Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 40462
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Львів :: Запитання: 42393  
Вікторія запитує:
Доброго вечора. Підскажіть літературу до теми магістерської роботи "Мовний образ України та людини в ній в публіцистиці та епістолярії Василя Симоненка". Дякую!
Наша відповідь:
День добрий, Вікторіє! Для вас підібрані такі джерела інформаціЇ :

Бейдик, Олександр. Співець України та краєзнавець від Бога : до 75-річчя від дня народження поета Василя Симоненка / Бейдик, Олександр// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 12 (березень). - С. 3-7. - Бібліогр.: с. 7.

Власенко В. В. Емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні Василя Симоненка / В. В. Власенко // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. - 1999. - Вип. 4. - С. 50-53. - Бібліогр.: 6 назв. - укp

Кіпоренко М., В мене власна погорда єсть. Спогади про В. Симоненка-студента // Симоненко B. Вибрані твори / упоряд. А. Ткаченко, Д. Ткаченко. -вид. 3-є, випр.. - Київ, 2015. - С. 713–726.

Колісник С. Страшна війна очима Василя Симоненка // Українська мова та література.- 2006.- № 14/15. – С. 34.

Кореневич, Л. Невиправний мрійник [Текст] : Василь Симоненко на рипучім гіллі газетного красномовства / Л. Кореневич // Урядовий кур'єр. - 2004. - 9 жовтня. - С. 8-9

Мазоха, Г. Синкретизм жанрово-стильового мислення в епістолярії В. Симоненка [Текст] / Г. Мазоха // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. - 2004. - № 15. - С. 28-31.

Марко, В. Осяяння в художній концепції Василя Симоненка [Текст] / В. Марко // Дивослово. - 2007. - № 4. - С. 21-25. -

Моренець В. П. Василь Симоненко: Філософія почуття // Моренець В. На відстані серця : літ.-крит. статті, нариси, ессе. - Київ, 1986. - С. 82–105.

Омельченко, В. Є. Тема України в творчості Василя Симоненка, Ліни Костенко, Василя Стуса : урок літератури в 11 класі / В.Є. Омельченко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2007. - № 14. - С. 18-21. - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.

Палієнко, Галина. Василь Симоненко "Ти знаєш, що ти - людина?" : громадянські, патріотичні мотиви, романтичний пафос його лірики / Палієнко, Галина // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2018. - № 1-2. - С. 18-21. - Бібліогр.: с. 21.

Печарський, Андрій. У новелістичній краплині поетичного всесвіту Василя Симоненка / Андрій Печарський // Слово і час. - 2013. - № 9. - С. 34-43. - Бібліогр. в кінці ст.

Печарський, Андрій. Поетика любові у творчості Василя Симоненка: історія, факти, інтерпретація / Андрій Печарський // Слово і час. - 2013. - № 1. - С. 23-30 : фот. - Бібліогр. в кінці ст.

Писарєва, Олена. "Ти знаєш, що ти - людина?". Осмислення духовної величі людини через життя й поезію В. Симоненка : 11-й клас : [конспект уроку] / Писарєва, Олена // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2011. - № 22-23. - С. 40-45.

Плітко, В.Василь Симоненко. Патріотичні мотиви в поезії "Лебеді материнства" : українська література / Валентина Плітко // Українська мова й література у сучасній школі. - 2013. - № 12. - С. 55.

Романенко, Юлія.Найперше - знати мову, якою пишеш : урок української мови в 10 класі / Романенко, Юлія// Дивослово. - 2015. - № 1. - С. 14-18. - Бібліогр.: с. 14.

Романова, Наталія. Альтернативна модель суспільства в сатиричній творчості Василя Симоненка / Наталія Романова // Слово і час. - 2010. - № 1. - С. 52-56. - Бібліогр. в кінці ст.

Романова Н. В. Публіцистика Василя Симоненка [Електронний ресурс] / Н. В. Романова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2014. - Вип. 1. - С. 267-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_1_55

Сеник, Любомир.Василь Симоненко: архетип образу матері [Текст] / Любомир Сеник // Слово і час. - 2015. - № 1. - С. 43-51. - Бібліогр. в кінці ст.

Трифонов Р. А .СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В ЛИСТАХ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА / Трифонов Р.А., Яновська Г. // Наукові записки НаУКМА. Том 137. Філологічні науки (Мовознавство). – К., 2012. – С. 133-136.

