Вибрані твори
20 лютого 2014, 13:30   Автор: 

 Вибрані твори / Т. Г. Шевченко ; упорядкув., вступ. ст., комент. О. І. Білецького ; [мал. авт.]. — [Х] : Дитвидав ЦК ЛКСМУ, 1939. — 263 с., [23] арк. ілюстр. : фотоілюстр.