Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 29 .:. Запитань у базі: 40705
   


Автор запитання: Анна із міста: Дніпро :: Запитання: 42667  
Анна запитує:
Добрий день, допоможіть, буть ласка, знайти джерела для написання реферату на тему "Ігрові завдання для розвитку мовлення дітей 2-6 років". Буду дуже вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аня, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:

1.Адлер, Билл (младший). Перехитрим малыша : [множество практических и разумных советов] / [пер. с англ. А.Д.Щербаковой ; отв. ред.
Т.Н. Карпенко]. - М. : Астрель, 2006. - 368 с.

2.Валеологічне виховання дошкільників : метод. забезп. Базової прогр. розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" : [2-6 р.] / [упоряд. Ж. А. Ципляк]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. - 76 с. : ілюстр.

3.Гогитидзе, Нино Вахтангиевна. 299 игр для развития вашего ребенка / [ред.: А. Михайленко, Н. Казакова]. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 253 с. - (Школа развития).

4.Гресь, Анна. Вище неба, вище хмар... : корисна книга для дітей та батьків / [голов. ред. Н. Ф. Юрченко]. - Харків : Основа, 2008. - 128 с. : ілюстр. - (Для турботливих батьків).

5.Гресь, Анна. 100 батьківських "чому" : відповідає психолог / [худож. Є. А. Мартиненко]. – Харків: Основа, 2008. - 208 с. : ілюстр. - (Для турботливих батьків).

6.Козліна, Олександра Валеріївна. Уроки ручної праці у дитячому садку і початковій школі : [конспекти занять : пер. з рос. мови] . - Харків : Ранок, 2007. - 64 с. : ілюстр. - (Бібліотека вихователя дитячого садка).

7.Локвуд, Джорджин. Творчество с ребенком : [пер. с англ. В. Ю. Калакуцкой]. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 373 с.

8.Новиковская, Ольга Андреевна. Ум на кончиках пальцев ; Академия пальчиковых наук / [ред. М. Воронцова ; худож. А. Филиппов]. - М. : АСТ ; СПб. : Сова, 2007. - 240 с.

9.Сухомлинський, Василь Олександрович. Бути людиною : [оповідання, казки] / [худож.: Л. В. Белякова, К. В. Самойлов]. - Х. : Белкар-книга, 2014. - 64 с. : ілюстр. - (Веселка).

https://vseosvita.ua/library/igrovi-zavdanna-i-vpravi-59246.html
https://childdevelop.com.ua/worksheets/
https://mama-tato.com.ua/article/a-1268.html
https://dityinfo.com/rozvitok-ditini/vpravi-dlya-rozvitku-movlennya-ditini-v-2-i-3-roki.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.12.2018 12.11.21 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Львів :: Запитання: 42666  
Юля запитує:
Будь ласка можна літературу щоб скласти анкету на тему " Соціальний статус та системи соціально-функціональних ролей працівників освіти" дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Юля! Перегляньте наступні джерела:
Коломінський Н. Л. Соціально-психологічна структура міжособистістної професійної взаємодії в менеджменті освіти // Управління національною освітою в умовах становлення і розвитку української державності. – Київ : МО України, АП України, ДАККО, ІЗМН, 1998. – С. 165-168.
Глигало Ю. В. Професійні потреби педагогічних працівників освітніх закладів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2007-3-2/06_Gligalo.pdf.
Поняття соціального статусу та ролі. Види соціальних статусів і ролей [Електронний ресурс] // Народна освіта : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://narodna-osvita.com.ua/97-ponyattya-socalnogo-statusu-ta-rol-vidi-socalnih-statusv-roley.html.
Соціальний статус і соціальні ролі особистості [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/16011013/sotsiologiya/sotsialniy_status_sotsialni_roli_osobistosti.
Соціальні статуси і ролі в соціальній структурі суспільства [Електронний ресурс] // Kursak.net : електрон. б-ка : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://kursak.net/socialni-statusi-i-roli-v-socialnij-strukturi-suspilstva/.
Танчин І. З. Соціальні статуси і ролі [Електронний ресурс] // Соціологія : навч. посіб. / І. З. Танчин. – Львів : Львів: Укр. акад. друкарства, 2005. – 360 с. – Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-13118.html.
Теорія соціального статусу в концепції соціальної стратифікації [Електронний ресурс] : соціологія // Buklib.net : буковинська б-ка : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://buklib.net/books/24091/.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 7.12.2018 22.11.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марта із міста: Львів :: Запитання: 42665  
Марта запитує:
Доброго дня ! Можна літературу про Тоталітврні режими польщі італії та угорщини післявоєнного періоду
Наша відповідь:
Марто, добридень! Радимо скористатися вже виконаною віртуальною довідкою через розширений пошук за номером запитання 39503, а також опрацювати такі джерела інформації:

