Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 41079
   


Автор запитання: Олександра із міста: м.Вінниця :: Запитання: 43051  
Олександра запитує:
Добрий вечір, допоможіть знайти матеріали за темою проблеми Чорнобиля
Наша відповідь:
Шановна Олександро, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Бакуменко, В. Д. Сучаснi пiдходи до вирiшення проблем Чорнобильської зони вiдчуження та безумовного (обов'язкового) вiдселення : монографiя / В. Д. Бакуменко та ін. – К. : УАДУ, 2000. -151 с.

Барановська, Н. П. Україна – Чорнобиль – світ : Чорнобильська проблема у міжнародному вимірі / Н. П. Барановська. – К. : Ніка-Центр, 1999. – 400 с.

Васюта, С. І. Соціально-екологічні проблеми Чорнобильської катастрофи / С. І. Васюта // Український історичний журнал. - 1996. - № 3. - С. 3-24. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/

Екологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.novaecologia.org/voeco-1432.html

Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-технічний зб. – Вип.1. - Київ : Наукова думка, 1994. – 159 с. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/28/007/28007769.pdf?r=1&r=1

Солошенко, Н. Чорнобильська проблема в міжнародному вимірі / Н. Солошенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/viche_2011_7_17.pdf

Чорнобильська катастрофа [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.oridu.odessa.ua/ogo/Chornobyl.pdf

Чорнобильська проблема у міжнародному вимірі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://veche.kiev.ua/journal/2497/

Чорнобиль: чим небезпечна зона через 32 роки після катастрофи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://apostrophe.ua/ua/article/society/2018-04-26/chernobyil-chem-opasna-zona-spustya-32-goda-posle-katastrofyi/18089

Які наслідки Чорнобильської аварії? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chornobyl.net/uk/які-наслідки-чорнобильської-аварії/

http://atom.org.ua/?p=151
https://ua.boell.org/uk/2011/02/07/biotichni-naslidki-chornobilskoyi-katastrofi
https://otherreferats.allbest.ru/ecology/00094625_0.html
http://referat-ok.com.ua/ekologiya/chornobilska-katastrofa-ta-jiji-naslidki-dlya-ukrajini
https://www.dw.com/uk/нерозвязані-проблеми-чорнобиля-для-нащадків/a-2476282

