Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38526
   


Автор запитання: Гліб із міста: Миколаїв :: Запитання: 40478  
Гліб запитує:
Доброго дня! Шановні , допоможіть з пошуками літератури та наукових статей (бажано найбільш актуальних на даний момент), які б дали змогу всебічно ознайомитись з такою темою, як " МОНАРХІЯ ЯК ФОРМА ПРАВЛІННЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Глібе!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алєксєєнко І. Г. Форма державного правління як парадигмальна основа розвитку інституційної структури політики : монографія / І. Г. Алєксєєнко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Д. : Пороги, 2011. - 428 c.
Алєксєєнко І. Г. Форми правління в європейських країнах: шлях до уніфікації монархії та республіки / І. Г. Алєксєєнко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 50. - С. 662-668.
Гришко Л. М. Особливості престолонаслідування в монархіях Арабського Сходу [Електронний ресурс] / Л. М. Гришко // Право і Безпека. - 2011. - № 2. - С. 28-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2011_2_8.
Гришко Л. М. Проблеми реалізації права на свободу віросповідання в монархіях Арабського Сходу [Електронний ресурс] / Л. М. Гришко // Форум права. - 2014. - № 4. - С. 93–98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2014_4_19.
Гришко Л. М. Чинники модернізації державного ладу монархій Арабського Сходу [Електронний ресурс] / Л. М. Гришко // Форум права. - 2015. - № 2. - С. 24–31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2015_2_6.
Колисенко А. І. Особливості інституту контрасигнування в монархічних державах [Електронний ресурс] / А. І. Колисенко // Право і суспільство. - 2015. - № 6(2). - С. 10-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_6(2)__4.
Литвинов О. М. Республіканська форма правління: особливості інтерпретації в сучасних умовах [Електронний ресурс] / О. М. Литвинов // Форум права. - 2013. - № 1. - С. 607-612. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2013_1_102.
Марчук Р. П. Поняття конституції та її види: політико-юридичний аспект [Електронний ресурс] / Р. П. Марчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Політичні науки. - 2015. - № 4. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaduppu_2015_4_4.
Матлай Л. Особливості зовнішньої політики урядового кабінету Народної партії Іспанії (2011–2014 рр.) [Електронний ресурс] / Л. Матлай // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. - 2015. - Вип. 27. - С. 122-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2015_27_21.
Ніколаєнко Н. В. Форми правління в умовах конституціоналізму: історична ретроспектива та сучасний стан [Електронний ресурс] / Н. В. Ніколаєнко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2014. - № 2. - С. 26-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2014_2_8.
Полянська В. Ю. Репрезентація монархії і республіки естетичними засобами [Електронний ресурс] / В. Ю. Полянська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. - 2015. - № 4. - С. 81-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2015_4_14.
Серьогіна С. Г. Повноваження органів державної влади в законодавчій сфері за монархічної форми правління [Електронний ресурс] / С. Г. Серьогіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2015. - Вип. 30(1). - С. 95-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_30(1)__25.
Серьогіна С. Г. Форма правління: питання конституційно-правової теорії та практики : монографія / С. Г. Серьогіна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2011. - 764 c.
Сухонос В. В. Державне правління: еволюція сучасних форм : монографія / В. В. Сухонос ; ДВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". - Суми : Унів. кн., 2013. - 310 c.
Сухонос В. В. Монархія як державна форма: історико-теоретичний та конституційно-правовий аспекти : монографія / В. В. Сухонос ; Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. - Суми : Мрія-1, 2010. - 368 c.
Черінько І. П. Дуалістична монархія як різновид конституційно- монархічного політичного режиму (переважно на прикладі Королівства Тонга) [Електронний ресурс] / І. П. Черінько // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - 2011. - Вип. 4. - С. 285-295. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2011_4_30.
Шпак Ю. О. Місцеве самоврядування Саудівської Аравії та Султанату Оману в умовах модернізації абсолютних монархій Аравійського півострова [Електронний ресурс] / Ю. О. Шпак // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2013. - Вип. 26. - С. 228-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dbms_2013_26_20.
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Держава і право :: 22.03.2017 17.11.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлия із міста: Київ :: Запитання: 40477  
Юлия запитує:
Доброго дня, мене цікавить література про Англійську мову для науковців. допоможіть з підбором видань
Наша відповідь:
1. http://uchni.com.ua/literatura/13263/index.html

2. http://www.ndumka.kiev.ua/node/266

3. http://www.studfiles.ru/preview/3740906/

4. http://ifreestore.net/4587/

5. https://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/179339-kurs-angliyskogo-yazyka-dlya-nauchnyh-rabotnikov.html

6. Ільченко О.М. Англійська мова для науковців. – Київ, 1996. – 241 с.

