Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39731
   


Автор запитання: инна із міста: кривий ріг :: Запитання: 41665  
инна запитує:
Здравствуйте, мне нужны статьи, тезы на тему "Аналіз забезпеченності підприємства виробничими запасами", если можно с ссылками, заранее большое спасибо!
Наша відповідь:
Добрый день, Инна!
Предлагаем Вам просмотреть следующие источники:
1. відповідь - Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 31907, 31909.
2. Бурдейна Л.В. Теоретичні основи аналізу забезпечення та ефективного використання виробничихзапасів на підприємствах [Електронний ресурс] / Л.В. Бурдейна // Молодий вчений. - 2015. - № 3(1). - С. 39-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_3(1)__9.
3. Жаворонок А. В. Особливості аналізу виробничих запасів на підприємстві [Електронний ресурс] / А. В. Жаворонок, І. В. Дзюбик // Молодий вчений. - 2017. - № 6. - С. 422-426. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_6_98.
4. Кащена Н. Б. Удосконалення методики аналізу виробничих запасів підприємства [Електронний ресурс] / Н. Б. Кащена, О. В. Цуканова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2011. - Вип. 2. - С. 128-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2011_2_22.
5. Колодійчук В. А. Логістичне управління запасами у формуванні асортиментної політики виробничого підприємства [Електронний ресурс] / В. А. Колодійчук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2014. - Т. 16, № 3(5). - С. 66-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_3(5)__11.
6. Мельничук І. І. Етапи аналізу виробничих запасів у сучасних умовах [Електронний ресурс] / І. І. Мельничук, К. О. Заморозна // Молодий вчений. - 2017. - № 1. - С. 657-661. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_1_159.
7. Мельник О. Г. Методи формування, поповнення та використання виробничих запасів [Електронний ресурс] / О. Г. Мельник, Л. С. Ноджак, Л. М. Ганас // Економіка та держава. - 2013. - № 10. - С. 29-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2013_10_9.
8. Олійник Т. О. Формування первісної вартості виробничих запасів [Електронний ресурс] / Т. О. Олійник, Р. В. Музичук // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 3. - С. 266-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_3_58.
9. Паянок Т. Регресійний аналіз в аудиті [Електронний ресурс] / Т. Паянок // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2017. - № 1. - С. 117–126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2017_1_11.
10. Самко М. С. Розробка комплексної методики аналізу виробничих запасів підприємства [Електронний ресурс] / М. С. Самко // Управління розвитком. - 2013. - № 12. - С. 59-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_12_27.
11. Стасишен М. С. Методологія та організація обліку, аналізу та аудиту використання виробничих матеріальних запасів [Електронний ресурс] / М. С. Стасишен, А. М. Лисенко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2014. - Вип. 28. - С. 250-254. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2014_28_33.
12. Шум М. А. Особливості обліку та аналізу виробничих запасів на підприємствах України в сучасних умовах [Електронний ресурс] / М. А. Шум, К. С. Гулько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 15(2). - С. 166-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_15(2)__39.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.02.2018 20.47.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Бориспіль :: Запитання: 41664  
Юлія запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до тем "Процес формування причинно-наслідкових управлінських зв’язків реновації в готельному господарстві" "Імплементація реноваційних маркетингових інструментів в готельному бізнесі"
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Відповіді на ваш запит шукайте у таких джерелах інформації:

Аблязова, Севілє. Конкурентоспроможність підприємств готельного комплексу регіону / С. Аблязова // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 9-10 груд. Ч. 1 / відп. за вип. А. П. Сава. - Т. : Крок, 2010. - С .15-17

Автоматизація процесу управління підприємствами готельного господарства
http://buklib.net/books/32532/

Бойко М.Г. Організація готельного господарства : електрон. підруч. / М.Г.Бойко, Л.М.Гопкало. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2015. – 501 с.http://tourism-book.com/pbooks/book-58/ru/

Дурович А.П. Маркетинг в туризме [Електронний ресурс]: учебное пособие / А.П. Дурович. - Минск: Новое знание, 2003. - 496 с. - Режим доступу:
http://tourlib.net/books_tourism/durovich_MT.htm

Іванова Л.О. Світовий досвід застосування концепції маркетингу та франчайзингових систем у готельному бізнесі // Вісник Хмельницького національного університету. -2010. - №5, T.4. - С.172-177.
http://infotour.in.ua/ivanova3-1.htm

Кізима В. Л. Особливості господарювання в підприємствах готельного комплексу / В. Л. Кізима // Науковий вісник НЛТУ України. –2012. – Вип. 22.1. – С. 238–243.