Тарнашинська Л. Високі регістри Василя Симоненка // Василь Симоненко: «Україно, ти моя молитва...» : біобібліогр. нарис / Л. Тарнашинська; ббліограф-упоряд. Г. Гамалій ; наук. ред.В. Кононенко ; Нац. парлам. б-ка України. – К., 2007. – С.4-38.
http://nplu.org/resourses/nashi_vydannya/b-symonenko.pdf

Терещенко, Аліна. "Наука любові" в новелістиці Василя Симоненка і Григора Тютюнника [Текст] / А. Терещенко // Збірник праць Симоненківських читань : До 75-річчя з дня народження Василя Симоненка, 8 січня 2010 року / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2010. - С. 108-113

Хоменська І. В. Семантико-функціональні особливості концептосфери "Україна" у поетичному дискурсі Василя Симоненка / І. В. Хоменська // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2014. - № 7. - С. 24-30. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Цеков, Юрій. "Драматизм руху тексту у вирі часу" : (кілька зауваг до сучасних тлумачень одного з шедеврів Василя Симоненка) / Юрій Цеков // Науковий світ. - 2011. - № 12. - С. 13.

Чернов, Анатолій.Василь Андрійович Симоненко: "Я українець. Оце і вся моя біографія" [Текст] / Анатолій Чернов // Українське слово. - 2015. - 1-14 січня. - С. 10-11

Чухліб Т. Лінгвостилістика інтимного епістолярію Василя Симоненка) [Електронний ресурс] / Т. Чухліб, Л. Скуратівська // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. - 2017. - Вип. 36. - С. 80-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2017_36_15

Шаф, Ольга. Лірика Тараса Мельничука та Василя Симоненка: світоглядно-естетичні паралелі в контексті шістдесятництва / О. Шаф // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т". - Ужгород : Говерла, 2011. - Вип. 15. - С. 304-307

Шулінова Л. В. Ідіостилістичні особливості поетичного мовлення Василя Симоненка: синестетичність світосприйняття [Електронний ресурс] / Л. В. Шулінова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2013. - Вип. 27. - С. 120-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2013_27_13

Юзьків, Г. Еволюція любовної лірики Василя Симоненка / Г. Юзьків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство : научное издание / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2011. - Вип. 32 : Матеріали Міжнар. наук. конференції "Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України" : до 140-річчя від дня народження акад. В. Гнатюка. - С. 169-172.

Горнятко-Шумилович Анна. Феномен креативності Василя Симоненка :літературознавчий та лінгвістичний аспекти / Анна Горнятко-Шумилович, Тетяна Космеда ; за заг. ред. проф. Тетяни Космеди. - Познань 2016. - 266 с.
https://vasylsymonenko.org/books/Fenomen-kreatyvnosti-V.Symonenka-2016.pdf

Юзьків, Галина Іванівна.Еволюція любовної лірики Василя Симоненка / Г. І. Юзьків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2011. – Вип.32: Літературознавство. – С. 169-172.

ОБРАЗ УКРАЇНИ В ПОЕЗІЇ В. СИМОНЕНКА
http://www.wikipage.com.ua/1x113.html

.: Розділ: Мовознавство :: 9.10.2018 21.06.20 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: калуш :: Запитання: 42392  
Юлія запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати інформацію та літературу по темі "Лінгвістичні норми редагування: норми рівня речень".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Законодавство України про видавничу справу / Верховна Рада України: офіц. вид./ упоряд. Ю. Дяченко. – Київ, 2005. – 160 с.
Іванченко Р. Літературне редагування: підручник / Р.Г. Іванченко. – Київ, 2003. – 234 с.
Капелюшний А. Редагування в засобах масової інформації: навч. посіб. / А. Капелюшний. – Л., 2005. – 304 с.
Карпенко В. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика : підручник. Київ, 2007. – 431 с.
Коляда Т. Основи літературного редагування. Конспект лекцій / Т. Коляда, І. Морозюк. – Одеса, 2005. – 76 с.
Мацько Л. Стилістика ділової мови і редагування документів : навч. посіб. / Л. Мацько, Л. Кравець, О. Солдаткіна. – Київ, 2004. – 282 с.
Партико З. Загальне редагування: нормативні основи: навч. посіб. / З. Партико. – Л., 2001. – 416 с.
Партико З. Редагування матеріалів засобів масової інформації : збірник вправ. / З. Партика Запоріжжя, 2009. – 110 с.
Сізова К. Практикум з редагування: навч. посіб. / К. Сізова, Н. Алексеєнко, Л. Бутко. – Київ, 2007. – 122 с.
Тимошик М. Видавнича справа та редагування: навч. посіб. / М. Тимошик. – Київ, 2004. – 224 с.
Шеремета О.В. Українська мова: термінологія і стилістика: методичні вказівки. - Івано-Франківськ: Факел, 2002. - 69 с.