7. Ганзенко, Ярослав.
Як науковцеві подолати мовний бар'єр // Віче. - 2005. - № 11. - С. 35

.: Розділ: Мовознавство :: 22.03.2017 13.29.06 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Кременчук :: Запитання: 40476  
Інна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до наукової роботи на тему: "Роман-щоденник як жанр літератури, оповідні особливості". Дякую!
Наша відповідь:
Інно, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Бросленко О. Л. Поетика заголовку роману Дж. М. Кутзее "Dairy of a bad year" ("Щоденник поганого року") [Електронний ресурс] / О. Л. Бросленко // Нова філологія. - 2011. - № 47. - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2011_47_12

Дроздовський, Дмитро. Хвилями пам'яті [Текст] : [рецензія] / Дмитро Дроздовський // Слово і час. - 2016. - № 9. - С. 120-124
Рец. на кн. : Гусейнов Григорій. Повернення в Портленд : роман у щоденниках і листах / Григорій Гусейнов. - Київ: Ярославів Вал, 2011. - 368 с.

Кенігсберзький щоденник [Текст] : Від задуму до роману // Березіль. - 2011. - № 3/4. - С. 48-118

Корній, Дара. Щоденник Мавки [Текст] : роман / Дара Корній. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 304 с.

Ізотова Н. П. Щоденник як форма психонаративу: ідіожанрові особливості (на матеріалі роману Дж. М. Кутзее "In the Heart of the Country”) [Електронний ресурс] / Н. П. Ізотова // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). - 2015. - № 3. - С. 92-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2015_3_17

Кушнірова Т. Жанрово-стильові особливості роману Л. Андрєєва "Щоденник Сатани” [Електронний ресурс] / Т. Кушнірова // Рідний край. - 2010. - № 1. - С. 120-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2010_1_25

МаксименкоО. В. „ЩОДЕННИК СТРАЧЕНОЇ” МАРІЇ МАТІОС – ЩОДЕННИК-ІМІТАЦІЯ // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. - № 4 (263), Ч. ІІ. – С. 154-159.

Насмінчук І. А. Суїцидальні мотиви в романі "Щоденник страченої" Марії Матіос [Електронний ресурс] / І. А. Насмінчук // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2012. - Вип. 29(1). - С. 175-178. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_29(1)__48

Пупій В. В. Символіка психологічного роману Марії Матіос «Щоденник страченої» / В.В. Пупій // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів,аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 19-20 квітня 2012 р.): тези доповідей: в 2-х т. Т. 2. Гуманітарні науки. –Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2012. – С.64 – 69.


Сташенко О. С. Поетика феміністичного дискурсу в романах І. Роздобудько "Останній діамант міледі” І. Е. Маклафлін та Н. Краус "Щоденники няні” (компаративний аналіз) [Електронний ресурс] / О. С. Сташенко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2011. - Вип. 20. - С. 403-410. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2011_20_57

Стеценко А. Жанрова ідентичність католицького роману (на матеріалі роману "Щоденник сільського священика” Жоржа Бернаноса) [Електронний ресурс] / А. Стеценко // Сучасні літературознавчі студії. - 2014. - Вип. 11. - С. 506-513. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2014_11_50

Сутула, Ольга.Орієнтовне планування уроків світової літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 11-12. - С. 38-75.

Тебешевська Т. Художні особливості «Щоденника страченої» Марії Матіос / Т. Тебешевська // Слово і час.– 2006. – № 2. – С.54 – 62.

