Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 39389
   


Автор запитання: Олександра із міста: Рівне :: Запитання: 41320  
Олександра запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка ,знайти літературу до теми: «Формування бібліотечних фондів як основа бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів»
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро! Ми підібрали для Вас наступні джерела інформації:
Васильченко М. Дефініція "бібліотечний фонд" / Микола Васильченко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 2-4.
Васильченко, Микола. Допомога у відродженні та поповненні бібліотечних фондів України [Текст] / Микола Васильченко // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. - 2015. - № 2. - С. 22-23.
Витяг з Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвятніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації // Шкільна бібліотека. - 2016. - № 12. - С. 95-96.
Володькова, Ольга. Зовнішні чинники формування фондів бібліотек вищих навчальних закладів [Текст] / Ольга Володькова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2001. - Вип. 6. - С. 77-88. - Бібліогр. 12 назв.
Гудимова, Н. Формування фонду періодичних видань у бібліотеці / Н. Гудимова, І. Цуріна // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 6. - С. 29-32.
Гуцол, Г. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв'язання проблеми / Г. Гуцол // Бібліотечна планета. - 2010. - № 4. - С. 7-9.
Жмур, Л. О. Книжковий фонд бібліотеки / Л. О. Жмур, Ю. М. Спащенко // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 8. - С. 45-50.
Ибраимова, Ш. Ж. Изучение читательского спроса как основа управления формированием фонда [Текст] : (из опыта ЦНБ НАН Кыргызской Республики) / Ш. Ж. Ибраимова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник. - 2008. - Вып. 6. - С. 223-231. - Библиогр. в конце ст.
Ільїна Л. Комплектування книжкових фондів дитячих бібліотек м. Києва - нова політика партнерства з суб’єктами книжкового ринку : [Центральна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка м. Києва] / Л. Ільїна // Світ дитячих бібліотек. - 2009.- №3. - С.7-8.
Козлова, Е. И. Основные этапы комплектования библиотечных фондов электронными ресурсами / Е. И. Козлова // Библиография : Научный журнал. - 2013. - № 5. - С. 6-11.
Муха Л. Збереження бібліотечних фондів : традиції, інновації, перспективи / Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 42-44.
Олійник, В. І. Збереження бібліотечних фондів: проблеми і першочергові завдання : [із збірки "Книга творить людину"] / В. І. Олійник, С. М. Ходоренко ; Національна бібліотека України для дітей // Шкільна бібліотека. - 2012. - № 21-22. - С. 54-57.
Омеляненко, Т. Комплектування книжкових фондів бібліотек Київщини / Т. Омеляненко // Світ дитячих бібліотек. - 2009. - №2. - С.8-10.
Покровська, Галина. Бібліотечні фонди в структурі національного інформаційного простору [Текст] / Галина Покровська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 36. - С. 170-177. - Бібліогр. в кінці ст.
Полякова, О. Аналіз комплектування періодичними виданнями фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / О. Полякова, Т. Клочок, Є. Білько // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 38. - С. 116-130. - Бібліогр. в кінці ст.
Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України : збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів державних та обласних універсальних наукових бібліотек м. Севастополь, Автономна Республіка Крим 3-7 вересня 2007 р. / М-во культури і туризму України, Нац. парламентська б-ка України ; [редкол. : Т. Вилегжаніна, Н. Розколуп, З. Савіна].
Тарасенко, Н. В. Соціальні мережі як засіб розкриття бібліотечних фондів та фактор наповнення інформаційного простору [Текст] / Н. В. Тарасенко // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21-23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН. - К., 2014. - С. 248-250.
Тарасенко, Наталія. Шляхи вдосконалення комплектування сучасної бібліотеки електронним ресурсом [Текст] / Наталія Тарасенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2012. - Вип. 33. - С. 423-432. - Бібліогр. в кінці ст.
Цукерблат, Д. М. Комплектование библиотечного фонда в условиях несовершенства законодательства [Текст] / Д. М. Цукерблат // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей. - 2013. - № 6. - С. 43-48.
Черкунова, В. П. Робота з формування бібліотечного фонду : технології роботи шкільної бібліотеки / В. П. Черкунова // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 9. - С. 43-44.
Бібліотечний фонд: проблеми формування та збереження на сучасному етапі http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/33693/1/45-236-240.pdf (зверніть увагу на список використаних джерел)
Бібліотечні фонди: тенденції формування та організації http://library.lg.ua/upload/files/bib_fondy.pdf
Формування бібліотечного фонду http://ua-referat.com/Формування_бібліотечного_фонду
Формування бібліотечного фонду як технологічний цикл http://moodle.dk.rv.ua/pluginfile.php/735/mod_resource/content/1/БФ 1курс Лекція4 Тема 4.pdf