Буцька, Л. М. Західноєвропейські диктатури : всесвітня історія : 10 кл. Модуль 1 : Тоталітаризм // Історія та правознавство. - 2012. - № 9. - С. 8-12.

Вітман К. М. Етнонаціональна політика постсоціалістичних країн: моделі, особливості, проблеми : [монографія] / К. М. Вітман; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : Логос, 2007. - 336 c. - укp.

Войнаровський А.В. Встановлення тоталітарного режиму в Польщі у 1944 - 1948 рр.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / А.В. Войнаровський ; Київ. славіст. ун-т. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Дем'яненко Б. Л. Три моделі тоталітаризму: Порівняльний аналіз фашизму, більшовизму та націонал-соціалізму / Б. Л. Дем'яненко. - К. : Нелень, 2000. - 253 c. - укp.

Дмитрашко С. Праворадикальні тоталітарні рухи I-ї половини ХХ століття: італійський фашизм і німецький націонал-соціалізм / С. Дмитрашко // Наук. вісн.. - 2014. - № 10. - С. 188-199. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Король І. Ф. Угорська революція 1956 року. Початок краху прорадянських тоталітарних режимів / І. Ф. Король; Ужгород. держ. ін-т інф-ки, економіки і права. - 2-е вид. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2003. - 200 c. - укp.

Лущай В. І. Системна криза тоталітарного режиму в Угорщині (1949 - 1956 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.02 / В. І. Лущай; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - К., 2002. - 20 c. - укp.

Лущай В. І. Угорська революція 1956 р. як наслідок загострення суспільно-політичних та соціально-економічних протиріч в Угорщині у 1949 - 1956 рр. : монографія / В. І. Лущай; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2008. - 221 c. - укp.

Лущай, Володимир.Угорська революція 1956 року // Історія України (Шкільний світ). - 2012. - № 3. - Всесвітня історія. - 2012. - № 1. - С. 3-7.

Палінчак М. Суспільний статус церкви в Польщі в умовах тоталітарного режиму [Електронний ресурс] / М. Палінчак // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 75. - С. 563-565. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_75_240

Пендзей І. Від "епохи М. Горті" до "епохи Я. Кадара": передісторія комуністичного тоталітарного режиму в Угорщині [Електронний ресурс] / І. Пендзей // Галичина. - 2013. - Ч. 22-23. - С. 263-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2013_22-23_33

Полянський, О.Європа поміж Гітлером і Сталіном та поміж Путіним й ісламськими терористами [Текст] / О. Полянський // Мандрівець. - 2015. - № 5. - С. 90-91.

Розумюк В. М. Тоталітарна держава: еволюція політичних режимів у міжнародному контексті : Автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.04 / В. М. Розумюк; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - К., 2001. - 21 c. - укp.

Сеньків М. Депортації українського й польського населення тоталітарними режимами УРСР та Польщі (1944–1947) [Електронний ресурс] / М. Сеньків // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - 2015. - Вип. 27. - С. 283-293. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2015_27_26

Чабанна М. В. Дослідження сутнісних рис тоталітарного режиму та зіставлення його різновидів у межах теорії тоталітаризму / М. В. Чабанна // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Політ. науки. - 2007. - Т. 69. - С. 11-16. - Бібліогр.: 18 назв. - укp.

