз. ред. О. Казакова. Київ : НРКУ, [2004]. 1 електрон. опт. диск (CD).

Архівні документи

Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки // ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). —Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8-12. Арк. 45-49 ; Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1-3.

Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки // ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8-12. Арк. 45-49. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1-3.

Внутрішньотекстове посилання:

ЦДАВО України. Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8-12. Арк. 45-49. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3.

Рецензії

Беркут В. Про паркур і силу дружби : модна читанка / В. Беркут // Однокласник. — 2019. — № 11. — С. 25. — Рец. на кн.: Нікуліна А. Зграя / А. Нікуліна. — Харків : Віват, 2018. — 320 с.

Беркут В. Про паркур і силу дружби : модна читанка / В. Беркут. Однокласник. 2019. № 11. С. 25. Рец. на кн.: Нікуліна А. Зграя Харків : Віват, 2018. 320 с.


Список використаних джерел

  1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT). — Вид. офіц. — [Чинний від 2007–07–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. — 47 с. — (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).
  2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. — Вид. офіц. — [Чинний від 2016–07–01]. — Київ : УкрНДНЦ, 2017. — IV, 16 с. — (Національний стандарт України).
  3. ДСТУ 4331:2004. Правила описування архівних документів (ISAD (G):1999, NEQ) / розроб. Н. Христова [та ін.]. — Офіц. вид. — Чинний від 01.07.2005. — Київ : Держспоживстандарт України, 2005. — ІV, 16 с. — (Національний стандарт України).
   4. Бібліографічний опис електронних ресурсів : метод. рек. / Держ. наук. установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова». – Київ : Книжкова палата України, 2007. – 40 с.
   5. Добко Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 [Електронний ресурс] / Т. Добко, І. Антоненко, Н. Мойсеєнко // Бібліотечний вісник. — 2014. — № 4. — С. 12-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2014_4_5.
  6. Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів: загальні вимоги [Електронний ресурс] / М. Женченко // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 4. — С. 15-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_4_5.
   7. Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроаналітичне згортання інформації. Бібліографічний опис документів. Анотування документів : навч. посіб. / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв ; О. М. Збанацька. — Київ : [б. в.] 2014. — 266 c.
  8. Тур О. М. Мовні помилки в ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» [Електронний ресурс] / О. М. Тур // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2016. — № 4. — С. 51-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_4_9.

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
Останнє оновлення: 12/4/2024
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей