Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 38831
   


Автор запитання: Ульяна із міста: Чернівці :: Запитання: 40788  
Ульяна запитує:
ДОоброго дня...домоможіть підібрати літературу до розділу магістерської на тему: "Державні форми регулювання цивільного судочинства" дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно!
Ми вже відповідали на Ваш запит раніше. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 39617.
Говоруха О. Прокурор як суб’єкт доказування у цивільному, адміністративному та господарському судочинстві [Електронний ресурс] / О. Говоруха // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2017. - № 1. - С. 21–25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2017_1_5.
Зейкан Я. П. Представництво у цивільному процесі [Електронний ресурс] / Я. П. Зейкан, В. В. Ігнатенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2017. - № 1. - С. 92-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2017_1_15.
Сеник С. В. Остаточність судового рішення у цивільній та господарській справах як умова подання конституційної скарги / С. В. Сеник // Європейські перспективи. - 2017. - Вип. 1. - С. 143-149.
Татулич І. Ю. Цивільна процесуальна форма в суді першої інстанції в Україні : монографія / І. Ю. Татулич ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2016. - 191 c.
Ткачук О. С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві : монографія / О. С. Ткачук. - Харків : Право, 2016. - 597, [1] c.
Цивільне судочинство України: основні засади та інститути : монографія / В. В. Комаров, В. В. Баранкова, В. А. Бігун, С. В. Васильєв, К. А. Гузе ; ред.: В. В. Комаров ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 847 c.

.: Розділ: Держава і право :: 26.05.2017 17.56.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Суми :: Запитання: 40787  
Юля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу, в якій будуть згадуватися форми стимулювання працівників, до яких відносяться: негативні, грошові, натуральні, моральні, патерналізм, організаційні, участь в управлінні. Бажано мати посилання на актуальну літературу з електронним переходом до джерела та щоб це були пояснення данних форм стимулювання. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Баранов В. В. Застосування нематеріальних методів стимулювання праці в умовах промислового підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Баранов // Економіка і регіон. - 2012. - № 1. - С. 118-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2012_1_20.
2. Боталова Н. П. Економічні можливості промислового підприємства по формуванню оптимальної стратегії матеріального стимулювання праці [Електронний ресурс] / Н. П. Боталова // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія : Економіка. - 2013. - Т. 14, Вип. 266. - С. 34-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdduu_2013_14_266_6.
3. Гриневич Г. В. омпетентнісний підхід у системі матеріального тимулювання раці Електронний ресурс] / Г. В. Гриневич //Управління розвитком. - 2013. - № 12. - С. 101-104. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_12_46.
4. Забаштанський М. Концептуальні засади стимулювання праці персоналу підприємства [Електронний ресурс] / М. Забаштанський, І. Сирбу // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2016. - № 1. - С. 45-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2016_1_8.
5. Іваницька С. Б. Методологічні основи стимулювання праці персоналу підприємства [Електронний ресурс] / С. Б. Іваницька, М. Р. Клітна. // Ефективна економіка. - 2013. - № 11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_11_33.
6. Калина А. В. Формування організаційно-економічного механізму стимулювання праці в умовах нестабільного економічного розвитку [Електронний ресурс] / А. В. Калина // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - 2014. - № 1. - С. 326-332. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_1_54.
7. Карюк В. Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності персоналу підприємств [Електронний ресурс] / В. Карюк // Україна: аспекти праці. - 2012. - № 2. - С. 42-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2012_2_10.
8. Кіяшко А. В. Використання методу mind-mapping для визначення поняття "стимулювання праці" [Електронний ресурс] / А. В. Кіяшко // Управління розвитком. - 2014. - № 11. - С. 3-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_11_3.
9. Ковальов В. М. Передумови формування мотиваційного механізму стимулювання праці і бізнесу [Електронний ресурс] / В. М. Ковальов, О. А. Атаєва, К. М. Шевченко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - 2015. - № 1. - С. 45-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2015_1_6.
10. Колєснік Т. В. Сучасні підходи до застосування мотивації і стимулювання працівників [Електронний ресурс] / Т. В. Колєснік // Право і Безпека. - 2015. - № 3. - С. 114-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2015_3_24.
11. Кутова Н. Г. Методичні підходи до класифікації чинників впливу на процедури стимулювання праці / Н. Г. Кутова // Статистика України. - 2015. - № 3. - С. 51-55..
12. Лазненко О. В. Формування ефективного механізму стимулювання персоналу на основі світового досвіду [Електронний ресурс] / О. В. Лазненко // Управління розвитком. - 2013. - № 13. - С. 33-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_13_15.
13. Матросов О. Д. Моральне та матеріальне стимулювання праці [Електронний ресурс] / О. Д. Матросов, С. В. Михайлик // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2013. - № 22. - С. 110-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_22_20.
14. Міхов Л. І. Удосконалення системи стимулювання праці робітників [Електронний ресурс] / Л. І. Міхов // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2013. - № 2. - С. 89-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2013_2_18.
15. Мнишенко О. О. Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду стимулювання праці [Електронний ресурс] / О. О. Мнишенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 4. - С. 229-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_4_51.
16. Овсюк Н. В. Мотивація та стимулювання праці: сутність понять та відображення їх в обліку [Електронний ресурс] / Н. В. Овсюк // Інноваційна економіка. - 2014. - № 4. - С. 314-318. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_4_55.
17. Ощепков О. П. Аналіз ефективності праці та її стимулювання [Електронний ресурс] / О. П. Ощепков // Економіка харчової промисловості. - 2010. - № 4. - С. 8-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2010_4_3.
18. Пічугіна Т. С. Заробітна платня як інструмент стимулювання праці: стан та тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Т. С. Пічугіна, О. А. Круглова, Н. П. Ушакова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2011. - Вип. 2. - С. 179-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2011_2_29.
19. Пилипенко В. Н. Мотивація та стимулювання праці: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / В. Н. Пилипенко // Право і Безпека. - 2011. - № 3. - С. 255-258. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2011_3_58.
20. Погорєлова Т. О. Моральне та матеріальне стимулювання праці на сучасному етапі ринкових відносин [Електронний ресурс] / Т. О. Погорєлова, В. А. Юрченко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2015. - № 26. - С. 96-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2015_26_19.
21. Пономарьова М. С. Сутність оплати праці та матеріального стимулювання в умовах трансформаційних змін [Електронний ресурс] / М. С. Пономарьова, А. С. Заворуєва // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 5. - С. 219-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_5_35.
22. Сардінов Р. Т. Дисциплінарні стягнення як засіб стимулювання праці [Електронний ресурс] / Р. Т. Сардінов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3. - С. 315-320. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2012_3_45.
23. Сардінов Р. Т. Заохочення та дисциплінарні стягнення як засоби стимулювання праці [Електронний ресурс] / Р. Т. Сардінов // Право і Безпека. - 2012. - № 4. - С. 237-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2012_4_54.
24. Сардінов Р. Т. Сутність та засоби стимулювання праці [Електронний ресурс] / Р. Т. Сардінов // Право і Безпека. - 2012. - № 3. - С. 273-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2012_3_60.
25. Серпенінова Ю. С. Стимулювання працівників інструментами власного капіталу: сутність та порядок відображення в обліку [Електронний ресурс] / Ю. С. Серпенінова, М. В. Сапожнікова // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 1. - С. 125-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2014_1_17.
26. Татомир І. Л. Розвиток форм і методів стимулювання в системі мотивації праці [Електронний ресурс] / І. Л. Татомир // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2008. - № 4. - С. 129-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2008_4_22.
27. Хао Лі. Аналіз систем стимулювання праці персоналу підприємства [Електронний ресурс] / Лі Хао // Управління розвитком. - 2013. - № 16. - С. 159-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_16_65.
28. Чернишова А. В. Мотивація та стимулювання праці в системі управління персоналом підприємства [Електронний ресурс] / А. В. Чернишова // Молодий вчений. - 2016. - № 6. - С. 141-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_37.
29. Шостак І. В. Міра праці та міра винагороди як методологічна основа системи стимулювання праці персоналу підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Шостак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 8(7). - С. 156-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_8(7)__38.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 26.05.2017 10.17.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Карина із міста: Кривий ріг :: Запитання: 40786  
Карина запитує:
Добрий день, допоможіть з пошуком інформації для написання реферату, тему:"Ефект Фішера та його використання, поняття інфляції, процентні ставки"
Наша відповідь:
Доброго дня, Карино!
Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 9585, 40115.

.: Розділ: Математика :: 26.05.2017 08.52.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: алина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40785  
алина запитує:
Здравствуйте, мне нужны тезисы, статьи на тему "Сучасні тенденції розвитку міжнаробного ринку перестрахування", заранее спасибо!
Наша відповідь:
Добрый день, Алина!
Предлагаем Вам просмотреть следующие источники:
1. Боженко А. С. Аналіз кон’юнктури ринку перестрахування в умовах волатильності світової економіки [Електронний ресурс] / А. С. Боженко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - 2014. - Вип. 38. - С. 315-328. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pprbsu_2014_38_33.
2. Боженко А. С. Перестрахування у забезпеченні фінансової безпеки страхового ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / А. С. Боженко ; Нац. банк України, ДВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". - Суми, 2015. - 20 c.
3. Веретнов В. Особливості забезпечення конкурентоспроможності перестрахувальних операцій цедента, перестраховика на вітчизняному та міжнародному страховому ринку [Електронний ресурс] / В. Веретнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2015. - Вип. 3. - С. 80-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2015_3_14.
4. Гаманков Д. В. Об'єктивні чинники становлення та розвитку світового ринку перестрахування [Електронний ресурс] / Д. В. Гаманков, О. Л. Домнина, Н. В. Комарова, Г. В. Чернова // Финансовые услуги. - 2015. - № 1-2. - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/finu_2015_1-2_9.
5. Жабинець О. Й. Вплив інструментів державного регулювання на фінансово-економічну безпеку страхового ринку України в сучасних економічних умовах [Електронний ресурс] / О. Й. Жабинець // Проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С. 57-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_2_9.
6. Кужелєв М. О. Фінансова стійкість страхових компаній в умовах динамічного зовнішнього середовища [Електронний ресурс] / М. О. Кужелєв, М. О. Житар // Економічний вісник університету. - 2016. - Вип. 29(1). - С. 287-294. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_29(1)__38.
7. Кузьменко О. В. Економіко-математичне моделювання оцінювання та прогнозування розвитку перестрахового ринку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / О. В. Кузьменко ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. - Харків, 2015. - 36 c.
8. Мезіна О. Є. Міжнародний та вітчизняний ринки страхування і перестрахування авіаційних ризиків: зв'язок і взаємодія [Електронний ресурс] / О. Є. Мезіна // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 6. - С. 106-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_6_26.
9. Оцінювання фінансово-економічної діяльності страхових компаній: адаптивність зарубіжного та вітчизняного досвіду : [монографія] / О. М. Гончаренко, І. М. Нєнно, О. С. Світлична, Н. М. Сташкевич, П. В. Бондаренко ; ред.: І. М. Нєнно. - Одеса : Астропринт, 2015. - 204 c.
10. Прокоф’єва О. В. Інтеграція українських страхових (перестрахових) компаній у світовий перестраховий ринок [Електронний ресурс] / О. В. Прокоф’єва // Європейські перспективи. - 2014. - № 2. - С. 187-191. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2014_2_35.
11. Прокоф'єва О. Особливості розвитку світового ринку перестрахування [Електронний ресурс] / О. Прокоф'єва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2014. - Вип. 3. - С. 77-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2014_3_17.
12. Савицька О. І. Перестрахування у зовнішньоекономічній діяльності як фактор розвитку фінансового потенціалу регіону [Електронний ресурс] / О. І. Савицька, К. О. Феденко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2016. - Вип. 1(1). - С. 396-401. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1(1)__67.
13. Татаріна Т. Перестрахування катастрофічних ризиків: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Т. Татаріна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2014. - Вип. 3. - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2014_3_24.
14. Третяк К. В. Тенденції світового ринку перестрахування та їх вплив на розвиток вітчизняного ринку перестрахування [Електронний ресурс] / К. В. Третяк // Фінанси, облік і аудит. - 2013. - Вип. 1. - С. 156-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2013_1_21.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 25.05.2017 21.44.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: житомир :: Запитання: 40784  
Катерина запитує:
Добрий день! Допоможіть з пошуком сценарія на випускний вечір старшокласників. Щиро Вам вдячні
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 38885

.: Розділ: Сценарії :: 25.05.2017 12.36.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.712866 seconds