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 22.04.2019 21.23.36 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ігор із міста: Київ :: Запитання: 43050  
Ігор запитує:
Доброго дня, допоможіть отримати інформацію на тему: Туристично-інформаційні центри як чинники державного регулювання туристичної галузі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ігоре! Перегляньте наступні джерела:
Гулич О. І. Методика формування стратегій сталого соціально-економічного розвитку курортно-рекреаційних територій і туристичних центрів / О. І. Гулич, Л. С. Гринів, Н. М. Герасимчук; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. - Львів, 2007. - 52 c.
Орленко О. І. Як створити життєздатний ТІЦ або Етапи великого шляху / О. І. Орленко // Новости турбизнеса. - 2007. - № 13-14. - С. 20-22.
Орленко О. І. Як створити життєздатний ТІЦ або Етапи великого шляху / О. І. Орленко // Новости турбизнеса. - 2007. - № 15. - С. 16-18.
Державна служба туризму та курортів : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу : http://www.tourism.gov.ua/publ.aspx?id=532. – Назва з екрану.
Концепція створення та функціонування мережі туристично-інформаційних центрів в Україні [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6.09.2008 р., № 1088-p. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua.
Бєляєва С. Туристично-інформаційний центр як інвестиційно-інноваційний сегмент просування туристичних послуг [Електронний ресурс] / С. Бєляєва, Л. Фрей // Зб. наук. праць Черкаського держ. технолог. університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 39(1). - С. 55-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2015_39(1)__9.
Волчецький Р. В. Роль туристичних інформаційних центрів у сучасній індустрії туризму [Електронний ресурс] / Р. В. Волчецький // Наук. праці [Чорноморського держ. університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2012. - Т. 194. - Вип. 182. - С. 126-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2012_194_182_27.
Гаврилюк А. Туристично-інформаційні центри як чинники державного регулювання туристичної галузі України [Електронний ресурс] / А. Гаврилюк // Вісн. нац. академії держ. управління при Президентові України. – 2009. – Вип. 1. - С. 78-86. – Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-1-11.pdf.
Лола Ю. Ю. Особливості розвитку туристичних інформаційних центрів в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Лола, О. П. Кісь // Географія та туризм. - 2011. - Вип. 14. - С. 269-274. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_14_51.
Моклиця Ю. В. Інформаційний туристичний центр як інструмент місцевого туристичного розвитку [Електронний ресурс] / Ю. В. Моклиця // Географія та туризм. - 2011. - Вип. 12. - С. 71-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_12_13.
Музиченко-Козловська О. В. Державне регулювання діяльності туристично-інформаційних центрів [Електронний ресурс] / О. В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 776. - С. 122-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_776_21.
Музиченко-Козловська О. В. Туристично-інформаційний центр як елемент інноваційної інфраструктури туризму [Електронний ресурс] / О. В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2013. - № 754. - С. 47-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2013_754_9.
Новикова М. В. Особливості менеджменту діяльності туристичних фірм [Електронний ресурс] / М. В. Новикова, Ю. Ю. Лола // Географія та туризм. - 2011. - Вип. 11. - С. 47-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_11_9.
Хоменко М. М. Розвиток туристичних інформаційних центрів на регіональних рівнях індустрії туризму [Електронний ресурс] / М. М. Хоменко // Вісник Хмельницького нац. університету. Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 236-241. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_1_43.
Чумаков К. І. Потенціал туристичної галузі України: формування і розвиток [Електронний ресурс]: автореф. дис….. канд. економ. наук: 08.00.03 / К. І. Чумаков. – Запоріжжя, 2015. – 207 с. – Режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/docs/nauka/vcheni_rady/12.105.03/_41dis.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 22.04.2019 12.20.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 43049  
Людмила запитує:
Етика як основна складова соціального іміджу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Перегляньте наступні джерела:
Ботавина Р. Н. Этика деловых отношений : учебн. пособие / Ботавина Р. Н. – М. : “Финансы и статистика”, 2004. – 208 с.
Браун Л. Имидж – путь к успеху / Браун Л. – СПб. : Питер Пресс, 1996. – 288 с.
Галушко В. П. Діловий протокол та ведення переговорів / В. П. Галушко– Вінниця : Нова книга, 2002. – 223 с.
Данильчук Л. А. Основы имиджа и этикета : учебн. пособ. / Л. А. Данильчук. – Киев : Кондор, 2004. – 234 с.
Здоровенко В. В. Культура ділового спілкування : навч. посібник / В. В. Здоровенко. – Дрогобич : НВЦ “Каменяр”, 2002. – 147 с.
Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доповн. / В. Я. Зусін. – Київ : Центр навч. літератури, 2005. – 224 с.
Калашник Г. М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету : навч. посіб. / Г. М. Калашник. – Київ : Знання, 2007. – 143 с.
Палеха Ю. І. Ділова етика : навч.-метод. посіб. / Ю . І. Палеха. – Київ : ЄУФІМБ, 2000.– 250 с.
Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : навч. посібник / Ю . І. Палеха. – Київ : Кондор, 2008. – 356 с.
Статінова Н. П. Етика бізнесу : навч. посіб. / Н. П. Статінова, С. Г. Радченко. – Київ : КНТЕУ, 2001. – 280 с.
Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура : діловий етикет : навч. посіб. / Н. Л. Тимошенко. – Київ : Знання, 2006. – 391 с.
Шеломенцев В. М. Етикет і сучасна культура спілкування / В. М. Шеломенцев. – 2-е вид. — Київ : Лібра, 2003. – 416 с.
Хомуленко Т. Б. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу / НДІ педагогіки та психології ім. В. О. Сухомлинського ; Харків. нац. педагог. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Т. Б. Хомуленко, Ю. Г. Падафет, О. В. Скориніна. – Харків : ВД «Інжек», 2005. – 272 с.
Химич І. Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури / І. Химич // Економiка та держава. – 2009. – № 2.– С.59-60.
Вишневська О. М. Етика ведення бізнесу в умовах міжнародного співробітництва [Електронний ресурс] / О. М. Вишневська, Г. С. Куліш // Економічний простір. – 2010. – Вип. 36. – С. 175-181. -Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_36/Zmist/19PDF.pdf.
Імідж як основа конкурентних переваг організації [Електронний ресурс] / В. Г. Никифоренко, В. О. Кравченко // Економіка і фінанси. – 2018. – № 10. – С. 48-56. — Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7741/1/Імідж як основа конкурентних переваг організації.pdf
Культура управління. культура менеджера [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://pidruchniki.ws/17950623/menedzhment/kultura_upravlinnya_kultura_menedzhera.
