Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43197
   


Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 45201  
Анна запитує:
Доброго дня, допоможіть добрати літературу про І. Шмальгаузена. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Перегляньте наступні джерела:
Біологічні науки — науки про живу природу : рекомендаційний бібліографічний покажчик-дайджест для читачів середнього та старшого шкільного віку / уклад. Н. В. Загайна. – Київ : [б.в.], 2007. – 40 с. – (Українська наука у світовій науці).
Гудзь Ю. П. Іван Федорович Шмальгаузен / Ю. П. Гудзь, О. Я. Пилипчук. – Київ : Наук. думка, 1991. - 152 с. : іл.
Гук О. Культура україни в період нової економічної політики : матеріали до теми. Академічний рівень. 10-й клас : історія культури України в особах (1921-1928 рр.) / О. Гук // Історія України (Шк. світ). – 2014. – № 13. – С. 4-28.
Демкович Л. І. Проблема походження наземних хребетних в працях І. І. Шмальгаузена // Нариси з історії природознавства і техніки. – Київ, 2000. – Вип. 43. – С. 136-143.
Мороз І. В. Учені-біологи України : додаток / І. В. Мороз // Словник-довідник з біології / І. В. Мороз, Л. І. Мороз. – Київ, 2001 . – С. 350-377.
Петлицька В. Іван Іванович Шмальгаузен : до 130-річчя від дня народження І. І. Шмальгаузена / В. Петліцька // Паросток. – 2014. – № 2. – С. 14-17.
Пічкур Т. Іван Іванович Шмальгаузен — феномен біологічної науки XX сторіччя // Історія української науки на межі тисячоліть. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 177-182.
Світова слава України : до 125-річчя від дня народження І. І. Шмальгаузена (1884-1963) // Календар знаменних і пам'ятних дат. – Київ, 2009. – № 2. – С. 49-55.
Иван Шмальгаузен [Електронний ресурс] // Widerstrahl : немецкий Дом Киев - ЦНК «Видерштраль» : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.widerstrahl.org/ru/pages/46. – Назва з екрана.
Іван Іванович Шмальгаузен (1884-1963) [Електронний ресурс] // Видатні особистостості : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://novopetrivske-osoba.edukit.mk.ua/vidatni_biologi/ivan_ivanovich_shmaljgauzen/. – Назва з екрана.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 4.03.2021 09.26.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віолета із міста: Київ :: Запитання: 45200  
Віолета запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Дуже потрібна література про Френсіса Бекона. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віолето! Пропонуємо вам опрацювання такі джерела:
Азарова Ю. Експресія страху, жаху і відчаю у живопису Ф. Бекона: "Три етюди до фігур біля підніжжя Розп’яття" (1944) [Електронний ресурс] / Ю. Азарова // Сучасне мистецтво. — 2019. — Вип. 15. — С. 43-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2019_15_6.
Бурковський М. Філософське осмислення міфології в Новий час (Ф. Бекон, Дж. Віко, Д. Юм, Б. де Фонтенель) [Електронний ресурс] / М. Бурковський // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. — 2013. — Вип. 40(1). — С. 93-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2013_40(1)__12.
Гордин Л. Культура поведения в проектах новоевропейской философии 17 в. (Ф. Бекон и Д. Локк) [Електронний ресурс] / Л. Гордин, О. Проценко // Гуманітарний часопис. — 2016. — № 1. — С. 59-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2016_1_8.
Гриб В. Актуальність правових та морально-політичних настанов видатного англійського мислителя ХVI-XVII ст. Френсіса Бекона [Електронний ресурс] / В. Гриб, О. Конотопенко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2019. — Вип. 28. — С. 85-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2019_28_17.
Гусєв В. Західна філософія Нового часу. ХVІІ — ХVІІІ ст. : Підруч. для студ. філос. фак-тів вищ. закл. освіти / В. Гусєв. — 2-ге вид., стер. — Київ : Либідь, 2000. — 368 c.
Картунов О. Ідеї прийдешнього інформаційного суспільства та суспільства знань у творчій спадщини Френсіса Бекона [Електронний ресурс] / О. Картунов // Політичний менеджмент. — 2007. — № 1. — С. 48-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2007_1_7.