74. Кізима В. Л. Фактори впливу на стан готельного підприємства /В. Л. Кізима // Міжнародна науково-методична форум-конференція молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід». – Львів, 2010. – С. 51–53.

Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 1063 с
http://tourlib.net/books_tourism/kotler_tourism.htm

Луцак В. Л. Оптимізація напрямів розвитку готельного господарства регіону / В. Л. Луцак // Формування ринкової економіки в Україні: проблеми економічної кібернетики : Спецвипуск. – Львів, 2008. – №18. – С. 130–134.

Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К. : Центр учбової л-ри, 2014. – 650 с.

Мальська М. П. Маркетинг у туризмі : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. – Львів : Укр. бестселер, 2015. – 364 с

Мальська М. П. Управління сферою готельного господарства: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 336 с.
http://culonline.com.ua/Books/uprav_sferau_ujtel_malsrf.pdf

Маркетинг турпродукту: підручник [Електронний ресурс] / Ю.О. Карягін, З.І. Тимошенко. Т.О. Демура, Г.Б. Мунін. - К.: Кондор, 2009. - 394 с. - Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/karyagin.htm

Мацеха Д.С., Бурий С.А. Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму // Вісник Хмельницького національного університету. - 2014. - №5. - Т.2. - C.43-47.

Мунін Г. Б. Управління сучасним готельним комплексом : навч.посіб. / Г. Б. Мунін та ін. / за ред. С. І. Дорогунцова. – К. : Ліра. – 520 с.

Решетняк О. Сучасні методи управління підприємством сфери послуг / О. Решетняк – Х. : Фактор, 2008. – 544 с.

Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту : навч. посіб. /Х. Й. Роглєв. – К. : Кондор, 2005. – 468 с.

Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе: учеб.-практ. Пособие / Академия народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. - М.: Экономистъ, 2003. - 222 с.

Єрмаченко В.Є. Стратегії розвитку підприємств готельного господарства / Єрмаченко В.Є., Журавльова С.М // Молодий вчений. – 2015. - No 5 (20) , Частина 1. – С. 138-141.
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/5/31.pdf

Страшинська Л.В. Маркетинг готельного і ресторанного господарства / Л.В. Страшинська. - К.: НУХТ, 2011. - 89 с.

Тимошенко З.І. Маркетинг готельного продукту [Електронний ресурс] / З.І. Тимошенко, Г.Б. Мунін, В.П. Дишлевий. - Режим доступу: http://tourism-book.com/pbooks/book-37/ua/.

Топольник В. Г. Кількісна оцінка якості го¬тельного продукту : монографія / В. І. Тополь¬ник, А. П. Бутова, І. В. Кощавка, А. В. Поляко¬ва та ін. ; під ред. В. І. Топольник. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 400 с.

Ткач В. О. Розвиток системи маркетингу туристичних послуг :монографія / В. О. Ткач, Т. С. Кукліна. – Запоріжжя, 2011. – 112 с.

Ткач В. О. Управління потенціалом туристичного підприємства : навч. посіб. / В. О. Ткач. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2013. –227 с.

Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / В. К. Федорченко, В. С. Пазенок, О. А. Кручек, М. П. Мальська та ін. – К. : Академія, 2013. – 368 с.

Франчайзинг та готельний бізнес / Мунін Г.Б., Карягін Ю.О., Артеменко А.С, Кошиль Ю.В. : навч. посібник. К.: Кондор, 2008. -350 с.

