Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41075
   


Автор запитання: Олена із міста: Житомир :: Запитання: 43016  
Олена запитує:
Доброго дня, підберіть літературу до реферату з теми Життя та творчість Панаса Мирного. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 42985. Також додатково пропонуємо скористатись наступними джерелами інформації:
Бузулан Г. Компаративний аналіз двох романів "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного та І.Білика і "Злочин і кара" Ф.Достоєвського / Г. Бузулан // Дивослово. – 2004. – № 9. – С. 19-22.
Григоренко І. Епістолярна спадщина Панаса Мирного / І. Григоренко // Українська мова та література (Шкільний світ). – 2008. – № 47-48. – С. 31-32.
Михайлин І. [Передмова] / І. Михайлин // Мирний, Панас. Хіба ревуть воли, як ясла повні?. – Харків, 2005. – С. 3-20.
[Панас Мирний : життя та творчість] // П. Мирний. Повія. – Київ, 2008. – С. 480-487.
Панас Мирний (Рудченко) : 1849-1920 // Міщенко О. Українська література. – Київ, 2005. – С.54-83.
Панас Мирний [Електронний ресурс] // УкрЛіб : бібліотека української літератури : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1640. – Назва з екрана.
Панас Мирний [Електронний ресурс] : [презентація] // YouTube : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=-4o76Iuaj78. – Назва з екрана.
Питання розвитку української літературної мови ХІХ ст. у висвітленні Панаса Мирного [Електронний ресурс] // Международный культурный портал Эксперимент : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=3500&album_id=120&category=STATJI. – Назва з екрана.
Рутковська О. "Вся моя слава – це Україна..." / О. Рутковська // Культура і життя. – 2009. – 10 черв. – С. 5.
Тернистий шлях письменника : до 165-річчя від дня народження Панаса Мирного (1849-1920) // Календар знаменних і пам'ятних дат. – Київ, 2014. – № 2, 2014. – С. 74-84.
Шемчик В. Львів Панаса Мирного : 13 травня -165 років від дня народження класика української літератури Панаса Мирного / В. Шемчик // Літературна Україна. – 2014. – 15 трав. – С. 11.

.: Розділ: Література :: 9.04.2019 09.36.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владлена із міста: Київ :: Запитання: 43015  
Владлена запитує:
Допоможіть дібрати літературу до дипломної роботи "Семантико-синтаксичні особливості експресивних дієслів на матеріалі сучасного поетичного тексту".
Наша відповідь:
Добридень, Владлено! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Арешенков Ю.О.Лінгвістичний аналіз художнього тексту: [навч. посібн. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.] / Юрій Олександрович Арешенков. –Кривий Ріг: Видавничий дім, 2007. – 177 с.

БАГАН М. ОДНОСКЛАДНІ БУТТЄВІ ЗАПЕРЕЧНІ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МОВЛЕННІ ТА ФОЛЬКЛОРНІЙ ТРАДИЦІЇ[Електронний ресурс].- Режим доступу:
http://dspu.edu.ua/filol_gum/wp-content/uploads/2016/04/2014_3.pdf

Вавринюк Т. І. Емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні (на матеріалі творів Ліни Костенко) / Т. І. Вавринюк // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. - 2010. - Вип. 4. - С. 67-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2010_4_11

Віват Г. Наукова поезія ХХ століття: монографія.- Одеса : ВМВ, 2013. - 240 с.

Власенко В. В.,Яцик С. П.Емоційно-експресивні засоби та їх стилістичні функції у поетичному мовленні Ліни Костенко //Волинь-Житомирщина : історико-філолог. зб. з регіональних проблем. – 2002. – No 9. - С.142–145.

Гуйванюк Н. В. Експресивний синтаксис // Слово– Речення– Текст: Вибр. Праці / Н. В.Гуйванюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 409–478.

II-Б.ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ (МОВА ПОЕЗІЇ) [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/reg/2b-1.pdf . – Назва з екрана.

Дзюбак Н.М.Неповні речення з еліпсисом дієслова-присудка в поезії Ліни Костенко [Текст] / Дзюбак Н.М. // Система і структура східнослов'янських мов: Міжкафедральний збірник наук. праць. - К.:УДПУ,1997. - С.105-109.

