Поезії
26 лютого 2014, 15:51   Автор: 

 Поезії : У 2 т. Т. 2 / Т. Шевченко ; худож. О. Івахненко ; [упорядкув., прим. В. Є. Шубравського]. — 2-ге вид. — К. : Веселка, 1991. — 247 с. : ілюстр.