Мархальчук Г. Раціоналізм та емпіризм: порівняльна характеристика на прикладі філософії Ф. Бекона та Р. Декарта [Електронний ресурс] / Г. Мархальчук, В. Культенко // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2017. — № 2. — С. 136-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_2_81.
Налуцишин В. Філософсько-правове розуміння соціального контролю та правового порядку у творчості Ф. Бекона, Т. Гоббса, Д. Локка та Г. Гроція / В. В. Налуцишин // Держава та регіони. Сер. Право. — 2017. — Вип. 3. — С. 75-79.
Розова Т. Філософія Нового часу : Навч. посіб. / Т. Розова, О. Шинкарук; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса : Юридична література, 2000. — 32 c.
Скиба О. Небезпека "Беконівського" ідеалу науки [Електронний ресурс] / О. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2014. — № 1. — С. 71-74. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2014_1_19.
Стеценко К. Філософія емпіризму Ф. Бекона та її вплив на становлення сучасного освітнього процесу Великої Британії [Електронний ресурс] / К. Стеценко // Вища освіта України. — 2012. — № 4. — С. 107-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2012_4_17.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 3.03.2021 20.22.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Буча :: Запитання: 45199  
Аня запитує:
Добрий день. Цікавить література про соціальну педагогіку. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Алєксєєнко Т., Басюк Т., Безпалько О., Братусь І., Буніна Л. Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник для студ. ВНЗ / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут проблем виховання АПН України / І.Д. Звєрєва (ред.). — Київ : Центр навчальної літератури, 2006. — 314с.
Барахтян М., Безпалько О., Капська А., Карпенко А., Ковчина О. Соціальна педагогіка: навч.- метод. посібник / Інститут змісту і методів навчання. — Київ, 1998. — 220с.
Безпалько О. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посіб. / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — Київ : Логос, 2003. — 134с.
Блужан Т. Насильство над дітьми як соціально-психологічна проблема : психологія виховання / Т. Блужан // Виховна робота в школі. — 2020. — № 10. — С. 2-4.
Богданова І. Соціальна педагогіка: навч. посіб. — Київ : Знання, 2008. — 343с.
Відмиш Л. Педагогічне проєктування соціального розвитку особистості : науково-практичний семінар для заступників директорів з освітньої роботи / Л. Відмиш, І. Гіталова // Виховна робота в школі. — 2020. — № 7. — С. 2-20.
Гусак П., Смолюк І., Бартків О., Грицюк Л., Гунько С. Соціальна педагогіка: навч.-метод. посіб. / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Педагогічний ін-т / П.М. Гусак (ред.). — Луцьк : Вежа ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. — 112с.
Дембіцький С. Соціологічні тести: сутність і валідизація / С. Дембіцький // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. — 2016. — № 3. — С. 140-155.
Євтух М, Сердюк О. Соціальна педагогіка: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). — Київ : МАУП, 2002. — 229с.
Капська А., Барахтян М., Безпалько О., Вайнола Р., Долинська Л. Соціальна педагогіка: навч.-метод. комплекс / Державний центр соціальних служб для молоді Державного комітету України у справах сім'ї та молоді; Кафедра соціальної педагогіки Національного педагогічного ун-ту ім. М.П.Драгоманова / А.Й. Капська (ред.). — Київ : ДЦССМ, 2003. — 335с.
Капська А., Міщик Л., Зайцева З., Безпалько О., Вайнола Р. Соціальна педагогіка: навч. посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова; Український держ. центр соціальних служб для молоді. — Київ, 2000. — 264с.
Майстерня професійного самовдосконалення : Сходинки до вершини "Я" : факультативний курс // Позакласний час. — 2019. — № 10. — С. 39-46.
Професія захисту : 2 жовтня - Міжнародний день соціального педагога // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 9. — С. 18-22.
Сокол Л. Соціальне партнерство : що це за явище і чому важливо його розвивати? : тренінг для учнів 9-11-х класів / Л. Сокол // Шкільний світ. — 2019. — № 13. — С. 5-17.
Харченко Н. Атмосфера в колективі : тренінгове заняття зі створення позитивної комфортної атмосфери в колективі / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2019. — № 13. — С. 18-23.
Харченко Н. Порятунок ведмедя : тренінгове заняття з командоутворення / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2019. — № 13. — С. 24-28.