Жижома О. Індивідуально-авторські новотвори в поетичному дискурсі 80 - 90-х років XX століття : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Жижома О. О. ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2003. - 18 c

Загнітко А. Український синтаксис: теоретико-прикладний аспект. – Донецьк, 2009. – 137 с. http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_sintaksis.pdf

КовальТ. Л. Експресиви як безпосередній засіб репрезентації експресивної функції мови / Т.Л. Коваль // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. — 2011. — Вип. XXIV, ч. 2. — С. 468-476.

Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: [навч.посіб.; 2-ге вид., перероб і доп.] / І.М.Кочан. – К.: Знання, 2008. – 423 с.

Мацько Л.І. Стилістика української мови / Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. – К.: Вища школа, 2003. - 462 с.

Огринчук О. П. Поетика дієслова у віршових текстах М. Бажана та І. Драча : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / О. П. Огринчук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 18 c

Статєєва В. Ліна Костенко й українська лексикографія кінця ХХ — початку ХХІ ст. / В. Статєєва // Культура слова. — 2010. — Вип. 73. — С. 54-64.

Стежка Ю.І. Конфесійні дієслова у поетичному мовленні 60-80-х років XX століття [Текст] / Стежка Ю.І. // Наука і сучасність: Зб.наук.пр. Ч.1. - К.: НПУ, 1999. - С.229-236.

Чабаненко В. А. Основи мовної експресії: [монографія] / В. А. Чабаненко. – К. : Вища шк., 1984. – 167 с.

Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови : [монографія] / Віктор Антонович Чабаненко. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 351с.

Шевченко М. Сприйняття образу в поетичному тексті : Текст як одиниця словесно-художньої комунікації / М. Шевченко // Українська мова та література. – 2001. – № 4 – С.11–12.

Шевченко, Тетяна Василівна. Парцеляція в українському поетичному мовленні другої половини ХХ століття [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Шевченко Тетяна Василівна ; Дніпропетровський національний ун-т. Кафедра української мови. - Д., 2007. - 196 арк.

.: Розділ: Мовознавство :: 8.04.2019 22.58.40 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маша із міста: Суми :: Запитання: 43014  
Маша запитує:
Проект землеустрою,як основний механізм забезпечення раціонального використання земель
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Про землеустрій
https://protocol.ua/ua/pro_zemleustriy/#section230412
Порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2004-п
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
http://investhelp.com.ua/ua/content/proekt-zemleustroyu-shchodo-vіdvedennya-zemelnoї-dіlyanki
Порядок розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/8161814
Проект землеустрою як основа раціонального використання
земель сільськогосподарського призначення
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2011_10_15
Концептуальні положення впорядкування території для містобудівних потреб
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/16468/1/Стаття_Концепт.полож._2015р..pdf
В яких випадках виготовляється проект землеустрою
https://region.poltava.ua/korysne-proekt-zemleustroiu/v-iakykh-vypadkakh-vyhotovliaietsia-proekt-zemleustroiu
Методичні рекомендації щодо розроблення схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0395821-13/print
Роль і місце схем землеустрою в системі прогнозування та планування використання і охорони земель
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Zv_2014_5_11.pdf
Проблеми організації раціонального використання та охорони земель
сільськогосподарського призначення
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/pronina_o.v._the_problem_of_rational_use_and_protection_of_agricultural_land.pdf