.: Розділ: Історія :: 7.12.2018 16.10.57 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Ірпінь :: Запитання: 42664  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу до теми магістерської роботи: Методика використання інтерактивних технологій у навчанні зарубіжної літератури учнів 5-6 класів
Наша відповідь:
Тетяно, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Артемова Л.Д. Використання елементів інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури / Л.Д. Артемова // Зарубіжна література в школі. – 2010. – №4. – С. 27 – 35.

Богосвятська, А. І. Інтерактивний підхід до вивчення літератури як пробудження пізнавальної діяльності учнів : [методи і форми інтерактивного навчання : методичні поради] // Зарубіжна література в школах України. - 2013. - № 12. - С. 33-37. - Бібліогр.: с. 37.

Бондар С. П. Роль інтерактивних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів зарубіжної літератури [Електронний ресурс] / С. П. Бондар // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2010. - Вип. 26. - С. 177-184. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2010_26_36

Бондар, В. І. Файл № 1. Досвід роботи з використанням інтерактивних методів навчання в поєднанні з мультимедійними техноголіями на уроках світової літератури як засобу підвищення ефективності уроку : ефективний урок // Зарубіжна література в школі. - 2014. - № 23-24 (грудень).
- Фаховий сервер. - 2014. - № 16. - С. 1-9. - Бібліогр.: с. 9.

Бурдіна, Олександра.Інтерактивний прийом - до кожної теми : 6 клас // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 7-8. - С. 73-75 ; № 9. - С. 33-35.

Грачова, А. А. Інтерактивні методи навчання на уроках зарубіжної літератури: виховуємо особистість : підмога // Зарубіжна література в школі. - 2017. - № 7-8 (квітень). - С. 7-15. - Бібліогр.: с. 15.

Єфімова, І. В. Урок-презентація інтерактивних технологій : до дня народження М. В. Гоголя // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2012. - № 12. - С. 18-21.

Зіменкова, Наталя. Засоби інтерактивного навчання: формування підприємливості й ініціативності школярів : парад порад // Світова література (Шкільний світ). - 2015. - № 23-24 (грудень). - С. 13-41. - Бібліогр.: с. 18.

Калашник, О. Ю.Інтерактивні вправи на уроках світової літератури : 5-й клас : підмога // Зарубіжна література в школі. - 2012. - № 18 (вересень). - С. 33-38. - Бібліогр.: с. 38.

Карпенко, Л. Г. Інтерактивні методики навчання як засіб підвищення ефективності уроку зарубіжної літератури : підмога // Зарубіжна література в школі. - 2018. - № 19-20 (жовтень). - С. 39-48. - Бібліогр.: с. 39.

Кодола В.І. Інтерактивні та мультимедійні технології на уроках зарубіжної літератури в системі особистісно зорієнтованого навчання / В.І. Кодола // Зарубіжна література в школі. – 2007. – №21. – С. 40 – 53.

Коновалова, М. В.Інтерактивне навчання на уроках зарубіжної літератури : школа педагога // Зарубіжна література в школі. - 2016. - № 3-4 (лютий). - С. 2-12. - Бібліогр.: с. 12.

Наход С. Педагогічний потенціал інтерактивних технологій навчання [Електронний ресурс] / С. Наход // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер : Педагогіка. - 2014. - № 2. - С. 360-365. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2014_2_59
Охріменко, В. Ю. Розвиток творчої самостійності і пізнавального інтересу учнів засобами інтерактивного навчання : методична скарбничка // Зарубіжна література в школі. - 2016. - № 21-22 (листопад). - С. 62-65. - Бібліогр.: с. 65.