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 13.11.2017 11.32.46 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Чернівці :: Запитання: 41319  
Олександр запитує:
Допоможіть підібрати літератури,для пошуку інформації до Розділу в Магістерській роботі: "Загальна характеристика комунікації у діяльності працівників прокуратури на різних стадіях кримінального процесу".Спасибі!)
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наданою інформацією:
Актуальні питання кримінального процесуального законодавства України (Київ, 26 квітня 2013 року): збірник матеріалів міжвузівської наукової конференції / Національна академія прокуратури України. – К.: Алерта, 2013. – 168 с. – Режим доступу: http://napu.com.ua/wp-content/uploads/pdf/konf2.pdf
Бевзюк І. М. Особистісні детермінанти комунікативної компетентності майбутніх працівників прокуратури / І. М. Бевзюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. - 2013. - Вип. 41. - С. 202-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2013_41_32
Бевзюк І. М. Психологічні особливості емоційного компоненту комунікативної компетентності майбутнього працівника прокуратури / І. М. Бевзюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. - 2013. - Вип. 42. - С. 278-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2013_42_43
БЕВЗЮК І.,КОЗЬЯКОВ І. СУТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОКУРОРА. – Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/6-2015/bevzuk.pdf
ГАВРЮШЕНКО Г. В. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Gavrushenko/d_Gavrushenko.pdf
Єдині принципи зовнішньої комунікації між Національним антикорупційним бюро України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. – Режим доступу: https://nabu.gov.ua/yedyni-pryncypy-zovnishnoyi-komunikaciyi-mizh-nacionalnym-antykorupciynym-byuro-ukrayiny-ta
Козьяков І. Концептуальні основи комунікативної стратегії органів прокуратури / І. Козьяков // Юридична Україна. - 2016. - № 9-10. - С. 51-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2016_9-10_9
Погорєлова Т. Ф. ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ. – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2010-2/10-ped-Pogorjelova.pdf
ФІДРЯ Ю. О. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА В КОНТРОЛЬНИХ
СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2651/Фідря Ю. О..pdf?sequence=1&isAllowed=y
Юрчишин В. М. Проблеми удосконалення функцій прокурора на досудових стадіях кримінального процесу. – Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/1477/1/Yurchyshyn_19092012.pdf
Бевзюк І. М. Психологічні основи формування комунікативної компетентності прокурора : монографія / І. М. Бевзюк; Нац. акад. прокуратури України. - Київ : [Нац. акад. прокуратури України], 2016. - 222 c. - Бібліогр.: с. 194-222.
Психологія діяльності прокурора : навч. посіб. / В. В. Кощинець, Р. І. Кирилюк, Л. Л. Радухівська, І. М. Бевзюк; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. - 187 c. - Бібліогр.: с. 181-187.
Радзівідло Я. Й. Особистісно-професійне становлення працівників прокуратури в процесі діяльності : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Я. Й. Радзівідло; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2004. - 20 c.

.: Розділ: Держава і право :: 13.11.2017 09.54.36 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Кременчук :: Запитання: 41318  
Надія запитує:
Добрий день, допоможіть у пошуках літератури до теми: Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів у коледжах та університетах України, дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Надіє! Пропонуємо Вам ознайомитеся з наданою інформацією:

1. Байкачова К. В. Аналіз наукових досліджень з проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної діяльності [Електронний ресурс] / К. В. Байкачова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 10(4). - С. 215-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(4)__32

2. Нікуліна О. Д. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання школярів [Електронний ресурс] / О. Д. Нікуліна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 13(1). - С. 205-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_13(1)__32
3.
Мазурік О. О. Моделювання процесу підготовки майбутніх учителів іноземної мови до взаємодії з учнями початкових класів [Електронний ресурс] / О. О. Мазурік // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 13(2). - С. 255-260. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_13(2)__34