.: Розділ: Загальні :: 8.04.2019 22.41.15 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Курахове :: Запитання: 43013  
Тетяна запитує:
Допоможіть знайти літературу з теми "Scrum в освіті"
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://osvitanova.com.ua/posts/989-metodyka-edu-scrum-v-osviti
http://agileineducation.ru/primenenie-scrum-v-uchebnoj-deyatelnosti/
http://eduscrum.nl/en/file/CKFiles/The_eduScrum_Guide_RU_1.2.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/151152/scrum Demydenko Mykhailo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://teach-hub.com/scrum-doshka/
https://evrophiz.wordpress.com/2019/01/13/scrum/
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/189398/1/Калиновская Е.М. ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ SCRUM В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС.pdf
http://www.vipstd.ru/index.php/серия-гуманитарные-науки/серия-гуманитарные-науки-2018/гуманитарные-науки-2018-апрель/2602-hum-2018-04-15
https://blog.webformula.pro/article/metodika-scrum-v-obrazovatelnoy-sisteme-edu-scrum/
http://sergeyafonin.ru/agile-v-obrazovanii-bazovye-idei/
https://te-st.ru/2017/07/04/12-terms-of-scrum/
https://rosuchebnik.ru/upload/service/1-rabinovich.pdf
http://www.licey22vos.ru/sites/default/files/files/attached_files/proekt_a.s.pdf
https://mel.fm/blog/serge-parkhomenko/62534-chto-takoye-scrum-doska-i-kak-ona-uchit-rebenka-upravlyat-svoimi-delami
– Середа Т.Ю. Scrum в образовании / Т.Ю. Середа, Д.А. Платонова // Современные тенденции развития системы образования : сборник статей (Чебоксары, 8 февр. 2019 г.) – Чебоксары: Среда, 2019. – С. 181-186.
– Думитрюк Г. SCRUM-технологія: високі результати за короткий час / Грета Думитрюк // Дошкільне виховання. - 2017. - № 7. - С. 16-19.
– Вовк О. П. Сьогоденні виклики дитинству: дошкільник та девайси : використання SCRUM-технологій у роботі з педагогами / О. П. Вовк // Дошкільний навчальний заклад - 2018. - № 10. - С. 2-5.
– Лещук С. О. Організація спецкурсів як ефективний спосіб адаптації змісту навчання / С. О. Лещук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, Вип. 19 (26). - С. 108-113.
– Чубенко М.О. Використання гнучких методологій SCRUM і KANBAN в ІТ-проектах / М.О. Чубенко, В.І. Семиног, О.Є. Іларіонов // Вісник Черкаського державного технологічного університету Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 88-93. – (Серія: Технічні науки ; № 1).

.: Розділ: Освіта :: 8.04.2019 19.05.55 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Чернігів :: Запитання: 43012  
Аліна запитує:
Вітаю! Чи не могли б ви допомогти з пошуком літератури для написання курсової роботи з теми "Вплив проблемної сім'ї на соціалізацію підлітка"
Наша відповідь:
file:///C:/Users/k211-2/Downloads/Znpkhist_2010_2_24.pdf - список літератури.

file:///C:/Users/k211-2/Downloads/znpkp_sp_2016_27_21.pdf - список літератури.

https://vipsoft.blob.core.windows.net/contest/de70a5ec128bdf7ddfd1ee84faba0eca.pdf - список літератури.

http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/4835/1/31.pdf - список літератури.

https://knowledge.allbest.ru/sociology/3c0b65635b2bc79b5c43a89421316c37_0.html

http://julia-info.kiev.ua/works/kursovaya/132-vpliv-problemnoyi-semyi-na-socalzacyu-pdltka.html

Соціальна педагогіка [] : Підручник / А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Биковська О. В., Р. Х. Вайнола та ін.; Ред. А. Й. Капська ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Ін-т соціальної роботи та управління НПУ імені М. П. Драгоманова. - 3-є вид., перероб. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 467 с. - Бібліогр. в кінці глав. . - ISBN 966-364-215-7

Киржой, Е. В.
Особенности процесса социализации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации [Текст] / Е. В. Киржой // Воспитание школьников. - 2012. - № 6. - С. 34-39. - Библиогр. в конце ст.

Кравченко, Т. В.
Виховання - важливий вектор соціалізації дітей підліткового віку: методичні рекомендацї для класних керівників 5 - 9 класів [Текст] / Т. В. Кравченко // Класний керівник. - 2010. - № 11 (червень): (Добірка статтей). - С. 2-31. - Бібліогр. в кінці ст.

Грибенко, Ірина.
Школа і сім’я як агенти соціалізації підлітків [Текст] / Ірина Грибенко // Соціальна психологія. - 2009. - № 5. - С. 153-158. - Бібліогр.: 16 назв.


Соціалізація "складних" підлітків // Соціальний захист. - 2007. - № 10. - С. 33-36

Кравченко, Т.
Вплив сім’ї на соціалізацію підлітків / Т. Кравченко // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С. 181-188

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.04.2019 18.14.01 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.740429 seconds