Твори
2003

Кобзар
5 березня 2014, 9:39   Автор: 

 Кобзар : [для учнів серед. та ст. шк. віку] / Т. Г. Шевченко. — Донецьк : Сталкер, 2003. — 367 с.

Сотник
5 березня 2014, 9:40   Автор: 

 Сотник : [поема] / Т. Шевченко. — К. : Вид. Вадим Карпенко, 2003. — 20 с. : ілюстр. — (Книжкова шафа) (Дитяча шухлядка).

 Шевченкова криниця : зб. афоризмів із творів Тараса Шевченка / Т. Шевченко ; вступ. сл.. Л. І. Андрієвського ; упоряд. В. Дорошенко, Т. В. Майданович. — Вид. 2-ге, доопрац. — К. : Криниця, 2003. — 256 с. : портр. — (Серія «Скарби Тарасової Гори»).

Щоденник
5 березня 2014, 9:47   Автор: 

 Щоденник : для серед. та ст. шк. віку / Т. Шевченко ; з рос. переклав О. Кониський ; передм. та пер. поет. творів, уміщених у щоденнику В. Шевчука ; наук. ред., комент. і прим. А. Шевчука. — К. : Школа, 2003. — 271 с. : ілюстр. — (Шкільна хрестоматія).