Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38921
   


Автор запитання: Галина із міста: Конотоп :: Запитання: 40878  
Галина запитує:
Доброго ранку! Допоможіть з літературою по темі: Розвиток емоційної сфери дітей раннього віку засобами телебачення.
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино!
Перегляньте, будь ласка, наступні джерела:
1. Бех І.Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навчальний посібник / І. Д. Бех. - К. : Академвидав, 2009. - 248 с.
2. Винтерхофф-Шпурк П. Медиапсихология. Основные принципы / П. Винтерхофф-Шпурк. [пер. c нем.] / – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 288 с.
3. Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посібник для ВНЗ / Т. В. Дуткевич, О. П. Цигипало. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 424 с.
4. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : Підручник для вузів / М.С. Корольчук. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : Ельга, Ніка-Центр, 2004. - 397 с.
5. Шрагіна Л. Немовля - малеча - підліток. Мудрі формули виховання / Л. Шрагіна. - Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. - 160 с.
6. Апостолова Г. В. Про наслідки використання електронної техніки для розвитку здібностей дитини / Г. В. Апостолова // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 9-10 . – С. 1–3 .
7. Белова Е.С. Особенности общения и эмоционально-личностного развития дошкольников с высоким творческим потенциалом / Е. С. Белова, Е. И. Щебланова // Вопросы психологии. - 2010. - N 6. - С. 14-23.
8. Бех І. Зростити моральну особистисть - головна турбота : [психологія] / І. Бех // Дошкільне виховання. - 2015. - N 4. - С. 6-8.
9. Голуб Н. Роль засобів мистецтва в активізації і формуванні емоцій та почуттів / Н. Голуб // Українська мова і література в школі. - 2004. - N1. - С. 2-4.
10. Емоційне здоров’я // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2013. - N 2. - С. 83.
11. Корнеева Т. В. Психическое здоровье дошкольника и телевидение / Т. В. Корнеева // Ребенок в детском саду. – 2007. – № 2. – С. 84-88.
12. Крик Л. Емоції дитячого світу / Л. Крик // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2011. - N 6. - С. 82-83.
13. Отич О. Колір як емоційно-змістовий код культури / О. Отич // Рідна школа. - 2017. - N 1/2. - С. 18-22.
14. Плотникова О. К. Вплив телебачення на формування особистості дитини дошкільного віку / О. К. Плотникова // Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. – 2010. – № 6/7. – С. 53-55.
15. Прусакова О.А. Понимание эмоций детьми дошкольного возраста / О.А. Прусакова, Е.А. Сергиенко // Вопросы психологии. - 2006. - N4. - С. 24-35. - Бібліогр.: с.35. –
16. Тіунова О.В. Корекція порушень емоційної прихильності засобами арт-терапії / О. В. Тіунова // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - N 10. - С. 19-31.
17. Троицкая Л. Особенности эмоциональной сферы детей / Л. Троицкая // Воспитание школьников. - 2008. - N 8. - С. 47-49.
18. Чебикін О. Структура, зміст та особливості емоційної регуляції пізнавальної діяльності школярів / О. Чебикін // Психологія і суспільство : Науковий журнал. - 2016. - N 4
19. Чорна Л. Г. Психологічні особливості впливу сучасного телебачення на прояви творчого потенціалу дітей / Л. Г. Чорна // Обдарована дитина. – 2007. – № 9. – С. 56-63.
А ще трохи інтернет-ресурсів:
http://bit.ly/2tqrXnj
Колінченко Т. П., Коханова О. П. ВПЛИВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА http://eprints.zu.edu.ua/3532/1/Дяченко_Л.В..pdf
Дяченко Л. В. Вплив телебачення на моральний розвиток школяра. Розділ 2.3. Вплив телебачення на стан здоров'я та різноманітні психологічні характеристики.
http://vuzlib.com/content/view/391/84/
Маляр О. І. Основні чинники розвитку емоційності дітей молодшого шкільного віку
http://bit.ly/2v2usOH
Гордієнко Д. О., Коваленко В. В. ВПЛИВ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ НА РІВЕНЬ ТРИВОЖНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/4970/1/aref_varnava.pdf
ВАРНАВА У. В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
https://kobzar1814.blogspot.com/2013/08/blog-post_8.html
Заболоцька С.І. ВПЛИВ ПЕРЕГЛЯДУ ДОШКІЛЬНИКАМИ МУЛЬТФІЛЬМІВ НА ЇХ МОРАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ
Успіхів!