.: Розділ: Загальні :: 9.10.2018 14.41.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Київ :: Запитання: 42391  
Христина запитує:
Література для реферату про творчість Франка І.
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Перегляньте наступні джерела:
Громовенко Л. Іван Франко : наш родовід / Л. Громовенко // Чумацький шлях. - 2016. - № 2. - С. 4-7.
І. Франко. Життєвий і творчий шлях : укр. літ. 10-х рр. ХХ ст. // Б-чка "Дивослова". - 2017. - № 3. - С. 21-26.
Каневська Л. "В наймах у сусідів": польськомовний доробок Івана Франка : ...сучасники згадували мимохідь або зовсім обходили мовчанкою його численні праці польською і німецькою мовами / Л. Каневська // Слово Просвіти. - 2017. - 21-27 верес. - С. 9.
Парпуланська О. Іван Франко. "Захар Беркут". Історична основа твору / О. Парпуланська // Дивослово. - 2017. - № 9. - С. 16-19.
Пачків О. Проблема лідера та нації : поема Івана Франка "Мойсей" / О. Пачків // Укр. мова та літ. (Шк. світ). - 2017. - № 21-22. - С. 18-25.
Тихолоз Н. Народна вишивка у життєвій практиці Франка та його родини / Н. Тихолоз // Всесвітня літ. в сучасній шк. - 2017. - № 6. - С. 27-31.
Токмань Г. Іван Франко - педагог: актуальний, різкий, науково точний, гостро необхідний : [про книгу В. Микитюка "Педагогічні концепти Івана Франка"] / Г. Токмань // Дивослово. - 2018. - № 4. - С. 64.
Шматько Х. Митець європейського рівня : сини твої, Руси-Україно / Х. Шматько // Журавлик. - 2018. - № 8. - С. 10.
Орехівський В. Експеримент і самоідентифікація : сучасне мистецтво : [образ І. Франка у сучасній скульптурі] / В. Орехівський // Образотворче мистецтво. - 2017. - № 1. - С. 36-39.
Легкий М. Перехресними стежками Франкової прози / М. Легкий // Франко І. Я. Вибрані твори для шкільної молоді. - Львів, 2016. - С. 3-23.
Погребенник Ф. П. "Прийде нове життя..." / Ф. П. Погребенник // Франко І. Я. Каменярі. - Київ, 1983. - С. 5-13.
Уваркіна О. Базова модель новітньої української освіти / О. Уваркіна // Рідна шк. - 2012. - N 6. - С. 9-12.

.: Розділ: Література :: 9.10.2018 14.11.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліля із міста: Київ :: Запитання: 42390  
Ліля запитує:
Де можна знайти та почитати В. Мельника "Хто у річці живе?"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліля! Повний текст твору Ви можете знайти та читати за гіперпосиланням:
http://chytanka.com.ua/ebooks/index.php?action=url/view&url_id=2124

.: Розділ: Література :: 9.10.2018 11.54.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Кременчук :: Запитання: 42389  
Сергій запитує:
підготовка економістів в Україні у 90-ті рокі ХХ ст.
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
Бабкова-Пилипенко Н. П. Особливості професійної підготовки економістів в університетах Великої Британії та України - http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2012/199-187-13.pdf
Беньковська Н. Б. Порівняльних аналіз світового та вітчизняного досвіду щодо підготовки економістів у вищих навчальних закладах - http://pedpsy.duan.edu.ua/images/stories/Files/2016/25.pdf
Вітер С. Вимоги до майбутніх фахівців економічного профілю та якості їх професійної підготовки в умовах сьогодення - http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4596/3/MIR_2012_4_149-153.pdf
Гайдученко Ю. О. Особливості підготовки майбутніх економістів у вищих навчальних закладах - http://oaji.net/articles/2017/1739-1499797540.pdf
Голубка М. М. Розвиток кооперативної та економічної освіти у 1918 р. - http://www.economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/2.pdf
Кліпа Ю. В. Підготовка майбутніх економістів в європейському контексті - http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/628/1/klipa_preparation_ of_ future.PDF
Красовська Н. А. Проблеми підготовки економістів в умовах трансформації вищої школи - https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/1841/1/ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІСТІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ.pdf
Мельничук В. М. Роль вищої освіти в соціально-професійній мобільності української молоді - https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/5329/4880
Пронікова І. В. Проблеми економічної освіти та виховання учнів - http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1908
Стати економістом або управлінцем – в Україні - http://studyinukraine.gov.ua/wp-content/uploads/2016/07/2010_econ_a5_ua.pdf
Тувакова Н. В. Ключові аспекти фахової підготовки майбутніх економістів - http://ird.gov.ua/sep/sep20131(99)/sep20131(99)_567_TuvakovaNV.pdf
Хохлов М. П. Підготовка кадрів державної служби на шляху до економіки знань - http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-1-2/doc/3/01.pdf
Шафранська І. Б. Економічна думка західної України: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук - http://shron1.chtyvo.org.ua/Shafranska_Iryna/Ekonomichna_dumka_Zakhidnoi_Ukrainy_ostannoi_tretyny_KhIKh__pershoi_tretyny_KhKh_stolittia.pdf
Яковенко О. П. Формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі практичної підготовки: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук - https://ihed.org.ua/images/doc/ogoloshenya_pro_zahisti/Yakovenko_22.12.2015_diser.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 9.10.2018 04.00.00 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.033423 seconds