.: Розділ: Туризм :: 12.02.2018 18.50.29 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Луганськ :: Запитання: 41663  
Олена запитує:
Добрий день, мені потрібно уточнити сторінки аналітичного опису статей доцента Гаміної Тетяни Сергіївни у таких роботах як: Гамина Т. С. Партия и комсомол в становлении детской коммунистической организации // По пути Великого Октября : тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф. преподавателей общественных наук / Кировоград. пед. им. А. С. Пушкина. – Кировоград, 1987. – С ...-...; Гамина Т. С. Последние концерты Ф. Листа в Елисаветграде // Первая Правобережная краеведческая конференция (225 лет со времени исследования Мельгуновского кургана 1763-1888 гг.) : тез. докл. / КГПИ им. А. С. Пушкина, Кировогр. обл. краеведч. музей. – Кировоград, 1988. – С. ...-...
Наша відповідь:
1.Гамина Т. С. Партия и комсомол в становлении детской коммунистической организации // По пути Великого Октября : тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф. преподавателей общественных наук / Кировоград. пед. им. А. С. Пушкина. – Кировоград, 1987. – С 111-113;
2.На жаль, потрібної Вам статті в книзі Первая Правобережная краеведческая конференция (225 лет со времени исследования Мельгуновского кургана 1763-1888 гг.) : тез. докл. / КГПИ им. А. С. Пушкина, Кировогр. обл. краеведч. музей. – Кировоград, 1988 - немає.

.: Розділ: Інше :: 12.02.2018 09.33.34 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Татьяна із міста: Запоріжжя :: Запитання: 41662  
Татьяна запитує:
доброго дня, підберіть мені , будь ласка, літературу на тему Виховування громадської компетентності у дітей молодшого шкільного віку. дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Для Вас ми підібрали наступні джерела інформації:
Галкіна, Ірина. Громадянське становлення дитини: співпраця школи, сім'ї та громадськості [Текст] / Ірина Галкіна // Директор школи. - 2015. - Листопад, № 21/22. - С. 76-102.

Глобець, Ірина Василівна. Формування національної самосвідомості старших дошкільників [Текст] / І. В. Глобець // Професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи / Донецький обл. ін-т післядиплом. пед.освіти. - Донецьк, 2009. - С. 282-285.

Єрохіна, Н. М. Формування громадянської компетентності молоді за умов сучасного навчального закладу / Н. М. Єрохіна // Виховна робота в школі. - 2015. - № 12. - С. 4-12.

Князєва, Наталя. Формування громадянської компетентності : інтерактивні педагогічні прийоми формування громадянських чеснот / Князєва, Наталя // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2017. - № 12. - Методичний порадник. - 2017. - Вип. 6. - С. 20-23. - Бібліогр.: с. 23.

Кріль, Олена. Шляхи формування громадянської компетентності молодшого школяра : творча лабораторія / Кріль, Олена // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2012. - № 9. - С. 2-4. - Бібліогр.: с. 4.

Любарська Ю. М. Забезпечення формування громадянської компетентності в сучасному змісті шкільної освіти (громадянське виховання) / Ю. М. Любарська // Педагогічний вісник. – 2016. –№ 2. - С. 28-30.

Майнаєва, Олена. Формування громадянської позиції школярів на уроках української літератури / Майнаєва, Олена // Дивослово. - 2016. - № 2. - С. 8-10. - Бібліогр.: с. 9.

Мачулкіна, Олена. Формування громадянської компетентності на уроках математики в початкових класах / Мачулкіна, Олена // Початкова школа. - 2014. - № 7. - С. 24-27. - Бібліогр.: с. 27.

Нестеренко, Т. Громадянська компетентність учнів як складова громадянської освіти в початковій школі [Текст] / Т. Нестеренко // Зміст виховання у сучасній школі : хрестоматія / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2013. - С. 110-113.

Облаухова, Ольга. Формування громадянської компетентності молодшого школяра / Облаухова, Ольга // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2016. - № 6. - Методичний порадник. - 2016. - Вип. 3. - С. 4-8.

Овсієнко, С. М. Формування активної громадянської позиції особистості учня / С. М. Овсієнко, С. Г. Ільченко // Виховна робота в школі. - 2012. - № 2. - С. 28-36.

Пометун, О. Забезпечення формування громадянської компетентності у сучасному змісті шкільної освіти [Текст] / О Пометун // Історія та правознавство.Науково методичний журнал. - 2007. - N4. - С. 5-9.

Сенченко, О. Б. В. О. Сухомлинський: п'ять поглядів на проблему свободи і відповідальності в контексті громадянського виховання [Текст] : пед. читання / О. Б. Сенченко // Світ виховання : часопис для вчителів, батьків, дітей. - 2013. - № 2. - С. 23-26.

Скемська, Алла. Плекаємо члена суспільства : формування громадянської компетентності учнів / Скемська, Алла // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2010. - № 37. - С. 2-4. - Бібліогр.: с. 9.
Хомич, Ірина Іванівна.