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.07.2017 08.25.37 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Харків :: Запитання: 40877  
Лариса запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу з тему "Розвиток пізнавальної активності майбутніх учителів"
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.07.2017 10.55.05 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: калуш :: Запитання: 40876  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати інформацію для контрольної роботи на тему "Довідково - пошуковий апарат".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо ознайомитися з наданою інформацією:
Довідково-пошуковий апарат. Покажчики і колонтитули. – Режим доступу: http://um.co.ua/8/8-12/8-120028.html
Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) / ТетянаДобко; від. ред. О. С. Онищенко; НАН України. Нац. б-каУкраїни ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 376 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/EIF00000040.pdf
Остапчук Ю. Визначення понять "віртуальний довідково-бібліографічний апарат" і "електронний довідково-бібліографічний апарат" бібліотеки / Ю. Остапчук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 27. - С. 200-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2010_27_23
Остапчук Ю. Обґрунтування терміна "довідково-бібліографічний апарат бібліотеки" / Юлія Остапчук // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 4. - С. 33-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2009_4_5
Справочно-поисковый аппарат библиотеки. – Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/399323/
СПРАВОЧНО – ПОИСКОВЫЙ АППАРАТ БИБЛИОТЕКИ. – Режим доступа: http://shamomist.diary.ru/p209504394.htm?oam
Формування довідково-пошукового аппарату. – Режим доступу: http://om.net.ua/11/11_19/11_195281_formirovanie-spravochno-poiskovogo-apparata.html
Шкаріна В. Вивчення проблематики довідково-бібліографічного апарату бібліотеки у ХХ ст. / В. Шкаріна // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2009. - Вип. 25. - С. 261-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2009_25_28
Гуцол, Г. Удосконалення системи карткових каталогів Книжкової палати України для ефективного обслуговування користувачів // ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ . - 2012 . - № 1. - С. 13-18.
Дацькова Н.С. Друковані та електронні каталоги бібліотек як джерело бібліографічного пошуку // Наукові праці Національної б-ки України ім. В.Вернадського. — К., 2001. — Вип. 6. — С. 492—497.
Дениско Л. М. Довідково-бібліографічний апарат книжкового фонду рідкісних видань / Л.М. Дениско // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського . — К., 2000. — Вип. 5. — С. 199-203
Добко Т.В. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронну еру: розвиток навігаторської функції // Бібл. вісн. — 2005. — №1.—С. 2—7.
Добко Т.В. Інформаційні ресурси довідково-бібліографічного обслуговування: стан та проблеми використання // Бібліографознавство.: теорія і практика. — К., 1997. — С. 46—56.
Добко Т.В. Тенденції розвитку довідково-бібліографічного обслуговування // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.Вернадського. – К., 2000. — Вип. 5. — С. 128—136.
Каталоги та інформаційний пошук : матеріали наук.-практ. семінару у межах секції МОН України з оброб. док. та ведення довід. апарату, 27 листоп. 2009 р. / Асоц. сучас. інформ. технологій [та ін.]. - Х. : ХДУХТ, 2010. - 104 с. : рис. - Бібліогр. у кінці ст.
Климаков, Ю. В. Муниципальная библиотека: справочно-библиографический аппарат [Текст] : учеб.-метод. пособие / Ю. В. Климаков. - М. : ЛИБЕРИЯ-БИБИНФОРМ, 2005. - 84 с. - (Серия "Библиотекарь и время. XXI век" ; вып.29).
Лобановська, І. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів // БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК . - 2009 . - № 4. - С. 16-20.
Моргенштерн И.Г. Справочно-библиографический аппарат библиотеки // Сов. библиогр. - 1982. - №2. - С. 34-42.
Січова, О. В. Науково-довідковий апарат архівних фондів установ НАН України // БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ. - 2011 . - № 1. - С. 78-85.
Теоретичні аспекти дослідження довідково-бібліографічного апарату бібліотеки // БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ. - 2007 . - № 2. - С.34-43.
Шемаєва Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку / Г. Шемаєва // Вісн. Кн. палати. - 2006. - № 8. - С. 29-32. - Бібліогр.: 23 назви.
Шкаріна В. Концепція ДБА бібліотеки / В. Шкаріна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2007. - Вип. 18. - С. 198-209. - Бібліогр.: 11 назв.
Шкаріна В. Інформаційно-пошукові мови як елемент довідково-бібліографічного апарату бібліотеки / В. Шкаріна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського . — 2006. — Вип. 16. — С. 163-178.,
Шкаріна, В.А.
Щабельник В. В. Довідково-бібліографічний апарат вузівської бібліотеки: проблема визначення / В.В. Щабельник // Вісн. Харк. держ. акад. культури . — 2001. — Вип. 8. — С. 121-126.

.: Розділ: Загальні :: 9.07.2017 19.57.48 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: житомир :: Запитання: 40875  
Катя запитує:
Доброго дня. Допоможіть з матеріалом про заробітню плату працівників ДНЗ? Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 40634, 40635.

.: Розділ: Інше :: 5.07.2017 00.01.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Обухів :: Запитання: 40874  
Марина запитує:
Добрий день. Підкажіть розробки ігр для діток. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо Вам передлянути наступні джерела:
https://biblioigroteka.jimdo.com/
http://www.chl.kiev.ua/7/1.htm
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=6715
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=6714
http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=6821

.: Розділ: Інше :: 4.07.2017 09.02.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.922583 seconds