Поезії
26 лютого 2014, 14:29   Автор: 

 Поезії : у 2 т. Т. 1 / Т. Шевченко ; худож. О. Івахненко ; [упорядкув. та прим. В. Є. Шубравського ; передм. Б. І. Олійника]. — 2-ге вид. — К. : Веселка, 1991. — 263 с. : ілюстр.