Виховання дитини у дусі громадянства [Текст] / І. І. Хомич // Професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи / Донецький обл. ін-т післядиплом. пед.освіти. - Донецьк, 2009. - С. 254-256.

Штефан, Леся. Читання як засіб становлення громадянської свідомості : формування громадянської компетентності учнів / Штефан, Леся // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2010. - № 37. - С. 5-9. - Бібліогр.: с. 9.

Сіпліва М. Особливості формування громадянської компетентності у дітей молодшого шкільного віку http://eprints.zu.edu.ua/10380/1/Особливості формування громадянської компетентності у дітей молодшого шкільного віку.pdf

Формування громадянської компетентності молодших школярів http://teacher.at.ua/publ/formuvannja_gromadjanskoji_kompetentnosti_molodshikh_shkoljariv/19-1-0-8226

Формування громадянської компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у відповідності до вимог нових державнихї освітніх стандартів http://library.ippro.com.ua/attachments/article/343/Формування громадянської компетентності d.pdf

Формування громадянської компетентності учнів початкової школи http://gromadjangayvoron.blogspot.com/2016/01/blog-post_9.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.02.2018 08.46.58 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Чернівці :: Запитання: 41661  
Олександр запитує:
Допоможіть знайти літературу до теми магістерської "Сучасні тенденції розвитку нотаріальної діяльності в Україні"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://minjust.gov.ua/m/str_2331
file:///C:/Users/User/Desktop/Chkup_2014_4_35.pdf
http://yurradnik.com.ua/stati/d1-83-d0-ba-d1-80-d0-b0-d1-97-d0-bd-d1-81-d1-8c-d0-ba-d0-b8-d0-b9-d0-bd-d0-be-d1-82-d0-b0-d1-80-d1-96-d0-b0-d1-82-d0-bf-d0-b5-d1-80-d1-81-d0-bf-d0-b5-d0-ba-d1-82-d0-b8-d0-b2-d0-b8-d1-80-d0-be/
http://veche.kiev.ua/journal/2610/
http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2012/7/Vasekancev.pdf
http://idpnan.org.ua/files/bilko-k.f.-administrativno-pravove-zabezpechennya-organizatsiyi-ta-diyalnosti-notariatu-v-ukrayini_.pdf
http://www.lex-line.com.ua/?language=ua&go=full_article&id=165
http://sipl.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/Diss_Мартинюк-_основа_сайт.compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-min-1-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/Дисертація-на-здобуття-наукового-ступеня-кандидата-юридичних-наук-Кінаш-Уляни-Ярославівни.pdf
https://mydisser.com/ua/catalog/view/6/352/3946.html
http://e-works.com.ua/work/2670_Notarialna_diyalnist_v_Ykraini.html
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/3/110.pdf
– Гулєвська Г. До питання про державне регулювання нотаріальної діяльності в Україні: аналіз сучасного стану та основні тенденції розвитку // Підприємництво, господарство і право.- 2002.- № 4. – C. 20-23.
– Нелін О. Модернізація нотаріату і конкуренція в нотаріальній діяльності в Україні: проблема, гіпотеза, закон / О. Нелін // Юридична Україна. – 2017. – № 2/3. – С. 65-69.
– Нелін О. Актуальні проблеми функціонування системи нотаріату в Україні: спроба концентричного рівного визначення / О. Нелін // Юридична Україна. – 2017. – № 1. – С. 64-69.
– Лосєв В.В. Актуальні проблеми сучасного нотаріату в Україні / В.В.Лосєв // Альманах права. Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики. – 2011. – Вип. 2. – С. 265-267.
– Досінчук К.Ф. Організація нотаріату в Україні / К. Ф. Досінчук // Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. – 2014. – Вип. 5. – С. 399-404.
– Черниш В. Питання становлення та функціонування органів нотаріату в Україні на принципах класичного нотаріату латинського типу / В. Черниш // Юридична Україна. – 2014. – № 12. – С. 35-40.
– Черниш В. Шляхи розвитку та вдосконалення нотаріальної діяльності в Україні: прогалини законодавчої регламентації / В. Черниш // Юридична Україна. - 2016. - № 5-6. - С. 90-95.
– Стрілько В. Ю. Деякі аспекти реформування нотаріату в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства / В. Ю. Стрілько // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 4. – С. 422-424.
– Черниш В.М. Цивільно-правові засади розвитку нотаріату в Україні : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Черниш В.М. ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - Київ, 2003. - 199 арк.