4. Акімова О. М. Педагогічні умови позааудиторної самостійної роботи в ході підготовки майбутніх учителів початкових класів [Електронний ресурс] / О. М. Акімова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2013. - Вип. 28. - С. 53-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_28_10

5. Каракатсаніс Т. В. Креативне співробітництво в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у Великій Британії [Електронний ресурс] / Т. В. Каракатсаніс // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2013. - Вип. 28. - С. 373-380. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_28_60

6. Ковальова Н. С. Модель професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій в естетичному вихованні [Електронний ресурс] / Н. С. Ковальова // Горизонти освіти. - 2013. - № 3. - С. 169-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gorosv_2013_3_30

7. Ворник М. М. Вивчення спецкурсу "Основи соціально-педагогічної роботи з асоціальними сім’ями" у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів [Електронний ресурс] / М. М. Ворник // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 14. - С. 109-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_23

8. Осадченко І. Загальна структурна характеристика технології навчання у підготовці майбутніх учителів початкових класів [Електронний ресурс] / І. Осадченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя. - 2011. - № 4(2). - С. 13-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2011_4(2)__4

9. Кучай Т. П. Порівняльний аналіз курікулумів з підготовки учителів початкових класів в університетах Японії [Електронний ресурс] / Т. П. Кучай // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 34. - С. 94-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuP_2014_34_19

10. Казанжи І. В. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів початкових класів у класичному університеті [Електронний ресурс] / І. В. Казанжи // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 65. - С. 319-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2014_65_63..Підкреслено значення компетентнісного підходу у підготовці майбутніх фахівців в класичному університеті. Розкрито складові професійно-виховної компетенції учителів початкової школи.Подчеркнуто значение компетентностного подхода в подготовке будущих специалистов в классическом университете. Раскрыты составные профессионально-воспитательной компетенции учителей начальной школы.

11. Дусь Н.А. Формування культури педагогічного спілкування у студентів гуманітарно-педагогічного коледжу: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.А. Дусь ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. — Вінниця, 2008. — 20 с. — укp. Досліджено питання формування у майбутніх учителів початкових класів культури педагогічного спілкування у навчально-виховному процесі гуманітарно-педагогічного коледжу. Скачати повний текст

12. Михальська В.Р. Підготовка студентів педагогічного коледжу до управління навчальною діяльністю молодших школярів: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.Р. Михальська ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. — Вінниця, 2006. — 20 с. — укp. Розроблено засоби діагностики рівня сформованості готовності студентів педагогічного коледжу до управління навчальною діяльністю молодших школярів, наведено критерії та визначено чотири (низький, середній, достатній і високий) рівні готовності. Розглянуто педагогічні умови підготовки студентів до управління навчанням учнів початкових класів. Скачати повний текст

13. Чепка О. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах навчального комплексу "педагогічний коледж - педагогічний університет": автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. В. Чепка ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси, 2010. — 20 с. — укp. Розкрито поняття "професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів" і "навчальний комплекс", "педагогічний коледж - педагогічний університет". Обгрунтовано завдання, функції, принципи діяльності педагогічних навчальних комплексів. Проаналізовано стан, особливості, проблеми та можливості вдосконалення процесу професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів за умов навчального комплексу "педагогічний коледж - педагогічний університет".. Скачати повний текст

14. Чепка, Ольга Володимирівна. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах навчального комплексу "педагогічний коледж - педагогічний університет" [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чепка Ольга Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань, 2010. - 263, [4] арк. - Бібліогр.: арк. 231-263. Рубрикатор НБУВ: Ч479.518.3 Ч489.518.3

15. Чепка О. В. Професійна адаптація студентів в системі «педколедж-педуніверситет» / Чепка О. В. // «Інноваційний потенціал Української науки – ХХІ сторіччя» : збірник доповідей учасників шостої всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 – 15 квітня 2010 р. – Запоріжжя : Видавництво ПГА., 2010. – С. 66–71.

16. Чепка О. В. Професійна орієнтація майбутніх учителів початкових класів на етапі підготовки у педколеджі / Чепка О. В. // «Dny v?dy – 2010» : materi?ly VI mezn?rodn? v?decko – praktick? konference. – Dil 19. Pedagogika. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2010. – S. 51–52.