Юрьева Ольга Юрьевна.Тема семьи и семейного воспитания в "Дневнике писателя" Ф.М.Достоевского // Литература в школе. - 2003.- 8. - С.26-28.
Літературний жанр
https://onlyart.org.ua/dictionary-literary-terms/literaturnyj-zhanr/

Матвєєва Ольга ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ЛІТЕРАТУРНОГО ЩОДЕННИКА
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38352/09-Matveeva.pdf?sequence=1

Роман-щоденник
http://vprava-literatura-svitova-ua.odn.org.ua/roman_shodennik_1.html

Роман щоденник
http://lib.misto.kiev.ua/UKR/VPRAVA/LITERATURA_SVITOVA/roman_shodennik.dhtml

.: Розділ: Література :: 22.03.2017 13.10.20 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Берегово :: Запитання: 40475  
Ольга запитує:
Добрий день. Допоможіть підібрати матеріал до теми "Особливості роботи вчителя початкової школи у національній школі".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам звернутися до наступних джерел:
1. Бочелюк В.Й. Педагогічна психологія : Навчальний посібник для вузів / В. Й. Бочелюк, В. В. Зарицька. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 248 с.
2. Грицай Ю.О. Освіта - школа - вчитель. (Вступ до спеціальності) : курс лекцій: навч. посібник для студентів МДПУ / Ю. О. Грицай. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - 258 с.
3. Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя : учеб. пособие для вузов / С. Б. Елканов. - М. : Просвещение, 1989. - 189 с.
4. "Живая этика" о школе и воспитании : пособие для преподавателей школ и воспитателей / Сост. Н.П. Баныкин. - Новосибирск : Урусвати, 2006. - 48 с.
5. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія : Курс лекцій: Навч. посібник для вузів / В.П. Кутішенко. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 125 с.
6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навч. посібник для вузів / В.П. Кутішенко. - 2-е вид. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 125 с.
7. Пєхота О.М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя : Монографія / О.М. Пєхота, А.М. Старєва. - Миколаїв : Іліон, 2005. - 272 с.
8. Пєхота О.М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя : Монографія / О.М. Пєхота, А.М. Старєва. - Миколаїв : Іліон, 2006. - 272 с.
9. Подласый И.П. Педагогика : новый курс : в 2-х кн. : учебник для вузов. Кн. 1 : Общие основы. Процесс обучения / И.П. Подласый. - Москва : Владос, 2000. - 574 с. - ISSN 5-691-00175-2.
***
1. Баб’як-Білецька Л. Особливості формування професійних компетенцій майбутніх фахівців початкової освіти : Педагогічному факультету Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка-30 років / Л. Баб’як-Білецька // Початкова школа. - 2009. - N 10. - С. 12-14.
2. Багно Ю. Деякі аспекти підготовки та перепідготовки вчителів сільської початкової школи в Україні : (20-ті роки ХХ ст.) / Ю. Багно // Рідна школа. - 2010. - N 12. - С. 58-61.
3. Баринов В. Концепция национального воспитания : к 125-летию со дня рождения И.А. Ильина / В. Баринов, К. Баринова // Воспитание школьников. - 2008. - N 8. - С. 52-56.
4. Бачинська Є. Підготовка вчителів до роботи в 1-4 класах, працюючих за всеукраїнським науково-педагогічним проектом "Інтелект України" / Є. Бачинська, В. Ушмарова // Рідна школа. - 2013. - N 10. - С. 69-74.
5. Большакова І. Розвиток логічної культури вчителя початкової школи у межах внутрішньошкільної методичної роботи / І. Большакова // Початкова школа. - 2012. - N 1. - С. 34-35.
6. Буренко В. Професійна компетентність учителя початкової школи в сучасних умовах розвитку освіти / В. Буренко // Іноземні мови в школах України. - 2014. - N 6. - С. 23-27.
7. Гайдай Л. Виховання національної свідомості / Л. Гайдай // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - N 6. - С. 7-8.
8. Гаманюк О.А. Деякі аспекти розвитку особистості сучасного вчителя початкових класів / О. А. Гаманюк // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. - 2014. - N 21. - С. 73-80.
9. Гнатюк В.В. Педагогічні умови формування духовної культури у майбутніх учителів початкових класів / В. В. Гнатюк // Педагогічний пошук : Науковий журнал. - 2014. - N 1. - С. 28-30.