– Ясінська Л.Е. Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект) : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ясінська Л.Е. ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2005. - 210 арк.
– Фурса С.Я. Нотаріат в Україні. Загальна частина : навч. посіб. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса. - Київ : Вентурі, 1999. - 207 с.
– Радзієвська Л.К. Нотаріат в Україні : навч.посіб. / Л. К. Радзієвська, С. Г. Пасічник ; ред. Л. К. Радзієвська ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Юрінком інтер, 2000. - 525 с.
– Семаков Г.С. Нотаріат в Україні : курс лекцій / Г. С. Семаков, С. П. Кондракова ; Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП). - Київ : МАУП, 2001. - 120 с.
– Сміян Л. С. Нотаріат в Україні : навч. посіб. / Л. С. Сміян [и др.] ; Національна академія управління, Академія муніципального управління. - 2-е вид., стер. - Київ : КНТ, 2008. - 680 c.
– Білько К.Ф. Адміністративно-правове забезпечення організації та діяльності нотаріату в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Білько Катерина Федорівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 19 с.
– Нечипорук С.В. Проблеми та перспективи розвитку нормативно-правового забезпечення нотаріальної діяльності в Україні / С.В. Нечипорук // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 4. - С. 143-146.
– Степаненко В. Проблеми розвитку українського нотаріату в контексті європейської інтеграції та гармонізації права / В.Степаненко // Юридична Україна. - 2014. - № 12. - С. 41-46.
– Чижмарь К. Реформування нотаріату в Україні: бачення та перспективи / К. Чижмарь // Юридична Газета. - 2014. - № 31 (2 вересня). - С. 37, 42-43.
– Фріс І. Актуальні питання реформуванняінституту нотаріату в Україні / І. Фріс // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 12. - С. 235-237.
– Фурса С. Нотаріат: шляхи розвитку / С. Фурса // Юридичний Вісник України. - 2003. - № 35. - С. 9.
– Фурса С. Я. Проблеми формування принципів організації та діяльності нотаріату в Україні / С. Я. Фурса // Часопис Київського університету права. - 2002. - № 1. - С. 59-65.
– Сульженко Ж. Тенденції розвитку нотаріату в Україні у світлі судової реформи / Ж. Сульженко // Мала енциклопедія нотаріуса: Науково-практичний журнал Асоціації приватних нотаріусів Харківської області. - 2002. - № 2. - С. 5-6.
– Круговес Н. Сучасні тенденції розвитку нотаріату в Україні / Н. Круговес // Юридичний вісник України. - 2004. - № 16 (17-23 квітня). - С. 1,6.
– Баранкова В. В. Становлення в Україні нотаріату латинського типу / В. В. Баранкова // Нові Цивільний та Господарський кодекси України та проблеми їх застосування: Матеріали наук.-практ. семінару. (м. Харків, 23 квіт. 2003 р.) Ч. 1. - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / уклад. М. І. Панов, 2004. - С. 117-119.
– Терегейло Ю. Нагальні проблеми системи нотаріату в Україні / Ю.Терегейло // Віче : - 2011. - № 12. - С. 25-26.
– Журавльов Д. Концептуальні напрямки щодо розвитку нотаріату в Україні / Д. Журавльов // Нотаріат для вас. - 2011. - № 10. - С. 44-45.
– Журавльов Д. В. Становлення нотаріату в Україні, перспективи та шляхи розвитку / Д. В. Журавльов // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 10. - С. 12-15.
– Чекотовська О. Електронний нотаріат: перспективи впровадження в Україні / О. Чекотовська // Правосуддя України. - 2013. - № 14/15. - С. 13-15.
– Стрілько В. Ю. Деякі аспекти реформування нотаріату в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства / В. Ю. Стрілько // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 4. - С. 422-424.
– Золотухіна О. М. Шляхи вдосконалення практики функціонування нотаріату в Україні / О.М.Золотухіна // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Наук.-практ. конф. [18 берез. 2016 р.] / Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права "Крок", Юрид. ф-т, Коледж економіки, права та інформ. технологій, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України. - Київ : Ун-т економіки та права "Крок", 2016. - С. 31-33.

.: Розділ: Держава і право :: 12.02.2018 08.30.48 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.726894 seconds