17. Чепка О. В. Становлення майбутніх учителів початкових класів на етапі неперервної професійної підготовки у педуніверситеті / О. В. Чепка // «Последните научни постижения» : материали VI Міжнародної наукової практичної конференції. – Том 13. Педагогічні науки. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2010. – С. 11–13.

18. Чепка О. В. Стан підготовки майбутніх учителів початкових класів у практиці педколеджу та педуніверситету / О. В. Чепка // Інтеграція змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф., 30–31 березня 2010 р. / Євпаторійський інститут соціальних наук РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). – Євпаторія, 2010. – С. 159–163.

19. Чепка О. В. Дослідницька діяльність студентів в умовах навчального комплексу / О. В. Чепка // Менеджмент якості освіти і новітні технології навчання у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору : матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції / [упорядник Л. Т. Коломієць]. – К. : МНТУ, 2010. – С. 95–96.

20. Юринець О.О. Формування педагогічної відповідальності у студентів педколеджу: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О.О. Юринець ; Клас. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — укp. Вперше розроблено структурно-функціональну модель й обгрунтовано педагогічні умови, що забезпечують ефективне формування педагогічної відповідальності майбутніх учителів початкових класів у педколеджі…Удосконалено організаційно-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у педагогічному коледжі на підставі використання активних форм і методів навчання: тренінгу, вирішення моральних дилем. Уточнено науково-теоретичні уявлення про сутність, зміст і структуру педагогічної відповідальності вчителя початкових класів. Обгрунтовано умови та принципи створення розвивального рефлексивного середовища їх професійної підготовки. Скачати повний текст

21. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : Зб. наук. пр. Вип. 34 / ред.: Т. І. Сущенко; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України, Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - К.; Запоріжжя, 2005. - 423 с. - укp.

22. Розглянуто питання формування життєвої компетентності молодших школярів, творчої самореалізації особистості, підготовки учителів початкових класів до керівництва самостійною роботою учнів... Розкрито сутність і зміст вокально-музичного виховання студентів педагогічних коледжів… Висвітлено соціально-психологічні особливості самовизначення сучасної української молоді, специфічні особливості ціннісних орієнтацій підлітків. Шифр НБУВ: Ж70128 Пошук видання у каталогах НБУВ Повний текст Наукова періодика України