10. Деркач О. Впровадження елементів музичної терапії в навчальний процес підготовки майбутніх учителів початкових класів / О. Деркач, М. Вацьо // Рідна школа. - 2005. - N12. - С. 54-55.
11. Жадан К.А. Компетентність вчителя - умова розвитку особистості учня / К. А. Жадан // Розкажіть онуку. - 2009. - N 19/20. - С. 8-22.
12. Желем Х. Національне виховання на уроках / Х. Желем // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2013. - N 6. - С. 44-53. - Библиогр. в конце ст. - Библиогр. в конце ст.
13. Завіна В. Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів початкових класів / В. Завіна // Рідна школа. - 2007. - №4. - С. 6-9. - Бібліогр.: с. 9. - Бібліогр.: с. 9.
14. Зорочкіна Т. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи з обдарованими дітьми / Т. Зорочкіна // Рідна школа. - 2011. - N 7. - С. 55-62.
15. Зотова Е.С. Вступая в педагогический мир / Е.С. Зотова // Начальная школа. - 2006. - N9. - С. 29-31.
16. Іваній В. Підготовка вчителів початкових класів до розвитку пізнавального інтересу учнів у процесі навчання математики / В. Іваній, С. Бурчак // Початкова школа. - 2011. - N 3. - С. 43-47.
17. Коваль Л. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до моделювання уроків за різними навчальними технологіями / Л. Коваль // Початкова школа. - 2005. - N11. - С. 22-27.
18. Короткова Ю. Особливості професійно-педагогічної підготовки вчителів початкових класів у Греції / Ю. Короткова // Рідна школа. - 2006. - №10. - С. 74-77. - Бібліогр.: С.77. - Бібліогр.: С.77.
19. Корчевська О. Підготовка майбутнього вчителя до формування культури мислення молодших школярів на уроках математики / О. Корчевська // Початкова школа. - 2009. - N 7. - С. 26-30. - Библиогр. в конце ст. - Библиогр. в конце ст.
20. Кочерга О. Розвиток психологічної компетентності вчителя початкової школи / О. Кочерга // Рідна школа. - 2013. - N 11. - С. 52-56.
21. Красюк Л. Моделювання педагогічної практики в процесі підготовки вчителя початкової школи / Л. Красюк // Рідна школа. - 2005. - N12. - С. 52-53.
22. Кузовлев В.П. Основные пути совершенствования профессиональной подготовки учителя начальных класов / В.П. Кузовлев // Начальная школа. - 2006. - N7. - С. 4-8.
23. Купцов А.И. Повышение квалификации учителей начальных классов Томской области / А.И. Купцов, Г.К. Ларина // Начальная школа. - 2006. - N2. - С. 5-7.
24. Курок О. Традиції і сучасність підготовки вчителів початкових класів у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка / О. Курок // Початкова школа. - 2010. - N 3. - С. 65-69.
25. Лактіонова Т. Поради молодому вчителю / Т. Лактіонова // Початкова школа. - 2013. - N 12. - С. 49-50.
26. Литвиненко С. Актуалізація ідей В.О.Сухомлинського у підготовці майбутніх вчителів початкових класів / С.Литвиненко // Початкова школа. - 2003. - №9 . - С. 14-18.
27. Лобчук О. Підготовка студентів до аналізу уроку української мови в початкових класах / О. Лобчук // Початкова школа. - 2010. - N 12. - С. 37-38.
28. Лук'янець І. Основні етапи формування професіоналізму вчителя початкової школи / І. Лук'янець // Рідна школа. - 2005. - N12. - С. 26-27.
29. Мартиненко С. Діагностичні методики вивчення особистісно-професійної готовності вчителя початкової школи до педагогічної діяльності / С. Мартиненко // Початкова школа. - 2013. - N 3. - С. 44-47.
30. Мартиненко С. Діагностування особливостей особистісно-професійної діяльності вчителя початкової школи / С. Мартиненко // Початкова школа. - 2013. - N 4. - С. 49-50.
31. Мельничук С. К.Д.Ушинський про педагогічну підготовку вчителя початкових класів / С. Мельничук // Початкова школа. - 2013. - N 1. - С. 43-44.
32. Миронов А.В. Подготовка будущего учителя начальных классов к реализации развивающих технологий / А. В. Миронов // Начальная школа. - 2009. - N 2. - С. 88-92.
33. Митник О. Інтелектуальна культура вчителя як показник готовності до формування культури мислення молодшого школяра / О. Митник // Початкова школа. - 2008. - N 1. - С. 46-52.
34. Митник О. Технологія розвитку інтелектуальної культури майбутнього вчителя початкових класів / О. Митник // Початкова школа. - 2008. - N 4. - С. 44-49.