Лавренко О. В. Діловий етикет та імідж державного службовця [Електронний ресурс] / О. В. Лавренко, А. А. Лавренко ; Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : КМЦППК, 2008. – Режим доступу: http://www.kmv.gov.ua/divinfo.asp?Id=210907.
Никифоренко В. Роль іміджу в створенні конкурентних переваг підприємства [Електронний ресурс] / В. Никифоренко, В. Кравченко // Наук. вісник Одес. нац. економ. ун-ту. Всеукр. асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2017. – № 5 (248). – С. 70-83. — Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5889/1/ Роль іміджу в створенні конкурентних переваг підприємства.pdf.
Прищак М. Д. Етика та психологія ділових відносин [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 151 с. - Режим доступу: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/12lesko_etika_ta_psihologiya_dilovih_vidnosin/p11.html.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 22.04.2019 12.18.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 43048  
Софія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти джерела про жаргонізми в рекламному тексті. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – http://eprints.zu.edu.ua/15854/1/Яценко Зоря 73-80.pdf
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00974534_0.html
http://21biz.ru/zhargonnye-slova-v-reklamnom-tekste/
file:///C:/Users/User/Desktop/Еко/upotreblenie-zhargonnyh-slov-v-reklamnom-tekste.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/110461/24-Taran.pdf?sequence=1
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00405530_1.html
https://free-writing.ru/sleng-v-prodayushhix-tekstax-byt-ili-ne-byt/
https://www.trizland.ru/trizba/articles/2815
http://textb.net/57/19.html
http://bizkiev.com/content/view/446/205/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiv1pTIiOPhAhUD6KYKHeQSDW4QFjAIegQICRAC&url=http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/485/1/%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%A2%D0%86%D0%92%20%D0%AF%D0%9A%20%D0%92%D0%98%D0%AF%D0%92%20%D0%9B%D0%86%D0%9D%D0%93%D0%92%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%87%20%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86%20%D0%9C%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AF%D0%9D.docx&usg=AOvVaw3Lg3I8SxqtV9YXQo_BvmCd
file:///C:/Users/User/Desktop/Еко/293-786-1-PB.pdf
http://ref.lecture.in.ua/Жаргонізми_у_різних_сферах_діяльності_людини
http://old.journ.lnu.edu.ua/vypusk7/visnyk08-16.pdf
http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v26/part_2/40.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/14547/1/Kharytonenko_Typical errors .pdf
https://studfiles.net/preview/5605059/
file:///C:/Users/User/Desktop/Еко/2593-5222-1-SM.pdf
http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/2569.pdf
http://philology.knu.ua/files/library/polonist/18/68.pdf
http://www.info-library.com.ua/books-text-10688.html
http://ukr.art-imxo.com.ua/article/sim-holovnyh-pryntsypiv-stvorennya-reklamnoho-tekstu.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Еко/32315-60832-1-SM.pdf
http://ua-referat.com/Рекламний_текст_і_рекламний_слоган_основні_елементи_реклами
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2014/06/31.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Еко/136652-294000-1-SM.pdf
– Тєлєтов О.С. Особливості мовленнєвого впливу в рекламних текстах / О. С. Тєлєтов, С. Г. Тєлєтова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 4. – С. 49-58.
– Тєлєтов О. С. Особливості гендерно та демографічно орієнтованих рекламних текстів / О. С. Тєлєтов, С. Г. Тєлєтова, А. С. Булатова, О. С. Река // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – № 4. – С. 121-133.
– Пелепейченко Л. Мова реклами як об’єкт лінгвістичного дослідження / Л. Пелепейченко // Дивослово. – 2016. – № 10. – С. 63-64.
– Волкова О.А. Український рекламний текст і рекламний бренд: апперцепція мовного знака : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Волкова Ольга Анатоліївна ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2012. - 19 с.
– Русецька О. Структурна та мовна організація сучасної друкованої реклами / О. Русецька // Український інформаційний простір. - 2014. - № 2. - С. 306-310.
– Запесоцкий Ю. А. Современная реклама как институт социально-культурной динамики / Ю. А. Запесоцкий // Вопросы философии. - 2013. - № 3. - С. 33-38.
– Каратєєва Г. М. Структурні особливості рекламного тексту / Г. М. Каратєєва // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2015. - Кн. 1. - С. 218-221.
– Лисенко А.В. Актуальні проблеми культури мовлення сучасної української реклами / А. В. Лисенко // Імідж сучасного педагога. - 2014. - № 7. - С. 34-37.
– Горская М. А. Современные рекламные тексты в аспекте языкового манипулирования / М. А. Горская // Мова і культура / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Наук. вид. - Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008 = Язык и культура. - Вип. 10, Т. 6 (106). - С. 137-141.
– Ткачук Н. О. Особливості функціонування рекламного дискурсу, орієнтованого на молодіжну цільову аудиторію / Н. О. Ткачук // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2016. - Серія : Філологічні науки, Вип. 1. - С. 249-253.
– Бойко В. М. Абревіатури в мові реклами / В. М. Бойко, Л. Б. Давиденко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2017. - Серія : Філологічні науки, Вип. 2. - С. 16-20.
– Орлов С.В. Психолингвистические и психологические факторы непроизвольного усвоения текста / С. В. Орлов // Инновации в образовании. - 2011. - № 3. - С. 87-102.
Раду А. Структурно-композиційна організація рекламного дискурсу / А. Раду // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць : 10-річчю кафедри українознавства присвячується / М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. - Київ, 2009. - Вип. 16. - С. 83-99.
– Коваленко Є. Рекламний текст як основна одиниця рекламної комунікації: особливості лінгвістичного аналізу / Є. Коваленко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія, Філологія / М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2009. - Вип. 11. - С. 219-224.
– Мирошниченко Г.А. Рекламный дискурс как инструмент формирования новых гендерных стереотипов / Г. А. Мирошниченко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2013. - № 8, ч.2. - С. 121-124.
– Ткачук В. Мистецтво рекламного дискурсу / В. Ткачук // Наукові записки. Серія : Літературознавство : сборник научных трудов / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2011. - № 31. - С. 304-319.
– Лисенко А. В. Актуальні проблемии культури мовлення сучасної української реклами / А. В. Лисенко // Імідж сучас. педагога. - 2014. - № 7. - С. 34-37.
– Боса О. А. Рекламний текст: навчально-лидактичний аспект / О. А. Боса // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2011. - № 34/35/36. - С. 92-94.

