Твори
1988

Поезії
25 лютого 2014, 15:12   Автор: 

 Поезії : У 2 т. Т. 1 / Т. Шевченко ; худож. О. Івахненко ; упорядкув., прим. В. Є. Шубравського ; передм. Б. І. Олійника. — К. : Веселка, 1988. — 262 с.

Поезії
25 лютого 2014, 15:20   Автор: 

 Поезії : У 2 т. Т. 2. / Т. Шевченко ; худож. О. Івахненко ; упорядкув., прим. В. Є. Шубравського. — К. : Веселка, 1988. — 247 с. : ілюстр.

Зоре моя вечірняя [Ноти]
25 лютого 2014, 15:39   Автор: 

Зоре моя вечірняя [Ноти] : зб. хор. творів та пісень на вірші Т. Шевченка : для дітей серед. і ст. шк. віку : [з ф-н та без супроводу] / упоряд. К. Войтех, В. Горбатюк ; сл. Т. Шевченка. — 2-ге вид., зі змін. — К. : Муз. Україна, 1988. — 44 с.