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.11.2017 00.12.55 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Львыв :: Запитання: 41317  
Мар'яна запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової дипломної роботи з теорії і методики розвитку мовлення за темою: "Усна народна творчість як засіб розвитку мовлення дітей раннього віку". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наданою інформацією:
Використання усної народної творчості у роботі з дітьми дошкільного віку. – Режим доступу: http://doshkilna-osvita9.webnode.com.ua/news/metodichni-rekomendatsiji-vikoristannya-usnoji-narodnoji-tvorchosti-u-roboti-z-ditmi-doshkilnogo-viku/
Використання усної народної творчості у розвитку мовлення дітей. – Режим доступу: http://vihovateli.com.ua/cons/6002-ispolzovanie-ustnogo-narodnogo-tvorchestva-v-razvitii-rechi-detej.html
Єнгаличева І. МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МАЛОГО ЖАНРОВОГО ФОЛЬКЛОРУ. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/50/13.pdf
ЖУРАВЛЬОВА Л., КУЧЕРЕНКО Т. ВПЛИВ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ НА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5619/1/Zhuravlova.pdf
Кудярська Т. Усна народна творчість як засіб розвитку мовлення дошкільників із мовленнєвими порушеннями / Т. Кудярська // Освітній простір України. - 2014. - Вип. 1. - С. 136-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2014_1_22
Маліновська Н. В. Розвиток мовлення дітей раннього віку засобами фольклору / Н. В. Маліновська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2015. - № 11. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2015_11_4
Роль малих фольклорних форм в розвитку мовлення дітей дошкільного віку. – Режим доступу: https://studexpo.ru/53515/pedagogika/rol_malih_folklornih_form_rozvitku_movlennya_ditey_doshkilnogo_viku
Роль фольклору в розвитку мовлення дітей. – Режим доступу: http://svidomeshitanna.blogspot.ru/2016/02/blog-post_59.html
Токменко Л. РОЗВИТОК РІДНОГО МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ФОЛЬКЛОРУ МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНЯТ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ. – Режим доступу: http://www.ird.npu.edu.ua/files/tokmenko_2.pdf
Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку. - К. : Видавничий дім «Слово», 2009. - 344 с.
Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі. - К. : Вища шк., 2002. - 407 с.
Гавриш Н. Художнє слово і дитяче мовлення. - К. - 2005. - 128 с.
Загрутдинова М. Використання малих фольклорних форм / М. Загрутдинова, Н. Гавриш // Дошкільне виховання. - 1991. - № 9. - С.16-22.
Куліш Р. В. Фольклор як засіб розвитку рідного мовлення і комунікативних умінь і навичок у дітей дошкільного віку / Р. В. Куліш // Наука і освіта. - 2011. - № 4. - С. 220-223. - Бібліогр.: 5 назв.
Романенко Л. Усна народна творчість у розвитку мовної активності дітей / Л. Романенко // Дошкільне виховання. - 1990. - № 7. - С.15-18.
Руснак І. Є. Український фольклор. - К.: ВЦ «Академія». - 2010. - 304 с.
Трифонова О. С. Формування мовної особистості дошкільника засобами малих жанрів фольклору / О. С. Трифонова // Наша шк.. - 2008. - № 1. - С. 23-26.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.11.2017 18.04.40 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 41316  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть найти матеріал для курсової роботи на тему Роль та місце педагога у концепції нової української школи.
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Бех В. П. Планетарна особистість у контексті концепції "Нової української школи" [Електронний ресурс] / В. П. Бех // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2017. - Вип. 3. - С. 60-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2017_3_8.
Білик Н. І. Підвищення соціального статусу вчителя початкових класів у новій українській школі / Н. І. Білик, О. О. Бабаєва // Імідж сучасного педагога. - 2017. - № 3(1). - С. 10-14.
Вітюк В. В. Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції "Нова українська школа" [Електронний ресурс] / В. В. Вітюк // Педагогічний пошук. - 2017. - № 2. - С. 3–6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2017_2_3.
Волченко Л. П. Соціально-психологічні особливості ключових компетентностей учителя нової української школи [Електронний ресурс] / Л. П. Волченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2017. - № 2. - С. 55-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2017_2_8.
Гао В. Гострі кути реалізації концепції "нової української школи" у дискурсі ідеї глобальної освіти [Електронний ресурс] / В. Гао // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 69(1). - С. 184-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_69(1)__28.
Гриньова В. С. Виховання майбутнього вчителя для нової української школи / В. С. Гриньова // Імідж сучасного педагога. - 2016. - № 9. - С. 63-64.
Завалевський Ю. Сутність професійної компетентності вчителя в реалізації Концепції Нової української школи [Електронний ресурс] / Ю. Завалевський // Нова педагогічна думка. - 2017. - № 1. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2017_1_4.
Зелюк В. В. Нова школа: новий учитель [Електронний ресурс] / В. В. Зелюк // Постметодика. - 2016. - № 2. - С. 18-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Postmetodyka_2016_2_4.
Лісова Н. На шляху до Нової української школи [Електронний ресурс] / Н. Лісова // Нова педагогічна думка. - 2017. - № 2. - С. 16-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2017_2_6.
Просвітницька діяльність Софії Русової / ред.: Ю. М. Ковальчук. - Кам'янець-Поділ. : Абетка-НОВА, 2006. - 243 с. - (Зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соц.-пед.; Вип. 5, т. 1).
Ткаченко Н. Теоретико-методологічні основи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземної мови з урахуванням положень Концепції "Нова українська школа" [Електронний ресурс] / Н. Ткаченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2016. - № 9. - С. 189-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_9_19.
Унгурян І. К. Формування гуманних взаємовідносин педагога та учня як складова педагогіки партнерства нової української школи [Електронний ресурс] / І. К. Унгурян // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2017. - Вип. 4. - С. 330-335. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2017_4_37.
Харченко О. В. Нова українська школа: завдання і перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Харченко // Постметодика. - 2016. - № 2. - С. 2-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Postmetodyka_2016_2_3.
Шоробура І. Підготовка фахівців початкової освіти для Нової школи у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії [Електронний ресурс] / І. Шоробура // Педагогічний дискурс. - 2017. - Вип. 22. - С. 192-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2017_22_36.
Нова українська школа. - http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.11.2017 15.40.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.740565 seconds