Папушина В. Естетичний потенціал використання інтерактивних технологій на заняттях зарубіжної літератури [Електронний ресурс] / В. Папушина // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 1. - С. 204-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_65

Пірошенко С. Ю. Впровадження інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури [Електронний ресурс] / С. Ю. Пірошенко // Педагогічний дискурс. - 2008. - Вип. 4. - С. 119-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2008_4_28

Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К.: А.С.К., 2004.

Решетнікова, Н. І. Планування уроків із застосуванням інтерактивної дошки : педагогічна практика // Зарубіжна література в школі. - 2012. - № 20 (жовтень). - Актуальні діалоги. - 2012. - № 3. - С. 8-9. - Бібліогр.: с. 9.

Самодрина, Людмила.Інтерактивні методи навчання на уроках зарубіжної літератури // Всесвітня література в сучасній школі. - 2016. - № 6. - С. 34-35.

Сафарян С. Інтерактивні технології у системі особистісно зорієнтованого навчання на уроках ЗЛ / Світлана Сафарян // Зарубіжна література. – 2007. – №24. – С.8 – 11.

Семеркова Л.Г. Формування ключових компетентностей учнів на уроках літератури шляхом використання інноваційних технологій / Л.Г. Семеркова // Зарубіжна література в школі. – 2009. – №6. – С. 12 – 23.

Слободенюк, Ірина.Використання ОСК як метод інтерактивного навчання школярів на уроках літератури : [опорні схеми-конспекти] // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2010. - № 10 (березень). - С. 6-9. - Бібліогр.: с. 8.

Смовська І.Ю. Інтерактивні методи навчання на уроках зарубіжної літератури / І.Ю. Смовська // Зарубіжна література в школі. – 2010. – №11 – 12. – С. 20 – 25.

Татаренко, Ю. М.Народна казка (система уроків з використанням інтерактивних технологій) : 5-й клас : мій конспект // Зарубіжна література в школі. - 2018. - № 13-14 (липень). - С. 45-62. - Бібліогр.: с. 47.

Федорова, Людмила. Інтерактивні конспекти уроків світової літератури : у контексті системного, комплексного та діяльнісного підходів до навчання // Всесвітня література в сучасній школі. - 2015. - № 2. - С. 35-45. - Бібліогр.: с. 37.

Химера, Н. В.Використання інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України. - 2015. - № 12. - С. 15-21. - Бібліогр.: с. 21

Хоменко В. Ефективність використання інтерактивних технологій у процесі вивчення постмодерної літератури [Електронний ресурс] / В. Хоменко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2012. - № 42(2). - С. 121-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_42(2)__22

Хроменко, Ірина.Використання методів інтерактивного навчання на уроках світової літератури. Заняття № 8 // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 5, № 6, № 7-8, № 9, № 10, № 11 - 2011. - № 12. - С. 8-12;

.: Розділ: Література :: 7.12.2018 13.36.32 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Суми :: Запитання: 42663  
Наталя запитує:
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію до реферату за темою:Асиметрична інформація на ринку праці:теорія ефективності заробітної плати.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
А.О. Маслов Інформаційна асиметричність на ринку праці та «Аукціон Вікрі»
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ape_2012_11_7.pdf
http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3900/1/Vchnu_ekon_2013_2(3)__7.pdf
Асиметрична інформація на ринках праці: теорія ефективної заробітної плати
http://uristinfo.net/uchebnye-materialy/280-osnovi-ekonomichnoyi-teoriyi-ls-shevchenko-/8815-glava-12-rinok-pratsi-zarobitna-plata.html?start=1
http://economics-lib.ru/books/item/f00/s00/z0000013/st090.shtml
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/ET/KURS/OSNOVA_ET/TEST/LEKC_12.htm
https://pidruchniki.com/1783101253774/politekonomiya/nove_keynsianstvo
Визначення диспропорцій та подолання асиметрії національного ринку праці в умовах макроекономічної нестабільності
http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_15/3/9.pdf
Рамський А.Ю. Сутність асиметричної інформації та її місце у міжсекторальних відносинах
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mnj_2015_7_21.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 7.12.2018 13.07.46 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.890761 seconds