Шпонтак І. Виховання без насильства / І. Шпонтак // Безпека життєдіяльності. — 2020. — № 2. — С. 19-20.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 3.03.2021 17.41.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Хуст :: Запитання: 45198  
Вікторія запитує:
Добрий день. Цікавить література про народний іконопис. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Радимо вам опрацювати наступні джерела за вашим запитом:
Берлач О. Народна течія в іконописі Волині ХVII ст. на прикладі ікони "Різдво христове" [Електронний ресурс] / О. Берлач // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2013. — № 1. — С. 61-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2013_1_17.
Пономаревська О. Центри народного іконопису північно-східного Полісся: Історико-культурні проблеми визначення [Електронний ресурс] / О. Пономаревська // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2008. — Вип. 4-5. — С. 243-247. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2008_4-5_37.
Рашевська А. Українська народна ікона козацької доби в контексті розвитку духовності в сучасній художній освіті [Електронний ресурс] / А. Рашевська // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. — 2017. — Вип. 11-12. — С. 74–76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spkho_2017_11-12_27.
Тріска О. Композиційні особливості народного іконопису на склі Центральної та Східної Європи (односюжетні твори) [Електронний ресурс] / О. Тріска // Народознавчі зошити. — 2012. — № 4. — С. 684-697. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2012_4_13. Тріска О. Народна ікона на склі другої половини XVIII-XIX століття: європейський контекст : автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / О. Тріска; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 16 c.
Тріска О. Народна ікона на склі другої половини XVIII-XIX століття: європейський контекст : автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / О. Тріска ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 16 с.
Хасанова І. Історична генеза виникнення та розвитку народної ікони в Україні [Електронний ресурс] / І. Хасанова // Мистецтвознавство України. — 2019. — Вип. 19. — С. 208-215. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2019_19_26.
Цугорко О. Дослідження тридільної подільської народної ікони з колекції образотворчого мистецтва НМІУ [Електронний ресурс] / О. Цугорко, Т. Форманюк // Молодий вчений. — 2018. — № 2(1). — С. 170-173. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2(1)__42.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 3.03.2021 16.15.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Київ :: Запитання: 45197  
Віка запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про Г. Юру. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віка! Перегляньте наступні джерела:
Бобошко Ю. М. Гнат Юра / Ю. М. Бобошко,; худож. П. Х. Андрощук. - Київ : Мистецтво, 1980. - 187 с. - (Майстри сцени та екрана).
Гнат Юра : корифей українського театру : до 125-річчя від дня народження митця : [із збірки "Книга творить людину"] / Нац. бібліотека України для дітей ; підгот. О. М. Качанова // Шк. бібліотека. - 2013. - № 1-2. - С. 67-69.
Гук О. Культура України в 1917-1921 рр. : матер. теми : історія України : академічний рівень : 10-й клас : історія культури України в особах (1917-1921 рр.) / О. Гук // Історія України (Шк. світ). - 2014. - № 4. - С. 20-29.
Захаревич М. В. Театральна легенда : до 125-річчя від дня народження Амвросія Бучми / М. В. Захаревич ; бесіду вів В. Гайдабура // Культура і життя. - 2016. - 11-17 берез. - С. 14.
Попельницька О. О. Сто великих діячів культури України / О. О. Попельницька, М. В. Оксенич. - Київ : Арій, 2010. - 463 с. : фотоіл., портр. - (100 великих).
Преварська М. І. Видатні українці : культура. Мистецтво. Освіта : довідник / М. І. Преварська. - Київ : Велес, 2016. - 364, [3] c. : портр. - (Гордість і слава України).
Чечель Н. П. Українське театральне відродження : захід. класика на укр. сцені 1920-1930-х р.: проблеми трагед. вистави / Н. П. Чечель. - Київ : Наук. думка, 1993. - 143 с. : фотоіл.
Юра Г. П. Моє життя : спогади, ст. / Г. П. Юра ; упоряд., авт. вступ. ст. та прим. І. О. Волошин. - Київ : Мистецтво, 1987. - 182 с.
Юра Гнат [Електронний ресурс] // Націоналний академічний драматичний театр імені Івана Франка : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://ft.org.ua/ua/frankivtsi/history/yura-gnat. - Назва з екрана.
Процик Л. Л. Гнат Юра в історії театру франківців [Електронний ресурс] / Л. Л. Процик. - Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/17069/1/Protsyk.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 3.03.2021 15.51.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.257036 seconds