.: Розділ: Мовознавство :: 21.04.2019 13.10.18 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 43047  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи "Історія, розвиток відео та його різновиди в галузі журналістики"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бабак О. Поняттєвий апарат дослідження телевізійних програм про подорожі [Електронний ресурс] / О. Бабак // Український інформаційний простір: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/3
Варич М. Тенденції розвитку жанру подорожнього нарису // Журналістика: науковий збірник / Наук. ред. Н. Сидоренко. – Київ : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 12 (37). – 204 с.
Веремчук Т. Тревел-шоу: на краю світу, на межі жанрів [Електронний ресурс] / Т. Веремчук // Телекритика: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/telebachennya/2011-05-30/63200?theme_page=30&
Гоян В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми [Електронний ресурс] / В. Гоян // Наукові записки інституту журналістики: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2122
Муленко Ю. Розважальні програми на українському телебаченні [Електронний ресурс] / Ю. Муленко // Журнал Science and Education a New Dimension: [Веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/mulenko_yu._v.pdf.
Показаньева И. Тревел-журналистика в практике соверменного телевидения [Электронный ресурс] / И. Показаньева // Электронный научный журнал «Медиаскоп»: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступа: http://www.mediascope.ru/node/1385
Полєжаєв Ю. Розвиток просвітницької тревел-жуналістики в Україні (середина ХІХ – початок ХХ століття) / Ю. Г. Полєжаєв // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – 2012. – № 4 (20). – С. 106-110.
Полєжаєв Ю. Тревел-журналістика у фокусі наукових досліджень: аналітичний огляд російського досвіду / Ю. Полєжаєв // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – 2014. – № 3 (38). – С. 110-114.
Почепцов Г. Трансформації журналістики під тип суспільства [Електронний ресурс] / Г. Почепцов // MediaSapiens: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/georgiy_pocheptsov_transformatsii_teorii_zhurnalistiki_pid_tip_suspilstva/
Удовиченко Р. Развлекательное телевидение типология программ и потребности аудитории [Електронний ресурс] / Р. Удовиченко // Электронный научный журнал «Медиаскоп»: [Веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://med’ascope.Ru/node/2987537.
Шальман Т. Телевізійний діалог як жанрова форма: теорія, практика [Електронний ресурс] / Т. Шальман // Наукові записки інституту журналістики: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/9732469.
Юсипович А. Типи програм на телебаченні України [Електронний ресурс] / А. Юсипович // Наукові записки інституту журналістики: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2122.
Юферева О. Наративні тенденції сучасної української тревелжурналістики в соціокультурній перспективі [Електронний ресурс] / О. Юферева // Студентська наука: Журналістика: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://journ.besaba.com/uncategorized/

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.04.2019 10.34.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.792709 seconds