35. Митрохина С.В. Методическая подготовка учителя начальных классов в контексте коммуникативных технологий / С. В. Митрохина // Начальная школа. - 2007. - N1. - С. 20-24.
36. Николаева М.В. Образовательные технологии подготовки педагога к личностному развитию младшего школьника / М. В. Николаева // Начальная школа плюс До и после. - 2013. - N 1. - С. 1-5.
37. Пазухина С.В. Формирование ценностного отношения к учащимся у будущих учителей начальных классов / С. В. Пазухина // Вопросы психологии. - 2010. - N 3. - С. 37-46.
38. Приходько В. Громадянська та національна самосвідомість / В. Приходько // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - N 5. - С. 14-19.
39. Прокоф’єва М. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації диференційованого підходу в навчанні молодших школярів / М. Прокоф’єва // Рідна школа. - 2012. - N 12. - С. 44-48.
40. Процишина О. Формування національного світогляду учнів на основі народознавчих матеріалів / О. Процишина // Рідна школа. - 2016. - N 8/9. - С. 37-40.
41. Ратушинська А. Педагогічні умови розвитку професійних якостей учителя початкових класів у процесі самоосвіти / А. Ратушинська // Початкова школа. - 2012. - N 10. - С. 12-15. - Бібліогр. у кінці ст. - Бібліогр. у кінці ст.
42. Смирнова И.В. Анализ современного состояния подготовки будущих учителей начальных классов к работе в условиях информационной образовательной среды / И. В. Смирнова // Информатика и образование. - 2012. - N 7. - С. 94-96.
43. Смирнова И.В. Проблема подготовки будущих учителей начальных классов к работе в информационно-образовательной среде / И. В. Смирнова // Информатика и образование. - 2012. - N 9. - С. 101-103.
44. Специфика профессии учителя начальных классов // Начальная школа. - 2002. - №8. - С. 87-93.
45. Стеценко І. Складові інформаційної культури та інформаційної грамотності для педагогів дошкільної та початкової освіти / І. Стеценко // Інформатика. - 2012. - N 8. - С. 13-17.
46. Тетерятник М. Науково-методична культура вчителя початкових класів / М. Тетерятник // Початкова школа. - 2007. - N 4. - С. 45-47.
47. Трубайчук Л.В. Портрет учителя начальных классов / Л.В. Трубайчук // Начальная школа. - 2006. - N6. - С. 20-23.
48. Формуємо національну свідомість молодших школярів // Початкова школа. - 2015. - N 6. - С. 28-29.
49. Чутко Н.Я. Учебная деятельность: как ее видит учитель / Н.Я. Чутко // Начальная школа. - 2006. - N1. - С. 101-104.
50. Шевчук І. Виховання національної самосвідомості молодших школярів засобами фольклорних ігор / І. Шевчук // Початкова школа. - 2010. - N 8. - С. 5456.
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola-2016-2/
Розділ Початкова освіта на сайті МОН України
http://vuzlib.com/content/view/313
Шумілова, І.Ф. ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2521
Дідур Н. А. ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
http://www.doippo.dp.ua/navchalno-metodichna-robota/pochatkova-osvita/1409-pidgotovka-vchitelya-pochatkovikh-klasiv-do-formuvannya-klyuchovikh-kompetentnostej-v-uchniv-za-novim-derzhavnim-standartom-pochatkovoji-zagalnoji-osviti-osoblivosti-roboti-v-2-mu-klasi.html
Підготовка вчителя початкових класів до формування ключових компетентностей в учнів за новим Державним стандартом початкової загальної освіти. Особливості роботи в 2-му класі
http://library.ippro.com.ua/attachments/article/67/Гаряча. Нові орієнтири початкової освіти.pdf
Гаряча С.А., Добровольська Л.Н. Нові орієнтири початкової школи: Навчально-методичний посібник. – Черкаси: Видавництво Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, 2012. – 140 с.
Успіхів!

.: Розділ: Освіта :: 22.03.2017 11.35.27 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Київ :: Запитання: 40474  
Оксана запитує:
Доброго вечора, допоможіть знайти матеріали до курсової роботи: Архаїзми та історизми у „Чорній раді” П.Куліша.
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 21.03.2017 21.03.27 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.701238 seconds